Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

I Y LLYFR DU. I

DALL8LE!D!AETfi CLERIGWR.…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DALL8LE!D!AETfi CLERIGWR. Ychydig amser yi: ot daeth o<fe:riad i fyw dros yr hAf)t:eM'ntyg;cr Worcester. Pt'rthyna!yty t fcn- cddiges, F hon oedd yn ei adaeJ anI yelly-dig arnser, ac yn g-adael yr )t:i]l ddodr-'fn yn eu ite ac nn amod o'r oedd fod it)orivyn y fonede.,iges I gael itfos yn ei )i<* i fdrych ar ol y dodrefn. Dranoeth ar ) o! t'i'<ifF<'trtad ddyfud i fyn' t'r ty, galwod(I y gorucii- wyliwr arno—p;wr parchus iaivn yn y ddinas.gan yr hw'i y g'osodwyd y ty !ddo, a chymfrodd yr ym- ddiddar.agantynh':— Go!'Kc/<.—Gf)bf'ithtaf, syr, bud y ty wrth pn'h bodd. (,ff.-Y(tyw, pob peth yn bnr dda, ond-(}' nHldan gosai fHl pe buasat braw yn rhedeg drosto ar y pryd) —ondyfurwynyma. G'crMt-— Y forwyri, syr beth ydyw'r mater g-y(h'r fortvyn ? (Wrth 'jfyn hyn. ymlVthiodd cyfrea o ddrygau yrhi! ddyno]'i'tf feddn), ond n! rldygwydd- odd :ddo liaro ar vgzvii- ddt'H't!) ilit.-Y n)<m!.iyn YfnnpiMuydd! Ni bn vr nn ert<)( d o dim yr uu to a mi o'r b!a<'n, ac m chaiff fod etol (;Ol'Uclt.- Yn sicr, syr, ai tybcd y gwna hyny ryw wahaniacth t chwt am yr amsfr byr y byddwch yn arcs yinsL? Heblaw li-,ny, i)id eicti ri,,)rwvt) citivi ydyw, it gait eich eydwybod fod yn dawel ar y pen hwnw. f)jf--Ila beth sismatic aros t:fo ml Ni chfuff arosyma<rymaint:<?uunosoneto. (Wedihyu, canodc! y ?')ch. ?alModd y forwyn i mewn, a dy- wedodd wrthi fc! a ritilvil.) íl\V'dd(lch bfth addy- wedais wrthych neithiwr. YmnetHdtiydd ydych, ae ni aUaf addef! chw! arcs yma. Rh:ud i chvvi bacio eich pethau a cbyc))H'yn i ffurdd. (Wcdt hyn, trodd y gfornchwyiht'r at yr eneth, a dywcdodd wrthi.) Owyddoch fod fich n.eistrfs tved! peri i chwi ufuddbau i m: tra Y byddat hi i tfordd. ./JI01'w,lfn.-Gwll, syr. Go)-itch.-Gai) hyny, yr wyfyn gorchymyn i chwi aros yi) eich lie, a phcidio hidiu bet)) ddywcd y bon- eddwr hwn. Off.-Anf,)tiaf am grwnstabL a mvnaf ei throt iTa'dd. lioruch.-Gobcithiaf na wnewch bcth mor w!rn)n. Yr wyfyii pert :'r enptb aros, ac os truwch chwl !)' allan, coHwch y i?wncwch hyny dan eich perygl. Off-Chwi addefwch, mae'n debytr gen* i, fy inod K't'dt cytneryd y ty. Gflruc/¡.-Siwr taLtvn. .f.Wel, p'ftn tiycy. md ops genycli chwi na nfb ar.t!! hsw) fodyn y ty hwn, ond yn unig trwy fy ewyHys da I. Go)-uclt.-Nid oes arnaf fi etsiau dyfod i'r ty, ond os ttydd Mrs. ——— yn gorchymyn t rnt ddyfod. dyfod a wnaf. Dymn'r peth mwyaf gwarthns erioed. Yr wyf yn eglwyswr fy !)un, ae 'u bu'm criofd yn tf'imto cyw!)ydd o ftid yn Eg-Iwyswr hyd y)' awr !)un. Dyn- ion a'ch buth chwi sydd yn gwjieuttiur yttjyiaill(ititi,yr. F"! hyn y dibenodd y)' ymddiddttn. Ond yr ofdd yt- cneth druan yn anis ya y ty byth, a pba fodd gad ymwared o honi opdd bwnc a ddyrysodd fwy ar ynx*nydd yr ulynydd naga wnaRih un pwnc dfnt'in yddo! erioed. Yr ucdd yn dyfod tr<vy bob pwnc duwinyddot yn <*ithaf csrutTyth a (lidraffirtli m)d, gwanllOd pawb. dyma hwMc GHneth grefyddo! yn byH'ynyr un tu ag- cifciriad, ac yutau yn muthtt gwybod pa fodd i gael g-warerl o honi' Ni bu erined y fat!) beth er dHchreuad y byd. Chwiliotodd altan (*: phertnynasau, a chwiHodd pa fudd y't dyv;vyd i fynu. Caf<jdd ei bod wedi cae! bedydd Eg-lwys IJoegr, a myna! iddi fyned dan y ddefud a etwir Bedydd Esgoh." Pa'n y gwrthododd hyn. rhodd- odd ht i fynu i sism n ehollcdig-aeth. Synffod uiedd- wi cynnifer u fawiach gwirionffol sydd yn ymwthio y dyddiau hyn i'r dyuiaeth, ac yn gwnfuthur v Mawr nh;'<'id i foesaa tt chrefydd ein gtviad.

Family Notices

[No title]

Ittaiutr terwit P- lcf)!)big.

RHODFEYDD 0 GYLCH CARTREF.