Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

'yCraB@.. ' . ! ---! I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

'yCraB@.. I ACTtV. I (Parhad.) M.L.: 'Mi welais y boneddigion yn Llundain ddoe, a byddant yma un o'r dyddiau nesat i weled bod eiddo. Gwenni Huws vn mynd i'r lie yr ewyllysiodd hi iddynt'fynd. Chi wyddoch iie maent wedi mynd. M.R.: Frodyr, mae'r dyn yma. yn treic I ncwa.rthruddo i. Roedd ar Gwenni Huws fwy o ddvled i h na gwerth y celh. M.L.: 'Efallai y bydd Mr. Rhys mor garedig a, dweyd am ba beth yr oedd y <ddvled honno. M.R Am fwyd o'r stop. M.L.: CM wyddoch nad oedd wedi bod yn eich stop er's.yn agos i dair biynedd. M.R.; Na, roedd teulu'r Conchy yna'r y'ch chi'n gyment nfrind iddo wedi'i rbwystro hi her ,bod ami arian am fwyd i fi er's biynvddoedd. M.L.: Ma'n.dda gen i weyd wrthoch chi, frodyr, bod cymeriad Gwenni Huws vn well na mae Mr. Rhys yn ei liwio. Hen wraig onest oedd Gwenni Ruws, un c'r cymeriadau harddaf mewn unrhyw wlad, ac y mae pardduo'i chymeriad hi'n wacth na "dim a wnaeth Mr. Rhys erioed. Mae gen i fan yma brawf o'i gpnestrwydd hi-receipts wedi eu Hawn-odi gan Mr. Rhys ei hunan am bob gwerth dirnai a brynodd ganddo tra, fu'n prynu yn ei M.R.: Rw i'n mynd i ymiadd y case. M.L.: Mae'rddau swyddog Amencan- na.idd yn dod yma i'w ymladd. Y peth o-oreu i chi fvdd Tuuoni pethan cyn y .deuant a dychwelyd yr eiddo a'r arian i'w o-wir berchnogion. Chi eilweh wnelid hYIÍllY eto, ond y mae un peth na fedrwch f'hi bvth mo'i nnioni. Fedrwch chi byth .neud/iawn am y cam a wna-efhoch ag Elwvn If an. M.R.: Shtrkey yw e. M.'L' Nag e, chiyw'r.Sh!ke!lM:t iu Ehvyn Ifan y" n y carchar ar gam nynydd- oedd vn ol. Chi a' dau araH oedd yn -euog a .chi ddylase fod yn y (Ktrchar. H.M.: Ry'ch chi'h mynd yn rhy bell 'na.wr, Mr. Lewis. M.iR.: Rw i'n galw arnoch chi i gyd yn dystion.. M. L. Mae cynnwrf rhyfe]. yn ysgwyd Ulawer o bethau ryfedd 1' golwg, ac yn dwyn llawer cyfrinach i oieu dydd. Mae fachgen wedi cydnabod ym mher- yglon y tfosydd mat nhw a, Mr. Rhys a. -ddylasai fod wedi eu carcharu ac nid E1-! wvn Ifan. Maenthwy wedirhoi ei tyst- iolaeth a byddant yma i'w hat?égu'r cyne <-ynta. Mae'r dystiolaeth gan iiiwr ;mew][i hospital yn Llundain yn awr. M.R.; Gawn weld. 'Dw i ddim yn 'mynd t arcs dim rhagor. Rhaid i chi wvnebin' canlyniadau. M.L.: Cy' n mynd, deanwch hyn, na dyddv;ch lla diacon nac aelod o'r eglwys hon hyd nes y gwelwch yn dda. i adael ,eich iiordd annuwiol, a bydd croeso i Ull- ,rhyw un a ewyUysio fynd gyd a chwi. Mae'n dda, gen i bod rhy f el yn puro nn eglwys o leiaf. Dyna ni'n awr wedi dar- fod a Mr. Rhys, chigev>:Cd yn awr drafod fy mater innau. (Martin Rhys yn mynd allan.) Mi ymneiiltna i o'r gadair, a nn ..a.f allan os carech hynny. Heisiau amryw: Na, na. S.S.: Arhoswch chi yn y gadair, Mr. Lewis, mi setlwn i'ch achos chi. mwn dau ifunud. Alia, i ddim gneud, cystal pender- t'yniad a'r Parch. Taimor Jones, ond mi gynhygia i frodyr fel hyn "Bod gyd a ;ni fel cwrdd eglwys a alwyd i ystyried y mater yr ymddiriedaeth Iwyraf yn Mr. Lewis, ein gweinidog, a'n bod yn ei an- nog i ddilyn ar yr nn llinellau urddaaol :a, mae e wedi gneud hyd yn hyn." Wi'n tCynnyg hwnna. 0.0.: R\v inne gyd a phleser yn eilio. S.S.; Pawb sy'n cydweld (pawb yn codi teu dwylo'). Dyna, fe, pawb yn ,unfrydol! H.M.; Mr. Lewis, a newch chi gredn taw wedi'n camarwain yn ofnadw 'r oedd rhai o honoh ni ar ddechre'r cwrdd yma? M.L.: Rwy'n gwybod hynny, trodyr; ond er eich mwyn eich hnnain, ac er mwyn popeth sy'n anrhydeddus, ga i oi'yn yn garedig i chi beidio a bo(:r niot- barod i'ch camarwain.. H.H.: Ie, wir, Mr. Lewis, 03 bydd u'hywun gwcll na'i gilydd, ne dipyn bach to arian gyd/ ag e, os dim ots Sor bydd te wedi 'u cal nhw, ar hwnnw ry'n ni'n grondo bob amser! S.S.; Rwy'n credu y byddwn ni'n gaU- ;,ächi¡ o hyn mas. Ond gwedwch wrtho i 'odi Elwyn wedi cyrradd gartre, Mr. Lewis? M.L.; Nag yw, a ma'n anmheus a ddaw e ,gi.riren fyw. S.S.: Mi fyddraid iddo fuan ynte! M. L.: Bethyw'chmeddwl chi, Siencyn? S.S.: WeL ma gwaith Pwll-y-mynydd yn nuein a mynd ymlaen yn dda hebddo ff-, a,mili- iyiaiiii ar. yn'u rhegu nhw am fynd ag Elwyn oddarno.fe. Mac e w'edi deall erbyn hyn bod y Crane yh fwy o Gristion na neb odd yno, a bod dau ddyn yn fraein a gneud i waith e. Pryd gwel- SOdl chI' ];Jwyn ? M.L.: Mac pedwar diwrnod oddiar ;hyHny. S.S.: 0 mae'r manijar wedi bod ar i ol ,H a mae e'n siwr o'i ga,l e'n rhydd. M. L. Pob Iwc iddo. Ie, gwir a ddy- wedsoch chi—Cristion gloewa\'r ardal yw i Elwyn It'an. Mae'n resyn bod cyniter yn yr oes. hon yn galw'n granc unrhyw un a 'feiddia fod yn Gristion trwyadl. Ni der- _fynwn trwy ganu "Geidwad, yn nhrallodion bywyd', N'ad i'm nddfan dan fy 10es; Yn dy anorchfygol ysbryd, Dysg i'm ganu am y Groes. Tywys R yn nos gprthrymder, ¡ Hyd yr ardd a'i phoenau Ilym; Minnauddof mewn hedd ahyder, Ardyo!, dan ganu hymn." (Lien.) Symsfiadsu: Dafydd tfan, Leisa !faM,j Megan tfan, Tom Trefor, E!wyn tfan, Tainior Jones, Morgan Lewis, Twm Sam. Ss!ygfa !H.—Yn ol yn nby Dafydd Iff'n ychydig ddiwrnodau ar ol y cwrdd eglwys. (Megan wedi bod yii cyfarfod a Tom Trel'or, yn dod gyd ag ef i'r ty. Tom a'i fraich yn rhwym wrth ei ochr.) T.T.: Ty gwag; ma'ch tad a'ch mam yn gall iawn, Megan. M.t.: Odin Tom, mifuonyncaru'u hunenunamser. T.T.: Gawn dipyn o amser i ni'n hunain nawr. (Yn rhoi ei i'r.aiclT. iach am ganol M&gan). Odi'n da gyd a chi ngweld i? M.!i.; Odi, chi alhvch wbod, end gadewch i fl fynd i dynnu'n hot. T.T. (yn eistedd ar esmwy" th-fainc) Dewch vma, Megan. (Yn ei fhynnu t eistedd I'w ymyi ac yn ei chusanu.) M.t.: Nawr, Tom, gofalwch c-hi am yen braich dost. Fydd wetl i chi adel rhyw- beth 'felna hyd nes byddw.Oh chi wedi gwella. t.T.: Ma'n dda gen i gaf bod gyd a chi yto. Ma'ch wyneb chi'n ymlid pob at- gof ehwerw a phob goM i ifwrdd. Dyma beth yw dod o dywyllwch i oJeuni, M.egan. (Yn ymwasgu ati, ) M. Peidiwch Tom' Dyna Iwcus w i fod ych braich chi'n dost. T.T.: Odin nhw'n fodionini briodi nawr/ Megan. M.t.: Rwy'n meddwl u bod nhw. T.T.: A 'does ganddyn nhw'r un gwrth- wynebiad. M. Na, dim ar a wn i. Nhw briod- son u hunen nnwaith. T.T.: A ma nhw'n ddyhion caIl'iawll.. Megan. M. Gobeithio'i bod nhw. Ond rhaid i cjii gono bed yn i'achgen da, Tom. (Yn tynnu ei Uaw trwy ei wallt.) T.T.: Mi fydda, gore byth-'a gaila i. M.t.: Peidwch, Tom (Twm Sam yn dod i mewn.) T.S. (yn codi ei ddwyio ac yn chwerth- in): 0 Ja-J a-J a——caru. Gwbei nawr! (Yntroiyneiolifynd.) M.t.: Dcre yma Twm, os dim isie baco arnatti? T.S. (yn troi'n ol ac yn tynnu ei bibell allan): Gwboi Megan, ie wir w. T.T.; Sigaret, Twm bachP T.8. Dim bally mar, machan i— llosgi 'stash, Blamo lan, ie wir w. (Megan yn rhoi tybaco iddo a than yn ei bibell.) Cera- caru nawr, Megan, mynd, pwif pwS nawr. (Yn mynd). T.T.: Ble cawni fyw, Megan P M. Ma nhad ,a, mam w'rthi'n rho! celh Gwenni Huws yn ol yn 'u lie, a ma rhwbeth mewn golwg gyd a nhw wrth ueud hynny. b ö Ö' T.T.: O'r hen gariad fach. Ond be sy wedi dod o Martin Rhys? M.t.: Mac e wedi ynufno a'r fyddin. Rodd e a'r relieving officer wedi mynd a phob cerpyn oedd gan Gwenni druan, a rtia nhw'n gorfod u rhoi nhw'n ol i gyd. T.T.: Pwy bin'r pethe 'n nawr? M. Elwyn gafodd y cwbwiyni hewyllys hi, end mae e'n mynd i roi'r rhan hvva o honyn nhw'n WMtttmg pres- enti&r T.T.; 0 Elwyii.liael dy ga,lon—yn ddewr a thyne.r byth Ond shwd odd y Ueill wedi mynd a'r petheF M.t.: Talmor Jones a nhwythe odd wedi gneud ewyllys arall a mi ddath y twyll i'r gohvg. T.T.: O'r Talmor age! M.TwIodde. T.T.: Ddylse. fe ddim bod yn dwi: Ond dyna twis y'n ni i gyd y dyddie hyn. M.t,: 'Dodd gyd ag e ddim busnes iodyndwi.. T.T.: Gadewch iddo. Beth yw haNos Elwyn? M. Ma rti),xN, son bod y.. manager yn mynnu i 'gal e nol i'r gwaith. T.T.: Good old Elwyn! Ond, Megan, ry'n .ni'n Hawen mewn amgylchiadau rhyfedd iawn. Rw- i felswn 1'n disgwyl gweld H'an ag Arthur yn dwad miwn o liyd. M.t.: A iihne (yn cuddio'i ph,en ar) y,wydd Tom). t.t.: Wyddocb chi shwd gartre rw i amgal,MeganP M.Nawni. T.T.: Aelwvd syml, lan, a dynon fel El- wyn chi, a Morgan Lewis, a iSiencyn Sion a rheina—dynon cryf, yn gwbod 'u meddyle'u hunain, yn dod yno gyd a.'r nos i n gal dysgu bod yn debig iddyn nhw. Rw j. wedi gweld Uffernj Megan, a :mi wn i taw dyna'r dynon sy'n mynd iachubybyd. M.t. (ar ol edrych trwy'r nenestr) 0 Tom! Dyma sbwylo'n tipyn amser ni. Dy'ma Talmor Jones yn dod. T. T (yn ei gwasgu ato'i hun a'i T Tan. t 'j" Mi ) -tV?N-7eS huddug i gawd, ell 11 Talmor heddy'n huddug i hot oiid i-na Talmor fi.ed(tv'ii huddug 1 hot M.t.: Mi fentra i na fydd Talmor ddim morgalIaTwmSam. (C'ur yn y drws a gohvng T.J. i mewn.) T.J. (yn ysgwyd Haw a'r ddau, ac troi at Tom Trel'or) Mae'n dda gen i'ch gweld chi. Odi wir, w. Gesoch chilaweroniwed wp T.T.: Na, dim llawer trw drugaredd. T.J.; Mae'n dda gyd a fi glywed, odi wir, w. Ond all dyn neud dim gwell byth na dioddef dros i wlad, na all wir, w. T.T.: Gall, wir, Mr. Jones, mi all' se,fyll yn erbyn pechod 'i wlad a dioddef drfsygwir. end rhaid i ni gymryd pethau fel y mae nhw yn y byd yma, rhaid wir w. Allwch chi 'ddim meddwl yn rhy uchel o'ch abcrth; na a)lwcb, wir, w, f (IbarhsLU.) <

Gogledd. L 0? ?ogte?M.

BEES BtLtOUS BEANS..

Advertising