Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"Y Gwyliedydd Newydd." SCALE OF CHARGES FOR Small" Prepaid Advertisements IN "GWYLIEDYDD NEWYDD." Situations Vacant or Wanted. Apart- ments to Let or Wanted, Miscellaneous Wants and Sales, Houses, Shops, Business, etc., to be Sold, Let, or Wanted, Partner- ships Wanted or Offered, &c. One Three Six 13 week. weeks, weeks, weeks s. d. s. d. s. d. s. d. 18 words 1 0 20 39 70 30 „ 1 6 30 5 9 11 0 40 „ 2 0 40 7 9 15 0 50 2 6 5 0 9 9 18 0 63 „ 2 9 5 0 10 6 20 0 In future all small advts. sent for inser- tion must be prepaid. The inconven- ience of booking small amounts, and the subsequent expense of collecting the same, renders it necessary that this rule ^should be strictly observed, otherwise insertion cannot be guaranteed. Prices for larger spaces on application. .ALL ORDERS, ADVERTISEMENTS, P. ORDERS AND CHEQUES TO BE SENT TO- The Manager, "The New Watchman," Oelll, Flint Mountain, Flint, North Walss. AT EIN DOSBARTHWYR. Anfonir un copi am dri mis trwy y Llyth yrdy am flaen-ddl o 1/8; dau gopi 3/3 o dri i fyny i 6 copi, Ceiniog yr un; chwe' copi ac uwchlaw hyny, 10c. y dwsin. Pan anfonir i Wledydd Tramor, bydd y prisiau uchod yn uwch.yn ol fel y byddo y tal am y cludiad. ANFONER POB ARCHEBION ERBYN BOREU SADWRN YMHOB WYTHNOS I'R— Rheolwr, II Gwyliedydd Newydd," Y Oelli, Coed-y-Flint, Flint, Qogledd Cymru. iSsTNi ellir gwneud gostyngiad ar gyfrif copiau heb eu gwerthu, ac erfynir am i'r dosbarthwyr ohehu yn ddioedi a'r Rhe- olwr pan y bo'nt yn derbyn mwy o gopiau nag y gellir eu gwerthu. Disgwylir tal ar derfyn pob chwarter, ac oddigerth mewn amgylchiadau eithriad- 01 iawn, ni ellir rhagllaw anfon y papur am fwy na mis ar ol terfyn y chwarter i un'rhyw ddosbarthwr a fo heb dalu ei gyfrif. L TO OUR AGENTS. TERMS. One copy of Gwyliedydd Newydd" for One Quarter with Postage Prepaid-1/8; Two Copies of" Gwyliedydd Newydd for One Quarter with Postage Prepaid- 3/3 Three, and up to 6 Copies, will be sent at the rate of One Penny per Copy Upwards of (3 Copies—lOd. per,Dozen. No allowance can be made for returns and the Agent is earnestly requested to communicate with the Manager when he is in receipt of more copies than he csn sell. When copies are sent to Foreign Countries, the above prices will vary according to postal charges. ES^No Parcels will be sent to any Agent whose Account is more than One Month overdue. ALL ORDERS TO BE SENT FOR SATURDAY MORNING EACH WEEK TO- The Manager, "New Watchman," Flint Mountain, Flint, North, Wales. 9 r AT F- I N GOHEBWYR. CYFEIRIER POB GOHEBIAETH— Y Golygydd, II Owyliedydd Newydd," Y Qelli, Coed-y-Flint, Flint, Gogledd Cymru. Anfoner Newyddion erbyn boreu lau neu byddant yn rhy hwyr. Ysgrifencr ar un wyneb i'r ddalen bob am- ser, a phob item ar ddalen wahanol. Rhodder I'r Wa sg neu Press Neivs ar yr ami •;>. Os yn anfon gair cytrinachol rhoddwch stamp ceiniog. Os na wneir hyn rhaid ini dalu yn ddwbL. 1n il i h mebydd—hen yn ogystal' a newydd—anfon ei enw a'i gvfeiriad bob tro.

I BWRDD Y GOL.!

INODIADAU WYTHNOSOL. I

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

I TAMEIDIAU GWLEIDYDDOLI

Beirdd Eifionydd