Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

I BWRDD Y GOL.!

INODIADAU WYTHNOSOL. I

[No title]

[No title]

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

— ■ M I..M ■ ■ Ymhlith y nodion gol- Uno yr ygyddol yn Seren Enwadau. Cymru yr wythnos hon, gwelsom y para- graft a ganlyn "Codwyd y mater hwn i sylw mawr yn ddiweddar. Ysgrifennodd gwyr blaenllaw gyda'r Methodistiaid a chyda'r Wesleaid ar y pwnc, a bu hefyd dan sylw yng Nghyngor Undeb yr Annibyn- wvr. Yn ein byw, ni welwn gysgod rheswm dros i'r tri enwad uchod aros ar wahan, ac er mwyn crefydd a Chymru, credwn mai goreu po gyntaf iddynt ymuno. Bydd i Fedyddwyr Cymru aros ar wahan i wneuthur eu gwaith eu hunain. Y mae iddynt genadwri bwysig na cheir ond hwy i osod pwyslais arni. Mi wadant eu hargyhoeddiadau er mwyn teimladau da, a buasai'n golled aruthrol i Gymru pe y gwnaent hynny. Ciedwn mai ychydig iawn o Fedyddwyr Cymru a gydsynia a'r geiriau hyn a ysgrifennwyd gan Fedyddiwr i bapur Cymraeg yr wythnos hon A chan- iatau, ac o safbwynt y Bedyddwyr yr ydym yn siarad, cofier, fod yr enwadau erelH yn cyfellioini r-yda golwg ar fedydd, rhaid cydnabod y gall y cyfnew- idiad mawr fod wedi cymeryd lie ynddynt hwy fel ynnom ninnau. Ac os ydynt yn dod i fyny yn ysbrydol ag amodau y Deyrnas, y mae yr enwad a'u caeo allan Q Gymundeb yn gwneuthur cam ag ef ei hun." Caed ambell gorsen yn ysgwyd ar bwnc ein hegwyddoiion gwahan- iaethol cyn hyn, ond pery corfi mawr yr enwad yng Nghymru yn 1101101 iach a chadarn." Ni charem yngan gair i darfu ysbryd undeb a brawdgarwch eto ar 01 darllen y paragraff uchod yn ein byw y gallem lai na gofyn i ni ein hunain, Ai gan y Bedyddwyr yn unig y. mae 'neilituoirwydd. Onid oes yn perthyn i bob enwad ryw wedd neilltuol o wirionedd i'w bwysleisio ? Peth arall, tvbed y buasai undeb yn rhwystr i ni bwysleisio y pethau hyn. Ni byddai undeb yn golygu unffurf- iaeth barn hyd y gwelwn. Byddai undeb yn golygu cyfaadawd a goddefgar wch. Nid o du y Bed- yddwyr yn bnig ond o du pob en- wad f6, eu gilydd.

[No title]

I TAMEIDIAU GWLEIDYDDOLI

Beirdd Eifionydd