Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

ABERYSTWITH.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ABERYSTWITH. Cymdeithas Pobl Ieuainc Bethel CCapely BedyddwyrJ. Cynnaliodd y Gymdeithas uchod ei phummed cyfarfod cystadleuol nos Fawrth (nos Dydd Nadolig), Rhag. 25aip, 1860. Neillduwyd y Parch. E. Williams, gweinidog parchus y lie, yn llywydd y cyfarfod ac ar ot anerchiad byr ond pwrpasol, tel ag y mae yn arfer, rhoddodd y Parch. U. Jenkins, Goginan, bennill allan i'w ganu. Yna galw- odd y cadeirydd ar y beirdd yn ralaen i anerch y cyfarfod, pryd y cydsyniodd Mr. T. Rowlands (Eos Eurglawdd), Talyl»ont, Mr. John Parry (loan Dderwen o Fôn), Mr. E. Williams, Jn. E. Williams, a'r Parch. H. C. Parry (H. C. Cefni), Talybont. Ynaadroddoddbechgynieuainc dan 15 oed, Adda a'r Cerub o Baradwys (o Ellmynaeg Dr. Krummacher). Y goreu oedd B. Davies. Gwobr3s. Yna dadganwyd Uchenaid am Gymru (allan o Gydym- maith y Cerddor), gen ddau gor, y rhai a arweiniwyd gall Meistriaid J. E. Williams, a J. W. Evans. Rhanwyd S wobr rhyngddynt. Gwobr lis. Yna ymgystadleuodd merched ieuainc dan 14 oed, mewn darllen "Meddylrau am y Nefoedd." gan Ceiriog. Yr oreu oedd C. Ellis. Gwobr 3s. Wedi hyny, ymgystadleuodd bechgyn ieu-iinc mewn areithio ar Benderfyniad." Y goreu oedd Mr. E. Williams. Gwobr 7s.6c.; yr ail, Dd. F. Ellis; gwobr 3s. 6c. Yna ymgystadleuodd bechgyn ieuainc mewn adrodd y Train (gan Ceiriog), nes oedd yr holl gjn" nulleidfa wedi ei gwetreiddio. Y goreu oedd Mr. T.J. Williams. Gwobr 3s. Yna darllenodd Hywel Glan Cefni ei feirniadaeth ar y pennillion i'r Parch. E. Will'31108' Llywydd y Gymdeithas. Y goreu oedd Guinness," set Mr. Jn. E. Williams. Ynadatganwyd Morfa Rhuddlan (allan o gyfansoddiadau buddugol Eisteddfod Merthyr* Medi, 1859), gan bedwar o fechgyn mewn pedwar Ilais- Gwobr 10s. Yna darllenodd y Parch. Isaac Jones, pen- rhyncoch, ei feirniadaeth ef, a'i gydfeirniadydd, y Parch: W. Rowlands (W.), ar y Traethodau a Elias y Thesbiad." Y goreu oedd Brysiog," sef Mr. Jno. Daviea. Gwobr 7s. 6d.. Yna rtioddodd Mr. J. Williams a Miss C. Ellis, Wa,,

BEIRNIADAETH EISTEDDFOD ABERDULAIS.