Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Y B. "A MSB RAW." DYMUNA yr Ymddiriedolwyr ar y dosparthwyr a'r derbvnwyr byny ag sydd etto heb orphen tain am yr Amserau a dderbyniasanl o Liverpool, fod cystal gwneyd hvny yn ddiymarcs; ac i'r taliadau gael eu I aanfon i Uw Mr. Eliezer Pusib, Exchange-court, Es- shange-street Eas,, ac os trwy POST-OFFICE ORDERS, 1 fod i'r cyfryw gael eu gwneyd yn daledig iddo cf. OLODPAWR TRWY'R BYDY S A WD ■ ENAINT HOLLOWAY. GWELLHAD briwiau FISTULOUS AC EISGL WYF. Rhan-lythyr oddiwrth Mr. Robert (Jtiivert, Chetiiiatf Stokes* ley, dyddiedig Medi Byddt 1847. Aty Prol-teswr HOLLOWAY. I SYR,—Dymuna Mr. Thompson, Ysgolfeistr Cened!- aethol yn y ciref bon, arnaf anf. n i chwi banes manwl I am ei fab, yr hwu oedd wedi bod yn glaf am dair blyn- I edd a haner, ac sydd wedi derbyn y lleshad mwyaf I trwy ddefnydQiO eich Peleni a'ch Euaint. Y mae o gyfansoddiad manwynawg: gadawodd eisglwyf gasgliad mawr o grawn yn y frest, vr hwn o'r diwcdd a ffurHodd fynedfa trwy WALES y frest, ac a ddiweddodd mewn tri 0 friwiau, v rh?t a oDyngasant lawer 0 grnwn, pan y tu. eddwyd e( i wneyd prawf o'ch Peleni ?ch Enaint, y pryd hwn yr oedd, yn 01 pob ymddangosiad, mewn ystad drenxeQ)?; y cylla yn bwrw i fynu bob peth a gymerai. EiFeithiodd eich Peleni a'ch Enaint i iacbau yn hoUo! v I. pesweh a'r cyHa-effeilhiau, y mae ei uerth a'i gnawd hefyd wedi eu hadferu, ni chwam bwyd yn awchus, a'r treuliad yn dda. Y mae pob arwyddion y bydd i ycb- ydig bar had pellach o'ch eyfferi gwblbau yr iachad. Arwyddwyd, ROBERT CALVERT. Mae y Newyddiadur Mofussulite," cyhoeddedig ynMeerut, ar Y 15fed o Hydref, 1847. wedi cadi erthygl o'r "Baneres Recorder," o'r hwn y mae y canlynm yn Rhan :— "Tywysog y MAHARAJAH BISSONATH SINGH, yr hwn oedd y-u trigianuu am dymmor yn Chittercote, a gymerwyd yn glaf gan Goluddwat Gwrystaidd, a thra parbaodd ei afiechyd ei Ucheider a ofyuai yn ami am Beleni ac Enaint Holloway, gan ei fod wedi ciywed ilawer am eu rhinweddau, ond ni's gellid cael yr un o honynt yn v gymydogaeth, ac y mae y Proffeswr Hollo- way, yn ddlammau, yn anffodus yn colli ysgrifendyst yr hwn a fuasai vn urddasu ei restr o welliantau," Mae y Tywysogion brodorol yn awr yn defnyddio Peleni ac Enaint clodfawr Holloway o ftaen pob cyfferi ereill, am eu bod mor effeithiol yn gwella clefydau vn India. IACHAD COES WEDI BOD YN DDRWG 30 0 FLYNYDDOEDD. Nehefin 7ffJd, 1847. "Yr ydwyf I, George Bourne, Cigydd, o Stockton- upon-Tees, yn tystio i'm gwraig fod a ddrwg ganddi am ddeng mlvnedd ar hugain, trwy ymdoriad gwythien, yr oedd ei dioddefiadau yn angerddol, yr oedd wedi bod dan ofal y rhan fwyaf o'r meddygon enw. Qg yn y gymydogaeth, ond i ddim pwrpas, aca iachawyd yn berffaitb wedi hynv mewn wyth wythnos gan Beleni ac Enaint Holloway." Arwyddwyd, GEORGE BOURNE. IACHAD BRIWIAU LLlNOROG LLE YR OEDD ASGWRN AFIACH YN BODOLI. Rhan-lythyr oddiwrth My*. James Wetmore, Hampton, New Brunswick, dyddiedig Chwtfror 10/ed, 1847. At Meistri PETERS a TILLEY. FONEDDIGION,- Yr wyf yo teimlo nad yw ond dyled 1 r Proffeswt. Holloway eich hyshysu chwi, fel ei Orueh. llwyr am y Dalaeth hon, am iacbad nodadwy a gyf- »awnwyd ar fy mab. Yr oedd wedi bod yn cael ei fiino gan Linorau ar ei aelodau a'i gorff" am dros dair hiyn- e"d, o'r rhai y tynwyd darnau bychain o esgyrn. Gwnaed prawf o amryw feddygon yn St John ond v cwbl i ddim Irlpas. Yna tueddwyd h i wn-eyd prawf o Beleni ac oalDt HoJloway, yr hyn a effeithiodd iachad cyflawn tnae amryw tisoedd wedi myned heilio er hyny, ond nid oes yr jmddangosiad lleiaf o fod yr iachad heb fod yn Un tnwyaf cdlawn, Arwyddwyd, JAMES WETMORE. IACHAD Y FFELONAU (PILES). Rhan-lythyr oddiwrth Mr. Joseph Metcalf, Beveriy, dydd- iedig Mehejin 17eg, 1847. y Proffeswr HOLLOW A Y. SYR,-Aiii lfyiiydduedd dioddefais yn arswydus gan y elooa gwaediyd; trwy fendith ddwyfol, ynghyd a defnyddlad eich Feieni a'ch Enaint, yr ydwyf wedi cael fy mherffaith iachau, ac erioed ni fu dioddefydd mwy ian Ffelonau ria fv hunan. Arwyddwyd, JOSEPH METCALF. TYSTIOLAETH MgDDYG YN IACHAD AEIECHYD Y CROEN. AdyrI0 lythyr oddiwrth W. E. Powell, M.D., 16, Pleasing ion street, Dublin, dyddiedig Chwef. i)fed, 184". At y Proffeswr HOLLOWAY. ANWYL SYR,—Wedi rhoddi fy sylw manylaf am rai "•yoyddau at afiechyd y croen, yr wyf yn meddwl nad yw and iawn i mi eich h\b\su ddarfod i mi mewn am- D'wiol achosion gynghori efnyddiad eich Peleni a'ch ^■naint, a cbefais hwynl yn cael yr effeithiau peffieithtai JD symud yr afiechyd hwnw yn ddiwahaniaelh, ArwyJdwyd, W- E. POWELL, M.D. Dyiid defy,,yd(tio ) 1'eieni ) n u'r En?it) Ye y rhan fwyaf o'r aohwy?terau cadyno¡:- hYd y croen Chiego-f(,,ot' Arclioli, Cy?n (3leddal) Ffewnau '.naudr?g Caocran Fistulas Cymalaueylyngedig flail B Mhiad moschetoex ac bnystwyth U"sg-eira as,,n(?,?. CGnghv\fc?vrfda;ddMwyn?t Cymmalw-st Penau dolurus Bri >VU'U Llnarug Chwydd'sdan Scurvy Co drvvS J'wylaw agenaivg Trofdtvst C, co-Bay Didenau dolurus Yaws Arwerth gan y Perchenog, 244, Strand, ?fr Temple- tar, Llundam, a chan yr hot) Wnlhwn C\Íf'ri parchus  B ycbau, b. tr-y'l. b%-d mewn P(?tiau aB ycbau, Is, e!< 2,. 4, 6e. -1 '1 Is, 22s.; a 33s. yr un. Ym? ?"?"?awrdrwy?yiuf-r\dyn)a)n)iohtn?\af. „ D- far,- er arweiaiad .'e CicUtoa vn m'yiihedigwtthbobPutaBi?ch. HAMILTON & DAVIES. THE TEA MARKET. No. I, RANKLAGH-STREET. LIVERPOOL. i Pr HERE will be no Reduction in the Duty on Ten this year, but our position in the Trade enables us to supply Families-for NettGash Payments—through I the medium of our appointed AGENTS in the, various I parts of the United Kingdom, at the following Prices, via: — BLACK TEAS. I Strong Black-lectf CONGOU 3s. 8d. Choice SOUCHONG, strong- & full-flavoured, 4s. 4d, The finest PEKOE-FLAVOURED TEA. 5s. Cd. The Black Teas can be had mixed with Green, if re- quired, at the above Prices. GREEN TEAS. Fine Hyson T WAN KAY 4s. Od. Fine Young HYSON 58.0d. Choicest OUCH A IN. 6..0d. The finest GUN POWDER 7s. Od. The Tea is secured in Tin Foil, and put up in pack- ages of 2 oz., lb., to 3 lbs. weight, and small Chests, containing' 12 and H lbs. Upon Chests from 30 to 80 1\ lbs., the customary overweight allowed of 1 to 2 lbs. each. COFFEES. Good COSTA RICA Is. 4d. F'neEAST INDIA—picked qualitv h. 8d. The Choicest MOCHA or JAMAICA. 2s. Od. The Coffee is secured in Tin Foil, and put in pack- ¡ ages of l: ib., f lb., and I lb. weight, Ground or iu the I Berry. 1 Bv comparing the present with our former Advertise- i ments, it will be seen that we have discontinued sup- plying several Parties in North Waies. who formeriy acted as our Aenls there, the consequence h<is been, ¡ that Families, residirig in their immediate neighbour- hoods, as well as in those towns where we have no an pointed Agents, experience the difficulty so much com- plained of in Wales —that of procuring good and genuine I TEAS and COFFE, ES- at MODEKATE PRICES, wbile several have written to us for Goods, w hose Orders have been punctually attended to. Other Families, or largfv Consumers, who experience the same inconvenience, can send their Ordeis to us, by Post or otherwise, with Cash for the amount, or with a respectable Reference in I Town, aad they wiii have our csuul prompt attention. LIST OF AGENTS IN WALES. ABERYSTWYTH JAMBS Cox Stationer. í ABERGAVENNY. J. WATKINS Confectioner. BANGOR. O. OWENS <0 Tailor and Draper. BETH ESI) A HUGH JONES Tea Dealer. BEAUMARIS MRS. PTITCHARD, Confectioner. BRECON SAMHEI, HUMHAGE Stationer. I BUILTH .DAVID WiLHAMs .Draper. CARMARTHEN. ..EVAN .To"ES. Draper. CARNARVOiN, R. ovrsx & .)rapers. CHEPSTOW THOMAS HOWELL, Confectioner. CUVT Y BONT E. E. THOMAS. Tea Dealer. DENBIGH RoBKaT FOOLKES Draper. 1)0 V. LA IS. 1\[, Enw ARPS Te-t Dealer. EEftWOOl) STEPHEN JOKES.Tea Dealer. HAY WILLIAM HARRIS.Stationer. LLANGOLLEN.. JOHN EVANS .Drapcr. TJLANEROHYMEDD.. O. Pli.YTHERCH,PostiiiasEtr. LLANKLIDAN C. PRICE Tea Dealer. LI.ANPAIR WILLIAM W ATI0NS. Draper. LLANFAIR HUGH OwH? Tea Dealer. LLANI)TT LA s 'JOHN)riper. MENAI BRIDGE Moartis WILLIAMS Draper, MERTHYR TYDVIL.. WILLIAM WIT.KINS Stationer. l\íONl\IOU'fH.rL Y.\VAUGH.Stationer. ¡' NEATH. JOHN THOMAS Tea Dealer. NEWPORT W.W11.LIAMS&C0 .Confectioners O.SWES TRY EDWARD DAVIKS,. Confectioner. PEMBROKE DOCK WILLIAM DAWKINS Draper. PENTRAETH W. WILLIAMS.Flour Dealer. RHOS Y MEDRE, GUORG/OBRADLKY,Confectioner. SWANSEA JAMES ADAMS .Confectioner. TALGARTH WILLI AMS & NICHOLAS, Drapers, TREDEGAR,J, THOMAS .Bookseller. T Application for the Commission to sell the above Company's Teas and Coffees by one respectable party, in each Town in the United Kingdom. will have the best attention. None but those of Business Habits nlced apply. ONE AGRNT ONLY IS APPOINTED IN EACH TOWN. -Io-N-A;g-lJ.E R it L-I)- I AND GENERAL PRiNTING ESTABLfSflHEM, DOUGLAS, ISLE OF MAN. TO AUTHORS AND PUBLISHERS. \Ujjfh. IJOBERT FARGHER respectfully a 1% calls the attention of Authors, Pub- M > lishersj and others, to the facilities con- e nected with the above Establishment; JIllJL JEL^ which, in addition to the newest and most approved Piiuting Machinery and Presses, embraces extensive and carefully-selected Founts of 1 I Useful and Ornamental Type, from Pearl to fifty-line Pica,—a considerable portion of which is entirely new, -.from the most celebrated Fouudries in London, Edin- burgh,'and Sheffield. Ii. F "s long experience of more than quarter of a century as Practical Printer and Manager, added to un- remitting personal attention, and Careful and Experi- enced Workmen, embolden him in assuring ail parties who may favour im with their commands, tat they may rely upon the strictest attention to their orders and in lerests; and every description of wo?k may be depended upon for neatness, as well as correctness and punctuality of execution. He is now prepared to undertake the printing and publishing of Newspapers. Magazines, and Seriai Pub- iications of every description, in any language, the print. h>g «nd publishing of which in this Island being entirely free from Stamp, Excise, anit A(Iverstisen)etit duty, offer facilil ies to Authoi* and Publishers w hieh are not pos- i sessed in the mother countly. Bouksof every description, Pamphlets, Cards, Notices Bid heads. Catalogues, Club-ruies, Placards, and every kind of miscellaneous Printing executed with neatness; and punctuality. Specimens and Estimates spnt to any part of the king- dom. —— IGGP" ON SALE,—A Patent Cylindrical PRINTING I MACHINE, with Registering Apparatus, Roller Moulds, &c. complete: weii adapted for a Provincial Paper. Size of Table, 50 inches by 34 inches. Cost £ 210; is neaily as good as new, and will be sold a I Bargain. LLYFRAU CYHOEDDEDIG AC All WERTH CAN ELIAS A THOMAS JONES, ARGRAFFWYR, LLY FR-WERTH WYR, A LLYFR-RWYMWYR, LIME-STREET, LIVERPOOL. I ( ORPH CYNNWYSFAWll 0 DDtlWJNYDD- J IAETH, gan Alexander Smith Paterson, A. M. Pris 3s. 6c. yn rhanau, a 4s. yn rhwym mewn liiari. CYMERADWYAETH I'R GWAITH. JVlae Dr. Chalmers yn rhyw ran o'i ysgrifeniadau, wrth arganrnol yr atlirawiaetli sydd yn ffynu fwy kf yn mysg ei genedl, yn dweyd fod Scotland yn esiatnpl j o'r Pulpud mwyaf Calfinaidd, yn cjTisiyrchu y boblo- i gajeth fwyaf pur a dyrctiafedig ei nioesau. I Çiebygem y gellid dweyd yr un peth am genedl y Cytnry. Mae yr tin atlirawinetli yrf cap-i ei chredu, ai ryw festir yn dwyn yr un ffrwytliau yn ein roysg nir'-AU, er y dydd y clywodd, ac y gwybu Cymry ras D •xv mewn gwirionedd. j ilyderwn gan hyny. y bydd i'r Llyfryn hwn bob yn ein gwlad, a efuoeso calon gau ein hys- yjiion Sabbotbol; oblegyd, y mae yn cynnwys corff cryito o'r athrawiaeth bonu; a hyny mewn ffurf egltir, a thra piitiodol a cliytnwys i feitbrin ieuengc- tyd yr oes ynddi. Ei enw yw, Catecism Byraf Eglvvys Scotland.' Cynnwysa hefyd eglurhad arno gan Alexander Smith I Paterson, A. M.; lie v caifF y darllenydd yr athraw- iartb fawr wedi ei hagoryd i'w gwabanoi gangbenau a'u hegwyddorion wedi eu holrhain, a'n dwyn allan megys o glldd. fëydd dyfnion y gwirionedd, gydag egiurdeb a nianylrwydd mawr. Gobeithiwyf y caiff fy ngbydwladwyr lawer o hyfrydwch ac adeiiadaetb wrth ddariien a dysgu o Llyfr hwn.—Henry Rees. I Yr wyf yn cwbl credu y fod y Llyfr uchod yu dei- lwng o'r ganmoliaeth a rydd fy nghyfaiil Mr. Recs I idtio, ac yn dymuno iddo rcdiad rhwydd a helaetl; yn ¡ mvsg fy nghyd-geriedl.—John Hughes. I Cafodd y Llyfr uchod dderbyniad gwresog a chy- mcradwyaetb fawr yn Scotland, lie y cyhoeddwyd ef sryiitaf: a dian ei fod yn teilyngu y gyfryw ffefno- gaeth a derbyniad. Y mae yti bynod o gvflawn a chryno o rhan ei gynwysiad, ac wedi e: gyrnbwyso at wasanaeth athrawon a dysgyblion yr Ysgolion Sab- botbol. Yn cynnwys trysorfa gryno o addysg efeng- ytaxid, gan bynv dymunem iddo rediad helaeth, a i d<byn)ad rhwydd yn mysar ein cyd-genedl, a bod irfc ij?«t t!i ddpfnyddio fel y dylid defnyddio pob gwaith dytf-ol, dan lywodraeth yr ysptyd boneddigaidd hwnw, a iyn ddwyn pob addysg at yr ysgrythyrau, a chwilio ç;,r(\¡.tn d hun yn y h wnw, a ydyw y pethau '!}1Y,i felly." I ddarllenwyr o'r ysbryd hwn yn unig y mae cynhorthwyon dynol yn wir fuddiol, a diau genym y bydd y Llyfr dan eiii sylw yr, dt-vsor gwertit- fawr i'r cyfryw. Y mae yn Llyfryn ti ws o ran plygiad, papur, a llythyren, a'r cyfieitbiad yn eamwyth, rhydd a dealt- adwv.—Go!, yr Amserau. "Nyni alhvn g-aninol y Gwaith hwn oddiar g-yrl- nabYlldiaetÎl faith a in an wi o'i gvnnwys. Ac ni pbe- truswn gyfeirio sylw Athrawon yr Ysgoiion Sab- bothol yn neillduol atto, fel y Gwaith goreu tu Invnt i gydmariaetli at en gwasanaeth hwy, ar a welsom ni erioed.—Dyma y cymhortli goren i astudio y cyfan- soddiad dynol gorau (sef yr Hnlwyddoreg), a hynyo hfrwydd ei fod mor debyg i'r Hoi ivy eld or eg ei hunan, hull rogorineth yr hon sydd gynnwysedig yn ei the- bygrwydd tra mawr i'r Bible.—Scottish Guardian. I Yr ydym heb yradd leiaf o betrosder, yn sicrhau, ycair y Gwaith liwn, o'i brofi, yn tra rhagori ar bob cJrmygion a wnaed o'r b!aen tuag at ddadlenu yn ddoRparthiadol dcleidion ein Holwyddorcg odidog. Ðvmunem mewn modd difrifol alw sylw Athrawon, | Rbieni, a Phenau teuluoedd at y Llyfr IIwn, gan fod yn gvvbl sicr, wedi ei chwiliont eu bunain, y byddant yn ddiolohgar i ni am en cyfarwyddo at Waitb mor ragorol."—Westers Watchman. Mae hwn yn Waitit gwerthfawr a tlieilivi-ig a chyda pharodrwydd mawr i canmolwn i Athrawon yr Ysgol Sabbotbol, Rhieni, ac ereill y mae gofal addysgiad ieuenctyd wedi ei ymddiricri iddynt, fel llyfryn o ddefnydd ymarferal, yn gystal a chyfrwng trit chyfaddas i'w cynnorthwyo hwy eu bunain i gyr- haedd adnabvtliiaeth gywir a cbryno o athrawiaethau yr Ysgrytbyr Lan."—Dumfries Standard. '• Mac y Llyfryn hwnmewn gwirionedd yr hyn y proffesa ei fod.- Nid ydyw wedi ei orlwytho a gor- roxledd o eiriau, neu olrbciniadau meithion a tiiiii oiid y mae yn eglur, syml, ac ymarferol; ac yn dra c!;yfadda3 i'r ymcfynydd pryderus, amcan yr hwn a iv?d cyrhaed y gwirionedd, yn It\"lch na !iwytho ,?j !t'dd?) ? rbnv gr?Iwyth ddidr?fn o ddys?eid iactb Dilvvytyddol. Y mae yn Uaw-lyfr rbagorol i Athrawon a Phenau teuluoedd."—Border Watch. Y mae mewn gwirionedd yn Gorpb (I Ddwyfydd- iaeth byr, etto cynnwysfawr, gan gynnwys mewn un Cyflyfr bvchan, sylvvedd a aliesid ei chuyddo i lawer o Gyfrolau mawrion. Pan ystvneui fod yr Awdwr yn wr mor ienanc, (efe a fu farw yn bump ar hugalji oed), ni's gallwu lai na rnawrygu yr lachusrwydd ¡ barn, yn gystal a'r grymnsder meddwl, a'r yrncwbil- ind dyfal, a arddangosir brun yn inbob tudalen o bono."—Watchman. Mae y Llyfr hwn yn gyfryw Waith ag a ystvriem I iii tar's b"yr)yd(ioedd yn wir angenrheidiol. Mae yn eglurhad tra synhwyroi a oiedrus ar yr Holwyddoreg Fraf. Dosrana hob cwestiwn gyda eglurhad a raanylrwydd nodedig; rhydd grynodeb da o brofion Ysgrythyrol: noda ac eglura yr athrawiaethau a gyniiwysa: a gwna gas^liadau priodol oddiwrth y cyfan. Y mae mewn gwirionedd yn cynnwysllawer mewn vchydig gan gyfieu cynnwys Cyvph Duwin- I yddiac.th rnaivrion mewn 011 Cyfrol byebao. Yn wir, ie fydd i'n darllenwyr ganfod, ond gwneyd prawf o bono, ei fod yn tra rhagori ar ein cannioltaeth eg- 'van ni. GlIlI Rhieni, Gweinidogiun, ac eraill y byddo gofal addysg crefyddol y genedl ieuanc arnynt. gael cymhorth niawr oddiwrtbo ac ni's gwyddom am un Liyfr, o'i faint, mwy cyfaddas i wasanaethu yr Eftvdwyr ieuainc olygiad cywir ac ymarferol sr Ddwyfyddiaeth y Bibl."—Covenanter. CHAKNOC KG af j BOD 0 DDUW Á'I BRtOD- OLIAETHAU. Cyf, I., pris 5s. 6c. yn rhanau; mewn oyrddao, 6s. 6c. CYMERADWYAETH I'R GWAITH. Mae yn cda genyf ddeal eich bod yn cyhoeddi Gwaitli yr enwog Cbarnocke ar y Priodoliaethau, yn Gymraeg; gobeithiwyf yn ddiffuant na fydd fy ".gbyd-genedl ddim yn ol o ddangos awyddlryd tei- lwng t'w dderbyn a'i ddariien. 0 ran canmoUaeth i'r Gwaith, mae'n gwbl afreid- iol dyweyd un gair, gan fod ei glod eigoes yn sdna- byddus trwy'r boll fyd Cristiiogol. Gyda dymuno ar fod tniloedd Cyrnry yn ei ddarllcn ac yrs ei ddef- nyddio."—John Hughes, Liverpool. Y mae ebangder cyrbaeddiadaa, a grymosder meddyHau yr awdwr hwn tnor adnabyddus, fel y mae amser i'w ganmoi yu afreidioi. Clywais rai yn gofyn cyn hyo,-Pa beth i'w idea, a pila beth sydd yn cyfansoddi ardderchawgrwydd meddylddrychau ? t'r cyfryw ni's rhoddir gwell ateb na'u hannog i ddariien Gwaith Cliarnoch-P. bi ddariien yn fanwl a ddiwylliai lawer ar archwaeth ein cydwladwyr, a'u dysgu i wahaniaethu rhwng gwir fawredd a bom- bast, ac a'u rhwystrai i gymeryd eu cylcharwain gan bob awel dysgeidiafttb."— Lewis Edwards, Bala. "Yr ydwyf yn ei ystyried yn achos llawenydd i'r Cymry. eu bod yn cael Gwaith mor rbagoroi a Gwaith Charnocke ar Briodoliaetbau Dnw. yn eu haitb eu bunain, yn yr hon y ganwyd hwy hyderaf fod yr alwad am y fath fwyd cryf a hwn, yn arwydd fod fy nbgyd-geuedl yn dechreu blino ar sothacb, cecraeth, a dadl; a bod lliaws o honynt o herwydil cynnefindra, wedi i feddianu y synwyr ac sydd yn ailuog i ddosbarthu da it drwg. Gobeithiaf y bydd darllen y Traethawd hwn yn foddion i eliangu meddyliau Haweroedd on cydwlad- wyr, am hantod y Bod mawr, a'i briodoliaetbau go- ruche] a gogonedflus.Hetiry Rees, Liverpool. Y mae Cyfrol o'r gwaith gorchestol a gwei tb- ffwr hwn o'r Wasg. Byddai dywedyd dim mewn ffordd o ganmoliaeth i waith mor dra rhagorol, yn bollol afrt;idiol; gwaith ag y mae pob enwad o Gris- tionogion er dydd ei ymddangosiad hyd y dydd heddyw yn ei gydunol ystyried uwchlaw canmoliaeth. Cynwysa y Traethawd drysorfa gryno o'r wybodaeth Werthfa«rocaf ac angenrheidiol i ddyn a llawen- ydd i'n calon ydyw fod y wybodaeth hon yn awr yn nghyraedd ein cydwladwyr. Y mae y cyfiethiad yn rhydd ac ystwytb, y papur a'r argraffiad yn dda ft hardd.Will an, Rees, Liverpool. Annerchiad at Fammau neu Hanes Addysgiadol er anogaeth a cbvfarwyadyd i Fammau i feithrin eti plant mewn athrawiaethau ac ymarferiadau Cre- fyddol, gau y Parch. J. Todd, America.—2c. Manna Bob Dydd yn cynnwys Arweinydd i ddar- iien yr Hen Destament unvvaith, y Testament New- wydd a'r Salman ddwy walth mewn blwyddyu, gan y Parch. Thomas Phillips, Hay.—Pris 2c. Ystyriapthau am Dy vvalitiad Cyffredinol o'r Yspryd Glan, gan y Parch. J. H. Stewart, M.A., Iiiverpoo), —Pris 4c. yn rhwym 6c. Traethawd a'r Gyfiawnhad, gan y diweddar Barch. John Elias..— Pris swllt- Pregetbau Seryddol, gan y diweddar Barch. Thos. Chalmers, D.D. L.L.D., Edinburgh, Pris 2s. 6c. ya rhanau, 3s, rhwym mewn llian. Y Pregetliwr, dan olygiad y Parch. John Roberts, Liverpool.—Mewn Uiau 3s. Pregethau y diweddar Barch. John Eiias.-Y Gyf- rol ail yn rhanau 6c. yr un. Casgliad o Donau, gan J. A. Lloyd, f,ive;-pool- Pris 6s. yn rhanau, Eliasa, sef Sjiwadau am y diweddar Barch. Joha Elias.-Pris 6. Anianyddiaeth Sefyilfa Ddyfodol, gan Thomas Dick, LL.D.—Pris 3s. yn rhanau. Traethawd ar y Sabboth, gan y diweddar Barch. John Elias.-I)t-is tic. Fy Chwaer sef Cofiant am Miss M. Jones, gan ei brawd.—Pris Is. 6c. Gwaith Prydyddawl y Parch. Griffith Edwards, 3.1.A.—Pris 2s. 0c. Y Pregetlnvr a'rGwrandawr, gan y Parch R.Wil- liair.s,Pris 2s. 6c. Y Canrhodydd Cymreig sef Traethawd ar Gerdd- oriaeth, Cynghanedd, a Chvfansoddiad Ymarferol, gan J. Williams, (Gorfyniaivc o Arfon),—Yn rhanau Is. Tailor's Desire or Practical Method of Cutting a Coat.—Price 2s. 6d. P E T H O B W Y S C Y F F ii E D I N O L. YR ELI DU. OW E N E D W A R D S, Watch-maker, Aherffraw, Mon, a ddymuna hysbysu yn barchui, i,'w gyd. ganedi y Cyuiry. ei fod wedi dechreu gwerthu, yn Gyran. werth a Manwertb, yr ELI uchod, yr hon fantais ns j chynnygiwyd o'r blaen yn y Dywys.ogaetb, er ei fod mewn cylchrediad rh.ysr,1I' yn Lloegr :5 asnryw j fiynyddan. Ymddenays nad oes ond un man ag y ceir: ef yu Gyfanwertb, sef Liverpool! Y mae yn iachau pel? math o Arcbotlion, Briwiau, Tau-losgiadau, &c., ar 01 i bob meddyginiaetb arall fetbu Mae prawfiadau met gyffredinol wedi en cael, HIlyg y Saesou, o'i rinweddae, nes ydyw braídd yn ddiareb- "Cyn;hIVyscr ato'r Eli Du; A'r boll aumhuredd ymaitb tIJ."