Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL UYMRU. DAN NAWDD EI MAWRHYDI Y FRENINES. OTNELIR YR EISTEDDFOD TJeHOD YN ABERDAR, AWST 25ain, 26ain, 27ain, a'r 28ain, 1885, Mewn pabell gadarn, gyflens i bawb weled a chlywed, yr hon GTNWTSA WYTH MIL 0 EISTEDDLEOEDD. ———— ^LY\VTYDDION:—Y Gwir Anrbydeddus Arglwydd Absvdar Syr George Elliot-, Barwnig, A.S., Yr Anrhyd ill. C. Brace; Henry Riehaid, Ysw A S C. H. Ysw A.S. y MilwriadKemeys-Tynte Yr Hybaroh Aichddiacon Griffiths Gwilym Williams, Ysw. (Barnwr) a J. C. Parkinson, Ysw., YH. ARWEINYDDION:—Parclm. W. Glanffrwd Thomas, St. Asaph; W. Jansen Davies, Cleckheaton B. Evans ac R. T Howell, Abeidar. ^TjSTESSoprano, Miss Mary Davies, Miss Annie Marriott, Miss Lizzie Williams (Llinos y De), a Madame Williams-Penn, R A.M. Contralio, Miss Spencer Jones, A.R A.M. Miss Eleanor Rees, R A.M; a Miss Katherine James, R. A M. Tenois, Mr Ben Davies, Eos Morlais, a Mi, Dyfed Lewys, R.A.M. Bass, Mr Bridson, Mr Lucas Williams, a Mr Daniel Price, R.C.M. Canwr Pen ill ion, Eos Dar. fRILWYR :—Mrs Frost, Caerd/dd Mr R. Howell, Maesgwyn a Proff. A. N. James, Aberdar. erfforrnir dwy Oratorio "SAMSON" (Handel) a ROSE OF SHARON" (Mackenzie) gan Band a Clior o dri chant o bersonau. Soru- y]. Orsedd a chynelir oyfarfodydd gan y Cymrodorion a Chymdeithas yr Eisteddfod Genedlaethol bob boreu Pechreuir yr Eisteddfod bob boieu am 11 gloch, a'r cyngerddau am 7 yn yr hwyr. Aoi fahylion pellach, gwelir y rhagleni. Y mae ychydig o gopiau o'r "Rhestr o'r Testynau" ar taw, a gellir ell cael am 3to yr un oddiwrtli yr Ysgrifenyddion. (PAECII ) T. HOWELL, Ysg. Myg. JOHN R LEWIS I v n. T. HOWELLS (HywelCynon) J ysgn- CARTREF. ODDICARTREF. CWESTY PRETFAT GRIFFITHS, 23, EUSTON-ROAD, RING'S CB 088, LLUNDA IN. TELERAU RHESYMOL. YMWELWYR o Gymiu, bookiwch i King's Cross Station gyda'r Metropolitan Railway. 1 „ WILLIAM GRIFFITHS, 11-7.84. Perchenog, diweddar o Abertawy. !'y OYMREIG, LLIJNJDAIN T 9, THANET-PLACE, BAR, STRAND, W. C. Four doOrs from Old Temple Bar, and opposite the New Law Courts. WILLIAM ROBERTS a ddymuna hysbysu ei iodfl fod, oberwydd yr anogaeth wresog a dderbyn- y n &an 7 llnaws a fn yn aros yn ei d £ wedi helaethn draf fel y gall sicrhau y dedwyddwch vogry&i i fin»„aej> yr ac ymwelwyr a Llundain, am y prisiau rhesymol. CARDIFF grammar school. -k LOAR,DING AND DAY SCHOOL. I) now leading for the UNIVERSITY Colleges, the AU?r)Tn.AJNIKG and DENOMINATIONAL Colleges, the ation<T LEGAL, and PHARMACEUTICAL Evamin for the CIVIL SERVICE and COMMERCIAL resumed on MONDAY, JULY 28th, 1884. °ardiff ms- &c-> apply to R. G. LEVI, 13, Fitzalan Place 18.7. r RfflANVA, TOWYN. SCHOOL FOR GIRLS. PRINCIPAII-MRS J. PETER A<SJVidow of the late Prof. Peter, F.G.S.), feblSTED BY QUALIFIED TEACHERS. J- TB. Ellccessflilly prepared for the Local Examinations. or111s from Thirty Guineas. 9. 19.84j DAVIES At FEIBION, 5, fmimii sgmt, Murium A NEW STREET, CASTELLNEDD. DAVIES AT TTVEIBIOBT, AM ORIADURON Jj AUR ae ARIAN. DAVIES A'I "T7VEIBI<">N, am JEWELLERY JJ AUR ac ARIAN. DAVIES A'I ""TJ^EIBION, AM GLOCIAU JD BOB MATH. DAVIES A>I TPEIBION, AM NWYDDAU JJ ELECTROPLATED. DAVIES A'I "TJIEIBION, AM FODRWYAU JJ PRIODAS a KEEPERS. DAVIES A'I THEIBION A GANIATA IOYN Y JJ CANT AM ARIAN PAROD. 0 Bwys i Ddefnyddwyr Yspectolau. Y mae yr Opthalmic Surgeon i Yabyty St. George, Llundain (Robert Brudenell Carter, Yaw., F.R.C.S.), yn dywedyd :—" Y mae pris uchel y Pebble Lenses yn cael ei ad-dalu tiwy eu caledwch mawr, yr hyn a'u gwna yn llai tueddol i gael en tori a'u crafu. Mae Pebbles yn wir gymhwysiadol fel Lenses, pa rai sydd yn debygol o gael en defnyddio yn barhaus neu am ysbaid bir." Mae MENISCUS SPECTACLES DAVIES A'I FEIBION (am 10s.) wedi eu gwneyd o'r Brazilian Pebbles goreu. Mae gan DAVIES A'I FEIBION stoc helaeth o bob math o Yspectolau a Llygad-wydrau. YR ADRAN ADGYWEIRIADOL. ADGYWEIRIR YN Y DULL GOREU YN UNIG ORIADURON, CLOCIAU, JEWELLERY, PLATE, OPTICAL GOODS, MUSICAL BOXES, BAROMETERS,&c. 25.7.84.L. PA BETH A DDYWED Y CYHOEDD! MAI MEDDYGINIAETHI HYNOTAF YR OES BRESENOL YW QUININE BITTERS GWILYM EVANS. "Yr hyn a ddywed pawb, gwir yw.' BETH YW Y QUININE BITTERS? PHYSIGWRIAETH lysieuol enwog, wedi ei chymyssra yn y modd mwyaf celfyddydsrar a ffodus ag y mae yn noaibf, yn eynwys elfenau gweit-hgar y llysiau a gydnabyddir yn sryffredin y mwyaf rhinweddol o holl lysiau arferol yn y gelfyddyd feddvco), sef QUININE, SARSAPARILLA, GENTIAN, BURDOCK, DANDELION, LAVENDER, a SAFFRON. Beth ydyw eu gweithrediad ? Cynorthwyant draul yr ymbortli, gwellhant" a hwylusant y cylchrcdiadau, cryfhant y giau a'r cyliyrau, piu-ant a ffrwythlonant, y gwacd. bywiocant yr ysljryd • oedd, ac adlonant y meddwl a'r tymherau; symudant ymaitb rwystrau ac atalfeydd yn yr ermigau bywiol, Maent yn rlioddi tone i'r holl gyfundrefn, Nerthant y rlianau gweiniaid yn y cyfansoddiad, ac oherwydd hyny, y-rliai mwyaf agored i anwydcn a'u canlyniadau. Am eu bod yn gwneyd hyn, y maent wedi enill iddynt en hunain y gymeradwyaeth uchelaf fel y meddyglyn mwyaf cyfaddas ar gyfer pob math o wendidau a sefyllfa lsel nychlyd, a marwaidd, A oes dynion o bwys a chymeriad wedi rlioddi iddynt gymeradwy- aeth am y pethau hyn ? Oes, y mae gan GWILYM EVANS ganocdd o lyth/rau cymeradwyol i'r QUININE BITTERS oddiwrth Feddygon. Fferyllwyr, Pencadbenia;d, Offeiriaid, Gweinidogiou, (Janwyr, Masnachwyr cyfrit'ol, a dynion credadwy yn mliob dosbarth, o'r rhai sydd eu hunain wedi eu profi yn rhinweddol yn mhob sefylifa ac yn mhob amgylchiad. Dyma engraifft deg o farn Cymry America ar QUININE BITTERS GWILYM EVANS:— CLOD I'n, HWN Y MAE CLOD YN DDYLEDUS." Allan o'r Drych, America." "46, Sheridan-street. Wilkesbarre, Pa., "Rhagfyr 2Cain. FY ANWYL GYD-GENEDL,—Y mae clod yn ddyledus GWILYM EVANS, Llanelli, ar gyfrif ei feddyginiaeth ryfeddol dda sef y QUININE BITTERS, a brofodd i mi yn Uon'd. ei addewid mewn cysylltiad a rhan helaetli o'r anhwylderau a enwir yn y Drych, sef iselder ysbryd, curiad y galon, teimla,d blinedig a chysglyd, y gwaed yn tori, diffyg treuliad, gwaelder cyn bwyd, trymder anavferol ar ol bwyd, diffyg archwaeth at fwyd, fy ystumog yn chwyddo, brathiadau disymwth yn fv oclirau nes methu braidd anadlu, ysgafnder yn fy mhen, &c. Rhwng yr holl flinderau hyn, yr oeddwn ddau lis cyn y Nadoligyn ei theimlo hi yn orchwyl caled i gerdded i t'ewn i'r gwaith. heblaw fy mod yn gorfod eisteddlawergwaitharhydy dydd daneffeithiau yr aidiwyI dcrau; ond un diwrnod, pan ar Jawr, wedi methu gan guriad v galon, daeth i'm cof am QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a phenderfynaia yn y fan. os cawn fyw i fyned allan yn y pryd- nawn, y gwnawn dreial arnynt. ac felly y bu. Mid cynt yi ymolchais na^ yr aethum i store T. B. Thomas, ar Brewery Hill, lie y mae cytlawnder O'I feddyginiaeth uchod ar werth, yn bur fel y mae yn tarddu yn ffynon fawr Llanelli deg, Yn awr, chwi sydd yn teimlo oddiwrth yr anhwylderau uchod, gwnewch brawt arnynt; sicrliaf y byddwcli chwithau, mewn canlyniad, yn alluog i ddwyn yr un dystiolaetli." Yr eiddoch yn onest," "THOMAS T. DAVIES.' Pa ddoluriau y w y rhai y mae y J5ITTERS hyn yn gyfaddas ai eu cyfer? Anhwylderau y giau, doluriau yr at'u a r arenau, clefydau y ddwyfron, malldraul y cylla, anmhurdeb a gwe ndid yn y gwaed, &e. Y mae pob un o'r rhai hyn yn achosi lIawer iawn 0 anhwylderau ereill yn ngwahanol ranau o'r corff. Y maa rhinweddau y Uysiau sydd yn y QUININE BITTERS yn union- gyrchol yn nerthu, yn puro, ac yn symud rhwystrau yn y rlianau hyn, ac felly yn dileu yr achos; o ganlyniad, y mae yn iachau ilu o ail ddoluriau. Pa fodd y mae ei geisio, a bod yn sier ein bod yn cael y gwii BITTERS? Gofyner fel hyn, "Potelaido QUININE BITTERS GWILYM EVANS, a gofaler am wele4- 1. Fod enw "GWILYM EVANS, F.C.S., M.P.S. yn yagrifenedig a stamp y Llywodraeth ar wddf pob potel. 2. Y mae enw "UWILYM EVANS*. QUININE BITTERS" ar bob label. 3. Nid oes un botel i'w eliael dan 2s. 9c. yr un os cynygir i cliwi werth chwecheiniog neu sWlIt, byddweh wybyddus mai twyll a tfugind ydynt. 4. Na chymerwch eich cyngliori gan neb i gymeryd unrhyw fath o gymysg arall o dan yr hen esgus ei fod yn llawn mor rhiiJ-weddcl ac yn rhatach. Esgus gwaei a thwyllodrus yw hwna. Cotier mai pethau da yn unig yr ymdrechir eu het'elychu, ac y mae lluaws mawr o efelychiadau i feddyginiaeth ardderchog a diha'al QUININE BITTERS GWILYM EVANS. Address Mincing Lane Laboratory, Llanelly Gwerthir mewn botelau 2s. 9c. a4g. 6c. yr un, neu cases 12s. f.c. yr un, yn aynwys 3 botel 4s. 6c. Y mae botel 4s. 6c. yn eynwys ddwy waxth gymamt a botel 2s. 9c.; felly, gellir arbed ewllt. D.S.—Os teimlir anhawsder i'w pwrcasu, gellir ei gael oddiwrth yr Awdwr yn ddidraul, trwy y Parcel Post, am y prisouda a nodwyd, r, D.S.—Os teimlir anhawsder i'w pwreasu, gellir ei gael oddiwrth yr Awdwr yn ddidraul, trwy y Parcel Post, am y prisouda a nodwyd, r,