Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GLANHAWR DI-AIL WATSON. I Y Sebon Goreu i bob a mean. Y mae ya parhau i gadw y flaenoriaeth. Yr ansawdd yn berSaith. < SEBON NUBOLIC Diheintia yn bur a pherifaitli, I PRYNWCH HWY, PROFWCH HWY, A SICRHEWCH WOBR. CYNLLUN MAWR 9 WOBRWYON am MAWRTH, 1901. 25,602°Wobrwy°ngwerth|O,OO0P RHESTR O'R GWOBRWYON. 3 Wobr mewn Arian 50p P50 0 0 200 0 1.dwsin 0 Electro-plated Forks. bych. 1 Wobr mewn Arian 40p 40 Q O ain. 15a. yr hanner dwsin 150 O Q J? o Berdonegau hardi mawn walnut, 500 o t'mbrellas boneddigesau, 15s, yr un.. 375 O O «Op bob un 400 O O 500 o Umbrellas boneddigion, 15s. yr un 375 O O $o Woorwyon mewn arian 25p bob un 125 O O 400 o r Te-pot-s electro-plated ,15s. yr un 300 O O m a Feisyclau Bonaddigion, Freewheels, <00 o Gyllill tori oig hardd, gyda Steel, mewn 17pl7e. 17810 O case, 15s. y set 300 O O m o FeisjeW E ^->»Ceesau, Freewheels, 1,000 a Wobrwyon mewn arian 10s. yr un 500 O Q 17p 173 lO O 1,000 o Blancedi lOs. yr on 5OO O JIll Gwobx nivwrj aiiin, 10p bob un 100 0 0 1,000 0 Lieiniau gwyn 1101" fyrddau, 10s. yr un 500 0 0 SIO 0 Be. #y»ho .Jones. 81' bob un 160 0 0 1,009 0 Umbrellas boneddigesau, 7s. 6c. yr un 375 0 0 90 0 Won msswn arian. 5p bob an 100 0 0 1,000 0 Brysau Lledr Boneddigesau, 7s. 6c. M o Orlawtaron Lever; Boiled Gold; 2p 10s. yr un 3T5 0 0 bob tin. 125 0 0 200 o .{-dwsin o Gyllill Bwrdd 7s. 8c. yr 100 0 Wobrwyon mewn Arian, 2p bob un 200 0 0 banner dwsin 75 0 0 SO bob un 100 0 0 200 o i-dwsin o Gyllill Dessert 7.. 8C. yr 10 0 Gadeiriau Gwely, rw plygu i fyny, 2p hanner dwsin 73 0 0 bob un 100 0 0 2,000 0 Hydau i wneyd gwisgoedd i foneddi- 50 0 Dryngciau Teithio Boneddigesati 2p gesau Navy Blue Serge, 78. 8c. yr un 750 0 0 bob un 1.00 0 0 2,000 0 Wobrwyon meWTI arianol, 5s. yr un 500 0 0 200 0 Wobrwyon mewn arian 1p bob un 200 0 0 4,713 0 Fagiau iledr boneddigesau, mewn 300 o Focses Hetiau Lledr i i'oneddigesau lp 11aw, 4s. yr un.. 94300 bob un 200 0 0 4,000 0 ,.dwsin 0 Gadachau gwddf 0 cambric 100 0 Gadeiriau Breichiau Basged, up- dtt, 2s. 8c. yr ,.dwsin 500 0 0 holstered 1p bob un 100 0 0 4,000 0 Worlfbnxes hardd, 2s. 6c. yr un 500 0 0 400 o Barau o Blancedi, 15s. y par 300 O O —n-« A nnn n n 200 o i dwsin o Electro-plated Forks, mawr. 25*602 P10,000 o O 'ss- vr banner dwsin.. 150 O O ———————————. AMMODAU Y GYSTADLEUAETH. Y mae tablets o UNHAVS DI-AIL WATSON a'r BEBOM NUBOLIC yn cael eu hamgau mewn amlenau gwahanol. Bydd i'r gwobrwyon gael ea dyfarnu)"11 y dreln a ganlyn rr personau a anlonant y nifer uchaf 0 amlenau 0 un or ddau ubon. neu y ddan. i Joseph Watson & Sons. Ltd., Whitehall Soap Works. Leeds, heb fod yn ddiweddarach na Mawrth 31ain, 190L Y mae yn rhaid i bob amlen fod yn gyflawn, a bydd i bob pecyn o amlenau gael eu cyraeryd f..I un lot. Khaid anfon entries gwahanol 0 dan covers gwahataol. Y mae yn rhaid talu y Hawn gludiad. Rhaid i bob parsel gynnwys yr enw yn llawn, a chyfeiriad pob un fydd yn anfon, a rhaid i r niter 0 arnlenau gael eu marcio ar yr un papur. Ar y tu allan i r parsel, ysgrifener yn eglur, Cystadleuaeth Gwobrwyon." Bydd i restr yn rhoddi canlyniad y gystadleuaeth gaei ei hanfon gyda phob gwobr, pan yr anfonir hi allan. Y mae yn rhaid i bob amlen yn gyntaf fod wedi cynnwys sebon. Ni chaniateir i neb sydd yn gweithio gyda JOSEPH WAXSOX a i Feibion, Cyf; gystadlu. Anfonir yr holl wobrwyon allan tua'r 25ain o Ebrili. GLANHAWR DI-AIL WATSON. SEBON NUBOUG Cyfaill gwraig y Ty. Arbeda lechyd Nerth, a Chy- Y Diheintydd Perffaith. Cadwa afiechyd foeth. Golcha ddillaJ gvda rhwyridineb. Gadawa I ymaith. Arbeda mian meddygon. I'r hwy yn bersawrus a phur. Niwna niweidioywisg J 11 fwyafmain. Y zwerthiaat mwyaf ar Tablets « Gegm, y hliewdy, Ystafell Ymolchi neu tta pwys ya y bvd. Ystafell y PlaMt. Qwerthir gan yr holl Chwegawyddwyr, Gwerthwyr Olew, &c., trwy y Deyrnas Gyfunol. ffurf 313. • J Anfonir Gwisg06da n Mantles ww heboediad gyda r Parcel i'osc, rhoddir uoddloi^ Cot Reefer, wedi ei tho?i gan deiliwr, a skirt h rwydd.neu bydd yr arian yn cael ea dyciiwelya Sz&mMbK liawn lied, mewn Cheviot Serge neu Coating f Anfonir PATRYMAU yu rtiad trwy y Post Gwisg. Pris 10 6. Ill C Clvdiad. tfc. Neu v o'rddaufrefchynda amvi^ yum.^rai y mao Bkirt ei hun, 5 6. IU'0 Ciuaiad,5c.TOQUE y Gwisgoedd yncael eu g-vnoydj^Uieviot bergQ prydferth, fel y darlun, 8 11. CJudiad, 6ch. | n^SWISGYN B1° Li-tA W rf1FA1NTIOLI O un o'r ddau ddefnydd modredd o led m&ISsSr Anrhegi* pob un a bryno wisg yn am 7/6. Ciudiad. ^c. Va ysfod yr ychydig wythnosau nesAf a > iuue Navy' Br°'va' M-'rtle'Fawn Luveni celfyddgar adefnyddiol. ■ un o'r ddau ddefnydd modredd o led m&ISsSr Anrhegi* pob un a bryno wisg yn am 7/6. Ciudiad. ^c. Va ysfod yr ychydig wythnosau nesAf a > iuue Navy' Br°'va' M-'rtle'Fawn Luveni celfyddgar adefnyddiol. wisl!:oedd merch"d ydynt ::4.o fod. fOOdi 0 dan )" ceseiliau: canol.. I¡. :38 o fodfeddi: y sliuts yn :1,), 410 fod. teddi 0 hyd yn y!frynt. ¡'nr.}ywfl1intioli araII yn cae I ei ne:¡d i (esur 11m 1216 AMFONIR ARCHEBION AM ALARWISGOEDD AR DDIWR- NOD 0 RYBUDD. AMFONIR CATALOGUE yr ar. werthu trwy y post yn rhad. )'r h"u sydd yn danl(os alian y bargc:nion rhagorol mewn gwis.;oedd ¡¡hnt :1lilli. nery, dillad isa.f, gwasgrwYInau (Corsets), siwtiaa i fechgyn, Water. proofs, dillad. ty. tyweli. Arddangosiad rhagorolo Leni Ftenestri mewn Laco. GWERTH ARBENIO. Pfurl274. Cynn\\y.;a. Got Hecfer brydfertb, wedi ei 1eino trosodd. a flroc lawn g)'da kllted skirt. a bodice pl:Len,gan wne}.d !!wisg g).ftawn lOr gyfer y ty lie Iyne<! aUan:- IJiwiau. Navy neu Ddu yn unig,1ewnCheO'iot Serge nea Coating Gwisg. Hydan a phrisiau' 21 24 ".1.7 HO 3:1 36 0 fodteddi, 9 -101-11 -12814'-15/6 yr un. Cludiad.l'chchwftIlC!oJ.Cap Man of B War (fei y 1¡6. (Hndiad 4c. OBif Byddw=h mr: enwi y newyddiadur hwn pan yB ysgrifena at EUMo t M i riLa in Poeo pi j Cf. Brychtra o — | YN DDIYSGOG1 Llygaid. Dwfr Attaliad „ I PEL Y GRAIG! yr Afl] a'r Pwfr Poeth ——— Arenaa. — FIRM AS A ROCK! — Ehwymedd. ——— BIas AnnymuBoI J yn y Gtenaa. TEA mab CYFFE1BIAU EKE1LL wedi oodi ac e;i«aitb wedi cilio o'r goIwg, mae Diffrg Traul. dda! pariaeth yn ein gwlad wedi JO Chwyddiant casglu vrtb o flwyddyn i flwyddyn ar Cyffredinol. it yd j Cbwarter Canrif Jiiweddaf. ac D £ 10 YN PAKHACT J GYNNYDDU Sarni yn yr Yatumog. ] gwerthiant; a phcbloprwydd. fel erbyr> byn mae ei cbymeriad wedi —— xcyned uior eang a gwareiddiad. PflD ( wisieii crybwyll mai y Feddygmiaeth y Owsg Anesmwyt^ cjieirir ati yw y fyd-enwog Lljsnafedd. T GEORGES Qwaew Gwyot, Aumhuredd Collc- Gwsed. PILE & GRAVEL Tapryd. | PILLS. Cunad y Galon. i Ar wertb drwy yr boll fyd adnabyddos, mewn blycban, Is l^c a 2s 9c yr un. Poen yn jt (JySredino. p08t am l8 3c a 3s. Lwynau a'r Coluddion. > fffcMod. PercheDOg, r 7 Bledren ja —— J. E. GEORGE, M.R.P.S., Gjatoo. Fhoeaos, ■Usmum. HIKWAIN, AB £ BDAB& i AT Y GOLYGYDD.

PROORAM GWEDDIO. 1

"DIWYGWYR CYMRU": AC AXNIIiYV-…

COSP AXXWN.

GWEOTAI CYHOEDDUS DIRWESTOL.

Y GENADAETH.

IWIL A FINA YN CHWAREL Y CAE.

ACHOS CHATHAM STREET A METHODISTIAID…

OLD FALSE TEETH BOUGHT.

[No title]

Advertising