Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

1> " IWYTENOS. !

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

1> IWYTENOS. .J. ,.r. V ¡;;i, iadsfrn-yr J r\ .l.i Q-rav. bJ.v'- c"~< aetbyddo gynt, ac yn byw yn unester- << r -u C. bridge, ei gant oed. Y mae • ddbuit da o'i holl synwyrau, i mad o'i olygon. ■• dydd Mawrth, yr wythnos torodd tan allan mewn ty yn j>un ;le y preswyliai un Robert S'"ep ij". gwneuthurwr berwedyddioa, ft: w rr'tifi' .1" dau blentyn. Yr oedd y tad I fairT ya absenol wrth eu gwaith, a ckuia JV plant, yn hytrach na rhedeg at y ..>\v>. eel eg o dan y gwely am ddy- o; Pan yr aethpwyd i edrych am y t nghanol y mwg a'r tan, caf- wyd i -.it wedi eu mygu o dan y gwely. L'f" .wedirfodycynyddsyddwadi C lie yn nifer aelodau Cymdeith- "nlarbodol Barhaol y glowyr yn dros tod y chwarter yn terfynu .<> ■: .881. • i v Ola yn avvr nad oetf amheuaeth T- i: '1 wneud y tynel rhwng y wlad a, i'lainc, ac nad yw y gorchwyl yn la ,i na thori trwy hyny o sialc, .-• v "■*7yll a phriddieini, a gosod y < ■. •. Siaredir.y £ sg*fa .arA a >th. MAIS ci synddeiriog wedi bod yn cnoi v- ■ r n, gwyddau a phlant yn mhen i iiliondda ddiwedd yr wyth- L •-idaf. Ond saethwyd ef boreu iv i gan dad uu o'r plant a ,'0' I, Mae yr awdurdodau wedi ,;o! eachv yr 1.1.011 gwni mewn am ire. cael bod yn sicr i ddyfod o Hyd i;): dfeithin.u. B iydd Sivlwrn diweddaf cyfar- Tv 5 William Davies, swyddog ar y 'ern, yn Mhembre, Sdamwain i I yn ei farwolaetb, prydnawn ,d, Cymorwyd ef i glafdy ac yno y bu farw. Gadaw- :>;•/ a chwech o blant i alaru ar ei Ui i nthyron wedi eu hanfon at f\t;ü:h:¡ Kryddfrydoly senedd, yn gofyn jddyi t yn eu lleoedd ar y 7fed o'r J I gan y bydd pethau pwysig yn t: -.V >Tn yn mlaen ar unwaith. j);V/,L bryshysbysiari o Tripoli fod a .q •- rv-adinig o'r enw Bosphorus wedi ',x idrylliau ar y 17eg cyfisol, ar '¡. k-. -is. Allan o'r 21 oedd arei d1 c liwyd naw. M-u v L'ech wen wedi tori allan fel yn yr Unol Dalaethiau, ac yn o \v-ioud difrod mawr. ,-1 v:- i yn cael fod cyfreithwraig A- anw rra Lockwood wedi bod yn dadieu actios yn sesiwii Boston, Amer- ica, a-o vodi myned trwy y gorhwyl yn hvn I d.l.'l.euig. ley dedfrydwyd un Robert -■ .-U}rd; ,edwar mis o lafur caled, am v.o i ei wraig. a4rei un diWii-J. r wythnos aalweaaa;f .yn "fvM tymerodd afael yn y llinyn tedA. gap.Jynt i sychu dillad, a cheis- oad fei r v vrno am wddf ei wraig i'w r v.I isiodd yr ail waith, ond bu E-i anus. 1\J.\b f tgylehiad hynod g drueni i \7ydd ddyfod i'r amlwg yn 1;0: "1)', a Commission Street yno, yr ;> ><!• i fii V w yn yr un ty 27 o bersonau 'J1 w: seler, teulu o ddeg; yn yr ysU: I'-nt, teulu o wyth; ac yn yr yafcalu ■ a, dau ddyn, dwy fenyw, a i"; u); • ant. Yr oedd teulity seler v mwyaf, y tad wedicjpd yn weithio am wyth-hosau, a'r :nyned allan i {gardota yn G, i'j! ;) l barest, prif ddinas Roumania, ;>o eddaf, cymerodd chwareudy oedd wedi cael ei wneud yn h-jib] ed. Ymdaenodd yr elfen odir gyda'r f at,h gyflymdra fel y • i ,ohub ond ychydig o'r ceffylau i'r sefydliad, a cnollwyd w o'r gweision oedd wedi ;gu. I N, dydd Gwener "diweddaf, .)Vs,-odfad-Sivect Home-yn ) bysgota, daliwyd y bad gan v,.f-. r Stonehaven. Tafiwyd y r ar y bwrdd i'r mor, ac ni "nd un. MA di:.we0^yr Isle of Wight yn .) i v isebWy senedd am y rhagor- {;• y tafarnauar y Sabboth, yr b.. edi ei hestyn i Scotland, yr 1 ,V M-! :■ ■ Cl^ymru. J cael ei hysbysu nad yw y V>"rt»jy.v-; rhwng Germani a Rwsia ar -vr v b i yr hvn y dymunid ei fod, a iv -vydd-yrhyn sydd wedi cy- n ddiwbddar yn nhalaethiau Bali- c. y dywedir fod y German- id \d ¡ u trafod yn arw. Mae yn ;ir gwiiejid anaealldwriaeth "c, iad. r vin diweddaf bu y rheilffordd «. « o'r Rhondda i Abertawe o vdurdodau yn Llumdain, a u oedd un gwrthwynebiad yn v td, y mae y cam cyntafwedi ;gu. I N dydd Gwener "diweddaf, ,)ysgodfad—Sioeet Home—yn ) bysgota, daliwyd y bad gan v,.f-. r Stonehaven. Tafiwyd y r ar y bwrdd i'r mor, ac ni ..i ond un. MA di:.we0^yr Isle of Wight yn .) i v isebWy senedd am y rhagor- {;• y tafarnauar y Sabboth, yr b.. edi ei hestyn i Scotland, yr 1 ,V M-! :■ Cl^ymru. cael ei hysbysu nad yw y V>"rt»jy.v-; rhwng Germani a Rwsia ar -vr v b.. i. yr hyn.y dymunid ei fod, a iv wyd<T yr hyn sydd wedi cy- a ddiwbddar yn nhalaethiau Bali- c. y dywedir fod y German- ,icl x:->A\ u trafod yn arw. Mae yn ur gwiiejid anaealldwriaeth ..o iad. I vin diweddaf bu y rh-eilffordd «. o'r Rhondda i Abertawe o vdurdodau yn Llumdain, a u oedd un gwrthwynebiad yn v id, y mae y cam cyntafwedi Henry Richard, mewn can- yynw. ymgymeriad ag ysgrifenu mch- y diweddar Mr Edward v >fyn i gyfeillion y cyfryw am t f (ii lK hyw lythyrau o'i eiddo sydd y;- ;ant, y rhai,medd efe, a ddy- rfh i'- ol yn ofalus. r; lun diweddaf, cyhuddwyd la vi mw Fernando Juan, yn llys het 'h;' dol Queenstown, olofruddio -i'r.. ■ U o'r enw Luciano Riolto. Perthynai y dynion i lestr Ita.la.idd, a thra ar fordaith o Philadelphia, darfu iddynt gweryla, pryd y trywanodd Juan ei gydforwr yn ei ochr, fel y bu farw mewn deg mynyd. HIRHOEDLEDD. Yn Nghaerfyrddin, dydd Iau diwedd- af, bu farw Mrs Ann Bona, yn 105 oed. Ganwyd hi yn y flwyddyn 1777, yn mhlwyf Llan-newydd, ger Caerfyrddill. Gweddw ydoedd i'r diweddar Thomas Bona, Caerfyrddin, a bu iddi 16 o blant, o ba rai y mae pump yn fyw, ac un, sef Mr Evan Bona, yn byw yn- Mountain J

-• r TRAM^618D YRHONDDA.

LliOFBUDDIO EI GARIAD,

YR ACHOS DIRWESTOL.

CYFLAFAN DDYCHRYNLLYD YN AMERICA.

..CASTELLNEDD.

RYMNI.

ABERDAR—GOLYGFEYDD NEW ZEALAND.

WEDI EI GNOI GAN WIBER.

CYNDDEIRIOGRW1DD.

CLYWED.

MASNACH MEWN FUNGUS.

AT HAIARNWEITHWYR GWEITHIAU…

MARWOLAETH RHYS MORGAN TAMAQUA…

: . AT LOW YR CWM ABERDAR.

" tSTRAD^LLTE: ' - ,T r '…

YR EISTEDDFODAU.

COLEG ANNIBYNOL BRYSTE.

PHILADELPHIA, TREFORIS.

EISTEDDFOD GADEIRIOL CASTELLNEDD.

Advertising

EU GWEITHEEDIAD.

GOFALED PAWB AM HYN.

.. CELF A MASNACH.