Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

- - - -I YMDDIDDAN I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I YMDDIDDAN I Mhwng divy ffont (un o gotten air Hall o ddrasnen,) pa rai a gefait yn ar.rheg gan Mr. E. HUGHES, Cwtncsmedd, I Llanbr!mmai, UOLLEN. TyiJd allan ffon diir-ienen, os meiddi di'n awr; ( S?' i i'ynu ar fy nghyfer am un chw&rter awr; j I ddadicu 0 ddifrif, rho'f her'n a'?r i ti; I Pa un ydyw'r benaf ai ti ai myfi" DRAENEN. I 'Rwyf fi'n eithaf parod, gwynebaf di'n deg, Heb arswyd, os myni, am dair awr-ar-ddeg: Nid gwyca i rai garnnol fy hunan, uaae'n wir; I Oud credwvf na's gwtdir fy math clnvy y sir. i rar.I.KN, Taw 1 Taw! rhag dv g'wilydd, a brolio dy hur.; I 'R'wyt {i'n eithaf gwrtbvn, o liw ac o Inn A minau'n bren llathraidd, tnor syihed a'r saeth, H&b arnaf na cbvdiad, na chogwr, na chraith, I 1 .1 DRAENKN. I Ut! goHen, ymbwyDa, d,stiwa a'th nad, Nid ydwyt yn dealt gwir archwaeth y Ylad; I I Pa fwyaf o gygnau a fyddo arnaf fi, I v Mwy fyth i'm canmolir gan bawh, ond tydi. I COLLEN. Dy ganmoi, mi goeliaf, a wneir gan ra.i ffo!, Heb gofiody hanes er's oesoeJd yo 01: Hen ffrwyth cas y felldith. ti wyddost, wyt ti; I I rwv bechod ce't dyfu ar eiu daear ni. D P. A E N. i Os galwyd fi'n felldith xn Eden, cyn hyn, I 'Rwyf'nawr mewn cym-riad vn mhob bro a-bryn: OiidiamgyScb y gerdd;, i'w cadw drwy'm sgil, Na ddaw i mown iddynt na mnchyn na mul. i COLIRN. I Gwir yw'tb fod yn hynod am gad-w pawb draw, I Mae'th bigau yn lIanw pob iiiynwes a braw; Ond pawb sydtl am redeg tuag ataf fi'n glau, I A'm tarn mae pob-dyn er mwyn cael fy nghaau. I VRAENEIS. I Os ydyw dy ffrwyth ail yn hudol i blant, Achosodd y ddanodd mewn llawer hoff ddant; A gweil pren o'r haner, gwyr pawb, ydwyf fl, 1 wnsuthur man ddodrefn defuyddiol mewn ty. RU DERBYNYDn YN EU CYNGHORI I DEWI. Distewcb, fy morwynion, a byddwch gytuo, Mae rhyw ra«oriaethau'n perthynu i bob un Os gofyn wna rbywun, p""an orau honynt hwy ? Atebaf, fel plentyn, mat's dda gan I 'r ddwy, Yr ydych yn hynod o debyg eich dwy, Yr un yw eicb awdwr, a'r penaf drwy'r plwy*; Am glwpa mi f«nira' I fetio ar ei law, A'r un oddi yma i America draw. h- DIOLCHGARWCH I'R IIHODDWR. Wei, bellach dioletiaf i'r livtiod wr hael, Am gofio am danaf yn ffyddlon heb tfael; Am gafiael dau geffyl, fe gaifF ddirfawr glod, Tra byddwyf yu teithio fy ngyrfa is y rhod. Nefdded wydd i'w enaid, pan dderfydd ei oes, Drwy heiddiant y Ceidwad fu farv,1 ar y groes, Yn nghwmni perth'np.sau, hen seinliau mwyn cu, A minau, gobeithiaf, yn nghanol y liu. DEWI.

Y FENYW SlOMEDIU.

[No title]

Ii at tl) a ti. I