Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"DIRGELWCH IECHYD," Ysgrifenedig gan Raddiwr mewn Yspytty Llundeinig. Anfonir copi o'r llyfr hwn i bob un a ddefnyddia "SEBON LIFEBUOY" ond anfon enw a chyfeiriad, yn nghyda deuddeg o amleni "Sebon Lifebuoy," wedi talu y cludiad, i LEVER BROTHERS, Limited, Port Sunlight, near Birkenhead. Cynnwysiad :—Y' Bag Colledig Stori gyflawn-Arweiniad i Ddirgelwch Iechyd "-Cyfarwyddiadau i Nursio Gartref— Cyfarwyddiadau i Nursio mewn Afiechydon Heintus—Ein Dyledswydd tuaoat ein Cymydog-Y Colera: Y modd i'wattal- Pennod Arbenig—Gair o Rybudd—Ymborth a Bwydo y Úlaf-Awgrymladau Buddiol i Benau Teuluoedd. T31i A A' T1 fran fffln Sebon carbolaidd iechydol ydyw "LIFEBUOY SOAP," i'w ddefnyddio at attal afiechyd iinoaair Jjijiraill gall a cliadw iechyd, a gwarentir e £ i fod yn hollol bur a rhydd oddiwrth gyfUyriau niweidiol. Awdwyr Poblogaidd Gall holl brynwyr y sebon hwn newid yr amleni yn y masnachdai hyny lie y tn i T T i. > prynasant y cvfryw am LYFEAU. Grellir cael llyfr wedi ei rwvmo gyda card am 8o gyda Sebon LlteDUOy. amleni "Sebon Lifebuoy." Mae LEVER BROS., Cyf., Port Sunlight, ger Birkenhead, wedi derbyn yr adroddiad canlynol ar LIFEBUOY ROYAL DISINFECTANT SOAP oddiwrth Dr Karl Enoch, Chemisch, Hygienisches:Institllt, Hamburg. ADEODMAD. Mae yr ymchwiliad i'r HTWR H W o "Lifebuoy Eoyal H| BB HK^| HB H9fl^ H| Hj Mg Disinfectant Soap," an- HJn H HH BB H fonwyd i mi gan y Mri H| Jk H HB HnjUV B|LJ|L Wk MB Lever Brothers, Cyf., Port ^|pr JH Su^gh^ rho^di feotant Soap » mewn dwfr. T C X XTlA Dygwyd y toddiantau hyn | £ 7/ jESIfflBm 1 I I S I N T H I I AN I i weithredu ar ^fathau^o iadau hyn profwyd ddinystrio j gwatool 7 ,An~ANTISEPTICIS fan-gynrhon byw a chyn- TO PUBC^ERS OF «i H1 Q T KTF F? T T A a nyddoi. *LM»UO^soap. J^x £ ^lAfc0r Fel hyn yr oedd y canlyniadau:- 1 —Yr oedd Man-pjynrhon ystyfnig Typhoid, gyda 5 y cant o'r toddiant, wedi ma: w o fewn 2 awr. 2.—Yr osdd gweithrediad y sebon hwa ar Fan-gynrhon y Colera yn nodeiig iawn, a dmgosai ei fod yn nwydd iechydol o'r radd flaenaf. Cymerwyd y cynrhon hyn oddiar bobl neddynt wedi marw o'r geri yn Hamburg, gyda'r canlyniadau isod Gyda'r gymysgedd o 2 y cant yr cedd Man-gynrhon y Colera wedi marw mewn chwarter awr. Gyda chymysgedd 5 y cant bu farw y cJfryw mewn 5 mynyd. 3.—Lladdwyd Man-gynrhon Diphtheria ar ol 2 awr gyda thoddiant 5 y cant. 4.-Gwr,aed prawf o doddiant 5 y cant ar Fan-gynrhon ffresh Carbuncle, a dangosai y canlyniadau fod bywyd wedi hollol ddiflanu ar ol 4 awr. Oddiwrth yr arbrawfiadau uchod canfyddir fod "Lifebuoy Royal Disinfectant Soap" yn nwydd iechydol galluog, ac yn ddifodwr gwahanol fan- gynrhon afiechydon. (Arwyddwyd) KARL ENOCH, Chem. Hygien. Inst,, Hamburg. Argraphwyd a Chyhoeddwyd dros y PFRcaFxoc, gan DANIEL HEES, yn Swyddla'r herala, Caernarfon.—Mcheiiu 2,3, 18544 4