Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

I Ein Canedl ym Manceinion.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

I Ein Canedl ym Manceinion. Dyddiadur, CHWEFROL 26-Gwledd Gwyl Ddewi yn y State Restaurant I 28-Cyngerdd Gwyl Ddewi yn Holdsworth Hali I Ct. ahadon y Sut Nesat. I Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Moss SIDE—10.80 a 6.30, J H Lloyd Williams, Clynnog Pendleton—10.30„ R F Jones, Warrington 6, E W Roberts HEYWOOD STREET—10-30, E W Roberts 6, R Williams HIGHER ARDWICK-10.30, R Williams 6, R P Jones I LEIGH-10-30, a 6, FARNWORTH—2.30, a 6, J S Roberts BARLESTOWN—10.30 a 5.45, WARRJXGTON—10.30. Phillip Jones, Bootle BLACKBURN— EGLWYS UNDEBOL ECCLES-ll a 6.30, W G Jones YR ANNIBYNWYR OHORLTOli ROAD—10.30, M Llewelyn 6.15, G Jones, ewelyn 6.15, G Jones, Bangor BOOTH STREET-10.30, G Jones 6-15, M Llewelyn LD DUNCAN ST., SALFORD-10-30 a 6-15, J Morris QUEEN'S ROAD—10-30 a 6-15, Hon,INWOOD—10.30, a 6.15, G James » WKASTE—10.45 a 6, W W Jones Y WESLEAID DEWI SANT-10.30, J T Ellis 9 J Roger Jones HOREB-10.30, A Ll HusJies 6, J David Owen eION-10.30, J Roger Jones 6, G Tibbstt BEULAH—10.30, G fibbott 6, A Lloyd Hughes CALF ARIA—10.30. Efrydydd 6, J T Ellis ECCLES-10.30, J David Owen 6.30, Efrydydd Y BEDYDDWYR UP. MEDLOCK ST.—10.30, a 6, R J, Hughes, (Myfyriwr), LONGSIGHT-10.30, a 6.30, ROBIN'S LANE. SUTTON-10.30 a 5.30 COLOFN Y CYFRIN. EIN PRIF EMYNYDD.—-Mewn ystafell gysurus yn y Milton Hall nos Sadwrn, daeth cynulleidfa luosog i wrando'r Parch. Elfed Lewis yn traddodi ei ddarlith ar Williams Pant y Celyn. I eglwys yr Annibynwyr, Lord Duncan Street, y mae'r diolch am y cyfle, gan fod Elfed yn cynnal eu cyfarfod pregethu. Cadeirydd y ddarlith oedd Daniel Morris, Ysw., Lerpwl, a dywedodd fod yn falch gan- ddo ddod i Fanceii-tioii i giywed y ddarlith hon. Yr oedd Elfed yn ei oreu, ac yn cael lie hwylus i chwarae y tant lion nou'r lleddf, y digrif neu'r difrif, fel y mynnai, gyda'i destyn, nes oedd y ddarlith yn un ragorol o gynhwys- fawr ac addysgiadol. Yr ydym o fewn tair blynedd i ddau can mlwyddiant ei enedigaeth, ac y mae ei glod yn myned fwyfwy ar gyn- nydd. Diolchwyd gan y Parchn. D. D. Williams ac M. Llewelyn. GYFLAWNFR ARFER.—lAe.e Eglwys Dewi Sant, Lime Grove, am gadw urddas ei henw trwy ddathlu'r Wyl y Sul nesaf gyda phregethau gan y Parch. H. R. Hughes, M.A., Cilcen a'r nos Fawrth ddilynol, pregethir gan y Canon E. T. Davies (Dyfrig), Bangor,— disgwylir yr Ymneilltuwyr fel arfer, yn eu sel wladgar, i'r bregeth hon. Y llynedd, ers llawer blwyddyn, y collwyd pregeth Gymraeg y Central Hall, oddeutu'r Wyl ond y tro hwn ceir addewid am oedfa Gymraeg yno gan y Parch. T. Charles Williams, nos Lun, Mawrth y 9fed. TYFU'N FAWR.-—Yn rhifyn presennol Y Mynegydd, cylchgrawn chwarter y Gylch- daith Wesleaidd, mae rhestr enwau D, chyfran- iadau aelodau'r chwe eglwys. Mae yn amlwg fod gwedd lewyrchus a llwyddiannus iawn ar y Gylchdaith hon. Dongys y cyfraniadau haelioni mawr, mae hynny'n both i'w weled ynglyn a, phob eglwys yn gyftredinol, ar ol blwyddyn mor dda ym myd llafur a masnach. Y ffaith fwyaf cysurlawn ynglyn a'r Gylch- daith yw cynnydd mawr yn rhif yr aelodau er y flwyddyn ddiweddaf—yn agos i bedwar ugain. Anodd cael gwell undeb rhwng eglwysi a'i gilydd nag a, geir yn chwe eglwys y Gylchdaith hon, ac nid oes amheuaeth na ellir priodoii llawer o hyn i'r Mynegydd. DAJJtIEG Y LLO BACH.C -an fod dathlu Gwyl Ddowi ar uchaf ein meddwl yn awr, wele ddameg a'i dehongliad all fod yn wers i rywun. Bore dydd hu diweddaf,yng ngorsaf Rhyl, yr oedd gwas i gwmni y ffordd haearn yn llusgo tryc arei ol, yn cynnwys tri 11 o bach byw, a'u traed mewn caethiwed. Anfodd- lonoddunareile; trodd, a disgynnodd i lawr gan geisio adfer ei ryddid. Wedi gweled cystal esiamp! gwnaeth y ddau ereill yn eu tro yr un modd. Elai'r llanc a'i drye yn ei flaen heb wybod am y "digwyddiad, nes y daeth gwoision ereill yno i'w hysbysu ac i gyrchu y lloi yn ol i'w siwrne ac ymaith o olwg y cyhoedd. I Mae cerbyd masnach y Saeson yn cario llawer Cymro o'i gynefin, ond ar Wyl Ddewi teimlant anfoddlonrwydd a disgynnant ohono i chwilio am ryddid a lie mwy ffafriol, a gwelir hwy yn a.ml mewn cinio nou gjmgerdd yn llawenhau ar eu sefyllfa amserol. Ond trannoeth a ddaw, eymer y Sais hwy ar ei dryc eilwaith, a, chollir hwy yn sydyn allan o olwg ein gwlad ac o feddwl ein eenedl.

I0 FOELWYN ! FANOD.

Ysgol Lewis, Pengam.

Advertising

0 Chwarel a Chiogwyn. I

I LLANGURIG.