Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

' RHAGRITH AG ANQHISONDEB."…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

RHAGRITH AG ANQHISONDEB." I |_ii OLTQTDD T "OBKSDL GIMEEIO."] STB,—"O, mor dda yw gair yn ei amser!" Dyna darawedli i'a meddwl' ar o- darllen yr y g yn dwyn y penawd uchod. Diolch i II Un n cashau t'hallaeaeth It am dui. Gair yn ei a user yd w ??a ydyw pwnc y dydd M'. peth .m8M Miach yn Nahjmru, a rhanau helaeth o Loegr hefyd; (n'l y mae ambell ddya tebyg i'r fifin, nid oes fawr o fiflrsig yn ei ciisld ei hun, fellyni tyu gyd- ymdeimlo ag adar cerddgar y goedwlg Du ao anhawddgar ydyw creaduriaid o'r fath. [Jn o elfenau pwysicaf cymdeithas ydyw cydymdeimlad. Pe ceid mwy o gydymdeimlad rhwng y naill ddos. baith a't Hall, ceid hefyd fwy o lwyddiaat yn mhob yetyr, yu en I gyda chrefjdd,-mwr o gyd* ddwrn rhwne yr hen a'r ieuanc yn Mt iduoi. Haws i'r addfetach mewn dyddiau gydymdeim.o wr ieuano, am y zheawm i'r hen tod ei hu,,au yn ieuanc unwaith, ond ni *yr yr ieuanc ond am ieuenctid yn unig-a gwyn ei fyd. Y ga'on ieusnesyddyn canu. Dywed Iago am i'r rhai syddyn esmwyth arnynt ganu salmiu. Paham y gwarafunir i'r bobl ieuainc gana P Y me cs- mwythdra eu calonau yn peri eu bod yn liamn can. Maecanu yn ihan arbenig o addo'iad. Mae y greadigaeth drw/ddi yn llawn o gerddoiiaeth. Fe ddywed;r nad ydyw chorus ser y boreu, a gorfoledd holl feibion Duw, wedi myned dros- odd eto! Mae'n wir nad ydyw y rhan luosocaf ohonom yn deall eu nodau Dwyfol; ond na fydded i ni brofl ein bychander drwy gon- demnio yr hyn na ddeauwn, oniae goaoclwu em hunala ar yr un tir ag amheuwyr! Mae y Roiriaa caledion, rhyffgus, ac eithafol a glywodd ein clustiau yn iled ddamweiniol yn ddiweddar o bulpud poblogaidd y Method stiaid, as a ddarllen- asom uuwaith ac eiiwaith wedi nyny am ganu Eist.ddfodol, wedi pari i'r gwaed redeg megys yn ocr yn eiu gwythïetlau. Pan oeddys yu meddwl fod ein bia eefydiiad cencd¡atbJl yn myned trwy oruchwyliaeth y puro, adgof am Eistedd- fod ragorol Dinbych y llyoedd ) n fyw ynom, yr esgynlawr glau cedd yno, y gwkr urddasol a chrefyddol a gefnogai y symudiad, y caau bendigelig am yn agos i bed war diwrnod a hyn. hasom, 0 fel yr ymfalchiem yn adloniant iachus yr Eisteddfod, wrth ei gymheru A. eiddo cen- edloedd estroafl-eu races creulawn, euchwareu- yddiaethau coatus a pheryglus, nes yr oeddym yn barod i waeidi,Bj/ic both 11 byddoEt teMSoi y Ct,mrv! Ond fel taranfollt ar fin Kiateddfodau a rhagolygon da iddynt, dyca we'nidog eglwys boblcgaidl yn eu condemnio ya w/oolccalc, lei y dywedir, gaa gymharu eu canu aidderchog i "ulladau y damnedigioa yo uffern Beth fydd ne3af tybod f Maddened y Nafoedd i'r brawd a ddefnyddiodcl j fath eiriau cableddus. Dywedir hefyd gan yr ui gftr i Handel regi mewn pump o ieithoedd. Gwaedei ein caloaau wrth feddwi y gallsi un regi a gyfansoddodd gerddorieeth a dynai fawl o feini o'r bron with el glywed! Pwy a all brisio na meaur y dylanwad bondigedig cysylltiol a miwiig anfarwol Handel, wedi ci briodi mor nefolaidd i geirlau sanctaidd y Duw byw? Handel, Handel! Go- beithio fod y Messiah a ddarluniaist mor rhyfeddol yneiddarostyngiad, ei ymguawdoliad, eiddyoddef- iadau, ei waitb, ei farwolasth, ei adgyfodiad, a'i ogoniant, wedi edrych maddeuant a thrugaredd i ti am regi, fel y gwnaeth ar Pedr pill regod d yntau Mae gotmod o ysbryd y peth byw yn y gwirionedd Dwyfol a genir ar gerdloriaeth Hande i beldio gadad argraph ddaionus ar lawer o'r rhM a'ucaMutaoa'ugwMcdawaat. Nid psth bychan ydoedd gweled Sior yr Ail yn rbo ;di esiampl i freninoedd a brenineoau daear, a deiliuid, genedlaeth ar 01 c-uedlaeth, drwy gyfodiasefyH yn ystod yr amser y cenid yr "Halleluiah Chorus" —teyrnged o barch mawr i'r awdwr, mae'n ddi- amheu, end he!yd onghraipht nodedig o freninol gyfaddeflad ai ymostyngiad i Freuin y brenin. oedd ac Arglwjdd yr arglwyddi." Dywedir am Handel y byddai yn teimlo dylanwad anarferol with gyfloa geiiiau y Beibl i'w gerddoriaeth, a bod yr arferiad o fyfyrio y Gwirionedd yn effeithio yn gryf ar ei faddwl a'i ymddygiad. Welnidogion yr Efengyl! rhoddweh bobcefn- ogaeth i ganu cysagiedig; is, hefyd, er iddo fod yn gyatadleuol. Bhodlwch eich presenoldeb mewn ambell gyfarfod canu. Nid 03S dim a chanddo fwy o ddyianwad ar y galon ddynol na cherddoriaeth. Mae megfs rhan ohon- om. Fe W/r y diafol hyny yn ddi, ac y mae â'i holl ystryw yn ceisio trawafeddisnnu pob offer, n cerdd, a phob llais deniadol o feddiant y eysegr i'w wasauaeth ei hun, ao i ddena ieuenctyd ar ei ol. Ouid ydyw yn ofidus meddwl iddo eu cael P Byddwu yu band i wylo wrth glywed y dolyn mewn tafarn, ac "Iaith enaid at ei thannau" Brddel i ni oil, fel proffeswyr crefydd, gyd-ddeffroi i wneyd Cymru yn f3r o gau" mewn gwirionedd. Byddai presenoldeb gweinidog mewn. ysgol gatl yu sier o gario dylan- wad, yn enwedig pe byddai y cyfryw yn uchel yn meddwl y praidd o ran cysoudeb ei gymeriad crefyddol. Byddai gair caredig, Be yn arbenig esiampl gasedi?, yn sicr o brofl yn foddion gras i'r ieuenctyd cerddorol. Mae rhyw uchder meddwl rhyfeddol yn meddiannu pobl ar rai adegau. Sarhad ar uiddas ambell uu a fyddai ymuno mewn cyfariod canu, maent wedi rhyw ymddyrehafu i fryn hunanoldeb, uwchlaw plantos yn bwhwman, heb goflo mai lie digon llww lie oer ydyw pen y mynydd Cawsom y pleser llafurua yn ddi. weddar o ddringo'r Wyddfa. Teimlem ein bod wedi cyflawni cryn ochest. 0 mor uchel oeddym! Ond rywfodd yr oedd pob cysylltiad a'rardderch- awgcwydd <t'n cytohfntu wedi ei doti. Yr oeddym wedi esgyn mor uchel fel nas gallem ond yn unig edrych at yr holl ogoniant sydd i'w ganfod yno a phrysuro i lawr eyn y gallem mown gniiionedd fwynhau y golygfeyud i bwrpas. Mae adfyfyrdod am yr hyn a welsom yn peri llawer mwy o wir bleser na'r momentiu drud tra y safem ar ei ohoryn urddasol! Ni thyfai glaswellt yno. AC ni chanai aderyn bich. Tebyg ydyw llawer un eto, mewn yatir aral). Y mw wedi gosod gormod o tfordl rhyng. ddo à chrelidatiald mh y llawr f J1 nas gall twyn. hau ei hunan, na gweinyddu mwyniant i ereill. Mae angen am i ni, os J dIm am walla y b/d n'i arfcrion, dd'od yn nea at ein gilydd, ae arfer hyny o ddylanwad a feddwn i buro ein gilydd. Mae n wir hefyd fod llawer o angeu puro arnom ya ein holl gylchceid. Oai chlywsom rai wrth f/ued i Sisiwn yn bstio pwy a gymerai y belt fel pregethwr ar y aes! Oni welaom rai yn feddw yn dychwel- yd o Gymanfa! Ac oni chlywsom wcinidogion yu si ,rad am bregethu Oymdelthasfaol fel cystadl- noth! Oad a ydym i goudemnio pob 8-veiwa, Oymanfa, neu Gymdeithasfa oherwydd hyny P Un awgrym eto i'r cantorion. Yr ydym ya lied hysbys o arferion gwlad a thief. Nid oes unrhyw amgylchiadan. a gyfreithlona i chwi ddefnyddio y Sabboth i gyfarfod tuagat barotoi eich hunain i'r frwydr. Oy-rerwch ofal ar y 8-bboth, Nid ydych ya ystyriod bendithion Sabboth y Oymro. NH oes unrhyw genedl dan haul y nefoodl a a I roddi gwers i ni ar gadwraetb y Sabboth. Elrych- weh, er esiampi, ar gOr mawr badda;oliaothus Bathcsdi. Nid ymgynnullaaant uawaith ar y Sabboth i barotoi gogyfer a'r ymdrech gyatadleuol* Mae ymddygiad gweinidogiou Bethesda, ya Eglwyawyr ac Ymnelllduwyr.at eu cantorion dewr yn deilwng o efelychiad, ac ymddygiad y cantor- ion betyd, hwythau, yn wir ganmoladwy. Gan ddymuu llwyddiallt pJb psth aydd dda y Ilor- Iphwya-Yr oiddoch, YMDEITHVDU. I

Ie YF ARFù D IlSOL-LLEYN AC…

DAMWAIN OFIDUS I DDAU GYilfip…

BRWOLAETII Y DIENYDDWR MARWOOD.

NI DDYLAI YR ARWYDDION GAS-LYNOL…

[No title]

ENQLYN BYRFYFYR

RUWCO MON.

•MBYNlDIOIiOHQABWCH AM Y CYNAU…

ER OOF ANWYL

0 DAN Y CRYD-CYMALATl: NEV.…

I"CYMRU FU."

NODDN DIRWESTOL

Advertising

ENQLYNION ASBBOHIATOL zli(jr,yiirox-…