Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

The CUNARD STEAM SHIP COMPANY. Passengers booked through from Blaenau Festiniog to all parts q. AMERICA, CANADA, &c. for further In(ormlStioo apply to- Mr. WILLIAM JONES, Penygroes, Blaenau Featiaiog. e II UVERPOOI^ I I. LIVBBPOOL. 1 1 HUG!8 sNBS I' Bngor House, J I 19, EARLE STREET, f| J T. PAUL'S SQUARE. JiHWERTHlR (Focynau (Single & Ret. w vDT urn) yn mhtrb dosbarth gyda'r J gwahanol Unellau o Agerlongau i'r Unel | J Dalaethau, Canada, South America, S. I Afrloa, A watralfa, Patagonia, ao I bob JL partb o'r byd am y prisiau iselaf. ll 4wertlkir hefyd Inland Tickets gyda'r I gwaharol Reilftyrdd i bob parth am y 0 teleran rhataf Rhoddwn Reduced Rate V Railway Order I bob on o'n Passengers • (3rd Class) o'r Blaenan yma. Byddwn yn AJ eu eyfadod ar eu glaniad yn y Station «P V yma gofalwn am eu Luggage, a deuwn v I gyda hwy ar fwrdd JT -geriong yn mha M ? un y byddant wedi penderfynu hwylis ft ? ('w Berthio yn y modd mwyaf boddhaol yI f a ohysarus yn jr adran goreu or llong, A 1 try dlwrnod hwylio. Y sgrlfeDwch air a chewoh gyda throad W i ■ ypost reatr o r ?wahanol Hwyl"u, yn 6j I nghyda'r Fares. V Peb hwylusdod. Xatorfa rhad at 9 ? gadw Luggage. i Mae'r oyfeirlad uohod yn lie "surus, Ajf # rheaymol, a ohanolig ymwelwyr a'r I f dref. V III. I < 80S. IN ESGIDIAU ESGIDIAU 11 Dvmuna OWEN PARRY, CRYDD, DIPMWYS TERRACE, Hysbysu yr holl arflalwyr ei fod yn parhau i -wneyd pob math o ESGIDIAU, ac yn TRWSIO pob math gan nad gwaith pwy fyddont. Gwneir y gwaith yn y modd goreu a rhataf, gan ofalu am y defnyddiau goreu yn fcosibl. Dymuna ddiolch am y gefnogaeth a dderbyniodd yn ystod y deunaw mlynedd a basiodd, ac hydera am barhau yr unrhyw. Cofiwch y Cyfeiriad:— OWEN PARRY, Diphwys Terrace, Blaenau Ffestiniog* RHAG-HYSBYSIAD. Cynhelir Nodachfa Fawreddog ynglyn ag Eglwys Tabernacl (W.), Penrhyndeudraeth, TACHWEDD lleg, 12fed, a'r 13eg, 1909. cture Postcards, (Tuck's) a fine collection Id. each. Rhedegydd Office, Blaenau Ffestiniog. t VALENTINE'S LOCAL VIEW POSTCARDS E THE BEST AND CHEAPEST. Î2 ASSORTED COLOURED CARDS of 6STINI0G or BLAENAU FESTINIOG in PACKET, may be obtained at the HltDZGYDD' OMCF, BL. FESTINIOG, for 7id. per packet. CALL AND ASK TO SEE THEM. I Citrdiau Cofla Detholiad o'r Cardiau mwyaí destlus o ran patrym", mwyai rbesymel e ran pris- r. eael Y:8 Swyddfa'r Rhedegydd. > v IMPORTANT TO CONTRACTORS, PLASTERERS &c HTTQ-HES BROS., PORTMADOC su pply the Best London Portland Cement At Remarkably Low Prices. Quotations delivered at any Station for CEMENT and all Building Materials given on application. Telegrams HUGHES BROS," Portmado Address-YNYSTOWYN, Portmadoc. JJ ,I 'í' 'I ;:f/ ,'i. e!¡Q!tD_, .i,f_'f¡'¡ ,I! DANEDDIDANEDDI — Bjdd MR. WILLIAMS yn talu ymwelladan fel y canlyn BLAENAU FFESTINIOG, DYDD LLUN, a DYDD MERCHSR, yn GARMON HOUSE. PENRHYNDEUDRAETH e! weled bob DYl) IAU ya NHY MRS. ROBERTS,gytert ar GREFPIN HOTEL o 1 o'r gloch prydnawn hyd 4-30. PORTMADOO Bob Dydd GWENER o 11 hyd 5 o'r gloch, yn nhy MR. HUGHES, STATIONER, 467, High Street. TRAWSFYNYDD, SADWBN, laf a'r 3ydd yn mhob mis yn nhy Mr. M. W. MORRIS, Draper, Clifton House, o 3 hyd 6 or gloch. Hefyo yn LLAN FFESTINIOG, bob 2 a 4 ddydd SADWRN, yn mnob mis. yn nhy Mr. B. E. JONES, Bryn Home o 3 hyd 6 o'r gloch. LLANRWST Bob dydd MAWRTH a DIWRNOD FAIR o 1-30 hyd 5, yn nhy MRS. JONES TROS AVON, STATION ROAD, (gyferbyn alr Post Office,) LLANRWST. Gosod r mewn Anr, Platinum, Ebonitt non Vulcanite, am brisaao hynod 0 resymol. QWARENTIR FIT DDA Tynlr neu llenwlr dannedd natoriol, gosodir rhai newyddion yn y d jlllan dlwedd- araf, a mwyaf celfyddydol. MR. WILLIAMS, Garmon House, Qlanypwll, BLAENAU FFESTINIOGI "D ATS, MICE, MOLES, COCKROACHES and BEETLES. grgedily. eat Harrisonig If Reliable" Rat Poison. Cats and dogs will not touch it. Vermin dry up and leave no smell. Prices 6d., Is., 2s. 3d., and 3s. 8d., Postage 2d.—G. W. HARRISON, Chwast, Reading. Sold by Chemists. Agent for Blaenau FestiniogJ. Lloyd Jones. Chemist. I-lanrwst: A. Parry, Chemist, Station Road. PortmadocIvor J. Jones, Chemist. Bettws- ycoed :—R. Parry. ORTANT To ^fOEffiBRS B?y O- [other who vahMs the Health ?d OhMm. Uneso of her Child should nae HABRNON'8 ?RELIABLE'NURSERY P<StSB.OM application kills all Nits and Vamin, heaatNM and atrmgthme the Hair. Ia 1hI, and 9d. Pcmtage Id.-Ges. W. Harrison, Chemist, Reading. Sold by Ghexaiata. Agent for LJaa. nnt, Parry, Station Road: Agiot for Blaenau Festiniog, J. UOJd Jonee, She Pharmaey, or Bettlnyaøed. B. PIu:rr. Agent if. cJ" JOHN PARRY JONES & SONS, AUCTIONEERS & APPRAISERS, Penrhyndeudraeth, Pwllheli and Barmouth. Sales of every description taken on most reasonable terms. Mr. R. G. Humphreys, (RHISIART 0 FADOG), j Auctioneer and Valuer, WHITBURN HOUSE, Wynn Road, Blaenau Festiniog, Undertakes the Sale and Valuation of all PROPERTIES, on reasonable Terms. n n GWNEWCH FEL HYN. Cyn prynu unrhyw Offeryn Cerdd o unrhyw ath anfonwch attaf am Catalogue, a cewch weled nas gallwch brynu yn well mewn unrhyw fan. Cymeraf Hen Offerynau yn rhan- dal am rai Newyddion, a rhoddaf y pris goreu am danynt. Teleran goren sydd bosibl. J. BOLLOTEN, 'HFPT 2 CARLTON "DEPT. 3. HOUSE, U BANINOR. GWALLT GWYN a adferir yn barhaol a chyflym i'w liw cyntefig trwy ddefnyddio HARRISON'S HAIR COLOUR RESTORER. Nid cyffur llifo ydyw, ond gweithreda trwy foddion naturiol fel arferydd. Ni chynwysa ddim niweidiol, ac y mae yn llesol i dyfiant a harddwch y gwallt. Mewn poteli, 1/6 yr un (3c rhagor trwy'r post).—G. W. HARRISON, Hair Specialist, Reading.-Goruchwyliwr i Bettwsycoed, R. PARRY, Chemist; i Lanrwst a Trefriw, A. PARRY, Chemist. BOOKBINDING Mae gan bob darllenwr cyson GYFROLAU eisian en RHWYMO ren blwyddyn. Gallant gael gwaith hardd a da wedi ei wneyd ar Gy. hoeddiadau, Cylchgronau Llyfrau Hymns, &c., ac am y pris isaf yn SHOP Y RHEDECYDD. LLEW. P. GRIFFITHS, PHOTOGRAPHIC ARTIST (UNDER DISTINGUISHED PATRONAGE) FOR PHOTOGRAPHY OF THE HIGHEST CLASS AT THE LOWEST PRICES. ENLARGEMENT a unrhyw DDARLUN am 2/6 i fyny CABINET o 3 am 2/6. POSTOARDS 3/- a 3/6 y dwsin. Highly Finished. ANERCHIADAU [Illuminated Addresses] O waith "yllaw I gyd, wedi eu gweithlo yn y modd goreu am y Prisiau iselaf. Cofiwch y CyfeMad:- r The "STUDIO," r 59, HIGH STREET, B1. Ffestiniog. MILLINGTON'S [TEMPERANCE HOTEL 24) Norton Street, LIVERPOOL. (ESTABLISHED 20 YEARS). Three aiaates walk from Lime Street Station. 1 AND BRKAKPAtTr J:\ Mr. OWEN, L.D.S., R.C.S., (London)* DENTIST, LLYS DORFIL, New Market Square, Btaenau Ffestiniog. Gellir ei weled yn BLAENAU FFESTINIOG, bob Dydd Llun o 10 hyd 8; Boreu Dydd Iau 0 10 hyd a Boreu Gwener 0 10 hyd I o'r gloch. LLANRWST, bob Dydd Mawrth a Dydd Mercher o lleg hyd 5 o'r gloch yn nhy Mrsí Parry, Station Road. PREPARE FOR THE HARVEST. By Purchasing the BEST HARVESTING IMPLEMENTS at the most MODERATE PRICES from E. LLOYD JONES, Ironmonger and Implement Merchant, Birmingham House, LLRNRWS1. 7-HE DSBORNE N91 MOWER. I-p 7Hi5 Ivur NUT TlGH..T ell Including Corbett Williams' NEW MOWER "THE QUEEN," f!?' with all the latest Improvements. Osborne Patent Binders, Rea.e: One & Two Horse Mowers, Hay Fedders & Self Dump Rakes, ?"s, and Steel American Rakes, Drag Rakes, Welsh-made Hand R?? Scythes, Hay Forks, Cart Rope, etc. Also a splendid Assortment Dairy Utensils of every description, including Welsh Tub and ?.?M over End Churns and Cream Separators. Sole Agent in TN District for CARSON'S PAINT and other Specialities. First Class Plumbers and Tinsmiths always kept ofl the Premises. JOSEPH JONES & SONS, I TAILORS AND CLOTHIERS, Y mae ein detholiad o frethynau at y tymhor presenol yn well nag eirioed. Siwtiau a Costumes at t bob pris, yn y Styles a'r lliwiatf diweddaraf. Gwneir i fyny freth- ynau, dim gwahaniaeth lie eti prynir. 2, Cromwell St., Bl. Ffestiniog^. SEFYDLWYD DROS 25 MLYNEDD. Mp. DAVID WILLIAMS, (gynt Mri. Edwards & Williams,) BODGWYNEDD, PORTMADOC. A ddymuna hysbysu ei fod wedi cymeryd drosodd y busnes uchod yn y rhan hon 0 r wlad, ac yn parhau i ymweled yn rheolaidd a'r Lleoedd canlynol Blaenau Ffeatinloo-Bob Dydd Llun o 12 hyd 7, ac hefyd pob Dydd lad 0 hyd 6, yn nhy Mr. Roberts, 42, High Street, y drws nesaf I Maenofte Hotel, ? '), tianrwat-Bob Dydd Mawrth a phob Ffai,r Cond y dydd Mawrth o flaen y yn nhy Mri. David Jones & Son, Station Road, gyferbyn a Boars Head, o Pwilholl-Bob Dydd Mercher yn nhy Mr. Roberts, Chemist, o II hyd 4. Clrlocletb-Bob Dydd Mercher yn nhy Mrs. Davies, Llys Cstradog, High Street* • 4-30 hyd 7. Pwtmadoo.-Bob Dydd Gwener yn 76, High Street, o 9 hyd 8 y nos. Bala-Bob Sadwrn a phob Flair yn nhy Mr. David Jones, Saddler, Tegid Street II hyd 4. i ??e???????m???Tt?appwyntiada?MyddmuSa?wn. C??M Sy?Mf?-WM yw Mr. David Williams yn da unrhyw 0/' yFMFa? <'<' <M iMr?m ?raM o? un MW, a dymuna ar F? cyhoedd J1", III yd sylw mapwl o'r Ueoedd y m.. yn <?e? ya y tre? d00 hyddo G*t$efmerladau yn y dyfodohl  f x