Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Marwolaeth a Chladdedigaeth

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Marwolaeth a Chladdedigaeth Y PARCH. ENOCH JAMES EVANS, M.A., D.G., FICER LLANDRILLO-YN-RHOS. Yr un yw'r ardd, yr un yw'r gornant Yr un er's amser maith A dyniA.'r geirlau a leiarant:- x 'Ti ddost i ben dy daith' Dyma elriau y diweddar ficer yn Haul Gor-. phenaf, ond ychydlg feddyliem, wrth eu dar- ken ei fod ef bron ar ben el daith. Bn farw Awst 3, a chladdwyd ef y dydd Gwenerdilynol. Daeth yr ysgrifenydd i'w adnabod pan oeddym gyd-efrydwyr yn Ystrad Meurig yn 1874:. Yr oedd Mr, Evans wedi bod am ryw ycbydig yn Ysgol Ruthin oyn hyn, a symud- odd drachefn o Ystrad Meurig i Ysgol Llan- ymddyfri, lie yr oedd el ewythr, y Parch. John Evans, yn ficer, a pherthynas agos iddo, sef Esgob Llanelwy yn awr, yn brlfathraw yr Yagot 0 Lanynsddyfri aetb i Goleg Lincoln, Rhydychain, ond yn Hydref, 1878, enillodd Is-ysgoloriaeth yn Ngholeg yr leau, ac oddi yno y graddlodd yn 1883. Nid oedd ei iechyd yn dda pan yn y coleg, a tborodd i lawr unwaith neu ddwy yn ystod ei weinidog- aeth; ond yn y blynyddoedd diweddaf ym-. ddangosai ya gryf ac iach. Yr oedd wedi ysgrifenu llawer o farddon- lfteth i'r cylchgronau Eglwysig pan yn leuanc, ac yn y Gyfaill Egluytig 40 mlynedd yn ol gwelid darnau hynod dlysion o'i waith yn rheolaidd bron bob mis gellid gweled enw 'E. J. Evans, Treflys' Nid oeddym wedi gweled ei waith yn yr Haul yn ddiweddar beth bynag, ond yn yr Haul ddiweddaf cawn Boreu, nawn a nos,' ac o'r dernyn y difynas- om y geirtau sydd uwch ben ein herthygl, a rhyfeddwn yn awr tcor darawiadol oeddynt. Yr oedd Mr. Evans befyd yn feddianol ar lais tenor hynod feius, a gal wad mynych am el gynorthwy flynyddoedd yn ol. Ei guradiaeth gyntaf oedd Llansannan gwedl ei ordeinio yn 1883 oddi yno symud- odd 1 Ddinbych yn 1886 penodwyd ef yn Fleer Corawl yn Llanelwy yn 1888, yn Rheithor Cefln yn 1889 oddiyno symudodd i fod yn Ficer Chirk yn 1891, ae yn 1901 daeth i Llandrillo, a gwnaed ef yn Ddeon Gwladol Rhosyn 1916. Yr oedd wedi gweled Llaudrillo yn ystod ei Fioeriaeth yn cynyddu o ychydig dai a phobl- ogaeth feehan, i fod yn dref boblog, ac yn hoff gyrchfan ym^elwyr. Yn fuan aeth Eglwys Llandrillo, neu Rhos en-Sea, fel y gelwir y lie gan ymwelwyr, yn rhy fechan i'r cynulleidfaoedd, ac adeiladodd Mr. Evans EgJwys St. George, yn nes i'r m6r. Hawdd oedd gweled ei fod yn anwyl gan ei blwyfolion, a llawer oruddiaugwlybion welsom ddydd ei gladdedigaeth. Priododd ferch Col. Hutton, iiii, o wron- laid y Light Brigade," yr anfarwolwyd el rhuthr yn Rh) feI y Crimea gan Tennyson. Bu iddynt ddau o feibion. Aeth yr hynaf o konynfc trwy'r rhyfel diweddaf o'r dechreu hyd y diwedd yn ddianaf, ond lladdwyd yr all bron yn yr wythnos olaf, a bu el golli ar fin y lan yn loes ohwerw i'w dad, a diameu genyf ei fod â rhywbeth IV wneyd a'i farwo!- aeth sydyn yntau. Cymerwyd rhan yn Ngwa&anaeth y uJaaau -yn'gyntaf yn Eglwys St. George, gan y Parchn. H. R. Humphreys, rheithor Ther- field; J. Hamer Lewis, Llanelwy; E. J. Williams, ficer Llangar, a D. J. Sinnett RlohatdBj carad. O'r Egiwyi hoa aed i gladdfa Llandrillo, a gwasanaethwyd yno gan yr Hybarch. Arehddlacon Lloyd, R. Theoph- tlus Jones, ficer Hope, a T. E. Timothy, ficer Llanasa. Cyn ymadael, canwyd y "Nunc Dlmlttis Yr oedd rhyw 40 o offeiriaid yn y gladdedigaeth. Yr offeiriaid fu yn gwasan- r aethu ar y Sul dilynol yn y ddwy Eglwys oedd y Tra Phsrchedig Ddeon Llanelwy, Parch. H. R. Humphreys, Lewis Pryce, fioer Colwyn Bay, a T. E. Timothy, Llanasa, y rhai a wnaethant gyfelrladau addas at symudlad aydyn y Fioer.

[No title]

YR ACHOSION O'R SEFYLLFA YNl…

IHysbysiad o Bwys i Obebwyr.

Advertising