Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

21 erthygl ar y dudalen hon

PWY SYDD YN BARCHEDIG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PWY SYDD YN BARCHEDIG. Y MAE Mr. Walter Phillimore, Cang- ellydd Esgobaeth Lincoln, wedi newydd penderiynu pwy sydd a hawl i arfer y teitl Parchedig. Yn ol ei farn ef, nid oes gan weinidog Wesleyaidd hawl gyf- reithlon i'r teitl, a bod Ficer Owston Ferry yn iawn wrth omedd i Mr. Keet yr hawl o gael ei ddynodi fel y Parch. Henry Keet ar feddfaen ei ferch. Y mae Mr. Phillimore o'r farn fod y teitl Parch, yn perthyn yn unig i offeiriaid yr Eglwys Sefydledig. Nid yw Mr. Phillimore wedi cyfeirio at un weitbred seneddol yn profi fod y teitl yn perthyn iddynt hwy yn unig, ac fe wyr pawb nad oes gan yr eglwys na'i hoffeiriaid hawl i ddim nad yw yn y gyfraitb, ac yn sicr felly y mae ei farn yn anghyfreithlon. Y mae rhai o'r Eglwyswyr eu hunain yn condemnio y fath ddedfryd, yr hon sydd yn rhoddi y fath dramgwydd i Anghydffurfwyr y wlad. Y mae yn sier fod hwn eto yn benderfyniad a rydd ergyd ychwanegol tuag at ddwyn yn mlaen y dadsefydl- iad. ♦

HELtNT CADBEN TOZER, CASTELLNEDD.

IEISTEDDFOD Y PIL.

METHIANT CWMNIAU ABER-NANT…

CWM RHONDDA.

ABERHONDDU.

YR WYTHNOS.

_!—♦ Y DYNLADDIAD TYBIEDIG…

—+ CRAIG Y BWLLFA, CWMDAR.

ICREULONDEB AT WRAGEDD.I

I CYNRYCHIOLAETH MERTHYR AC…

. Y "DARIAN" 0 DAN GAREG SYLFAEN…

LLOSGIAD EGLWYS BABYDDOL YN…

HIRWAUN—NEWYDD DDA.

TONYREFAIL.

SEFYLLFA MASNACII GLO A HAIARN.

ODDIWRTH EIN GOHEBYDD 0 GAERDYDD.

.. Y CNYDAU A MARCHNAD Y GWENITH.

—♦ Y GWEITHFEYDD.

.. CINIAW PLANT MERTHYR.

TREDEGAR -BODDIAD.