Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

P ROF FWYD I'R GWANWYN. -0--

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

P ROF FWYD I'R GWANWYN. -0-- GAN BRYNFAB. Gyda bod y rhew a'r eira wedi dManu, gwelir rhai o broffwydi y gwanwyn yn gwaeyd eu hymddangosi ad, Mae greddf ym mhlith y proffwydi hyn yn dweyd wxthynit pa bryd mae dod. Pe yr elerat yn mlaen fel ni, wrth yr, Almanaciau, byddai yn amser brysuur arnynt yn anil Nidi yw y gwanwyn yn dech- reu bob blwyddyn aT yr unfed ar ugaiti o Fawrth, er fod mesuxwyr yr amsexau ynittedt hyny yfi eu cranacl o ddyddiau y flwyddyo. Pe ymddlbynai proffwydi y gwanwyn arnom ni am eu gwyb-odaeth or tymhorau, bydd- ent yn fuan yn mhlith y proffwydi gan. Nid yw y gag a'r weno-i yn gwneyd: eu hymddang- osiad yr lID amser bob blwyddynu Mae y nail fel y Hall yn trefnu eu hymweliadaii i a.teb y tywydd sydd i fodl yn Ebrill. Os bydld y tywydd yn dymhertus, geHir disgwyi y ddwy tua chanol y mis, ond os bydd tywydd garw i fod yr adeg bono, ni welir y weool, a.c ni chlywix y gog am wythnos arall Sut mae y proffwydi hyn yn gwybod: ansawdd y tywydd yn y wlad. boa, pan y maent filoedd. o fiHdiroedd oddiytna, sydd bwnc nad yw dysg- eddgion yn medru ei esboaiao. Oni baie eu bod yn cael eu gwybodaeth fcrwy gyfi^rngvrr- iaeth greddf, byddai y ddug yma weithkm cyn i'r rhew ddadnaeru., a. chyn i'r eira ddi- flanu o gysgodion y mynyddoedd. Past mae y gwanwyn yn un diweddar, nid oes ehediaid yn gwibio trwy yr awyr, ac heb y rhai hyn byddai yn newyn ar y wenol. Nid yw hi byth yn disgyn i gymexyd pryrl o fvryd, fel adax ereiil. Dylem ddiolcb am yraweliad y broffwydes wanwynol hon. Oni bae hi, byddiai yr awyr yn dew o ehediaid a bob math, ac nid allem anadlu heb draflyagcu miliynau o honynt. Hi yw yr unig adjeryn sydd genym yn puxo yr aWYT, ac nid oes nesb yn ei chlodfari am wneyd hyny. Am: y Gag, nid yw hi yn cyhoeddi gwanwyn hyd DieS bod yn sicr fod adar y wlad hon yn teimlo ei clynerwich, a'i fywyd adiuewyddol ym eu cyfars- soddiadaxi. RhaidJ i aman ddihiumo. y pryf- 1 aid yn y ddaear, cyn i'r adar deimlo ei bod yn bryd; adeiladu nythod, ac ni ddaw y gog cyn hyny, am na fedr ganu ei dau nodyn yn gliiTi heb gael dicone<id o wvau. Yr un d'leddf sydd: yn llyvvodraethu yr j adar cytfredn, sydd! bob amser gyda ni, a'r ymwehvyr sydd yn dyfod yma megys i newid awyr. Ni welir y f-ran na'r biogen yn diecii- reu adeiladu ar frigau y coedydd, cyn gwy- I bod fed y storm olaf, a'r gawod eira ddi- 110. weddaf wedi myned heibiou Nid yw y fwy aJchem yn gwneyd ei nyth yn y llwyn na'r berth noethlwm Rhaid: i yspryd y gwaiiwyn sibrwd bywyd yn mhlith y gwiail a'r brigau, a'r daili dori. alian i gudidio safle yr adteilad o ohv-g y curyll. Mae andan a greddf yn cyd- fyned. a)u gilydd i'r dim. Yr ydym ni yn son: ",m ein gwybodaeth. Mae genjia da proffwydi o bob math. Ond mae yr adiar, a'r ehediaid bychain sydd yn bodoli yn agos i ffin diddymdra, yn pameyd llawer llai o gamsyniadau oo/r all o honom wrth ddesgrif- io y dyfodob Un o broffwydi cyntaf y tymher vv yr aderyn bychan, brith, ac hir-gynffoncg, ai eI- wir yn "brith y gwys," neu "brith y rhad." Mae yn anhawdd gwybod o ba le mae y proffwyxj bychan hwn yn dyfod: nior (kiLsyon- wth. Unwaith yr a yr aradrwr allan rw wtaith yn mis Mawrth, gwelir yr aderyn bychain yn cerdded trwy y gwys ar ei ol, yn union fel pe byddai wedi cael ei droi i fyny o'r ddaear gaini sweh yr aradr. Nid oes son. am ctaDiO cyn myned oddiax y talar, ond cyn myned haner y ffcrdd ar draws y cae, mae y proffwyd bach yn siglo ei gwt, ac yn cyfa;rch yr axadc- H r, gan ei ganlyn trwy y gwys, o fewa ych- ydig latheni. Mae ei ymddangosiad di&yift- vth yn ddigoni yws ambell un i gredii fod yruwelydd o fyd arall ar y cae gydag ef. Pan mae proffwydi y gwanwyn ar cMyfod atom, maa ein cyrod'eathio« gauafol ym esa gadaei. Cilia, v cyffyiog ag adeayn yr eira, cyn fod mis Ma wrth yn dechreu chwythu bygythionij ac ant yn ol tua garorau y rhew a'r eira tragwyddoL Maey "plovers" fu gydatrti trwy y gauaf, wedi ein gadaei cyn i ni glywed y gog, na gweled y wend. Fe ddywediir na welodd1 hyd yn nod- Dr. Nan- sem, nyth y "stone plover"-ei fod yn nytkn yn mhellach i 'r Gogledd nag y mae un antur- iaethwr wedi ymwthio hyd yn hyn--a.g eirthio Andree, feallai. Saith proffwyd anngham- syniol yw y 'saith cysgadur." Nid oes un o honynt hwy yn dihuno cyn i yspryd y gwan- wyn ddyfod heibio i'w cwsgleoedd, i ddweyd. ei bod yn bryd iddynt godi du gwelya,u. Gwelir y neidr yn dechreu ymadfywio cyn gynted ag y gorthrecha tes yr haul ias y rhew yn yr awyr. Daw y draenog yntau o'i gastell gauafol, yn ei gyflawn- arfogaeth wedi iddo WTheyd yn sicr y gall fyw yn yr awyr agored. Un o broffwydi cyntaf y gwanwyn yw y morgrugyTi. Gyda y diwrnod tesOIg cynta-f yn mis Mawrth, mae ei yspryd diwyd yn ei ddihuno, ac mae yn dechreu ymysgwyd at ei waith, evn fod dim gwaith iddo i'w gael. Ciywir y ceiliog mwyalch yn cyhoeddi fod y pwanwyrt wedi dod, Mor glk yw ei chwi- banogl ar ben boreu. Nid oedd: cymaint a sill o swn y-nddi ftsyn ol. Rhaid i'r efced- ydd esgyn i lwyfan yr ucheldex i ganu can longyfarchi-adol y gwarmyn. Nid oedd awydd am ganu vn ei fron, cyn i reddf ddweyd wrtho utri lawenychv. Ni aliai d o blith y brwyn nas i'r gwanwyn dori dxos y tir. Mae hyd yn nod y pyssrodyn yn mhlith proffwydi y n y gauaf, (4er taflu y bluen us ar vneb y Dyn i geisio ei dwylio. Nid yn. edrych i fYlvy cyn teimlo y gwanwyn ar adod y llyn. Rha.id i'r gwybed a'r ehediaid bychairt ddechreu chwareu uwchbea y dwfr, cyn. i'r pysgotwr feditwl am dwylio y brithyll. Mae y pysg. ,twr a'j fasgeA ?t ei gefn, a/i enwak yn ei law, yn un o broffwydi y gwanwyn. Gwena. y friailen yn mon y llwyn, neu yn nghysgod y clawdd pan wela y gwanwyn yn neshau o hir- bell. Gwel ef pan na wel un llygad dynol gymaint a chysgod o hono. Tybia llygaid y diydd ei bod yn ddyledswydd amo ef i gJ" hoeddi fod v gwanwyn wedi dyfod unwaith eto, er mat ychydig o)j effaith a deimhvn ni yn ein cotiau mawrion a'n menyg Fwch i'r goedwig, a gwelwch yno broffwdi Ewch i'r goedwig a gwelwch yno broffwydi y gwanwyT}. Nid yw y gollen a'r helygey er- icied wedi bod yn broffwydi gau. Hwy yw y ddwy gyntaf o deulu y goedwig i broffwydo am ddyddiau gwell. Mor awgiyrniadiol yw "catbau'r helyg, ond mae miloedd yn eini }i«' ".Wi» gwlad na wyddant beth yw y rhai hyn, serch 1 eu bod' i:'w gweled bob gwanwyn cyn bod son am ddeilen. Dyna fiodau yr helygen. Rhaid iddi hi flodeuo cyn cael dail, a deilio wedyn yr un pryd ag ereiil o adkjuocmadaiu' y gwanwyn. A wyddcwch chwi fod, gwryw a beeiyvv yn nheulu pcb pren? Oni bae hyn, ni byddai ffrwythau ar un o honynt. Ed- rych wch ar y l'lwyni evil yr adeg ,I hon of'r fiwyddyn, a g\velw'ch y g\va.haniaeth sydd rhwng yr addumiadau arnynt. Mae pob pren yn meddu y nodwedd hon. Y gwynt sydd yn cludo dtefnydd i ffnvythioni o un vr llall^h! y gollen, V dderweni, a choedydd erciU, tra mae y wenynen, sydd yn gyfrifol am tfrwythlonder y coed sydd yn talu iddi sua eu cusanu. Dyna ddigon am broffwydi y gwanwyn. hyd nes delo'r gcg i ganu.

-:0:----...--Y DYN IEUANC.

1 EISTEDDFOD GADEIRIOL GOS'EN,…

--

3. Yr Ysgrif.

4. Y Farwnad.

5. Testyn y Gadair: "Ymson…

--;0:-P'ENYDARREN.

— :: ¡ Y PLA YN UGANTT> t.¡

---CYMDEITHAS L'ENYLDOL A…

..............-:0\:----ETHOLIAD…

—_:o: . | ! YMADAEL HEB RODDI…

vNACH DUR A GLO CANADA.' i,

Advertising