Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Gall miloedd dystiolaofchu fod Ir Europa Infants1 Life Pmerterii Wedi arbed bywydau, ar ol i pob medd- fipniaeth arall gael ei threio yn ofer. J*1 chynwysant ddim opium, nac unrhyw arall sydd niweidiol i'r baban gan hyny, dyma xatig faddygiiiia-ath ddpogaS i Fabanod pan yn magu ilmiftdd. L: At achosiqn o dwymyn goch, y frech £ enyniant, pangfeyad, dolur y rhwymdra, a rhyddni y coluddion, M anhwyMeTau plant, o wythnos i ueuddeg mlwydd oed, y maent yn an- ^Pisiadwy. Yn yr achosion mwyaf ar- 08 rhoddir dogn pob pedair :J*» rhwystrir y clefyd, a symudir ym- y perygl. L^all mamftu, wrth eu defnyddio, ar- bywydau eu plant, a dianc rhag bil- dychrynllyd y meddygon. Mao mil- OOdd o dystiolaethau wedi eu derbynj so cael eu derbyn yn ddyddiol, yn oof- rhiweddau rhyfeddol y feadygin- ^n. I- 'I # 1 I, ¡ 0 ballo moddion ereill iwella eich e8Wch, Asthma, Bronchitis* nen ryw ^Wylder perthynol i'r frest nen'r jjgyfaint, ewch at eich fferyllydd a ^eisiwch Botelaid o p George's Cough Balsam* J^aerwch ef yn ol y cyfarwyddiadan, a .^byswch am ei alln rhyfeddol with ^h cyfeillion. G S WYS.—Un Dogn yn rhyadhm, etc C ydig ddognau yn gwella. tystiolaethau pwysig a dyddorol o gwm- pob potel. «*» »erth gan fferyllwyr a gwerthwyr cyff- lfi? an* 18. IJo. p 2s. 9o- y B?EP* Cyfen- k 'thwyr—Llundain. Barclay and Sons; Sutton fc>0,'> Baiss Brothers & Co. Bryste J. A. ^n61" and Co.; Caerdydd: S. P. Kerniok a y perchenog, > B. A. GEORGE, Q^iby Chemist, £ c„ Pmtre, Pontypridd. ifoair sypyn yn rhad drwy y pow an 16 a 34 llythyrnod. tion—xhe title Dame Europaj Infants' Preservers" is copyright and entered at Stationers' Hall. ents lleol-Aberdar: Evans, T. W., rds, J.; Williams, D.; Merthyr: ftajtol 1, White; Mountainash Abel James, }. vpridd: Basset, Smyth Dinas: Williams; "'YZana'Wr. Jones Blaenafon: Evans; Car- diff Kernick; Swansea: Bavies. [g JjPvHant—Liberal terms offered to agents. MEJDDYGINIAETH I BAWB. Dwr. Sefydledig er 1860. M PEOFFESWB ALLEN. ^dyg Ymarferol mewn Llysieoaeth yn ol oyn- llun y diweddar Dr. Coffin. chjaerwch eich darbwyllo gan dystiolaethan v S' y cymeradwyaethau goren i allu ymarferol ( "SOPFESWB ALIEN ydyW y tyBtiolaethau par- sydd i'w welliantan anghydmarol, y rhai v*na e^e l>yd y nod wedi i ereill fethu, rhestr Mart a el^r eu gweled yn ei Feddygfe, yn 2 ■y et Street, A berdare. JtJL&wie ei ystafell ymgynghori yn hollol neill- fto i oriau er gwneud ymohwiliad ar ddwfr y^gynghiori, o 10 yn y boreu hyd 8 yn y Bntawn< » ftchosion dirgelaidd, infSamation, twymyn- freoh wen, ac anhwyiderau y oroen, &o., a ^eri 1 8»nddo mewn y'chydig dayddian. Cy- Aif#at aibwylderau cronic wrth y mis. o'j ?*ouir pob moddion meddygol i unrhyw ran 0tj ey*nas ar dderbyniad Stamps neu P. O. iji rs Wedi eu cyfeirio i Botanic Establishment. 0;. 2, Market Stree, Aberdare. 112)posite the IJeolfach, Rhondda. M LUNELL YR ALLAN. ^EltLONGAU LLYTHYRGODOL K BREINIOL. iofc ^.y Uinell bon yn cynyg manteis- ^^iWduol, a dylai ymfiutwyr^i an- ran 0 <ana^a neu y* oaydynt yn awyddus am achub 5^ac amser, ymofyn a L. JONES, Swyddfa'r Aberdare T rimes, Aherdar; J* W. JONES, Dilledydd, &c., n-vJ' Oxford-street, Mountainash; UWEN MORGAN, Siberia Villa, Llanwyno ro&d, Pontypridd; > neu a ■a-LLAN BROTHERS and Co., vT——J&mes-street, Liverpool. y — = ^ir i i-w gyhoeddi can gynted ag j oJ|u o enwau, ruewn pedair neu bump « LL an, Cch. yr ua, gyda'r post, 6Jc., tit d AlL YFR Y GLOWR," 8 81 beryglon. a'r moddion goreu i'w T) A Trrrx hysgM'»Ran AVID WEEKS (HONDDU,) na ftov- j • Treherbert. Jjiir at ba\»K arSraffH ond y nifer gofynol, er- yd jj? Karant dderbyn y llyfr anfon eu F?TER> Trnn V 1 y Cyhoeddwr—D DAVIES Qerliir Rhondda. i'r CyhSddwr'' Cynwyaiad drwy anfon Y PULPUD YN Y TEULU: Bel, Pregethau a Chofiant y diweddar Baroh. James Richard*, Pontypridd, o das olygiaeth Thos. Lewifl, BUM. Dymunir hysbysu fod ▼ seitidbd ran yn awr yn barod. Pris 6ch. Anfonlr pob aroheUoo a thaliadau at y Cyhoeddwr—Mr. E. Bichaad Drapor, Pontypridd.' Yn Kg}), man fa Bedyddwyr Morgenwg, gynaliwyd yn Nghlydaob, Meh. 21 a 23, pender- fynwyd-" Fod y Gynadledd yn dymuno pot llwyddiant i gylchrediad pregethau oyhoeddedig y diweddar Baroh, James Richards, Pontypridd, ac jn dymuno at ein heglwyei i wneud eu rhas tuag athynyma." [2 C. SCHWERER, Watchmakat sm-inw, Ourmaitz, ovealm, ft., le., 18, Oomwercial-ttreei, Aberdar*. CH WEBER'S WATCHES to rait allolaew* SJ of Purchasera. QCHWERER'S WATCHES ef the beat £$English and Foreign maka. • Q CHWERER'S GOLD P^TFNT LEYERI? feT from £ 10 lOe. CH WEBER'S SILVER FATED O LEVERS at £4; 4a., A6 om., up to M, he CiLWERtRIS GOLD GENEVES M 4L, )0 tb 68., up to £10 108. S SCHWERER'S WATCHES are always ready for use, being skilfully timed and adjusted. Purchasers cannot do better that send to me for a Watch, which will be supplied- .on forwarded to any addrea* on receipt of P.O.O. SCHWEBEB'S EIGHT-DAY CLOCKS, Ordinary Clocks, Timepiece^ In^ of the best and newest design, CCHWERER'S SILVER GOODS In great variety: SCHWERER'S ELECTRO-PLATE ol the newest and beat description. SCHWERER'S great stock of Speotadea/com- prie'e^all ktoas in Gold, Steel, and Shell Frames. SCHWERER repairs all kinds of Watches, 0 Clocks, Jewellery, Plate, aa., in thelba, style. SCHWERER begs respectfully to thank the 0 Public fer their past patronage, trusting continuance of the same. AS ydych am Orlador o'r fath oreu ewch at C. SCHWERER, 8 Commercial Bireei, Abwdart THE ABEBDABI Uatinortitim (tixOUmtee orpit WORKS. r;il 0 S 8 0 o Z NOTICE! NOTICE! NOTtO. I TO MEET THE TIMES. B. H. PHILLIPS, WISHES to inform the public that he is going to REDUCE the PRICES, OF HARM O N IjU M 8, ) ';T CHEFfONIEREn ORGANS, ¡ .i. ) PIANOS, &0.; TWENTY PE.l CWtfir. Fop Tmnty-eighv Ways only. ,HO!GO y r. f r?v.- TO ynvi'.v:v,'ti o '*y Commence May 19th, 187ft .*aij • ZAJS A All buyers of fcstrumeints should watch this opportunity. Note the Address,— .• r 6 & 1. GADLYS ROAD, ABERDARE HENRY WILLIAMS, 16, DEAN STREET, ABERDARE GENERAL FITTER SMITH, Begs to announce that he is prepared tt execute orders in Fitting and General S mith TV oik, at lowest possible prioes, Wrought Iron. Grates in large quanti* ties in etock. Timbermen and Oollien hatchets of different dearaa and siattiiE stock, and made to order, warranted of best matorials. Tomb palisading and house railings and gates of differ- out patterns executed promptly. Gwneir poõ math o waith Oof a IPitterqydo buandra ac amy prieoedd iteiajf, Applications, for prices, Ac., porMcal, o- by post, strictly attended to. BOOKSELLERS!! Before sending your parcels to be Bound, send for my PRICE LIST. Prices low-despatch quick with excel- lence of work. R. THOMAS, Bookbinder, Merthyr, 17 ii i "Y DU A'B GWYN:" Oto Newydd gan HEMAN GWENT gyda geirian Cymraeg aSaesneg. I?w cael gan E. EVANS, Post Office, ^hymney, a'r Llyfrwerthwyr yn gy- ffireaixiel. r. FFEITHIAU PWYSIQ1 0 ae Atelia# PoeDD. WHITE'S PILL OF HEALTH (CK'BTf" EB1»1N>, BREINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy drefoiant newydd y maent yn HOLLOL DDI-FLAS. Cymcradwyir y Peleni hyn yn gyffredinol foi meddyginic<?th ragorol a difiael mewn achodoc 0 Anhwyiderau Geriaidd, Diflfyg Treuliad Ym- borth, Gwyut yn T Ystumog, Rhwymiady Corfi, Pendrondod, Llosgia yn y Cylla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefe, neu y Lwyneu, Dolur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriad y Galon, Colic, Pendduon, Diffyg Archwaeth, Saldra, &o. Y maent yn anmhrisiadwy mewn achosion o glefyd y otoen a'r gwaed. Ar werth gan yr holl Fferyllwyr, .mew blyohau 7|o. a la. ljo. yr un; neu yn*rhyd drwy y pott am naw neu bumtheg o bottat) itampi ceiniog, drwy anfon at y perchenogioa. WHITE BROTHERS, Chemists, 7, Guiidhaii-sqaare, Carmarthen. Gelllr cael gw-aled tystiolaethau afrjfed gan Perohenogion. Er arbed lie, gosodir gerbron j dyfyniadau canlynol o lythyrau yn unig:- Efch Peleni leohyd chwi rhag auhwylderat geriaidd a'r losgfa yn y cylla yw y goreu gymerais erioed. Darfa mi gymsrydakk Peleni lechyd caw. fel y gorohymynwyd, a chefais vraredigaetb hynod." (Anhwylder—diffyg treuliad a dolor yr afo.) Ateba Peleni White yn dda mewn aohosion o ddolur a phendrondod yn y pen, a symudant rhwymiad y oorff." Foneddigion,—Darfa 'r Peleni a roddasoch mi lwyr wella fy nghylla, a symudasant y dolut a ddmlwn yn fy ysgwyddau." Y mae eioh Peleni yn anmhrisiadwy Symudir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn. Yr wyf yn hoffl eioh Peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereiU wyf wedi eu oymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn y pen, Dewisa fy n^wraig hwynt hefyd o flaen unrhyw beleni Y mae yn dda genyf i gymeradwyo eioh Peleni leohyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm cyfansoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi gwneud prawf o honynt; y maent yn dyner ao yn adgyfnerthol." )2 Ar ioerth mewn blyehau 1tø. nt yw GWELLHAD UNIONGYRCHOL. Y FeMyginiaeth BobiogaMd. BLACK CURRANT SYRUP WHITE. 'I Yw y feddyginiaeth oreu a ddarganfyddwyd erioed er gwella Peswch 80 Anwyd, Darfodedig- aeth, Diffyg Ansdl, Asthma, Brest Gyfyng Dolur Gwddf, Crygni, Colliad Llais, Influenza, &o. Yn y gauaf, pan aflonyddir personau a phes- wch sychlyd, gyda gogleisiad yn y gwddf, rhydd Black Currant Syrup" White es- mwythad uniongyrchol; a thafla ffwrdd bob llyspafedd, pa un ai tenau, tew, neu linorog, gan gynyrchu anlkdjiad rhydd, amddifadiad o boen, a chwsg adfyvftol.' If) Gweler y tystiolaethau aingauedig gyda phob. potel gyda golwg ar fieithiau gwellhaol y FIDDYGINIAETH ANFFAELEDIG HON v TyitwZàeth dditkuar: i Eglwys Cwmin, Meh. 19,1874. 4 Anwyl Sjrs,—Y mae El nek Currant Syrup at y peswch yn ddarporiaeth enwog. Y mae wadi gwneud rhagor o ddwoni, ao wedi rboddi jnr- wen gorphwysdra yn y nos, nag unrhy. -loth ydwyf fi wedr gyoreryd hyd yn hyn. Yr eiddoch yngywir, I J. R. TA.Y1.OR. Y ttae canoedd 6 Dyetiolaethau^wedi eu der- byn/ Darifona Ffenllwj r at y Perchenogion gan tiarad yn y igodd ucbelaf sm y Syrup hwn v Ar weithganyr holl Fier/llwyr, mewn potei Is. ljc. a 2». 9o. vr un, Ar werth hefyd yn gyfanwerth gan holl dai meddyginaeth lreint- iedig. Darparodig yn unig gan WHITE BROTHERS, Chemists, <" 7 Guildhall Square, Carmarthen DAIHSB BTLW.—Y roae yn ysgrifenedig ar yr amlcn tuallan gan y Perchenogion-It IV Lite Brothers;" ao y mae "White's Cough Syrup" wedi ei as graflu yn y gwydr; heb yr hyn nid oes yr un yn gywir. *1 11, Commercial Place, Aberdare, April 25th, 1877. FASHIONS 1877. On Tnesday Next, May let, I purpose mfklvg AISPECIAL SHOW OF NOVELTIES In the undermentioned dfpaitments Millinery, Straw Hats and Bonnets, Mantles, PaKtols, Skirts, Corsetp, Umbrellas, Ladies' Outfit, Baby Linen, Ribbons, Flowers, Ftatheis, Lace, Gloves, Ties, Hosiery/ Black and Coloured Silks, Fancy Dresses, French Cashmere, Carpets, Cretonnes, Muslin and Lace Curtains, Table Linen, and Sheetings. SolioitiDg the favour of an early call, Yours respecfiilly. HENRY LEWIS. EVANS* PATENT COUGH PILLS. Y mae y .Peleni hyn yn hyned fel meddygin- iaeth at Beswch, Diflyg AnadI, Irflueaza, Tyn- dra yn y Pipau Ansdliol a'r Fyuwes, Bronchitis, &o. Y mille y Peleni hyn yn ddiail, "a phwy rynag sydd yn dyoddel oddiwr^h rai o'r anhwyl- defftu uchod, nid GOT aoh<a iddy&t end gwneud prawf Gun blycbr-id er cael eu tod y gwellhad sroreu sydd wedi cael ei gynyg i'r cyhoedd at boswoh Aethmataidd a Darfodedigol, Crygnf, Colliad Llaie, a phob anhwyldeb yn y fynwes a'r, Lungs. Y maent yn symud ar enwuith bob teimiad o ddiffyg a thrymdra yn yr auadliad, yr hwn sydd vn atal hun y gweilhi^r fclinderus. Y maent yn rhoddi ^nmwythad ag sydd bron yn uniongyrchiol i'r rhai a ddyoddofunt oddiwrtb yr anhwlderau hyn. y rhai o'u heegeuluso sydd ya dra pht-rygius. Botided i unrhyw hereon sydd dyoddef i roddi pravtf ar BELENI PESWCH EVANS (PATENT), y bydd iddynt weithredu gyda buandra brtn yn wyrthiol. Symudir y mathau gwaethaf o beawch menu ychydig amser. Ar werth mewn blyehau 18. Ijc. a 2s. 9o. yr un. Trwy'r Post, l«.4c., a 3a. EVANS' CELEBRATED GOUT AND RHEUMATIC PILLa Cyfvifir y Peleni hyn y feddyginiaetb ddiogelaf ao cfeithiolaf at y Gout. Bhewraatic, Lurab^go, Rheumatism, I. Beiatica, Rheumatic G out, & phob math o bOfeuan yn y joints a'r cymalau. Nid yw y peleni hyn yn gofyn i'r gawl a'i oymerant i gadw yn y ty, na chyf- newia ymborth. a gall y cyfanaoddiad r anaf eu cymefyd yn hollol ddiberygi Y neb a ddyoddefa or anhwyiderau hyn; taer gynsbeilir hwynt i roddi prawf i un blychiad 0'1' peleni hyn er prpfi en h?%x ithioldeb.- TYSTIOLAETHAU PWYSIG. Evan Evans, Patent Fuel Cottage, Cwrobaoh, ger Aberdar, a ddywed,—Bum am wythnosau jn nethu dilyn fy ngalwedigaeth, yn dyoddef yn jswr oddiwrth Boenau y Rheumatic yn fy nghcfcsau a'm corff, gyroaint folly fpl yr oeddwo yn gripil perffaith, ao yr oeddwn yn gorfod myned o'r ac i'r gwely ar fy nwjlaw a'm pen- liniau. Dorbwyrwyd 8 i fynu blychaid o'ch pelenau at Gout a'r Rheumatic, 60 y mae yn dda genyf eich hysbysu fy mcd mewn llai nag wythnos yn abl i fyned at fy ngwafth. Ni8 gall- a1 eiarad yn rhy uohel am danyct. Bydawdk cygtal a rhoddi i mi ilychaid arall, y rhai y Lwiiadaf eu cadw yn y ty. Gallwch gyfeirio uarhvw berson atsf am winonedd jyr hyn a ddy- wedaf, ac argyhoeddaf y jawyaf j anghredadwy o'u heffaith hytscd arnaf fl. > • Gwerthir y peleni hyn mewn blyehau Is. ljo. a 3s. 9c. yr un. Trwy'r Post, Is} 4c., a Sa., EVANS' TOOTHACHE PlLLSL PS-LENI BVANfiT-A'S Y I^DANODB, th eia- i'ra^b addjeddefantoddi* witli Ddeiuidd, l'i?,A,oloveA-ax, Rheums, Peen yn, y Qwysiebj-Poen yn y Gums, Ac. Ar t};' rnev»i biychau Is.,lie.a.2s. 9c Mae y dafpftritfdftaTneliftd yn ciol en Hamddl* ffyn gan atump y lly-wodraeth, aoyn dwyn llaw- nodkd y gwneuthurwr, heb yr hyn aid oee dim yn iawn. _Gellir eu èaéloll gan :;bob ffaryllydd cyfrifol neTrbruchwyliwyr epwynt(edig,neuoa4l- wrtfr y pt-rchouo^ ar dderbyniad e* gwerthmewa etarops. Trwy y Fcst Is. 4c., a 3b. yr an. Darparedig yr: unig gan rf. W. KTAJTS, M.R.P.S., Ober/iist, 14, Coiameroial-«t., are, i, T»",?jariaihire.? MHAM Y T»t6t>pEFW0H? • TR-EIWCH- tN BLYCHAID 0 EVAN&S'BILIOUS & LlVER PILLS, Y Thai ydynty feddyginiaeth ojen 00 Treuliad ao Anhwyldeb yr Ysg}faiLt,p&c., Mewn catljxiad i lua^vs l»gymhellion p -1 sono), niaey gwTienthui j?ro'r w edi ei ddarbwyllo i wneud JL; gy HoeaauB y.relent gwerthfawr hyn, gande^^i^SlSt uicr y bydS i biawf mwr Cjijoedilai lea&ena eu cyiitepad a ci'»daatoto»fce^c tystiolaethau o'u- gWe^tbfawedd?; Y mse y Peleni hyn wefii f ^Srotol yn ofaius o'r amryrvi^th o^Pif^iacyn g-,veiihtedu yn n&tunQl arfcr ary cyf- wLSocdiad ayi.ol, ac Jto gyfryw «rg y geilu- eu cymeryd gan}un|ii; w-fe^rBOr^ ar untnyw accg, u hyny. t vv Cj flaiwni unrhyw orchwyi..Y maentj yn gweith- icdu yn neiliduol ar yr ysgyfaint, 80 yn clirio pob ym^ttsgliad a ducdaa. i au- hwyldeb. i Y mae y rhsnau mfiwnoli yn c >el eu rbeoieiduio vith cu 6>mer^d, a« y riiase- y rbeoleiddiad yn Cael eu sicrhaii wedi daifoa a cil:, rloryd y Peieni. Y maent. yn sicr y loaoygii^acth ortu i weithred», ladau treuliol acmharedig, yn ughyd a'r gwikhauui f,thau o tchWylderau pertlyLoi L'r ti eubad ax: ysgj-fiint, y rhai ac dygatt yn mlaell Settii ynych, Dwfr Poetn yn y OJ lla, Penysgafodcr, Poen yn y Cyila, Gwy!jtchwyddia^» Tynerwch yn nghymydogaex-h yr Ys- gyfaint, B iirwymedd, Piles a'r Uravel, Ulefyd Me yn, Cysgadrwydd, C^ied chwaeth at Ymboish, Poeu yn y Pen, Gwynt, Isold er Ysbryd, Powau ar q raws y LlwyDau a'r Cefu> Toriad aJan ar y wyreo a'r corff. Aumburecd y Gwaed, Ikmutitm, Poeúau )11 yr lstumog ar Ochreu, Diifyg Treuhad, lmtiamat-ion, Cu iady Gaion,&o. < Fa symuda y Peleni hyn gliifychedd yr Ysaimrg, :>c iawn rheoleiadiad gwo tL:edi:u yr Ybgyfaint a holl WBithf^diadau y treuliant. ,'Ar weith mewn biychau swllt a choin- iog a dimai, 2s. 9o., yr un trwy j post am Is, 4c, a 3s., i'w cael oddiwrth y gwneuthurwr:— -jamefi Morris, Phillip Row, C" mbacb, a ddy- wed;- Yr wyf Tvfidi dtithyu mwy u leshad odoj- wlth eith Bilious a Liver Pills nag a gAfafVyft Ysbyty Llundain, 'I' NEWYDD PWYSIG. GiXXIB yn awr eael iaohad uniongyrohc a llwyr oddiwrth v clefydau mwyaf as as y m»ey oorfi dynol yn agored lddy^ megyg y Dropsy yn ei wahanol gangenM Mae tua eaitho fathau o'r clefyd peryglBI hwn, yr hwn sydd yn arwyddo crynodeib 9 ddwfr < gwynt yn ngwahano: bibetia* f corifit, yr hyn sydd yn gwonwyno y g^raed,\ thrwy hyny yn effeithio ar yr Ymenydd, jf Afu, yr Ysgyfaint, y Cylla, y Gslon, Jt A-enau, y Perfedd, a'r Nervea, i'r fa&b raddau nes achoei y clefydau mwyaf Sf* swydus, megys Poen yn y Ccfn, ?n yr Aresi- an, a'r Perrodd, Diffyg Dwfr, yr hwn yn ami yn dew ao yn gymylog, Gwynt ya d y Cylla a'r Perfedd, Cramp a Cbwsg, a Phoen yn y Cluniau, &o. Chwydd yn y Trned, Cloniau, Ymysgaroedd, a'r Oylla, &o. Cunad Y Galon,Diffyg Anadl, PeswaSi, Syched, Corff Rhwymedd, Poen yn y Pen, Gloesiadau, Ysgafnder yn y Pen, Gwendid Diifyg Archwaeth, Oeriel, Asthma, Tract Oer, Nerves egwan, Ac. At yr holl an hwylderau gofidus hyn y mae ltbsg y Gwynt, y Dwfr, a'r Grnvel yn an* ffaeledig, ac os cymerir hwynt mewn pryd cynyrchant wellhad uniongyrchol, pan fydd y clefyd o hir arosi&d, ond diiyn arnynt am beth amser. Canoedd a allant dystioliaetb8 i effaith y pelenau hyn, rhai o honynt ddodir yma. CSlaf o Maes Iago, Pontardawe, a ddywed. Derbyniaia flychaia o'ch Pills hynod, Ml C Hugheø Patent Dropsy Pills,' dydd Lkui diweddaf, ao yr wyf yn eu cyroeryd odd hyny hyd yn awr (dydd Sadwrn), ac y maeci gwneuthur lies mawr l mi mewn cys leied o amser. Rhoddais haner dw«a i fy nhad. ao y mae ar yr ychydig hyny ya teimlo lies mawr. Yr oeddwn yn aohnya oddiwrth Boen yn y Pen ac yn y oeID. Gwynt yn y Cylla, ac yn ami diffyg a* f Dwfr, a dim archwaeth." Yr oedd Mr. Phillips, Glanmor, Llanelly wedi bod rhwng pedair a pbum mlynow yn methu a oherdded oamo achos y D chwydd mawr iawn dros yr holl gMtj, diffyg mawr ar y Dwfr ao ar yr Anadl, a Galon yn euro yn enbyd, ond wedi cymoryd tua thri blychaid o Hughes' Patent J)rqp» sy Pills" tuag at y Gwynt, y Dwfr, &I Graf el, vn'gallu mynedoddiamgyloh ydrttl, y chwydd yn llawer yn llai, yr anadl ya fwy rhwydd, ae wedi teimlo mwy o les oddi* wrth Tr ychydig hyn na holl foddion y doetoriaid a gymerais am yr amser mails yr wyf yn glaf. Yr wyf yn gobeithioj (Tftiff y hyd wybod am danynt. Syr,—Yrwyfyn awydil ns eich hysbysu fy mod wedi cael llwyv iachad wrth gymeryd eich Pills rhagoro chwi o'r enw • Hughes' Patent Drop*? PiW Yrooddem er 18 amser mawr bell, ach yn oael fy mlino gan Chwydd ^ya f Cluniau a'r Ymvsgarodd. Diffyg dwfr, a* ar yr anadl, Poen yn y Cefn ac yn y Pen, y Galon yn euro* yn onbyd weithiau, Diffyg .Treuliad, aV Gwynt yn fy mlino yn ami, ao er mawr syndod y maent hyd yn hyn wedJ symucLymaith Ffits neu Heintiau, y rhai sydd wedi,fy mlino er ys blynyddau. Yt oeddyna yn en cael weithiau yn bur anl* Yn dra diolchgar, yd wyf—A. B. J'0D8, William-street, Llanelly. i Registered Trade Mark C Dropsy Pills.' Y mao'r Pelenau'hyn wedi eu Registro nfi yn Patent. Cospu pobdynwarediad. Gofalef ,«ael enw JACOB HUGHES ar stamp y Llyw* odraeth. Ar worth mewn holl Obse mirts y doyrcas am b. lio., Ss. 9c., a 4s. 6c»i gy da'r Poet, 1B. 2C., 2S. 11C., a 4e. 9c., gas y Patentee—JACOB HUGHES, APOTHECARY Hall, Llanelli. n London Agents: Barclay A Son, Sutton A 0,0. Sanger, Hovendon Newbury, Rear" son. Squire and Francis; Bnstol: Peoroo 10 Co., Warren & Co., Liverpool: EvamI Co.; Baimes & Coi) John Thompson v-iif.i 5 -n it»W — R. JOIESl OUTFITTER, BEGS respectfully to call the attention of the public TO HIS NEW STOCK Of Excellent CP • READY-MADE CLOTHING. Also a LbTge Quantity r f MEN & BOYS' WORKING CAP Which willle sold at the lowest possible prices. Note the Addr^s,— The Working Men's Cheap Clothing Store", Adjoining the Aberdare Market. I GWILYM THOMAS, BARITONE, (O'r America), edi I dderbyn engagements ganll JL mewn Eisteddfodau a Ciijngherddau, GWILTM THOMAS, Porth, r Nr. Pontypri dd.