Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Abertridwr. I

EBENEZER,- CRWBIN. I

Hen Gapel, Maenclochog. I

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG. C YNHELIR Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb ym MHONTYPRIDD yn Neuadd Newydd y Dref, ar y dyddiau Llun, Mawrth, Mercher a Iau, GorflEennaf gfed.-12fed, 1917. Swyddogton y Pwyllgor Lleol.-Cadeirydd: Parch O. LIOYD OWEN, Sardis; Is-Gadeirydd, Parch JOHN WH,I,IAMS, Hafod; Trysorydd Mr. JAMES EVANS, Ynysybwl; Ysgrifenyddion: Parchn EDWIN JONES, Rhydfelen, a RICHARD WH.UAMS, B.A., Cilfynydd. HYSBYSIADAU ENWADOL, DAI,IER SyLw.-Bydd yn hyfrydwch gan y Cyhoeddwyr osod i fewn yn rhad Hysbysiadau am Gyfarfodydd Chwarterol, Cyfarfodydd Or- deinio a Sefydlu, a Chymanfaoedd Sirol. Am bob math arall o Hysbysiadau Enwadol, megis Newid Cyfeiriad, Newid Ysgrifennydd Eglwys, Tystebau, &c., neu Hysbysiadau eraill, disgwylir y blaendal canlynol gyda'r Archeb:— 14 o Eiriau—-un tro, 1/3, a 6c. am bob tro ychwanegol. 21 eto eto 1/6 a 6c. eto 28 eto eto r/9 a gc. eto 35 eto eto 2/3 a 1/- eto Os na ddantonir blaendal gyda'r Archeb, codir y prisoedd arferol am yr Hysbysiad. gCYFUNDEB DE MORGAMNWG. 0YNHKLIR Oyfarfod Chwaiterol y (Jytnudeb uchod yn Suron, Bryncooh, nos Forober a dydd iau, Rhagfyr 13eg a'r 14eg. Bydd y Uyahadleda bore Ittu am 10.30, yn yr hon y darllemr pdpar ar hane., yr aohon yn y lie gan Mr Daviit Sims, ysgrifennydd yr eglwys. Traddoda y Oadeirydd anerofciad wrth ym?Meol o'r gitiair, a phregethir ar y Genhadaeth gan y PMoh E. Cynlais Williams, Dyffryn, MAestog. Qwahodda yr egiwys yn gynnes bawb o'r gweiuidog- ion a chynrychiolwyr yr egiwysi i'r oyfarfod. K. O. EVANS, CYMANFA MYNWY, 1917. QYJN'HiSLiB y Gymanfa uchod yo Nhynewydd, Mynydd slwyn, ar y dyddiau Mawrth a Merchor Mehefin 19eg a'r 20fed, 1917. Rhoddir y manyliou eto. J. B. LLEWELYN, Gweinidog. H. J. LEW.S, i fig. CYMANPA. MOPGANNWG AM 1917. CYNHELIR y Gymanf* uchod yn y Tabemacl, Sciwen, dyddiau Merchar a Iau, Mehefin 13eg a'r 14eg, 1917. Cyhoeddir y manylion eto. J. EVANS-JONES, Gweinidog, CYFUNDEB LLEYN AC EIFIONYDD. C't N liBLitt Cyfarfod ChwartoroJ nes f y Cyfundeb uchod yn Groeslon, Llun a Mawrth, Khugfyr y 4ydd a'r 5ed. Oyferfydd y Gynhadiedd am uc prynhawn Linn, a bydd y Oadeirydd am y flwyddyn, Mr D. R. 0. Prytherch, M.A., Penygroes, yn rhoi aneichiad. Pregethir yn un o'r odfeuon gan y Parch J. W. Edwards, Tabor, ar y pwuc—' Yr Eglwys Pilwriaethus.' uan mai hwn yw cyfarfod diweddaf y flwyddyn hoc, dymunol fydd gweled cynhulliad Iluosog yn y Gynhadiedd. Abe.erch. HUGH DAVIES, Ysg. CYMANFA UNEDIG BRYCHEINIOG A MAESYFED CYNHELIR y Gymanfa nesaf yng nghapel y PlonRh, Aberhonddu, Mai 29ain a'r 30ain, 1917. Preg- ethwyr o'r tuallnn i'r adau Gyfundeb :—Parchn A. Penry Evans, Great George-street, Lerpw), a .J. J. Williams, Treforris. D. LLOYD, | T. GWYN THOMAS, ? '?? CYMANFA SIR GAERNARFON, 1917. QlfN tlELIR y Gymanfa hon y flwyddyn nesaf yng w Nghaemarfon, Mehefin 20fed a'r 21ain. Ceir y manylion eto. JOHN WILLIAMS, v ISAAC EDWABDS, j CYMANFA MALDWYN, 1917 QYNHEL1K y Gymanfa nesaf yn y Graig, Machyn- lleth. ar y dyddiau Mercher a Iau, Mehefin 13eg a'r 14eg. Ceir ychwaneg o fanylion ato. H. WILLIAMS, B.A., Gweinidog. E. WNION EVANS, Ysg. y Oyfnndeb. BRIGHTEN YOUR HOME By getting your Electro-Plated articles Silver-Plated as new- at Small Cost. WRITE FOR FREE PRICE UST TO TOWNSHEIUD'S LTD., ERNESr STREET, BIRMINGHAM. Tysteb i'r Parch Ben Evans, Tabernacl, Barry. pEL y mae'n hysbys i lawer bellach, bu raid i'r gweinidog da uchod ymddiswyddo oherwydd afiechyd. Teimla'r eglwys yn anfodlon iddo ymneill- Luo heb ddangos ei theimladau da tuag ato yn y ffurf o dysteb. Creda hefyd fod ei wasanaeth i'w Enwad a'i wlad y fatb, fel y bydd yn dda gan ei gyfeillion a'i edmygwyr gael eyfle i ddangos yr un teimladau. Bydd yn dda gennym ni sydd a'n henwau isod gydnabod yng ngholofnau'r TTST unrhyw rodd. Ydym, ar ran y Pwyllgor, W" A'I. DAVIES, 265, Gladstone-road, Cadeirydd; ARTHUR WEBB, 31, Guthrie-street, Trysorydd; JOHN DAVIES, 15, Windsor-road, Ysgrifennydd-

AT EIN GOHEBWYR.

Advertising