Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

- - CYFOETH CERDDORION ENWOG

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYFOETH CERDDORION ENWOG Pa mor euraidd) bynag y gall distawrwydd fod, y mae, o llEiad: un swn sydd yn fwy eur- aidd o lawer, a hwnw ydlyw sirn cerddor- iaeth. 0 btoll arwyr y Ilwyfan, y wryohell a/r ysgrifbin, nid oes yr1 un yn cael mwy u dial aidr oerddor neu y1 gerddores sydd wedi cyrhaedd safle uchel] yn eu, praffeewriaieth. Y mae arian yn ymrolio i gyfarfodi. cantorion a chwareuwyr enwog; maent yn eu, batlm mewn gwirionedldl Ac y malel hyny yn fwy nodedig fyth pan yr ystyriom nadi oes yr un broffeswriaeitlh wedi ei gorlemwi gymainb. A cliymeryd cantorion a chwareuwyr fel dlau ddosparth, y cyntaf yn y cyffredin sydd yn cael eu talu oreu. Y male ,Madame Pacti, yr hon, fel y gwyr pawh, syddl yn eefyll ,ar Mg y m, lawter giwaV'tih wedj djelrbyn mil o bunnau am beiffo(rmio lun noswiaitli. Y mae taith Amepicaiiaiddi ar fwy nac un a-ch- lysur wedi bod yn rhoi banner can' mil o bunnau yn mhwre y gaintores swynol hon, oherwydd1 fe'i hanner adidJOIlirl gan yr American- iaid1, ao y mae ymweliad, cddiwTtbi hi bob arnser ye gyru New York yn wallgof o'r bron. Y mae pobl y dinasoedd yn America wedi bod yn talu pump neu chw gAvaitjh y pris gwreiddiol am eisteddle i glywed Adeline Paitti yn canu. Ar un amgylohiadi, pan cedd yn derbyn mil o hunnaiu am un cyngherdd, cainodd ddwy gian ao un encorte1. Yr cedid hyny yn gatou yn ol ychydig fwy na" 333p y gan, neu fwy na chwe? phunb am bob nodyn oedd yn dyfodl allian on genau Yn ngwyuieb y ffei'thiaii hyn, a ellir rhyfeddu fod y brot- ffeiswriaeth gerddorol wedi ei goirysiborio ? iEr nadl all Mladami Mleliba ddimJ gorebymyn tal fel Madiam Paibti, mid viv ar gyfrif ym y bydl mewn. angen aim gydymdeimlad. ei piioblogrwydd, yn enweddg yn America,, brcia yn ddiderfyn. Pan oedd hi yn. dkliwe ldar yn oytunoi i galniu mewn, deugain, o gyngherdd- au yn mihrif ddinssoedd America, yr oiedd, yn cydsynio i dderbyn deuddeng mil o bunnau, ai rhan dr arian a dderbynid i>an gyrhaedda,nti PWM neil'duol1, 8Jffi wtueyd hrnr. Y mae hef alw mawr am dani i ganui mewn palasau, ac aan adloniadau felly nid yw byth yn derbyn Mai na 200p. Yn mhlith lleisia.u gwrywaliddl, y didaiu siydd yn derbyn mwyaf 01 dal ydynt y M'ri Jean ao Edouard do Reezke. Y ma,e.'r cyntaf wedi caaglu, cyfoeitlhi enfawr gyda'i lais ardderdhog, a dywedir fodl ei dial blynyddol am ganu rhwng 25,000p a 30,000p. Gaillaii wneyd llawer yn ychwaneg pei mynaa. Y mae wedi gwrbhod llawer engageimieint mewn oymgheirddr au ac opera,, am fod arno eisieui mwynlhau ei hun. Y mae wedi gwrtihod miloedid o bunnau lawer gwaith am ganu yn 'nghartrefi y cyfoethogion. Mate pobpeth or bron wedi cael ei gynnyg idldb er ceisio ei beirswadioi i ganu, oind yn ofer bob amser. Ar un amgylbhiad cynnygiwyd iddo chwe' chant o bunnau am gianu dwy gan yn un o'r "at homes" yn Llundain. Ond gwrthododd) yn belIldlerfynol, gan ddyweyd mai nid y cwestiwn o arian oedd y peth, otadi egwydd1- or. Pan oedd! yn Llundain yn ysbod tymlior yr opera gallasai ychwanegu o fil ifi-I a han- neT o bunnau yr wythnos ait ei income trwy ganu mewn cyrmulliadau cyfribachol. Y ma,e Mr lEdouard de Reiszke, mae?n deibyg, yn gwneyd o bymtbenig mil i ugain mil « butnnau yn y fl wydldyn gydw'i I&isi go'- didog ft! i ganu ardderohog. Yn wahanol i'w. fra.wd, nid) yw elf yn gwrbhod engagements cyfrinachol, d"i dal am ganu owpwl o ganeuon yn y rhai hyny fydd tua chant a hanner o bunnau, a,c nidi peth anghyffrediniddoi tf fydd cael tair neu bedair o'r cyfryw engage- ments: yn yr ivytbnosi. Yn y dull hwn, y mae yn rhaid ei fod yn ychwanegu yn fawr at y 1500p i 2000p y mate yn wneyd dy ei ganu cyhoedduB'. Yn mhlith cantorion ein gwlad ni, Mr Lloyd, Mr' Ben Da,vies, a Mr I-Ilunkett Green, mael'n debyg, sydd1 yn derbyn mwyaf o datl. Oind y mae llawer o wahaniaeth rhwng y tal hwn a'r tal a dderbynir gan y brodyr Do Reszke. Gellidl sicrhau gwasianaietih, naill Mr Ben Daiviesi neu M;r Plunkett Green, i ganu yn ulni o'r' "ait bomes," am toUa; hannor cant o butnnau. Gyda ohwareuwyr y piano1, Paderewski yn gyntaf ydyw, a neb axar, Yill unlie. Y mae ganddo ef y boddlonirwydd o wybod a. gallu dyweyd ei fod wedi derbyn y swm mwyaf a dlalwyd i chw'aiteuydd erioed am un per- fformiad, "L,r slwm hwln,w oeddJ pymthog cant o buqjnaiu Yai un di recitalsi yn Llundain yr oedd yn cliria un cant ar ddeg o bunnau yn ddigon didaroi, ac merwn un daith gerdd- orol dTwy'l' UlnA, Daieithau, yn ystlodJ pa daitth y Cihwa,reuodd mewn cant o recitals1, a. thalwyd idclu y swm enfawr 00 hatnner caii" mil o bunnau. Ni oheir ei wasanaeth elf yn yr "at homes" am lai na phum' cant o bun- nau, tra, ar un amgylohiad derbyniodd y swm hwnw am eh wareu un darn. ■r~ywr~an<Vj»

[No title]

Advertising

PUM' MYNYD CYDA'R DYFODOL