Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CYFARFOD CHWARTEROL MON. /"1YNELIR yr uchod yn LLAKPACHEAETH ar y laf \J a'r 2ail o Chwefror nesaf. THOS. WILLIAMS, Ysgrifenydd. Manaw. CYFARFOD CHWARTEROL ARFON. CYNNELIB y Cyfarfod hwn yn BRTrno-WTra, Llanrng, ar Iitr a GWKNEB, y laf a'r 2il o Ebrill nesaf. Bydd pregethu ynosgyiitaf; Cyn- adledd am 10 o'r gloch bore yr ail ddydd; a phre- srethu am 2 a 6 yn yr hwyr. GRIFFITH THOMAS. Newydd ei gyhoeddi, pris Is., GEl R I AU Y G ROE S: SEF T SAITH YMADRODD A LEFARODD EIN GWAREDWR WRTH FARW. GAN HENRY PARRY, Gtveinidog yr Efengyl. YN NGHYDA RHAGYMADBODD GAN Y PARCH. THOMAS PHILLIPS, D.D., GOBUCHWYUWK Y FEIBL GTYMDEITHAS. Argraffwyd ac ar werth gan PHILIP WILLIAMS, Heol y Bont, Aberystwyth. Cyhoeddir yn ddioed, pris Is. 6c. mewn amlen, COFIANT Y PARCH. HUGH PUGH, i MOSTYLV, VN cynwys Hanes ei Fywyd, gan y Parch. W. X REES, D.D., a Thraethawd ar Neillduolion ei Gy- meriad a'i Athrylith gan y Parch. T. ROBERTS (Scorp- ion). Hefyd, Casgliad o'i Ymadroddion Detholedig, Ffraethinebau, a Nodiadau Cyffredinol, gan PEDB MOSTYN, a Barddoniaeth Goffadwriaethol gan rai o brif-feirdd Cymru. Taer ddymunir ar gyfeillion yr ymadawedig i anfon unrhyw lythyrau neu ddefnyddiau ereill a ddichon fod yn eu meddiant i PEDB MosTYN, Swyddfa'r TvsT CYM- REIG, 19, Chapel Walks, Liverpool. Pawb sydd am feddu y llyfr tra dyddorol hwn am un o'r dynion mwyaf cyflawn a feddem, anfonant eu henwau ar frys i Swyddfa'r TYST OYMBEIG. Os ceir cefnogaeth ddigonol, cyhoeddir ail ran, pris 2s., yn cynwys crynhodeb o weithiau Mr. Pugh, megya Drych y Cymunwr," "Hawl a Chymwysder pob dyn i farnu drosto ei hun," Catechism yr Ymneillduwyr," a detholion o'i Bregethau, &c. &c. &c. Bydd yn dda genym gael archebion am y naill neu y llall o'r LLyfrau uchod, neu y ddau gyda'u gilydd. Ar- greffir hwynt yn yr un type ac yn yr un plyg, fel y gellir eu rhwymo yn nghyd. LLYTHYRAU CYMBAES 0 GA- NAAN. BWRIEDIR cyhoeddi y llythyrau hyn yn Bam- JD phletyn cryno a destlus. Ceir gwybod y man- ylion ond anfon at Mr. OWEN* JONES, near Indepen- dent Chapel, Hall-street, Rhos, :Ruabon; neu i Swyddfa'r TYST CYMBEIG. CYMEBADWYAETH Y PARCH. W. BEES, D.D. Teilynga y llythyrau oddiwrth ein cyfeilles ieuanc o Jerusalem, a ymddangosasant yn Y TYST, gael eu cyhoeddi yn draethodyn, i fod ar gof a chadw gyda'u gilydd. Darllenasom rai cyfrolau, o bryd i bryd, o hanes teithiau yn Palestina nad oeddynt yn agos mor ddyddorol a'r llythyrau hyn. Y maent, mewn gwir- ionedd, yn glod i ben a chalon y ferch ieuanc dalentog. Y maent yn profi bod ganddi lygad craffus i weled a sylwi, a gallu cryf i osod ei phethau allan yn dra effeithiol i'r darllenydd. Anogem ei thad, ar bob cyf- rif, i gyhoeddi y llythyrau, ac anogem bawb oil o'n cydwladwyr i'w prynu a'u darllen, gan sicrhau y rhai siad ydynt wedi cael cyfleusdra i'w darllen, y cant lawer iawn o hyfrydwch a gwybodaeth, ac addysg priodol ynddynt." AT Y CYHOEDD. DDARLTamwyR CpArFm,-Wele hanes rhyfeddol a theflwng, am Y PROFFESWR JOSEPH THOMAS, (Josephus Eryri), 33, CLABENCE STBEET, MOUNT PLEASANT, LIVERPOOL. fProfessor of the Remedial Power of the Electric Fluid Medical Magnetism, and Gakanum, and Practical Phrenology), yn meddyginiaethu, trwy y Fywydol Elfen, wedi i bawb a phob peth fethu, yr hwn sydd er's blynyddoedd meithion ger bron y cyhoedd fel meddyg, a'r gwelliadau hynod a wnaeth wedi peri syndod i Gymry Saeson, auuaws o'r Cyfandir. tfylwer ar y Ilythyr h- sydd fel y canlyn:— Aethum at Proffeswr Thomas tan effeithiau anwyd trwm ar fy nglun. Yr oedd yn anesmwyth a phoenus aqgerddol am amser maith, nes yr oedd fy nghyfan- Boddiad drwyddo yn gwanhau. Gwnaethum brawf ar bob moddion i'w dadgloi, ac i liniaru y boen, cyn dyfod ato, megis ymdrochi yn y mor, mewn ffynhonau, ac mewn bathau, &c., ond y cwbl yn hollol ofer. Nid oedd Lnos yn dymhoj? gorphwys i mi, na'r dydd yn adeg o wenydd, gan mor fawr fy mhoen. Cefais ef yn hollol ddifost—dywedai fel dyn gonest y cymmerai dipyn o amser, fel ag yr oedd wedi cyhoeddi ugeiniau oweithiau fod pob hen anhwylder yn gofyn llawer o wythnosau o brawf, panna bydd y rhai na fu cynddrwg a chyhyd yn yn gofyix cymmaint. Sicrhai y gwnai ei oreu i mi, a gwelais ei fod yn ddyn i'w air. GweUhaodd fi yn hollol. Effeithiodd nid yn unig ar fy nglun, ond ar fy holl gyf- ansoddiad. Symmudodd boenau echryslon iawn, trwy foddion tyner iawn. Sylwer mai nid k'x peirianau y mae yn gweithredu bob amser, fel y cyffiredm, ond def- nyddia natur ei hun, sef yr elfen wefrol fywydol, er fod ganddo y peiriauau goreu a ddyfeisiwyd enoed, pa rai a all gymhwyso at lygad plentyn, yn gystal ag at y cyf ansoddiad mwyaf cawrfilaidd. Yn sier fe ddylai ei gymhwysderau gael eu cydnabod yn gyhoeddus. Gwir nad yw yn fyr o < lythyrau can- moliaeth, ouora yn darllen oanoedd o honynt, oddiwi-th bersonau pwysfawr a geirwir, wedi derbyn gwelliadau hynod, rhai o honynt yn ail iwyrthiau, ac y mae croesaw i unrhyw un gael eu gweled (gan eu bod yn llawer rhy luosog 1 w cyhoeddi), a gwneud yr vm- chwiliad manylaf yn eu cylch. J Y mae Proffeswr Thomas yn deallnatur, acynmedru gwneud y defnydd goreu o hom. Y mae yn nodedig o fedrus, fel y mae canoedd yn dysticm. Y mae yn myned ar gynydd yn barha.us. Trwy broiiad a myfyr- dod, y mae wedi cael amrai bethau newyddion allan yn ddiweddar, sydd yn sicr o fod yn wasanaethgar iawn. Dymunaf y llwyddiant mwyaf iddo i symmud ymaith wahanol boenau y ddyjloliaeth. Sylwer, a dealler, y geill pawb weled fy enw i a ewyliysient, ond ymofyn gyda Proffeswr Thomas, a chael llwyr foddlondeb o barth gweled digonedd o dystiolaethau, ac enw pob un yn gyflawn. ac eglur, a r cyfeiriad yn berffaith amlwg a didwyll. Mae nifer mawr o hysbysiadau y naill amser ar ol y llall yn y cyhoeddiadau er's llawer o flynyddoedd yn cynwys rhestr helaeth iawn o enwau rhai yn sicrhau gyda thystiolaethau, eu bod wedi cael eu meddyginiaethu trwy Ddymgyrchiad y corff dynol y wir Fywydol Elfen ganddo ef, er nlwyddodd neb arall i wneud dim lies iddynt. Geill yr ymofynydd hefyd weled enwau nifer luosog iawn o bob dosparth o bobl, uchel ac isel radd, y rhai a iachaodd efe; y cyfryw o herwydd llawer o ystyriaethau, a phethau rhesymol gwir deilwng, ac gsgusodol, a chwennychant fel fy hun, yn hytrach i'r cleifion ac eraill weled eu henwau gyda Proffeswr Thomas ei hun, nag yn gyhoeddus. Dyinunwyf iddo bob llwyddiant i iachau y cleifion. GOHEBYDD." JGwelsem enw y 'Gohebydd' ac enwau llawer- oedd eraill. Gallwn yn hawdd ddeall fod personau I yn teimlo anfoddlonrwydd i gyhoeddi eu henwau trwy y Wasg, eto nid yw yfieithiau yn llai gwir.— n o'r Golygwyr). TYSTEB Y PARCH. D. ROBERTS, CAERNARFON. Wedi eu cydnabod o'r blaen J6112 1 0 "Y Gohebydd" 0 10 6 Mr David Thomas, Caernarfon 0 10 6 Mrs Rowlands, do. 0 5 0 CROMWELL PERMANENT BENEFIT BUILDING SOCIETY. TTTITHDRAWALS promptly paid. For particu- ff lars apply to the President, JOHN JONES, 32, Castle Street, Liverpool; or to EDWARD CROSLAND, 21, Harrington Street, Liverpool, Secretary. OXTON & OO.'S SEWING MACHINES, for DRESSMAKERS D & TAILORS, with stand, JM 5s. OXTON'S HAND LOCK-STITCH, JE4. The 0 best and cheapest. OXTON'S REPAIRING MACHINES, for W REPAIRING OLD BOOTS, £ 10 10s. complete. TTTILCOX & GIBBS—NOISELESS FAMILY YY SEWING MACHINE, from £ 7 5s. Can be used by hand and foot. Ox TON & Co., 122, BOLD STREET, LIVERPOOL, Importers and Exporters of ALL KINDS OF SEWING MACHINES, NEEDLES, SPRINGS, THEADS, FOB ALL MACHINES. MACHINES REPAIRED. AGENTS WANTED. Camkimt (latog. Carte de Visites am 4s. y dwsin. Anfonwch eich darlun (unrhyw fath), ynghyd a 4s. mewn stamps, a dychwelir dwsin o Gardiau (Carte de Visite), ynghyd a'r gwreiddiol, heb eu niweidio, yn mhen ychydig ddyddiau. Y GROUP ANNIBYNWYR. SEF DARLUN MAWR i'w fBraanio o 63 o weinidogion mwyaf cyhoeddus yr enwad, o Dde a Gogledd. Maint, 18m. wrth 13. Pris 3s. 6c. yr un; 7 am bris 6, yn ddidraul trwy y Post. Gellir cael Carte de Yisite o hono am 6ch. Coned pawb fydd yn dyfod i Lerpwl ymweled a'r Cambrian Gallery, lie yr arddangosir yr Enwogion Cymreig wrth y cannoedd, ac y tynir darluniau yn bar- haus sydd yn deilwng o'r rhai a eisteddant, ac yn an- rhydedd i' arlunydd medrus. Dim ond 5s. y dwsin am Gardiau (Carte de Visite.) Ychwanegiadau beunydd at list yr Enwogion Cym- reig. JOHN THOMAS, Cambrian Gallery, T v 66, St. Anne Street, LIVERPOOL. NOTICE TO ADVERTISERS. Î "Y TYST CYMREIG," (THE WELSH WITNESS) A GENERAL NEWSPAPER & ADVERTISING MEDIUM FOR NORTH AND SOUTH WALES, Published every Friday Morning, And widely circulated in every part of the Princi- pality, and among the Welsh inhabitants of Liver- pool, Birkenhead, Chester, Manchester, Shrewsbury, Birmingham, Bristol, London, &c. It is THE ONLY WELSH NEWSPAPER PUBLISHED IN ENGLAND. There is a population of about 70,000 WELSH RESI- DENTS IN LIVEBPOOL. SCALE OF CHARGES:- Parliamentary Notices, Election Addresses, Public Companies, Law Notices, Auctions, and Miscel- laneous, 3d. per line. Six insertions of ditto, one third off; twelve ditto, one half off. Continued Advertisements subject to special contract. N.B.—ADVEBTISEMENTS RECEIVED AJTEB TWELVE O'CLOCK ON WEDNESDAY, CANNOT APPEAB IN THE NEXT ISSUE. Advertisements may appear in Welsh or English, as desired, at the same rate. IJPPR OBDEBS FOR PBINTING BOOKS, PLACARDS, HAND-BILLS, CARDS, &C., IN WELSH OR ENGLISH, PROMPTLY ATTENDED TO. Offices: 19, 22, & 23, Chapel Walks, South Castle-street, Liverpool. Y TYST CYMREIG" IS the best advertising medium for BOOKS. At least iSeven Hundred Ministers, Preachers, aild Stu- dents, and Several Thousand Deacons and Sunday School Teachers, are among its constant readers. Y TYST CYMREIG" •fTTTT.T. be found most useful to advertise BUILD- W ING SOCIETIES, LIFE AND FIRE IN- SURANCES. The Welsh are noted for their frugal and provident habits. "Y TYST CYMREIG" CANNOT be surpassed for adverting EMIGRA- TION COMPANIES and AGENTS, as several thousands leave Wales annually for America, Aust- ralia, -and other foreign countries; and it is calcu- lated that there are 400,000 Welsh residents in the United States, many of whom pay a visit to their mother country every year. "Y TYST CYMREIG" TlfXTST be the best organ to advertise for WELSH 111. HOUSE SERVANTS, either from town or direct from the country. There are no less than 2000 Welsh House Servants in Liverpool and Bir- kenhead. Also, WELSH HOUSE SERVANTS could do no better than advertise for situations in this paper, as it is taken by the best Welsh families. "Y TYST CYMREIG" TS the BEST WELSH P APERto advertise 1 Agricultural Implements, House Furniture, n i Drapery and Grocery Goods, }":r- Sales and Auctions, i"; Houses to be Let or Sold, I Schools and Public Institutions. And all other things useful to be made public. 1-. Offices: 19, 22, & 23, Chapel Walks, South Castle-street, Liverpool. UYTON PAR K COLLEGE JUL FOR LADIES. ESTABLISHED 15 YEABS. Mrs. BAILEY, of London, and Mad'lle DACHICOURT, dipl6mee de l'tmiversite de France (successors to the late Mrs. Williams.) Will RE-OPEN the Establishment on the 29th of Jan. Pupils are prepared to pass the Examinations of the University of Cambridge and the Royal College of Pre- ceptors.—Prospectuses on application. ♦ CLWYD BANK ACADEMY, RUTHIN. livAD MASTER-MR. J. D. JONES, A. R. C. P. RESIDENT ASSISTANT— MR. G. MACDONALD WILLIAMS, M.A. Music—MR. W. IGNATIUS ARGENT, Prof. Music. PUPILS thoroughly qualified for Commercial Jt- persuits, for Matriculation at the London Univer- sity, or for the Government Examinations. The next School Session begins January 27th, 1869. Terms, References, &c., to be had on application to the Head Master. CARTREF I YMFUDWYR, 14, GALTON STREET, LIVERPOOL. ELIAS J. JONES, (PASSENGERS' BROKER, 'c.,) ADDYMUNA hysbysu pawb a fwriadant ymfudo JjL o Gymru, y ceir pob hysbysrwydd a chyfar- wyddyd, am brisoedd iselaf, y cludiad gydag Hwyl neu Ager Longau i America ac Australia, trwy an- fon llythyr, yn Gymraeg neu yn Saesoneg, i'r cyf- eiriad uchod. Gall yr ymfudwr gael He cysurus i letya am bris rhesymol. Dymuna E. J. JONES hysbysu y cyhoedd ei fod yn ymwneud a'r oruchwyliaeth uchod er's pedair blyn- edd ar ddeg, a hydera ei fod yn gwybod cymaint am dani erbyn hyn fel na raid i neb betruso yn y modd Ileiaf ymddiried eu hunain i'w ofal. Cymeradwyir yr uchod i sylw y wlad gan y bon- eddigion canlynol:—Parch. Samuel Davies, Wes- leyad, Liverpool; Parch. Isaac Jones, eto, Bangor; Parch. John Thomas, Annibynwr, Liverpool; Parch. H. E. Thomas, eto, Birkenhead; Parch. Joseph Farr, eto, Croesyswallt, &c.; Parch. O. W. James, Bedyddiwr, Dowlais; Parch. D. Price (Dinbych), yn awr Newark, Ohio. D.S.—Gellir hefyd gyfeirio at J. Griffith, Ysw., Gohebydd, Llangollen. 4W Cyfarfyddir a phawb a ymddiriedant eu gofal i'r uchod ar eu dyfodiad i Liverpool. LLYFRAU, &c;—BOOKS, &c. I'W CAEL YN SWYDDFA "Y TYST," 19, 22, 23, Chapel Walks, South Castle St. LIVERPOOL. LLYTHYRAU CYMMERADWYAETH EG- LWYSIG.—Cant o Lythyrau mewn un Llyfr ar ffurf Meque-Book. Argreffir enw pob Eglwys ar bob Llythyr yr anfonir am un ac uchod o'r Llyfrau hyn. LLYFRAU YR YSGOL SABBATHOL. LLYPBAU A. B. C. ar Bapur glas cryf: Pris Ie. yr un. LLYFB CYNTAF I DDYSGU SLLLEBU A DABLLEN Pris lc. yr un, neu 8s. y cant. Llyfr yr ail i ddysgu Sillebu a Darllen: Pris 8s. y cant, plyg mwy 12s. y cant. Llyfr y trydydd i ddysgu Sillebu a Darllen: Pris 8s. y cant, plyg mwy 12s y cant. DUWINYDDIAETH Yn cynwys Traethodau ar Wybodaeth Dduwinydd- ol, Rhagluniaeth, a Gwaith yr Ysbryd Glan, gan y Parch. N. STEPHENS, Liverpool. Rhan I., pris 6oh. Y LLENOR: Sef Traethawd ar Gymru a'r Cymdeithasau Llen- yddol. Pris Is. THE CHURCH OF ENGLAND IN WALES: In Seven Letters, addressed to the Right Hon. W. E. GLADSTONE, M.P., by the Rev. W. REES, D.D., Liverpool. Also a Letter, on the same subject, addressed to the Editor of the Morning Star, by H. Richard, Esq., M.P. Price Id. COFIANT, PREGETHAU, A NODIADAU BYRION, y parch. W. THOMAS, Beaumaris, yn nghyda Darlun. Pris 2s. TRAETHODAU, PREGETHAU, AC EGLTJRIADAU YSGRYTHYROL, gan y Parch. J. THOMAS, Liver- pool. Pris 4s. 6ch. ALLIANCE BRITISH AND FOREIGN LRFE "D FIRE ASSURANCE COMPANY. ESTABLISHED 1824. Subscribed Capital, 95,000,000; Paid-up Capital, £ 550,000. Chief Office-Bartholomewlane London, E.C. Liverpool Branch—Exchange-st. East. BOARD OF DIRECTION. PRESIDENT—Sir Moses Montefiore, Bart. F.R.S. DIRECTORS. James Alexander, Esq. (Alexander, Fletcher, & Co.) Charles George Barnett, Esq. (Barnetts, Hoares, Hanburys, and Lloyd.) George Henry Barnett, Esq., Glymton Park, Woodstock. James Fletcher, Esq., (Alexander, Fletcher, & Co.) William Gladstone, Esq., (Thomson, Bonar, & Co.) Right Hon. George Joachim Goschen, M.P. Samuel Gurney, Esq. James Helme, Esq. (Director of theJProvincial Bank of Ireland.) Sir Curtis Miranda Lamps Dn, Bart. Sampson Lucas, Esq. (Lucas, Micholls, and Co.) Elliot Macnaghten, Esq. (Member of the Indian Council.) Thomas Masterman, Esq. (Director of the Bank of England.) Joseph Mayor Montefiore, Esq. (Director of the Provincial Bank of Ireland.) Sir Anthony De Rothschild, Bart., New Court. Baron Lionel Nathan De Rothschild. Thomas Charles Smith, Esq., Oxford-square, Hyde Park. ATJDITOBS. Sir Thomas Fowell Buxton, Bart. Lord Richard Grosvenor, M.P. for Flintshire. Hugh Colin Smith, Esq., Hay's Wharf, Tooley-st. ROBEBT LEWIS, Secretary to the Company. ROBEBT LEWIS, Secretary to the Company. ROBEBT TBONSON, Resident Secretary in Liverpol. FIRE RISKS Of an eligible class accepted at minimum current rates. LIFE ASSURANCES In various forms are granted on moderate terms and liberal conditions. In the character of the Board of Direotors, the long standing, the established credit, and the resources of the ALLIANCE, the public have a guarantee that all claims will be liberally met, and that the legiti- mate objects of the policy-holders will be fully realised. Applications for Agencies in Liverpool and throughout Wales solicited. Prospectuses, forms of Proposals, and all informa- tion may be obtained by personal or written appli- cation to ROBERT TRONSON, Resident Secretary. Exchange-street East, Liverpool. WANTED, A TURNOVER at CASE, who must also make himself generally useful.—Apply at 19, 22, & 23, Chapel Walks, Liverpool. GWEHYDDION YN EISIAU, YN UNIONGYRCHOL. YMOFYNER a MR. JOHN WIIXIAMS, Esgaer- 1. moel Factory, Llanwrtyd, Builth. TEA PARTY CAPEL GROVE STREET, LIVERPOOL. CYNHELIR ef Nos Fawrth, Chwefror yr 2il; yn ychwanegol at weinidogion Cymreig y dref, bydd y Parch. H. STOWELL BROWN, yn bresenol. Treforest, Rhydyfelen, Glanybad, a Nantgarw. DYMUNA JAMES DAVIES, Dock Denaia, hysbysu ei gyfeillion a'r cyhoedd ei fod yn gwn- euthur COFFINIAU o bob math, yn rhad ac yn dda. Coffin llawn faint, wedi ei leinio tu fewn & gwlanen, a'i drimio yn hardd y tu allan, am lp. 6s. Eto, Coffin llawn faint, wedi ei leinio tu fewn a gwlanen, a'i leinio tu allan a. brethyn du, a'i drimio yn hardd a'r Register's Gore, o 2p. 2s. i 2p. 10s. Coffiniau Plant, o 7s. 6ch. i fynu. Telir pob sylw a gwneir y goreu i foddio pawb. CLUDIAD Y 'TYST' I AMERICA. MAE amryw gyfeillion o America wedi anfon atom o bryd i bryd i ofyn pa fodd y gallant gael y TYST. Ein telerau am chwarter yw 2s 2c o arian y wlad hon, am un rhifyn bob wythnos, ond anfonir tri rhifyn bob wythnos am chwarter am 4s 4c; gellir anfon 3 rhifyn i'r America gydag un postage stamp ceiniog. Y tal i'w anfon yn ddieithr- iad gyda'r archeb. Cyfeirier at y Rev. H. E. Thomas, 19, Chapel Walks, South Castle Street, Liverpool. Buasem wedi gwneyd yr hysbysiad yn gynt oni buasai y cyfnewidiad a wnaed yn mhris y cluclia4 ddechreu y flwyddyn hon. 1(\ "MOR 0 GAN YW CYMRU I GYD." CYNHBLTR EISTEDDFOD GERDDOROL FAWREDDOG. TO I MUSIC HALL, ABERTAWE, Gwener y Groglith, 1869, DAN NAWDD PRIF FONEDDIGION Y DREF A'B ABDAL. Prif ddarnI'r Cor heb fod dan 100 mewn rhif a gano oreu Sing unto the Lord, ye voices all,' o'r Creation. Gwobr, 20p., a medal i'r arweinydd. Llywydd-J. Jenkins, Ysw., Treforris. Beirniad-Mr Rees Lewis, Caerdydd. Arweinydd y dydd-Brythonfryn. Cadeirydd y Pwyllgor-Mr Wm. Thomas, Mill Manager. Trysorydd-Mr Rees Harries. Ysgrifenydd—Mr Thos. Thomas, Quaker's Bank, Port Tennant, Swansea. Ceir y Programmes, yn cynnwys pob manylion, ond anfon dau stamp i'r Ysgrifenydd. Yr elw at gapel Annibynol Tanygraig. Wheeler and Wilson's WORLD RENOWNED SEWING MACHINES, Were awarded the ONLY GOLD MEDAL at the PARIS EXHIBITION, which was the HIGHEST award to any individual or firm: for "perfection of SEWING MACHINES." EIGHTY-TWO COMPETITORS. Every system of stitching by machinery was repre- sented and fully tested, and according to the award Wheeler and Wilson still lead the world in this branch of industry. Noner so simple. None so popular. None so easily kept in order. Over 300,000 have been made and sold. All Machines warranted. Instruction gratis. PROSPECTUSES AND SAMPLES SENT POST FREE. WHEELER AND WILSON, 73, BOLD-STREET, LIVERPOOL. [74—125.] AT EIN GOHEBWYR. B. W., Rhyl, a gyfeiria y llythyr canlynol at y Parch. D. Oliver Edwards, Ebbw Vale:— 'Barchus Syr,-Gobeithio na fydd yn ormod hyfdra ynwyf ofynawnewchiodmorgaredigalmhysbyma ydych wedi cyhoeddi Llyfr Trioed-I Ar ol darllen y rhai doniol a ymddangosent o bryd i bryd yn y gwahanol newyddion a chyhoeddiadau, y maent wedi creu awyddynwyf at eumeddu mewn llyfr. Attebiad i hyn a rydd foddlonrwydd mawr.' Titan.-Heb enw priodol. Adgofion am Hen Gymry Lerpwl.—Yn ein nesai. Gan nad yw y golofn farddonol yn ymddangos yr wythnos hon, yr ydym yn cyhoeddi cynyrchy bardd adnabyadus Bro Gwalia vn y fan hon. Nid ydym yn anfon cjrnyrchion Bro i Olygydd y Farddoniaeth, a'irhoddi yn y fantol, am mai yn ol y pummed mesur ar hugain y mae yn cyfansoddi, ac felly uwchlaw (neu islaw) deadf. BABDDONIABTH AR BYSG Y MOR. Pysgbychain a mawrion Syddynoynnofiotrwy'rdyfroedd .i Leflathansyddynoynchwareu .il Yn ei hanian yn y mor Wi donau Morfllod bychain a mawrion Sydd yno ynymrwyfotrwy'r eigion, Mae hefyd mor fochyn Yn llyncu pob peth yn y mor brigwyn Mor Inswen sy'n chware lawr yn y gwaelodion Pysg hefyd yn ehedeg ar wyneb y wendon t Mae'r mecrfll yno ar amsera Alr blysgen yno dros eu ilygada Pan fydd y blysgen wedi agor r r, Or fath gynhyrflad fydd trwylr dyfroeda, Byddant yn nofio yn chwim ,.1, {: Mewn modd cywrain tr v • Yn eu hanian a'i helfen eu hunain, wn Mae penwig yno yn filyna Yn nofio dan y tona i' Maor morfil maw- yn ffoi Wrth weled, y fath nifer-yn ei gloi Mawr yw gwaith ein lor Sydd i'w weled ar dir a mor. Yr enwog Fardd BRO GWALIA. Cyfeirier y Gohebiaethau oll-To the Editors of the TYST CYM- BEIG,19, Chapel Walks, South (Jostle Street, Liverpool.

YR WYTHNOS.