Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

I IGfNADLEDD GYFFREDINOL Y…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

IGfNADLEDD GYFFREDINOL Y DE HETJDIR iER CAU Y TAFARNAU AD-Y SABBOTH YN NGHYMRU. Da genym ddeall fod y Gynadledd y pen- ^rfynwyd ami yn ngj^&rfod blynyadol jDpSflacfa Ddirwratol ac&taliol Dehendir vnvra i hyrwyddo Mesnr J. Roberta, Ysw., A.S., i .gan y tafaraau ar y Sabbothyn u iitgbymnj, yn cael ei drefnn gyda phob Y me i gymeryd lie yn y Nenadd Gerdd- Asbertawe, dydd Mercher, y 19eg o fis ^acfewedd. Y mae Mr. Roberts wedi addaw th yu breemol. CyneUr Cynadledd Gjffredinol am ddan o'r gloch y prydcawn, a Chyfarfod Cyboedd- fi yn yr hwyr. Y mae H. Hnssey Vivian, aw., A S. drrs Sir Forganwg, wedi addaw tymecyd y pdair yn y Gynadledd. CSymeiix y Mdalr gan H. Richard, Ysw., A.S., yn ^tghyfaifod yr hwyr. Y me y boneddigion xanlynol wedi bod mor garedig a bed yn tyniuiwyr (cc>nvewr») y cyfarfc-d :—Yr Hy- tirth Arcaddiacvn Griffiths, Casteilnedd; fifefo. T. Thomas, D.D., diweddar Brlf mtiMraw Coleg Pontypool; J. Morris, Prif, Goleg Aberhoaddo Canon Rich-I *^wy;G. Vance Smith, D.D., ''v'aw CJoleg Presbyteraidd M'ios, Cadeirydd Cym- id ^Kcd stiaid Calfin- ^deiiyddTal- 4diant Hc fod hacer blynyddol, ni ellir, yn ol yr Hen Gyfansocdiad, alw cyfasfod cjflF edinol ar benig; nid oes nurhyw gmpbfoljoeth orall mewn awdurdod—megys PwyllgorGweith ioL Felly, yr A th raw or, yn nghydn'r Try- toirydd s'r Yegrif, nydd, ydyw yr unig ber- scnou stryddegf l; felly, b. y fydd ben,—i wnendfely mjnoLt &'r Myfyrwyr, ac Wr eiddo. Hefyd, mie yr Hen Gyf&nsrddipd yn ffaftic-I i lywodrt eth leol. Mynir gan ei bleidft yt mai yn y Bala, yn ddie;thriad, y it ae v Pwyllgoran i gael eu c-ynal. III. Mae yr Fen Qpfavscddiad yn eyfreith- loi>i$iri phetb cer lyi ol, na their ht. y, yr ydym <pn vneiddio horn, yn mglyn og un Sefydl- iad crefyddol er>wcdol irony y byd. 1. Cyfre tblona b, ynu plemiais, IÚ. èefn- yddio yr un diwrnod. 2. Gwna hi yn gyfreithlon i aelrdau o ep- wadan ereill bleidia'sio yn rheolaeth Coleg Arinibynol." 3. Gwna hi yn agored a chyfreithlon i rai heb fod yn aelodau o ttnrhyw eglwys Grist'- n gol gael pMdlais yn rl eolat th Coleg a broffesa addysgn dyniou ienainc ar gyfer Sireinidegaeth yr efergyl. Rheol yr Hen yfansoddiad ar y matenon nchod yw, "Pob Sirscn a gyfrf no 5a." (dyna eiritu yr Hen yfaDBrddiar), deued a'i 5?., waeth pwy fo. ActinoyA hyn yu y Bala. yn JMhwyllgor y 400. Prcir fed yn eu mysg Fethodistiaid yn votio, ac ahiryw o rai o'r byd ac nid oes^ dim yn yr Hen Gyfanpoc'disd yn rhwybtro i Undod- iaid neu Babyddion, tac hyd yn rod i Iiffideliaid ac annuwiolion bleidleisio dano. Gwrided pob Annibynwr, a ph b eglwys Annibynol a all bleidio hyn. Nid oes eisieo dweyd fod y Cyfansoddiad Newydd yn can allan y pethau uchod yn y irodd manylaf. IV. A. ydyw y Cyfar eoddiad Newydd yn gwnevd com ag Annxbyniaelh ? Dyma y eri mawr a godir y dyddiau hyn yn eibyu y Cy- fansoddiad Newydd wrth fyned atyr eglwysi. Mae y cri yma yn nn beiddgar a hyt i'r eithsf; cyfeiria at gaton ein henwad. Tybed fod rhywbeth ynddo ? Os a ai tin twyllodiu* ydyw, rhaid ff d malais y rbai a'i defcydd- lant yn ddiwaelod. Mae y ffeithian canlynol yn peri i ni gredn mai hollol dwylli drus a chamarweiniol ydyw:— 1. Pwy sydd yn defnyddio yeti fod An- nibyniaeth mewn perygl f Ai hen gadfridog- ion ein henwad sydd wedi gwylio ar y mur am oes faith 1 Nage, eithr brodyr iecangach: Parchn. D. Rees, Pan JODep. Mawddwy Jones, Ac. Dywedant mai y Cyfwfod Ghwcurterol sydd yn rhoddi ei droed ar wddf Annibynir-oth ac eto, mae holl arweinwyr plaid yr Hen Gyfansoddiad yn mynychn y Cyfarfod Chwarterol en hnnsin, a thai o honynt yn swyddogion ynddo! Ei waeddi i lawr, a'i bleidio yr un pryd. A ydynt o ddifrif! 2. Pwy sydd yn cael en. dychrynn gan y eri yma f Bion yn ddieithriaidAnnibynwyr anwy bodns o'r ffaithian. Y rhyd ig o ddynion meddylgar a darllengar sydd yn credu fed dim ynddo. 3. Beth ddywed hen arweinwyr yr enwad am hyn-dynion, yn ddiddadl, a adwaenir, a berchir, ac yi yrnddixiedi* ynddynt gan yr holl genedl: nid amgon y Parchn. Dr. Rees, CaM; Wm. Griffiths, Caergybi; Dr. Rees, Abertawe a Wm. Evans, Aberayron. Dyma a ddywedant hwy u Ar ba sail yr haerlr fod y Cyfansoddiad Nexydd yn gwrthdaro Aunfbyiiiaeth yr eg- lwysi, nid ydym yn galln dimad, gan y gall pob eglwys gael llais yn newisiad y personau a ddewisir yn aelodan o'r pwyllgor. Yt ydym ni wedi bod yn v weicidogteth yn yr enwad Annibynoi am rhwng deugain a thri- ogain mlynedd, ac wedi gwssanaetha ein henwad hyd eithaf ein galla trwy yr holl flynyddoedd hyn, a sefyll yn ddisigl dros ein hegwyddurion. Byddai yo chwith iawn genym yn awr, pan yn trron ar derfyn ein gyrfa, i neb dybied ein bod yn troi yi f.-ad- ^chwyr Annibyniaeth, nac i gydweithredu "b a gynygiai ei bradychn." (I'w orphan yn ein nes if).

^DIWRTH LOWYR LLANoAT ERFYNIWR.

CYDYMDEIMLAD A'R DALIi.

» ~ YR ALCANWYR.

EISTEDDFOD GWAENCAEGURWEN.…

Advertising

jPETHAU OD OF.