Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

FFRAJNC.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

FFRAJNC. Y mae Paris yn parhau yn dawel, ac y mae dvsgwyliad wedi bod y byddaiyr oruch- wyliadwriaeih tilwraidd yn cael ei ddiddymu, a phethau yn cael eu hadferu i'w hen drefn end nid yw hyny wedi cymeryd lie eto. Y mae teimlad gwrthdarawiadol i ysbryJ y chwildroad yn ymddang-os; o'r byn Beiaf ni chlywir bloeddiadau am werin-lywodraeth yn yr heolydd, ac ni chenir yr emyn gyffrous a elwir y Marsellaise, yr hon oedd yn amser yr ymdrech yn parhaus adseinio ar hyd y ddi- nas. Y mae yn ddiau mai colled ac aberth mawr i'r oes bresenol sydd yn dilyn chwil-I droad, er y gall fod yn fawr fantais i'r oes a'r oesoedd a ddel. Fe allai fod y teimlad chwerw o hyn yn effeitbio yn awr ar y trigol- ion. Dywedir fod y Milwriad Cavaignac yn teirolo fod isekler y cyllid, a dyryswch am- gylchiadau cymdeithasol, a'r anhawsder mawr I o adferu masnach, yn ei betruso yn fwy c, I lawer na goresgyn y gwrthryfel ac adsefydlu heddweh. Y mae ystvriaeth y cyfansoddiad newydd yn parhau yn y Senedd. Y mddengys fod dadleu mawr mewn perlhynas i ddull dewis- iad y liywydd gwladol, a'i barhad yn y swydd. Un rhan a fynant iddo gael ei ddewis gan y Senedd, ac un arall gan yr holl genedl, trwy I pleidieisiaeth cyffredinol yr noil ddeiliaid I (universal suffrage). Ar ol d'od i ryw gyd- welediad am y cyfansoddiad, dysgwylir y I bydd y Senedd yn yimvahanu am ychydig wytbnosau. Traddododd Lamartine araeth iait4i ar weitbrediadau tramor ei weinyddiaeth ef. Datganai deimladau heddychlon at holl deyrnasoedd Ewrop, ac yn enwedig Brydain. Gyda golwg ar llali, haerai ei hawl i fod yn I rhydd; ac os na iwydda Charles Albert a'r ¡ Itaiiaid i ennill hyny eu hunain, y boasai ¡ mihvyr Ffrainc yn cael eu banfon i'w cyn- northwyo. Y mae y llywodraeth wedi penderfynu I peidio alltudio y gwrtbryfelwyr eto, oblegid mawr gost eu balltudiad hwy a u teuluoedd yn ol ?I penderfyniad y Senedd. Parheir i ¡ gymeryd i fynu ddynion y ceir prawf eu bod yn egniol yn y gwrthryfel. Y mae Louis Napoleon wedi rhoddi i fynu neu ymwrthod â'i le fel aelod seneddol, Dywedir fod nifer y lladdedigion yn yr ys- garmes, a nifer y ciwyfedigion a'r carcharor- ion, yn cael ea chwyddo yn onnodol, a bod gohebwyr y newyddiaduron Saesoneg yn rby dueddol i ormodiaeth yn ?u hysbysiadau. Y mae M. Marratt, golygydd newyddiadur | o'r enw y National, wedi ei ddewis yn Liyw-j vdd v Senedd. » Y inae colofn gofradwriaethol am Archesgob j Paris i gael ei ehyfodi, trwy benderfyniad y I Senedd. Arni cerfir y geiriaa olaf a ddy- ¡ wedodd, sef—" Bydded fy ngwaed I yr olaf a goiler yn y rhyfel hwn." Dywedir nad yw yr hwn oedd frenin- Louis Philippe-ddim yn gyfoetbog iawn, fel y dywedid, ond i'r gwrthwyneb. Y mae ygair fod yr hen wr wedi gwauhau o ran ei synwyr ar ol yr helynt. I GERMANI. I .Y mae bygythiad Brenin Hanover (gyntj Due Cumberland, brawd Sior IV.) i ro'i i I fynu ei orsedd os ai Senedd Germani yn rhy bell, wedi bod yn destyn dadl yn y cyfeis- j teddfod hwnw yn Frankfort. Yroedd am ryw o'r aeicdau yn beio y brenin hwn a'i lywodr- aeth, ac nid oedd gymaint ag uYi yn meiddio ei bleidio. Pasiwyd penderfyniad, yn galw arno gydnabod awdurdod nndig lywodraeth ■Germani. Y mae hyn yn tlebvg o fod yn gweryl o bwys. Ond ni waeth i'r hen Dori beb wingo, y mac dylif rbyddid a diwygiud 11 yn rby gryf iddo. Dywedir fod y cyfeisteddfod a sefydlwyd i barotoi cyfansoddiad gwladwriaethol Prwssia I wedi penderfynu, trwy (wyafrifiaeth o 15 i 8, o blaid cael dau Dy Seneddol. Y mae Senedd Awstria wedi cyfarfod er y lOfed. Uewiswyd liywydd ac is-lywyddion un o'r olaf (Herr Joseph Manntrumer) oedd vn bre.,)ethwr luddewii- Agorid yr eis- "t'> b b teddfod yn BurnoL gan yr Archdduc John, ar y 18fed. Geliid meddwl y bydd gryn waith i w wneyd cyn dwyn holl lywodraelhau Germani i gydweithredu yn esmwyth yn y cyfansodd- iad unedig dan yr Archdduc John. Heblaw Hanover, y mae Prwssia yn ned-ddal at ei hawliau a'i hmdda8 neillduol; ac heblaw hyn, dywedir fon Ymerawdwr Rwssia yn gwrthod cydnabod awdurdod y liywydd a'r weinyddiaetb yn Frankfort, ac yn parhau ? g\frinacbu a'r llywodraethau gwahanol fel o'r blaen. Y mae anhawsderau yn parhau ar ftordd seiydliad heddweh yn Sehieswig-FJvjlsiein, ond nid oes dim brwydrau adnewyddoi wedi eu hymladd, ITALI. Y mae byddin Piedmont yn arc?, yn segur v n hresenol raemi lie a elwir Roverbello, wyth o Mantua, a dim gweitbrediadau yo cael eu dwyn yn mlaen yn erbyn y gelyn. Dewiswyd Due Genoa, ail fab Charles Al- bert, yn unfrydol yn Frenin Sicily, Dywedir Tod y Pab wedi cyduno ai Sen- edd mewn penderfyniad o blaid undeb cytT- redinoi yr holl daleithiau Italaidd yn erbyn Awstria. Dywedir fod cenadydd Ffrainc, yn Rhufain, wedi cynnyg cynnorthwy byddin Ffrengig, os byddai angen. YSBAEN. Nid yw ymdrech plaid Don Carlos yn y deyrnashon wedi Uwyddo. Ymddengys fod y dvsgwyliad am etifedd i'r frenines wedi ei siomi, trwy enedigaeth anam3erol.

_ - _-"'-_._-"__-_-_.-_ -"-…

I IWERDDON.