Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

'-''-'',-,>,.1.,,,,,, HWNT…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

'>1. HWNT AC YMA. -Or- GAN BACHAN DIARTH. -Qi- Pethau sych iawn. yw ffigyrau, cnide? Yr r-vf vn CQifio amser1 pan nad oedd yr un bias genyf fi atynt. Nidi wyf yn gwybod pa un a oeddwm i yn dwpach ma rhywun, arall pan o-e-d'drvviii yn,, yr ysgol ai peidio; ond gwm bod rna dipym o waitb ffystoi wedi bod armaf cyn y ilwyddais i ddyfodi i ddeall rhywfaimt o tifyddiadh, a.c yr wyf yn sicr fy modi wedi d w yn rsodau gwialemau lawer cyni hyn wrth 'bo-ndro' uvrehben rhyw 'nonsense' a elwid 'vulgar fractions' a, (rule of threes'; ac yr {}f:ddi 'game' o' 'farble's' yn llawer mwy blasus genyf na gwmeyd: 'sumis.' -0- Llawer gwaith y dlywedwydl wrthyf ga,n yr ysgplfeistr, y mymasad ef i mi i wDieyd y'sums' rfiYwfjdU' meu gi'yd'd', ac os lid, fiuiaswiii yn dysgu drwy 'fair means/ y gwxiaethai i mi ddysgu 'by force'; a chyda, hyny yr oedd yn dechreu dyruu arnaf a'r wialem nes yr oedd- wm' yn gwingo o dan y drindaeth, ac yn medd- wi y buasai 'many yn elw' i mi ar y prydl -0' Gydag amser daethum i fewm i'r tric 0 wneydl y symiau, a, gallaswm cldweyd, 'hun- cited and thirty one millions and eighty one thousand pound's' gyda, rhwyddineb; ac yr oeddwm yn meddiwl y pryù: hwrow nadi oeddl gy.maint a hyny 0 arian yn y byd, ac y bu- a, a; asai yn, ammhosibi i'r faith swm 0 arian i ga.el ei. wario byth.. Ond erbyn heddyw yr wyf yo gwybod yn watiamol, a, bydd' rhaid i bawb sydd a thipyn o feddwl gandd'o i wyboo hyny maes o law, am fod y rhyfel yni Neheuddr Affrica, o'r cychwym hydi y dydd olaf a flwyddym 1901 wedi costio ^131,081,000 i'r wlad, hon, ac mae ^15,000,000 arall i fyn'd' eta 0 hyn i ddiweddi Ma,wrth. -0- Mae America yn arfer dangos 'touch' i'r wlad hall bron yn mhob peth. Nid yw myn- yddau y wlad hon and: megis hryniau bychaim wrth ochr mynyddau America. Nid yw ein hafonydd ond ffryddanil o'u cydmaru a'r St. Lawrence, y Mississipi a'r Amazon, nan, rhaiadrau onrdi megis pistyllon bychaim wrth ochr y Niagara, ac os hydd tan yn tori allan yn y: wladJ hon ndd yw omd1 fflaehiad wrth danau America. Ond1 am wario ariani mewn rDyfei, y NI yw'r 'boys' at hyny; ac yn, hyny I credaf y gallwm ddangos 'touch' i America. Maei Methueni ym dSweyd; ym awr, mae yn debyg, ma phair y rhyfel lawer yn hwy, am fod y Boeriaidi wedi cael ddgom arno. erbyn hym; ond1 rhaid peiddo balchio gormod ym mhroffwydoliaeth Methuen, <0 herwyddi nidi dynioni clai yw y rhadi sydd! ar ol ar y maes s yn awT; ac maent wedi dangos hyny er gQifid i New Zealand1 yr wythmos ddiweddaf, a: geUir mentro dweyd y ceir dipyn o ofid gyda'xi Boeriaid eto cym y gallwm ganu, J'Hedd, perffaith heddl" --0- Mae adJeg coromiiadi y Bremhdm yn dynesu yn araf; ond male parotoadau mawrdom yn myned ym mlaem ar hyn 0 bryd a,r gyfer hyny; a dyvvedir fodi ^100,000 o arian i'w gwardo ar yr achlysur. Papyrau Llundaim sydd yn gyfrdfol am yr hysbysiad yna. 0 nmeyd 'show,' gwmeyd 'show' wrth gwrs; úM a,r yr 'fencos' i, nidi wyf yn gwelcd fod eisiau i'r holl 'scriw 'ynai i fyn'd o bwrs y wlad etoi am beth sydd i ba,rhau am ddiwrmod yn unig. --0- Mae tipyn 0 gleber yn bod yn, y byd ar hyn o bryd am rai adranau o lw y corondad, ¡ yn meiilduol yr adram honosydld yn ymwneyd I a r "Fid Pef sydd } n argraffedig ar ein ceinr iÙgau. Mae yn debyg, bod rhyw ymgais yn bod gan rhai i newid tipyn ar yr adram sydd ¡ ym dweyd y bydld i'r Bremhim i amdddffym y I Grefydd Brotestanaidd, neiu, dyna fel yr wyf fi yn deall,beth bynag. Am hyny, ma,e pobl <5 bob man trwy y Deyrnas Gyfumol ai gwled- ydd o dan y Llywodraieth Prydeinig wedi arwyddt-modi i wrthdystdoi ym erbyn y newid- iaeth. Mae papyrau wedi eu haJfwyddl-nodi wedi dyfod or gwMyddi canlynoJ. Rhodd- .af emwau y gwleuydd yn Seisnig: ArwydU-N odau. England 284,647 Scotland 51,196 WaJes 8,670 Ireland r6;949 Melbourne 98,265 N. South Wales 15,573 Freem,antle 5,468 New Zealand 4,500 Hobart 1,962 Canada (about) 800 British Columbia) 5,000 Nova Scotia 5,266 St. Johri 6,682 South Africa 3,526 West Africa (over) 2,000 Heblaw yr uchod, cafwyd papyrau wedi eu axwyddmodi od-dinvrth Brydeinwyr sydd ym byw yn mgwledydid tramor, megis France, t Germany, Austria-Hungary, Smyrna,, India, a. Zulfiiand. Gan fod y nifer yna yn gwrth- dystio yn erbyn y mewodiaeth, geIJir dweydJ eu bod yn gwrth wymebu Pabyddia.eth, a beth ddywed yr hen Lame a Rufain aim hyny, svys-?' —o— Mae Blwyddyn Jiwbili y Pab 01 Rufain, sef Leo XIII., wedi dechreu, ac mae bell- ach wedi cael ei gydnabod fel Pen yr Eglwys Babaidd am, 24 mlynedd;. Mae wedi def- byn llongyfarchiadau o bob parth o'r byd p Y gwareiddiedig, ac ym eu plith un oddiwrth Brenhim Lloegr, a mawr yw ed lawenydd am ei fod wedi derbyn yr un oddiwrth Frenhim Lloegr Brotestanaiddl; ond pan wel yr hen dad nifer y gwrthdiystiaidau hyn., feallai y byddant yn fodddom i dynu ei lawenydd i lawr begad neu ddau eto, o herwydd "trech gwlad nag arglwyddi," ac nid yw y Brenhin ontdi un, ac felly yn ddim o'i gydmaru a'r nifer uchoic? -0-- Male"r Eglwys Babaidd1 yn parhau 01 hydl i wylio symudiadaui crefyddol y wlad hon, I ac yn dyheu am le i osodi ei throed i lawr ar sylfaen mwy cadam nag sydid ganddi yn barod. Dolur calon, i Babyddion fydd gwel- edi Yc 'list' U'chod. ond Did yw y 'llist' yna yn ddim- at yir hyn a fyddai pe aethai y Protest- andaid1 ati o ddifrif i geisro enwau pawb sydd wedi cymeryd y gediriau canlynol yn arwydd- air, "Safwch gan hyny ym y rhydddd, a'r hwn rhyddihaodd Crist m; ac na dalier chwi dracbefa dam iau caethiwedL" « Mae gan y Babaeth dipym o ddylaowad, er hyny, ar y byd oi hydi; a. dywedir fod enw y Pab wedi ymdklaiilgoS1 mewra dtrois 700 a ewyllysdau trwy y byd pabyddol, a'i fed: wedi derbyn ^120,000 niewm cymumroddioin yn ystod) y flwycii n: 1901 yn umig. Y swim mwyaf a (f:at odd oddiwrth yr un person oedd ^6,000, sef oddbvrth farsianddwr o'r Eidal. Heblaw yr uchod, derbynia. ^1,500,000. o Geiniogau Pedr (Peter't, Pence) yn flymyddol, GaJlwm 1 feddwl y gallasai fyw yn weddol fra.s ar y swim yna, ond, ym ol fel yr wyf yn de<dl, y ma.e ym gweithio mor gated a. neb o hyd!. j\¡f' yn awr yn, 92 mlwyddi oedi, ac y mi. i rnadd- eu (?) miloedd o bechodau, ac n edd cy- hoeddi degau o anatbeimau yn, ei oes ac y mae yn bryd idd0; fyn'd i gysgu allan bellach.

CRISTIONOGAETH A MACHIA VELL-IAETH.

-: 0:------YNYSBOETH.

[No title]

BETHANIA, MERTHYR VALE. --u----

HANES HIRWADS WRGANT O'R GANRIF…

:o r — RHOS, HIRWAUN.

Advertising