Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

Hyn a'r LlalJ.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Hyn a'r LlalJ. I Dydd lau, yr I I eg cyfisol, yn nhy ei thad -ai mham—Mr. a Mrs. William Lloyd, Dyffryn Uchaf,—bu farw Mrs. Lizzie Rob- erts, priod Mr. T Roberts, Mostyn. Gwan iawn oedd iechyd Mrs. Robertser's rhai blynyddau, Dioddefai yn drwm oddiwrth ddolur y galon, a chan ei bod yn ddiweddar wedi myned i ddioddef yn drymach oddi- wrtho nac arferol, aeth i dy ei rhieni fel y caffai ofal mwy, a gwellmantais fel y tyb- iasai, i gael adferiad llwyr a buan. Nos Fercher cymerwyd hi yn wael iawn ac an- fonwyd ar unwaith am y meddyg or Gai- man, a gwnaeth yntau ei oreu i g'adw'r gelyii draw, ond i ddim pwrpas, canys colli'r frwydr a wnaeth. Gadawodd briod ac un eneih fechan 4 blwydd oed, tad a mam, a brodyr a chwiorydd i alaru eu hiraeth a'u colled ar ei hoi. Dranoeth hebryngwyd ei gweddillion i dy ei hir grai-trof yn nghladd- fa gyhoeddus y Gaiman. Gwasanaethwyd yn y ty gan y Parch. D. Deyrn Walters, zc yn y gladdfa gan y Parchn. D. Deyrn I Walters a Tudur Evans. Cydymdeimlir yn ddwys a'r teulu galarus, ac yn enwedig a'i thad y Br. William Lloyd, yr hwn sydd I mor llesg" a gwan er's cynifer o flynyddau, ac eto yn ei holl lcsgedd wedig'orfod cario Jlawer croes drom, ac yfed yn helaeth o ddyfrocdd chwerwon Ma rah. Cymorth a gaffont oil i ddal y brofedigaeth lem hon. .1

CWMNI DYRNU " Y COSMO,"

[No title]

Cyfraniadau [glwys Bethel,…

Y Casgliad Blyeiyddol at y…

Rhybudld.

Cwmni Byrny Tir Halen.

Advertising

I Porth Madryn. 1