Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

,I: EISTEDDFOD GADEIRIOL TREORCI.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

I: EISTEDDFOD GADEIRIOL TREORCI. Mai Got.,—Yn y DARIAN ddiweddaf ym- dlangosodd ychydig ofyniadau gan Johnny Faixplay' at' Bwyllgor Eisteddfod Gadeir- H Treorci.' Eiddunwyf ychydig ofod i'w fcateb. Ni ddyfynaf y gofyniadau-nid riynt yn werth rhoddi lie iddynt yn y 1)ABIAN yr ail waith 1. Hyn oedd penaeriyniaa umryaOl aelOa r, El y pwyllgor, a phenderfynasant hyn am 100 ganddynt hawl heb ofyn caniatad Johnny; ac ond i Johnny laphau llwch x ilagf aru oddiar ei spectol gwel nad yw hyn -n eithriadol i drefn pwyllgorau ei stead- I jdau yn gyffredin. Gosoded y program anwaith yn ychwanegol yn nghyfeiriad idaen ei drwyn, a gwel fod beirniaid ar ryfansoddiadau, ac nid beirniad, fel y noda. 2 Amod, Johnny. bach, ac nid amodau. (lofyniad wedi icael ei fodolaeth eiddil yn -Jiywyllwch rhagfarn yw hwn, pwyllgor yn dewis beirniaid heb fod ag ymdairiedaeth -nddynt I Y mae y ffaith fod aelodau y J>wyllgor'yn unfrydol wedi dewia Dr Roberts (j, Brynfab yn feirniaid y cyfansoddiadau, vn profi eu bod yn coleddu syniadau ucfcei im danynt fel personau addas i'w gwaith. 3. Nid yw yr amodau ya ei gau allan am y rheswm nad yw yn bwriadu cjstadlu Pe b'ai yr Ysg. yn c;ael y fraint (2) 0 weled cyfansoddiadau Johnny, byddai yn sier o jQiii'r wobr, hyd y nod pe y cyfansoddai ar ol eu darllen trwy spectol. 4. Nid yw y pwyllgor yn caniatau i neb i brofi ereill. Edryched Johnny trwy ei wyftrau eto ar amod 10. Bydd yr Ysg, yn barod i sefyll prawf gwr y spectol unrhyw amser. Dywed y rhydd atebiad i'w ofymaaan foddhad i lawer heblaw ei hunan. Nid yw yn bosibl fod neb tu yma i Benybont oddi eithr I Fairplay mor benysgafn ac ysgrif enu v fath ofyniadau plentynaidd. YR YSG. GOHEBOL,

EISTEDDFOD TREDEGAR, CALAN,…

DYGWYDDIAD HYNOD YN NHREORCI.

ACHOS Y BACHGEN WALL.

BWRDD YSGOL ABERDAR.

CYFARFOD PYTHEFNOSOL GLOWYR…

ACHOS CHECKWEIOHER Y DINAS,…

YR ALCANWYR.

Y GALANAS LLTFOGOL YN AMERICA!…

Advertising