Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

The OUNARD STEAM SHIP COMPANY. Passengers booked through from Blaenau Festiniog to all parts ot AMERICA, CANADA, Ac. „ For farther Information apply to— Mr. WILLIAM JONES, Penygroes, Blaenau Festiniog. It 0.. I ooc4D- T liveSPOO^^ S I ? HUGH JONES ] AND SON, A Bungor House, V 19, EARLE STREET, f T. PAUL'S SQUARE. GWERTHIR (Tocynau (Single a Ret. 9 lum) yn mhb deabarth gyda'r V Igwahanol UDeUaa o Agerlongau 1'r Unel | Dalaethau, Canada, South America, S. I ca, A wmalia, Patagonia, ao i bob A parih o'r byd am y prisiau isolaf. 1 A 9"rO]r hefyd Inland Tickets gyda'r Jp gi6hwol ReU&yrdd I bob parth ?m y ft f telerau rhataf Rhoddwn Reduced Rate w  BaUway Order i bob an o'n Passengers I » (3rd Class) o'r B1aenau yma. Byddwn yn & W ou cyfarfod ar en glaniad yn y Station 1 yma gofalwn am en Luggage, a deuwD « £ gyda hwy ar fwrdd yr Agerleag yn mha A V un y byddant wedi penderfynu hwyUe m f Pw laty?o yn y modd mwyaf boddhaol y t. & obyvume yn ?r adran garou o'r Hong, i ar dlwrnodhwyllo. YsgrIfenwcb air a chewch gyda throad ?<t ■ y post rutr o r gwahanol HwyUadau, yn j a nghyda'r Pares. ft V lb hylgdd. ?aterfa rhad at v? _w Laggage. «^Mae'r oyfdriad uohod yn He cysurus, h < rh..ymol, a Chanoug ymwelwyr a'r # dref. ?' 1 _??——??????jm?? IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS &c HUGHES BROS., PORTMADOC supply the Best London Portland Cement At Remarkably Low Prices. Quotations delivered at any Station for CEMENT and all Building Materials given on application. Telegrams HUGHES BROS, Portmado Address VSYSroWVN, Portmadoc. "IP V ATS. MICE, MOLES, COCKROACHES 1? and BEETLES, greedily eat Harrison's Reliable" Rat Poison. Cats and dogs will not touch it. Vermin dry up and leave no smell. Prices 6d., Is., 2s. 3d., and 3s. 8d., Postage 2d.—G. W. HARRISON, Chemist, Reading. Sold by Chemists. Agent for Blaenau Festiniog :-J. Lloyd Jones, Chemist. Llanrwst: — A. Parry. Chemist, Station Road. Portmadoc:—Ivor J. Jones, Chemist. Bettws- ycoedR. Parry. IMPORTANT æo MOTHERS Every Mother who values the Health and Clean- liness of her Child should use HARRISONIS "RELIABLE NURSERY POMADE. One application kills all Nits and Vermin, beautifies and strengthens the Hair. In Sins, 4id and 9d. Postage Id.—Geo. W. Harrison, Chemist, Reading. Sold by Chemists, Agent for Llan- rwst, A. Parry, Station Road. Agent for •Rloanan Festiniog, i J. Lloyd Jones, The Pharmacy. Agent for Bettwsyooed, R. Parry. Agent for Portmadco. Ivor J. Jones. GWALLT GWYN a adferir yn barhaol a chvflrm i'w liw cyntefig trwy ddefnyddio HARRISON'S HAIR COLOUR RESTORES. Nid cyffur llifo ydyw, ond gweithreda trwy fpiidfrn naturiol fel arferydd. Ni chynwysa ddimniweidiol, ac y mae yn Ifesol i dyfiaht a harddwch y gwallt. Mewn poteli, 1/6 yr un (3c rhagor trwy'r post).—-G. W. HARRISON, Hair Socialist, Reading. Sold by Chemists. —Goruchwyliwr i Bettwsycoed, R. PARRY. Chemist; i Lanrwst a Trefriw, A. PARRY, hemist. I n- \11\ i"í' :¡(i;¡J'I"J,I;"I.iII, (1; :( DANEDDIDANEDDI — Bydd MR. WILLIAMS yn talu ymwelladan fel y canlyn BLAENAU FFESTINICME DYDD LLUN, a DYDD MERCHER, yn GARMON HOUSE. PENRHYNtsEUDRAETH el weled bob DYl> IAÐ.J4NBY .,MJI., ROBERTS,gyterh ar GREFFIN HOTEL o 2 olr gloch prydnawn hyd 4-30. PORTMADOO Bob Dydd GWENER o 11 hyd 5 o'r stock, yn nhy MR. HUGHES, STATIONER, i67, High Street.) TRAWSFYNYDD, SADWRN laf a'r 3ydd yn mhob mis yn nhy Mr. M. W. MORRIS, Dmper, Clifton House, o 3 hyd 6 o'r gloch. Hefyd yr LLAN FFESTINIOG, bob 2 a 4 ddydd SADWRN, yn mnob mis J11 nhy Mr. B. E. JONES, Bryn Houie o 3 hyd 6 o'r gloch. LLANRWST Bob dydd MAWRTH a DIWRNOD FAIR o 1-30 hyd 5, yn nhy MRS JONES TROS AVON, STATION ROAD,I(gyferbyn alr Post Office,) LLANRWST. Gosoa r mewn Aar, Platinum, EbonUt nen Vulcanite, am brisian hynod o resymol. GWARENTIR FIT DDA Tynlr nen Ilenwlr dannedd naturiol, gosodlr rhai newyddion yn y diUlan diwedd- araf, a mwyaf celfyddydol. MR. WILLIAMS, Garmon House, Glanypwll, BLAENAU FFESTINIOG n n GWNEWCH FEL HYMN a a la Cyn prynu unrhyw Offeryn Cerdd o unrhyw ath anfonwch attaf am Catalogue, a cewch weled nas gallwch brynu yn well mewn unrhyw fan. Cymeraf Hen Offerynau yn rhan- dAl am rai Newyddion, a rhoddaf y pris goreu am danynt. Teleran goren sydd bosibl. J. BOLLOTEN, DEPT 2 CARLTON .3. HOUSE, I BANGOR. u u SALE! Bwriada Mrs. Daniel Jones FRONDEG, BETTWSYCOED, WNEYD SALE FAWR ar DDILLAD GAUAF AR HYD MIS HYDREF. Gwerthir stoc helaeth o Jac- edi, Cotiau, Furs, Mackin- toshes, Dress Materials, Blouse Pieces, a Hetiau am lai na haner eu pris arferol ER MWYN GWNEYD ELE I STOC NEWYDD. ESGIDIAU DA I'w clirio allan am y nesaf peth i ddim. Cyfle iawn am Fargeinion. Hospital for Umbrellas. Umbrellas & Sunshades RECOVERED and REPAIRED ON THE PREMISES. NEW UMBRELLAS MADE TO ORDER Address:- UMBRELLA HOSPITAL, New Road, Bl. Ffestiniog. Also all kinds pf Cutlery ground and sett, Tailors and Dressmakers' Scissors, Batcher's Knives, Gent's Razors, &c., &c. PESWCH! Ni raid i DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth ganmoliaeth, y mae wedi bod o HUGH ??° y cyhoedd er's blynyddau, ac y HU?' f?' m mae y perchenog, drwy dmul a Hafur di- I)AVIES'Sifledl io. wedi ei berffeithioyn y fath fodd, mT 4J fel y mae yn cael ei gydnabod fod dar- Cniir.H ganfyddiad gwerthfawr sit yr anhwyl- C?mV?iG?tH t? deran uchod. Y mae miloedd I'ar MIXTUREwi:w edi cael iachad ac yn gwneyd eu goreu i'w gymhell ar ereill sydd yn dyoddef. at Ni raid ond cymeryd UN DOSE er profi ttl" ei ddylanwad uniongyrchol yn rhyddhan h y phlegm, yn cUrio y llais, yn cynhesn Beswch, Re yn cryfhau y fret, gan weithio pob Anwyd anwyd a cbrygni ymaith. Ni raid i neb AnWydg ofni caBlyniadan anwyd a pheswch ond eth ma a ofaln fod potelaid o DAVIES'S COUGH Asthma AMIXTURE yn y ty. Bydd pob dyn yn B iiffe feddyg *w dculu at hoR auhwyldemu Bronchitis..dd f a'r frest, os bydd DAVIES' COUGH MIXTURE wrth law. 13!d. a 2/9 y botel. Y mae y poteli 2/9, yn cynwys mwy na thair o'r rhai lleiaf; gyda'r post 3c. yn ychwanegol. HUGH DA VIES, Chemist, Machynlleth. Y Pills mwyaf dyoget at RWYMEDD —Gweithlant yn esmwyth, yn sicr, ac heb boen. 'Davles's Tonic.. Antibilious Pills at ODiFFYG TREUUAD. 131,d., a 2/9 gan bob Druggist. DAVIES'S PILLS at Ddiflfyg Trenliad. DAVIES'S PILLS at Boen yn y Cefn. DAVIES'S PILLS at Guriad y Galon. DAVIES'S PILLS at y Piles a'r Gravel. DAVIES'S PILLS at y Ddanodd. DAVIES'S PILLS at Wynt yn yr YstnnJojf, DAVIES'S PILLS at Boen yn y Cylla. DAVIES S PILLS at ddiffyg awydd bwyd. DAV1ES SPILLS sydd ddiogel hollol. [CROEN IACH A GWAEO PUR.—Dyna yr hyn y mae y "Sarzine Blood Mix- ture" yn ei sicrhau, a dim } arall. Nid yw yn honi gwellapolt peth, fel yr Yankee Patent Medicines; ond os btinir chwi gan oen afiach, ysfa, pim- pies, toriadalln, scurvy, doluriau, penddynod,&c., yn tarddu 0 waed drwg "ynwchbote- aacammh"u I??rine Blood "lMaa?iid xture," gan y Drug- N gist nesaf atoch, Is. 1.. N a 2s. 6c. y botel, neu gyda 3c. at y cludiad t yn chwanegol, oddi wrth y Perchenog. t HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. j m W j JOHN PARRY JONES & SONS, AUCTIONEERS & APPRAISERS. Penrhyndeudraeth, Pwllheli and Barmouth. Sales of every description taken on most reasonable terms. LLEW. P. GRIFFITHS, PHOTOGRAPHIC ARTIST (UNDER DISTINGTJISHEDPATRONAGP) FOR PHOTOGRAPHY OF THE HIGHEST CLASS AT THE LOWEST PRICES. ENLARGEMENT o unrhyw DDARLUN am 2/6 I fyny CABINET o 3 am 2/S. POSTOARDS 3/- a 3/6 y dwsln. Highly Finished. ANERCHIADAU ( filluminated Addresses] o waith fy liaw I gyd, wedi eu gweithio yn y modd sroreCi am y Prisiau iselaf. Cofiwch y Cyfeiriad:— The "STUDIO," 59, IIIGI STREET, BL Ffestiniog. Mr. OWEN, L.D.S,, R.C.S., (London), DENTIST, LLYS DORFIL, New Market Square, Blaenau Fiestinioge i Gellir ei weled yn BLAENAU FFESTINIOQ, bob Dydd LJUD o 10 hyd 8; Boreu Dydd Iau o 10 hyd a Boreu Gwener o 10 hyd 1 o'r gloch, LLANRWST, bob Dydd Mawrth a Dydd Mercher o lleg hyd 5 o'r gloclfyn nhy Mrs, „ Parry, Station Road. E. LLOYD JONES. lronmonger and Implement Merchant, Birmingham House, JLLAq-N-RWSTO The best and cheapest house in the district for all kinds of Implements, etc., for all Seasons. SOLE AGENT FOR THE CORBETT WILLIAMS OIL ENGINE.. Cattle Cribs Horsegears ,.lo w Sbeep RackS Chaff Cutters Pig do. Troughs Oilc,ake M *ills Corn Bias etc. etc. Corbetts' Plymouth First Prize Grill din g Mills Martin's and Maxwell's Patent Cultivators Ransome's Prize Plooghs, otle, Also a splendid assortment of Kitchen Ranges & Grates of Sit, description, and Enamel Slate and Wood Mantlepieces in stock Guns and Amunition by very best makers. AGENT FOR MELOTTE SEPARATORS. First Class Plumbers and Tinsmiths always kept 011 the Premises. JOSEPH JONES & SONS. TAILORS AND CLOTHIERS, Y mae ein detholiad o frethynau at' y tymhor presenol yn well nag erioed. Siwtiau a Costumes at bob pris, yn y Styles a'r lliwiau I diweddaraf. Gwneir i fyny freth- ynau, dim gwahaniaeth lie eti prynir. 2, Cromwell St., Bl. Pfeatiniog. SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. Mr. DAVID WILLIAMS, (gynt Wri, Edwards" Williams,) BODGWYNEDD, PORTMADOCf > A ddymuna hysby. ei fod wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon o'f A d4ymu'nlaa d h?: yn parhau i ymweled yn rheoiaidd a'r Lleoedd canlynol :-v Blaenau Ffeatinlay-Bob Dydd Llun o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd lau 0 hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street, y drws nesaf i Maw, offcrgO Hotel. Lianrwat-Bob Dydd Mawrth a phob Ffair (ond y dydd Mawrth 9 flaen y Ffailr), yn tahy Mri. David Jones 3^ Son, Station Road, gyferbyn a Boars Head, ° 10 j hyd 5. Pwllhell-Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o 11 hyd 4. Crieciath-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Caradog, High Street. 4-30 hyd 7. Portmadoo-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos. Bala-Bob Sadwm a phob Ffair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street 0 jj 11 hyd 4. ooigeliau ac Abormaw-Trwy appwyntiad ar-Ddyddiau Sadwm.: CJt??? $?W.—?d yw ?. David Williams yn dal unrhjBP SYS.0 yFWad a'? un ffirm araU gun enw, a dymuna ar/'r cyhoz fjY-ioer- Yd sylw manw' 6'r Meoedd y mae yo aros yn ,tretl uc h0 ,e A# byddo camgymeriadau yn y dyfodoi. ■ I