Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

26 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

LISTER ENGINES FOR PETROL, OIL AND TOWN GAS. Best Motive Power for all Agricultural Purposes. (!IS SIZES 2 to 28 H.P. [!J G1 SINGLE, TWIN & FOUR CYLINDERS. HIGH TENSION, MAGNETO IGNITION. ECONOMICALFE RELIABLE. I Agents— W. E. PARRY & CO., I MENAI BRIDGE. I YR ANWYDWST. Pryfetach man tebyg i'r rhai ddanghosir uchod yw'r achos ohono. Ymosodwch arnynt cyn iddynl hwy ym• osod arnoch chwi I Pryn- wch botelaid o Formamint (2/2) a sugnwch ychydig dabledi yn ddyddiol. fORMAHlNf fTHE OCRM KILLING THROAT TABLET T Wl Uanufacturid by l|| m GENATOSAN, LTD. Ill nl (Makers of Sanatoten,G«najprir»,&cJ ll j K1 12, Chcnies St., LonJon, W.C. 1 ft A (Chairman: The Viscount e»l Rhondda) I IIIhII V*' ANHWYLDER Y DWFR (Enyniad y Bledren) Yn lach Naw SVIIynedd." Mae Mrs. Edith Page, 12. Chi m mage Qjooc. Marlborough, yn engruiii't dda o ddynes ddiolchgar. Dyma jsgrifennodd Mrs. Page ar y 15fed o Ebrill, 1919:—"Er mynd o naw miynedd heibio. nid aeth yn angof fy nyied fawr i Doaii's Pills. Di- olch iddynt hwy am fv ngvrella yr adeg honno. yr wyf yn cial i fwvnhau lechyd riiagoroi." A dyma ddywedodd Mr?. Pago ar y 9fed o Eibrill, 1910: —" Mae fy adferiad di- weddar gim Doan's Eku-kache Kidney Pills wedi bod yn destyn siarad yr ol! o Marl- borough. "Bum yn fy ngwelv a.m us, gyda chlus- togau yn fy rial i fyny. cla.f->veiriydd«3 ynghyd a'm chwaer wrth law nos a dydd. Ni aJlwn syflyd modfedd, ax- yr oeddwn mewn poenau v'm pen i'm traed. Enyn. iad y bledren oedd yr achos o hyn. Ni feddyliai neb y yn g.vella, a bu bron i minnau ag anobeitliiy. Ond tra. yn y cyflwr hwn rhoddan biawf ar Doaji's Pills, ac yna bu cyfnowidiad trwy- adl. Yr oedd yn amlwg fy mod yn well o fewn wythnos. Ciliodd y c?rrig, llin- iarwyd y bledren, a gwcithredodd vn nat- urioi. Dydiwelodd fy Bonder, "gallwn grysgu fel o'r biaen, ac yn fuan diflanuodd yr holl bopn. "Ymhen mis yr oeddwn wedi fv iachau ac hob yr arwydd lleiai o anhwjlder yr elwlod a r bledro-n. Acliubwyd fv myw.1d gran Doan's Backache Kidney Pills, acmde pawb ag sydd yn-fy aduabod yma yn credu hynny. (Arwyddxyd) Edith Page." Peidiivch qofyn am belenni at boen yn j cefn a'7 eltftod- Mvnnwch gaol DOAN'S Backache Kidney Pills—y fe-dd- ygmiaeth at yr elwlod gymeradvv vir gun Mrs Page. Yn yr holl shopau, neu am Zs 9c v blwch ond anfou at Foster- MoC! erlaji (;o., 8, WeJs Street, Oxford Street. London, W. 1. Cymeradwyir rr Blbl gan y Bobl. TY CROES. DA DUON BODET/WA. —I/kmgviarch- ion ffla«ngochi«n nt iMrO. E. Liugites Bodo! W17 ai- ai warfrhtg" on Y(1 arwerthijir.S PoTt''ae^hwy: g\r*»rth"wyd ttrw 90p, heifer am a daerh a'r vokr am yr heffer a'r Black Cattle SoW." medal. Y mae Mr Hughjep yn hur iKiiui.bytfd'uS fel ardds-ng- aswr r.wyddiAJLiu?. M A §FSh#u!^ write To-Dar enclosing Id, stair.p forVa!uii»'i« Booklet TESTIMONIALS and FREE SAMPLE of BLANCHARD S PILLS They are unrivalled tor aii Ladiss' Ailraentr &o,.ani •peedily atiord relid, and i-vir fail to alleviate all suffering, They Superude all hitherf knmi-n Remedies. Sold in boxes. 13. by Boots', Taylors Timothy White s Branch** and Chemists, or post free, same DT.CC. troIn Leslie Martyn, Ltd., Chemis 34, DaUton Lane, Lo., LADIES FREE. A REMEDY without msdioine or pills for all irregularities. Acts almos* in mediately, and will not interfere with household duties. Send for tree particu- lars and testimonials. ItRS STAKMAN MORRIS (218 Dpt.) 162, Stoke Newiii^ton Road. LOST

AMLWCH.

BANGCR.

BEAUMARSS.

BELAN.

BODEDERN.

BRO GORONWY.

FELINHLLI

LERFWL

LLANBEULAN.

LLANPAIR P.G.

LLANFWROG.

LLANCAFFO.

LLANGEFNI.

LLANFAELOG

LLANRHYDDLAD.

MYNYDD PARYS

NEBO,

PORTHAITMWY.

SHOPWYR FELINHELI.

[No title]

CAERGYBI.

GAERWEN.

RHOSTREHWFA.

Y SAFLE YN RWSIA.

Advertising