Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

CYMBY sydd nerth. iymuno cael y esi y Werydd yn jafon at Gomer wn a rydd iddynt idiol dros iineliau a Steamers. Gos- PHILADELPHIA, iilORE, af sydd yn hwyFo. :.b cysur a dyogelwch. A. Digon o waith a A. Efe a gyferfydd a'r ofal ar eu dyfodiad i iyn ddyogel (y Cymry rdd y Steamers. aeledig er sicrhau ar- Æ, ond coiiwch y sgrif enu xm Stamp, at GOMER. Ddf), Passenger Agent, ■. Union St., L'erpwl. y yn heiaeth, yn ynayl Swper, gwely, a breo- t haner pris, yn cynwYS 3rd, 21, Seymour St., Aberdar. B U D D", cael eu gorfodi i dalu America ar oi dyfoa i sent yn yEgrifenu atal prisoedd isel. 1 ei cartrei cyn cael anyf. ITS, General Passenger nd Masonic Hotel, 29, .JW 1.. neddl Daneddi TnfUNA mavans loedd ei fod wedi ei wyntio yn )DANRDDW& TBA SSNWOQ. 1 ffordd i gyflawm flD- ftrnheb am ni o r mathm* goreu l utviil y gwobrwyon mewn arddangosia"*u* 0 JE2 10S. y Bet, a danedd ;06s. ydant dd uefyu, neu rhoddir ion, &c., a hyny gylia.'J dra mwyai. .D AM SWLLT TR CM. am foddlonrwydd a ded gyda phob aet. EVANS, M.F.S., ust & Dentist, Aberdare L DAVIES, C.A.M., » VOCALIST, TjementB tor Concerts Uilodau, <tec., and may ynon Hail, Fontrhyd. vyth. &.E mM. Thomas Engagements fel Con- cyxigorddau, &c. u, Riiondda Valley. MAE ih C. Morris yffryn), M.C.W., a engagement* fel Soprano yngerddau, Ac. Morris, 9, Picton-place, 80 (EOS DYFED), lyfera, via Swansea, jddugol yn Eisteddfodau arnarfon, Caerdydd, 800 bertawe, yn engagerment* fel Tenor id eisteddfodol. YBUDD t YM THOMAS yn agored engagement* fel Basswr a ]i gyteiriad hyd hyabyf yw Forth, Pontypridd IYMUNA. ANS, U C.W. s ei fod yu agored fel mgagemetits i ganu mewn feirniadu mtwn eistedd- ymon Street, Carmarthen MAE 1 P 3. ) tl V J ENALLT), j Eisteddfodau Cened; aerdydd, Merthyr, &c., u engagement* i ganu tatas, a MiHceliaueotit- uiruiadu mewn Eis. jdau. euoe Street, Neath. DDWIE, .1?,Uel RKES, iB AGENT, Sguare, Liverpool, lymrv Gwyilt. a respecting Bares and oners for America. America attended be paid to Pb^senger*— comfort) Mudied, g home for partiilulr, rs N'gbwm KLciiddb Ajõ R. tnfSu lIell, Pentre, hE'HilMl UiiHOb HODDIADT" hobiogtudd i Mezzo- (Jymreig a Saes- ''o y cenirhi. Nwbridge AT YMFUDWYB. OoruohwyUaeth Ymfufol Trwyddedig DYMUNA J. D. PIERCE (Clwydlane) J6F bysbysu y oeir pob gwybodaeth yn nghyloh hwyliad agerlongau, a'r pnsiac i wahanol ranau o'r America, Canada, Aus- tralia, New Zealand, a phob parth o r byd, trwy ymofyn ag efi yu Gymraeg neu yn Saesonaeg, mewn llythyr yn cynwys pottage stamp. Sicrheir tocynaa oludiad am y prisiat iselaf. i • 3 Telir sylw neillduol i docynau (pallag. tioketi) wedi eu derbyn o'r America. Rhoddir Mordaith Gynortbwyol (a*$isie postage) y Llywodraeth i Canada. Cyfarfyddir a phawb ar eu dyfodiad Liverpool, a sicrheir lleoedd i'r Cymri gyda'u gilydd yn y rhanau rhagoraf yn yt agerlongau, i bawb a ymddiriedant eu gafs. i J. D. PIERCE, yr hwn aydd wadi croesi j Werydd amryw weithiau, teithio llawer yi yr America, ac wedi cael profiad helaeth yi y fasnach ymfudol. Cyfeirier at,- J. D. PIERCE, EMIGRATION AGENT, 18, HIGHFIELD ST., Tithebarn St. LIVERPOOL Oymeradwyir yr uchod i sylw gan Parchn, John Evans (Eglwys Baoh), LIuD dain; John Jones (Vulcan), Liverpool; J obi Thomas, D.D., Liverpool; John Hugbefc D.D., Liverpool; Mr. Delta Davies, F,A Ph.S., Aberaar, ac ereill. COFIEB Y CYFKIRIAD UCBOD. fuINTTUIE HARMONIUM, AND -p T ZL>T o WAREHOUSES, 6 & 26, CANON ST., ABBBDARB 11 ar zars, B. H. PhilliDb, General House Furnisher, Is now offering goods at greatly rednoed prices. A good stock of Home-made Furniture al ways kept. Repairs neatly doiie. Harmoniums & Pianos by the best makers Note the Address,— 6 & 26, Canon Street, Aberda-< RHESTR 0 GBRDDOKIAETH GAN He DAYIES. AC, (PENCERDD MAELORi, r Garth, Buabon, /^YDYMAITH Y DADOANYDD, pris Is. Caneuoni Mezzo Saprauo neu Barit/one, yn y ddwy iaith a'r ddau nodiaat. Heiyd i S. Deu T. i fod yn bfirod yn faan. J^>THEL W\N, Sol-ffa. 6c.; Hen Nodiact. Is 6c. Cantata Ddirwestol gyd^g^ iriau Camraeg a Saesoneg. Mae hon yu (lyfo i yn boblogaidd gyda chorau ieaainc, Bands of Hope, &c. Vf ORDAITH BYWYD, Sol ffa. 6c.; Hm i'i Nodiant, 2s 6c. "Rbaidibob uu ti ragf-ern gydnabod fod I Mordaitli By wyd vn gyfansoddiad nos gwelir bob dydd ci gyffelyb "—Tanymarian. CJ AMSON, Cantawd i blant, Sol ffa, 4c. Mae hwn yD yr un arddull a « Josepn,' ac yn sicr o fod mor boblogaidd. Cantawdau poblogaiidd, Sol-ffa., 4c yr nn- Dafvdd, Moses a Joshua, Daniel, Jonah, Samuel, Abraham. Geiriau Uymraeg a Src yf OEDD TO V WLAD HONO, 6c. Deuawd i T. a B. neu S. a B yn y ddau nodiant. TELYN Y PLANT Sol ffa. 3c. Chwcch o Ganeuon i T. yn y ddau nodiawt, Is. 9c. Pump o Ganenon i B. yn y ddau nodiant, Is. 60. Neu 4c yr un. Y BYWYD FAD, Sol ffa, 2g Hen No uaut, 4c. Canig briodel i gystadJeuat ch. I'w cael gan yr awdwr,—H. DAVIES, (Pencerdd Maelol), Garth, Ruabou, tt'r liylrwerthwyr. Aufuuir rhestr gyflawn o ganeuon, anthemau, cydganau, &c. /lYMDEITHAS ADEILADU BARHAOi. V MERTHYR A DOWLAIS. Sefydlwyd 1872,-Corffoledig yn ol i y Senedd, Prif Swyddfa34, Victoria-street, Merth yt Tydfil, Cadeirydd :-Thomas Williams, Ysw.. J,P Y mae y Gymdeithas uchod yn barod roddi benthyg arian mewn symiau o Mi-JC i.eiO,OOOarEiddo, ar y rhybudd byrat, gael eu had-dalu mewn cyfranau misoi fcuc chwarterol. Benthyewyr yn y Gymdeithas hou b feddant fauteiston neihduol na cbeir iuv honynt mewn cymdeithasau ereill. Tt$lu traul y Weithred gan y Gymdeithas, n sicrheirannibyniaeth y benthycwr cy uyu ag y parha efe i dalu ei gyfranau g^u Coirestrydd dan Ddeddf y Cymdeith*s«,o tjyfeillgar. Sicrheir hefyd y dirgnlwGI tuwyal. Am fanylion pellach, ymofyner a Mr. E ROBERTS, yr ysgrifenydd. Y mae y Uy^eltlia'8 YQ b^rod i dderl>yi_ apeliadau oddiwrth ber0onau a ddymuuuxii fod yn oruchwylwyr lleol. y MAE TOM FELIX, Y Tenor buddugoi yn Eisteauiod Cienedl- aethol Merthyr, &c., &c., yn agored i dder byn Engagements i ganu naewn Oratorios, Cantatas, a Miscellaneous Concerts. Cyfeiriad,—Pentre, near Pontypridd. IF TARIAN Y GWEITHIWR auu '•fraffwaith rhad, &c. Neivydd ei Ddarganfod I Meddygimaeth LZysieuoll1 WILLIAMS'S 1% Compound Castor Oil Pills. (Trade Mark Registered and Approved ac- cording to Act of Parliament, 1876.) Cafodd oynwysiad y Pills nodedig byn ei ddarganfod yn Calcutta, West Indies, gan physigwr Americanaidd enwog, yr hwu 'I oedd wedi myned i'r wlad hono er adfcryd ei ieohyd. Gwnaeth brawf o'r naiU feddyg I ar <>1 y llall, nes myned trwy ei holl gyloeth, ei itichyd wedi ei dori i lawr yn llwyr, a phoenau dres ei holl gorff. Yr oe<I<i ei ar- ohwaith at fwyd wedi ei golli, ei olygon wedi pylu, ao yntau wedi myned fel dryoh. iciaeth. Tra yn ymlusgo trwy bianigfa oedd yn orlawn o lysiau, ao ynsau yn broffeswr llysieuaetii, cyinv,r«.dd ayiw manwl o'r ofi. Tra yn myned trwy y blanhigfa un diwrnod, cyfeino<id an o'r manwl o'r oft. Tra yn myned trwy y blanhigfa un diwrnod, cyfeJrlOdd an o'r brodorion ef at llyBieuyn meddygol, llavm tfrwythau, ac we<li sylw ei fod yn ahach, dywedodd mai o hwn yr oedd v brodormn yn cael eu meddygimaeth, a 1 fod bob amser yn eu hiachaa. Efe a gymerodd 1 fyuy fwndel o r ffrwythau, gMi ei gymeryd jLjag ets a gwnaeth ymchwilad fferyilawl fw anaawdd, a chafodd ei fod yn cynwys defnyddiau rhagorol ar gyfer anhwyideran yr ysgyfaint, oddiwrth yr hyn y dyoddefai efe yn fawr. Penderfynodd ei gymeryd, a'r diwrnod canlynol yr oedd yn teimlo yn well, a pharhaodd i wella y naill ddiwrnod ar oi y llall, nes ei fod yn holiol iach. Yn fuan ffarweiiodd a'i gyfaill negroaidd, g&n ddyohwelyd i New York yn dayn iacii a ohryf. Ond pan y dyohwelodd efe, efe a I gyflwynodd y llysieuyn i'w gyfeiilion fft-r yllol, y rhai a gawsant ei fed yn cynwys defnyddiau iachaol rhagoroi, a phender- fynasant ar fod i'w gynwyniad yu vi wneod yn beleni i'w cynyg i'r bob tyd hI! moddion at bureiddio y gwae-.i, a ch;4.oh*u 5 eroen, y rhai a lwyr lahb&nt boil anb^ykier- an y croen, y rhai a godant o auushun del v gwaed. Y maent yn feddypiisiaeth wertli- fawr, ac yn un a deinalkl ei angvii as afiechyd yr ysgyfaint a metbiant trtitiHtu, y rhai a achosant ddiffyg lutwa ,N.warri ymborth, gwendid oorfforol, poeiiau yu y coluddion, dwfr poeth, rhwyu»<-dd eitbafol, neu ryddni gormodol, curiad y gaiou. -tych & gwyn yu y boron, gweiwedd gwyneb- j'ryd, metbiant cwsg, biiiooftne&fc. llawndid ci.w ydduwl wedi bwyta, poen yn y pen, peon rbwng yr ysgwyddan a'r oefu, Ac. rrwy ddefnyddio y pelciii liya, dechreuaut ar wraidd yr holl anliwyiderau a buan y tfjjula y dyoddafydd fod ei afiechyd iktiiol yn ei adacl, ac vntaa yn debyg o gael ei wueud yn greadur newydd, Y UMeiit yn angbydmarol mown anhwylderau rj;t?<}"wraidd, yn syiuud pob annhrefn, a • y cyfausoddiad i'w lawn weitbrediad. N yr an fenyw fod heb flychaid ■ATtb h« ar gyier poen yn y pen, a phen- &c. Y matiiit hefya yu rhagorol ar gyfer y Piles a'r Gravel. TYSTIOLAETHAU. Gwelfkriti Hynod o Ddolur yr Afu a Dijjfyg Anadl, yn Ghwefror, 1879. Anadl, yn Ghwefror, 1879. Asw tl SVR,-Bum yn cael fy mlino gan ddslur yr afu yn ughyda diSyg anadl, an;, I bum' mlynedd, ao am fisoedd lawer yn methn gorwedd yn fy ngwely ddydd na nos; ao yr cael gwasanaeth amryw feddygon a ilawer o feddyginiaethau, eto ni chefads ¡. iawr o les ganddynt. Ond dioloh, tuedd. "ydfi i wneud prawf 0 Williams's Com- I' pormd Pills, ac y mae yn dda genyf eicis hysbysu fy mod, trwy effeithiau gwellhaol y Pills yma, yn mwynhau cwsg esmwyth ac yn teimlo fy bun yn holiol iach, ac nis gallaf beidio dweyd yn dda am danynt, a'u mawr gynseradwyoi ereill. Yr eiddooh yn I garedig, THOMAS GRIFFITHS, Grawen Terrace, Merthyr. Gor. lOfed, 1879. QwelLhad Kkyfeddol o- Ddolur yr Afu. OYMRO TN OANADA. Ar ol oymeryd eioh Pills, sef Williams's Cotwpouna Castor Oil Pills, mi gefais well- bad buan. Cyn eu cymeryd, yr oeddwn yn methn a gorwedd yn y gwely, o herwydd y poeii yn y cefn a'r Shoulder Blade, ac yn fy o-i r dde, yr hwn achosai ddiffyg treuliad a'r bde. Yn ol fy marn i, ni ddylai yr un ty fod hebddynt. Y mae canmohaeth ucbel i'cb Pills yn y wlad hon. Yr eiddoch, THOMAS JONES, Ailsa Craig, West Canada. MoMwn Dootor yn methu, a Pkitis William* yn laohau. Yn ddiolchgar yr hysbysaf cbwi o'r gwelJ- had gwyrthiol a gefais drwy gymeryd eich Co it pound Castor Oil Pills. Bum mewn blin- der mawr gan boen yn fy arenau, y'stunlog yrt methu ei rhan, poen yn fy nghein, a rwaethaf oil, methu cysgu y nos; ao er oy- Iuayd llawer o foddion doctor am anaser ith, eto dim Iles nes cael eich Pills chwi; y rhai yn bur fuan a'm gwellasant. Yn awr yr wyfyn hollol iach. Y mae fy Bgwellhad wedi peri syndod mawr yn y gymydogaeth hon. Yr wyf yn anfon hyn er budd y oy. boedd. Yr eiddoch, ANN EVANs, Maerdy, Ferndaie. TSfstiolaeth Pwysig oddtu-rth Feddytf, Hyn sydd i ardystio fy mod wedi arebwilio Poleni Compound Castor Oil Williams, ac wedi cael eu bod yn oynwys y prif lysieuau at y doluriau hyny y maent wedi eu hamcanu. Dylasent gael cefnogaetb gan hob teulu yn gyffredinol. DR. BLAKK, Army and Navy Hospital, Scutari. Er dyogelwoh, cofiwoh ofyn yn eglur am Beleni Compound Castor Oil Williams, a gofalwoh fod stamp y Llywodraetb ar bob blychaid o honynt, a'r Negro (trademark) ar y label; heb hyn nid oes un yn gywir. SVLWCH,—Oofier fod arbediad wrth brynu y blychau mwyaf, set 2s. 9c.; y maent yn cynwys tri o'r rhai Is. lie. Ar wertb gan bob fferyllydd, neu trwy'r pott oddiwrtb y perchenog, am 15 neu 24 o stantpt, PKBCHKNOG— Daniel Tudor Williams, MEDICAL DRUG HALL, Godlys, and Whitcombe Street, Abeadar Tynu a Gosod Danedd het ddimpoenli I jjYMUNAF hysbysu y cyhoedd fy mae «_/ yu yojgv'uieryd a pLarotoi b gosod Patent ArujiciiU V>-c th n&b <ldim POMi; Y mae y danedd hyn mor esmwytb f* dftfnyddio, ac yn tlltio y g wms mor bertfaitb fel uas gall y mwyaf cyiarwydd ddarg&n fod mai danedd gosod ydynt. Gwarentii bwy i fod yn berffaith gyfaddas at fwysa siarad, canu, a pharabln. a pharhant art ystod oes hob waethygu mewn lliw. Gwnej, unrhyw welliantau cyn?>ai a newydd. Llenwir tyliau danedd danedd drwg ¡Ul 2s. 6c. yr un; cynir daaedd am Is. yr nr. danedd gosod, o 5s. y dfiut i i?2 10s. y st" uchaf neu yr isaf. Daniel Tudor DENTIST, 309 i)t»oeuvE Boitt, AB Gwellhad mewn PllmtMynyd ODDfWFTH BESWCH ACANWYD I f %S ydycls yn dyoddef nos a dydd oddi- wrta lJeswch poeii a 8, ac o'r braidd yn alluog i siarad, c«r;kit)d, nen anad'u, dylech ddefuydiic Williams' Balsam of Houey at Beawcb. heu Anwyd, Byrder Anadl, Crygni, Poen Gwaed, Croup. In- flueuKa, Bronchitis. Darfo<ledigaeth, fee., Y mae ragoriaetbaa utnJliiao] y Balsam yn ei effeithiao iachiiol yn ruyddhan cryahfM.] y yu y cial J ;u' rhydJ, ac 1 anad:.V5 -y,-ia rhwyddinel* t,r& yu gorwedd. Y mac > u gwellhau y doluriau a dfciruiif bob ams< f yu y fynwes oddiwrth besweh parbau* a vurwru, ac wedi ei gy- meryd bYlt-l i'r uy V-. k-sydd fwynhau ben- dith-ou esmwytb. Y mae yn rhoi I gwamr.?4H,, tb lwyr o ddiffyg anadl, arhydd- bad Ü'I' p.weh sydd yn ei ganlyu. Rhag peswell, Ít>Cl abwyd, ic., y mae y fedd- ygiinaotii oreu, yn hawdd ei gymeryd, ao yn hynod am ei effeiihiaa iachaol a buan. I biant yn dyoddei oddiwrth y Pas a'r Bronchitis, ma oes ei gyffelyb; y mae yn rboddi gwtiliiiad untongyrchol. GWKLLHAU RHVTFKDDOL I BLENT™. Gwnaeth un bottdaid o'ch Balsam of Honey les mawr i fy mhlentyn oh we' mis oed, yr hwn oedd vn grug o'i enedigaeth, ac yn rby wan braidd i anadlu, Y mae yn awr yu holl iach, CHARLES MAXHKWS. Cwindows, Colly, near Newbridge. GWKLLHAD HjNOD O'R CROUP. Gareditj Syr,-—I»u ^Kiiyf allu dweyd i'oh Balsam of Hcmoy aouub bywydfy mhlentyn, yr hon oedd ar y prj-d yu dyoddei l.oJdiwl"U.l y Croup. Cat odd law cr o esmwyslider drwy. y ddos gyntaf, ac y mac eich meddygiuiaeth wedi ei hollol iacbau,—Yr eiddocli, &o,, Llanelli. JOHN SHIPTON. Allan o'r 'G-<v/ad<;art#r,' Medi 23am, 1881. AT Y OYHOEDD. Dichon fod rhai yn cofio i mi, rhyw dro yn ol, alw sylw at enaint mel (Bals(im of Honey) Mr Williams, o'r Gadlys, Aberdar, fel y feddyginiaeth oraf er gwella pesweh. Cefais anwyd trwm ryw dair blynedd yn ol (mwy neu iai), a dilynodd y peswoh mwyaf annyodti-elol ef. Yr oeddwn bob boreu wrth godi o'r gwely, yn teimlo fy oehrau yn friw fel pe wedi fy llabyddio droswyf. Wedi methu cael un gwellhad, prynais botelaid o Baixom of Honey Williams, a chymerais hi, yr hou a'm llwyr wellha- odd. Cefais auwyd wedi hyny, sef 0 gyloh yr 21ain nest 22iiin o fis Awst diweddaf, a daeth y peswch yu mlaen yn union fel cynt. ÂmoIlais aoi boteiaid at Mr Key, fferyllydd, Pontypridd, a chymerais draflwnc yn union boreu dydd Iau, sef y :t5ain o Awst, pryd y gallaswn gredu fod cyiiyil yn fy nhrywanu pan yn pesweh. Cymerais y botelaid mewn pedair awr ar hugain, a. thyma fi yn ysgrifena ar y 29aiu o'r uu mis, yn ddyn iach, a'r peewob WfY-U fy ugadael yn holiol. Yr ydvyf, ddwvwaitiii beiiach, wedi cael gwell- had trwyadi trwy gymeryd un boteiaid bob tro o enaint Mr Williams, fel ag yr wyf am i'r wlad wybod y riiinwedd sydd yu yr enaint. Gofied y darileuydd mai nid pwff i'r cyifeinau yw hyu, ond hysbysn y rhai le hyny a ddichoa gaei auwyd a phesweh, fel y oefais i, y gallant ga,ei gwelibad am swilt a cbwe' cheiaiog a dimai. Nid ydwyi yn adwaen awdwr y feddyginiaetb mwy na'r dya yu y lleaad. Fy unig reswm am ys- grltenn yr ucbod, yw credu y gail yr hys- bysiad fod o !us 1 rai o'm cydwiadwyr. IacllUS, a chwedi gochei—y doiur Sylu tliiyn yr oerfel, Ydwyf. a thyna'r nutdei Eto mwy fydd t y Mel.' Pontypridd. DEWl HAKAN Ar wertb mewn costrelau Is. 110. a 2s. 9c., ,fan bob fferyllydd. Gofynwch yu egiur am Williams' Balsam of Honey. Y mae cryn arbediad wrth brynu y oostrelau nrvvyaf. Darparedig yu unig gan y uargan- f yct<i. wx DANIEL TUDOR WILLIAMS, Medical Hall, Aberdare. Qotfiniau f Cofflul-au Y MAE WILLIAM JAMES, Larjieriter ao Undertaker t GWAELODYGARTH ARMS, Yn dyntuno bysbysu ei boll gyfeiilion ei fod yu gwueuthur Uoftmiau a phob math 0 yn rha,ta.cb na neb yn y lie. Hefyd fad ganddo HEARSE i garioch,wecb o bersouau, heblaw y corff, i unrhyw fan Coffiuiau Mawrioa |] 3 0 Eto i Blant, o 0 7 0 Eiorau byebain anl yr un bris. Bydd w. J. yu btyReucji ar bob amgylchiad o golSuio a chladdu. Cofier y cyfeiriad o byn allan,—William Jamos, Gwaeiodygarth Arms, oerUaw y Taff Vale Station, Merthyr Tydfil. Canon St Coffee Tavern, Opposite Temperance Hall, Aberdare, Dinners-Chops & Steaks. Tea & Coffee. Good Beds. Peleni Llysieuol Kernick. | S ydych yn dyoddef oddiwrth Ddolnr y Pen, Anhwylderau y Geriawg, Diffyg Treuliad, Rhwymedd, Gfewynwst, a nalcii y Wyneb, TREIWCH BELENI LLYSIKCOL EERNICK. Y maent vn fychain, ac fel!y yn hawdd i'w oymeryd, ac nid yw yu an^eurheidiol i aros yu y ty ora yu eu cvmeryd. Y maent yn crynlan y cyfansod<Uad. ao y maent wedi I eu Ireio gan fiioedd, ac wedi eu datgan fel I y feddyginiaetb oreu yn y byd Cymeradwyaeth oddiwrth J. BAT.BTH>'I*: Ysw., M.A., M.D.. Dartitbtwr'ar Dd&nsodd- ia.e"h. aci awdwr Traes.baw«j ar y Turkish Bath.' &1'. I Yr wyf wedi profi v peleni syddyn myned wrt,b r rjuvs Poleui Llysieuol Kernioii, acy* wyf yu u'vry bod beth nydd vnddynt. Yr wyf befyu w^Ij profi eu heffeithian. Gallaf ddwyo tystiolaeth wirioneddol eu t»od yr rhydd txidiwrtb sylweddau metaJaidd a mwtsidiol; a gaSiai eu oytneradwyo fel y pbleai agoriadol gortu i'w cymeryd rtiai »olrwyme,id ag a wn i am dauynt. «, n ?Arwyddwifd), J. Mr ^ratiweil, G wertbwr Mo<l iiou M^jdygoi M0B6evi,j10' 11411 yn ysgrllenu at gadbec I ) Uoug. a ddy wedai: — Deawoh k chyfienwad o Peleoi Llysieuol ™ok' yr w>'r we'h «u proii yu effeithio) Itr1' imaent uJ \fy c^elia i wedi ) bob movldion arall fethu ao odd^r hvnv Cefn Merthyr. Anwyl Syr.—Dl. Humphreys, gwehydd yn Ngweitiifa Yaysfeiin, gerilaw y Ue hwn J a dtlyoddefodd oddiwrth boenau dlrdyrtoi yr. y cylia am bedair neu bum' miynedd, ac wedi cymeryd llawer o foddioa er caej gwellhad, ond y cwbl i ddim bwrpas, hyd ues idiie iMygwydd cyfarto i a'ch gorucb- wyiiwr yn >i-:rttiyr. '^wua«;th y ddwy S!;s.u -yiiudi h gyia«ro»ld twy o les ».ddc ;i r '«..i bcuhau ereill i gyd, ac erbyn iddxi tjuety a y cliwech pilseu, teiralai yn holloi rydd oddiwrth boen a byth oddiar hyny. sef am y pum mlynedd diweddaf, y mae yc eadw eich peleni chwi yn y ty, a phryd bynag y teimla argoehon fod yr hen ddolur yr, gafaelyd ynddo, nid oes ganddo ddin: i'w wneud ond cymeryd dwy o'ch peleni chwi, ac yna mae yn aU right drachefn. Y mae Mrs Humphreys hefyd, yr hon oodd yn cael ei pboeui gan wyntogrwydd, wed) eu profi y feddyginiaeth oreu at y cyfryv ddolur. t, Y maent yn dymuno anfoo y gymerad wyaeth hon gyda diolchgarweb i'cb gorucb wyiwvr, Jr bWIl a fu mor ga-redig iddynt Ydwyf, yr eiddoch yn ostyngedig,— RoKliKT PRIùB. Geilid cyhoeddi miloedd o gymeradwy aethau orb-ill ilawn cystal. Y mae Peleij Kt-ruivili yn cryfhau a bywiocau yr hol) gyfansoddiad, ac nid ydynt yn gofyn unrhyw reol-au DeLtlauolmewn perthyaas 1 ymborth, a.c y maeut yn cael er, cydnabod fel y fedd- ygTlJlaetb oreu sydd wedi ei darganfod. Geibr eu cael gan unrhyw ftbryUydt-l, net gan ddirprwywyr peaodedig. mewn blychau lB. lio. a 7^c., gyda ohyfarwyddiadau ph fodd i'w cymeryd. I Teisienau Llysieuol Kernick i LadeT Llyiigyr. t)fi Y mae y Teisienau (Lozenge* ) hyn y fedd yginiaeth fwyai effeithiol sydd erioed wed) cael eu cynyg at y llyugyr. Y maent yt holiol ddmiwed o ran eu oynwysiad. Gail plant o bob oedran, gradd, a sefyllfa, en oymeryd gyda pherffaith ddyogelwoh. I'w cael mewn blychau Is. ljc. a 7io. yr un. gan y dirprwywyr sydd yn gwerthu Peiani Llysieuel Kernick. Byddwch ofalus i weled fod yr enw ar bob sypyn neu flweh.f Plaster Doctor Orynant. [HYSBYSIAD.] DYMUMA J. E. GEOKGE, M.R.P.S, HIRWAUiSf, hysbysu y cyhoedd fod j cyfarwyddyd (prescription) i dtlarpara PLASTER DR. CRYNANT wedi cael ei ymddiried iddo ef gan nnig ferch y diweddar John Williams, neu fel yr adwaeair ef yu gyffredin, Dr. (Jrynaut, yn ngofai yc hou y gadawodd efe y Receipt ar dityda ei hrwol. aeth. Hefyd, sicrha ei gydg .uedi y bydd i'r Plaster hwn gJoel ei barotoi dan ei aroi ygiaeth nniongyrchol ef ei hun, o'r dwiaydd- iau moddygol puraf, heb ystyrie uafcUr&ui na thrafferth, ac yn uuol a hylforddiadau pôndaDt y darganfyddwr. Anwyl Syr,—Ni theimlais yn fwy diolch- gar erioed ua phan giywais eicii bod chwi, syr, wedi sicrhau Receipt Dr Wihiams Crynant, at wneud ei Blaster hyaod a gwerthfawr. Cll WI a rodllwclt sir Forg*uwo os nad Cymru oil, dan rwyman o duioich' garweh i chwi am osod o honoou y trysor hwn o fewn cyrhaeud mi oedd svdd yn dyoddef yu herwydd briwiau, y^ioiadau esgyrn drylliedig, Bconcrucm, «&j. Uolled i n gwlad iyddai colli y Piaster ijyuod liwa. l eimiat helyd fod y prescrqiiioti wedi cael ei ymddiried i'r dyn iawu, ill wu gair, i'r cymhwysat yn cin gwiad. Dymuoa? 1 cbwi bob Uwyddia.nt yn yr autaiiaw&u jnnwy <i hon o'ch eiddo, a gobeitbiif y eowcii bub cefnogaFth gan y dosbarbli hyny (sef y gwtitbwyr) ag yr ydych yn wasanaetitu fel mas gwasanaethodd neb arall. Yr eiddoch, &c.,—J. W. Ar werth gan bob fferyllydd parchus mewn packets, 7tc a Is lie yr uu drwy V post am 9c a Is 3c mewn stamps. Er dyogelwch y cyhoedd rhag ffog- blasteron, bydd pob pecyu o'r piaster_hwn yn dwyu enw y darganfyddwr J. Williams, ar stamp y Llywodraetb fydd am dano; heb hyn ni fydd dim yn wirioneddol.. 0WNEUTHTJRWBI J J. E GEORGE, M.R.P.S., HIRWAQN. | Allan o'r Wasg, pris 6c trwy ypost, 6io, I AWDL AR "Byr Rowland Hill," GAN DYFEÐ. fS £ *Pob archebion i'r awdwr, Cathays Caerdydd. Allan o'r Wasg yu ddvxsi. pas QJ.. trwy y 0 post, G^c.. j AWDL AR DDYN,' GAN OARNBLIAN. Pob archebion at vr "wdwr, Pontypridd, Glam. WHITE'S SUGAK-COATED PILIi OF HEALTH 1 From the recipe of a celebrated physician Acts directly on the bloxl. speedily im. proving its quality, and strengthening the digestive powers. WHITE'S SUGAR COATED Pill of Health! Cleanses the Stomach, cares Headache, Blhonsness, Indigestion. Pains, Giddiness. Heartburn, Piles. Wiuil, F-atulence, Cos- tiveuess, Cohc, Pimples, Eruptions; they restore tone and vigour, and are as a. Skm and Blood Purtfier. WHITE'S Sngar-^ated Pll J 0f Health! IMPORTANT NOTICE. Gill y '■/ A ii-t/ysix hy Or Hopkins 'f1f>lltJ<ill.U,-l bav»; mi H: a. Analysis of Wb:te's Pat-nt Pill of Health, and toaud them to be comp mnded ol geuu ne aud pure ingredients. I thiuk them fcbo best Aperient and Antibiiions Pills known—a warm Stomichic, and ad- mirably adapted for Wind atid Constipation generally. Signed, J HN M RGAN H.;PIrINS, M.D. 11. Quay Street, Carmarthen. Feb 24th, 167G. illrs Powell writes to say she has mtick pleasure in beariug testimony to Patent Pill of Health, It is very effective for Indigestion and Bilious aud L ver Compi vints. The Pills are elegant in &p- pearauce, and may be t ikea by the roost delicate without ai»y degree of nan-^a. «,i^'r ,^0-as Da-gan, Inspector, writes:— entlemen.—I have much pleasure in tes* p8! S16 .efficacy of your Sugais ,f' 1 0 They can be takes, at all times without any incouv. nieuce readily afford relief in any obstructions. One or two doses suffice fsr Headache, Heartburn, WiDd,' &c. Henry Grice writes:—«I like your Pili better than any I have tried for Bile and Pains in the Heal. My wife also prefers, them to other kinds.' Carmarthen, Sept 29th. 1874. Gen feme n,—I have nsod your Pafceut Pill of Health and all my family, and foowl it the test Pill that evec I bad. I ha.ve since recommenced it to many. Sigtlfd, WILI.J «.m Davzb-s Messrs White Brothers cOtlfidentty eoaim-u I tbi-i Piii. Parties takaig the Pin iuv-Ar ably pac- con'Vieuce themselw- tQ. it and are lota indeed to ui ike a ch*u^e afterwards lor any other. Pr> prired or, .y hy White Brothers M.P 8 ? Chemists, 7, GUILDHALL, SQUARE, CARSCARTH<x So'd iu boxes at one a-.if'orm price. Is >|=G. each, by ail (Jhemi- £ 3 aad iirug^ f -v 31KMNCRYTIHN Art U uioa Prize Drawing In aid of the building fund of Si!oh Cu >jv: L CHE DRAWING will take place at tiie Town Hall, Neath on Thursday, Jo-se 14th, 1883, under the patronage aud super- vision of Rowland Thomas, Ejvq., ilayoc, and other gentlemen. The following valuable prizes will be d?a.wa.. for:— 1—A Piano, or X40 in Money. ,Y. 2-A Handsome Pony .£15 0 a 3—A. Treadle Sewing M»chnte. 7 7 0 4—A Jentlemao's superi r Saddle § 0 a 5-A go id Silver Lever W icch. 5 0 0 6-A Chest of Drawers, richly fiuished 4 0 0 7—A handsome Eight"day Time- piece 3 10 a 8—A rich Paisley Shawl. 3 3 0 9—A beautiful iiabv>,<auy v'vjucii 3 ii 9 10—A Box of fine Congo Tü, 2 !0 0 11—A heautiful Gold Albert 2 Q 12—A Lady's Walnut W<wk r*ble 2 2 0 13—An Eiectro plated Te<* -V. s viea 2 -I Q 14—An elegant Chimney \t iass. 2 G a 15—A superior solid Pernrafiuiator i u; V 16-A fine Engraviug, framed and glazed | f\ 17—The Princess's Whittle 1 1Q O 18—A s peri or copy of <ouyber* & Rowan's Life and sties of St Paul 1 lQ Q 19—A good piece of Sergesuflie.eut for a suit. 1 10 0 20—A stroug Salmau Ki^idfig hj 1 1 0 21—A beautiful set of Firtr iioiis i i O —A very haudsoiun St i I I (l Siik I t (f i4-A heautifulfiuc-t"o, ,<'N'ÜdO I. 1 0 25—Au elegant Kosewcw. i \Vr?i<-as» Desk n. I I 0 Also a choice selection of .tt. r making the total numfer ,J 41"- «-s .luosifc two in'ndred. TICKETS, SIXPBXCK K >« The Drawing will bu axj k-. ,jj- the Art Union, ar-d the suw.s!aS rs will be published in the T vr; is y ''JwKiTHfws, Nea.th <.taz.-)\¡¡¡t1 'dd l 1 W&.les Daily News' on June 20ih, 1883. A Üstot A numbers will be forwanie to auy .f"Sft.& who will send a st.arn. ei aidiesse^l '-jo. veiope for the same I Treasurer—Mr Thomas D tvies. Lod. Sees.—Rev. B. Ev.t.t". Idyal Meiiocrythan, aud Mr J. iUia.uas, Get>cs^, Meilucrvthan, Neath. Au litors—W. T. J^ewis. Esq., an-X M, P. Venables. Schoolmaster. N.B.—Agents wanted HI every TOWS. Go d coQQmission offered. Ail Argraffi td I^YMOAira Y 0 a Nf ro ato C THE MUSI HANS MAHOtt," I ]eisi=iU gwr^vaidd, ya y ddi,« as geittau Cyiaca??g a Saesnag E'. eh:; feik1't.{.t t'z burdoaog, yr Ijiaii ar yr ua cup:, 4*ri-» j HEFSD, "WYF YN COFIO'E IiLOSE,rt Balad i !) .<:j->r ueu Sopr^ao pria &&, I w cael oddiw; v-h yr awd-^r,—Seth P. Joues. Board schaol, Throe Crosaos, wejar i Swausea.