Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Yr ydwf fi ac S omll wedi gwneud arch- ^X ~QLa "^r wyf wedi analy*o wiiiad jnanwl i mewn i ansawdd GEORGE'S Jy GEORGE'S PILE AND GEAVEL\ eich Pdeni, ac yr ydym yn cael eu g;- „ i p n r >r • • f/ ac yr wyf yn cael eu W yu gyt;inM)ddedjg or cyjfeirutu DTI f D TT) JIUri I j Iljriiiol tyncraf. Yr wyf xvedi eudefnyddio j" I Li 0 l"l A V I*, I j If ^°d SyfaIisoddedig o ddefynddiau A I yn heiaet-h am flynyddan lawer nifwn J llyximol. Nid oes ynddynt ddirn o natur I- private practicr, a hvny gyda ll/vuddiant 1 DTT Y C I! 1 I I r 1 LlLO* I; fetelaidd. la YDWYF OR FAEN KU I I inHlcduj. l:hodd:mt esniwythad l>uau i r.ti I II *•<"»■" I 1 ui-wn sefvllfa anobeithiol o he.rwydd y J Ij BOD f. FEDDYGTMAETH DBA GWEETH- IB V Piles' a'r Grave}. Ac nid wyf yn petruso PAROTOIR Y PELENi UCHOD PAWB AT y DOLUBIAU HYNY AB GYFEB J dweud, nad o«w, inevyn gwirioi.edd, eu j MEWN Tftl O DDULLIAU Y\ PA- BAI Y MAENT WEDI I V cvttclyb fel meudygmiaeth tuag V\ A. fg Y at wella -y Piles a'r J GWAHANOL FEL Y CANLYN: EU HAilCANU. No.l GEOHGE I PILE & GRAVEL TILLS '■ Nj. 2-GEO.iacs GRAVEL PILLS. rn m m m m „ m ,» m m „ No. 3 "UcOHGE'S PillS FOR Ttu PI. ES. ju- m mm m m v GOCHEI WCH DWYLLWYR. I! -■ o o GOCHELWCH DWYLLWYR. wi, blyth Lu Iz. 11 2,. yr uu. — Ji«wu to/ulau is. 14 2*. 9u. yr uu. ( Jlt_t Daliweh syhv fod onw y gwn-uthnrwi- Gofynwch yn eglur am GEOEGE's Pills, ur ^:awip v Llywodra-th sy.'id o amgvlch GAM BOH Ffc-BuiLLYDD PARCIIUS AC EE KICH PKUSWADIO, na chymerwch 1>«»1» blweh. lifb hyn nid oes dim yn JDU^Y Vlt IlOLL FVD a"d Gravel Pills," o wneuthuriad J wjrion*iddol. ■1 ■ ■ ■ — C^ « a ■ ;Tk- [ R F^MO YWY TWGBL A. -OF PEN POEN YN, Y LWYNAU GW'II TGWAEW, COLIC, IjJW!R POETH AD ATALIOLJ I LUMFIA^EIFL^A, I I RHWYMEDO, &O. I r T • m m „ w r • MB. GEORGE, f — PD AUDI I'Ki* Sill, UHVUNBV. II -tr 1, \r III ri rV; VI 1» Pl V r*I I I I liaTHnnch pleasure In bp»rinp tcatlinonv to tlis D-*ar r^sr,—V our Pills take well here, ,J v-* k 1 *—* *—1 trc«t »■«.■«<•>• .>ty«.nr f-iiu n»r IMUH amt r.raT«i. f ativ»y* j. Tt.ni • rw<>iumtiinl"tli»iiii with tin* (criutont coiittdsnce to my OUII- ana in time I snail have a large Optmug "TID'I T" "T" ^1 l"iunr«i»« U-in»r<uij«'riiirto»jiYiitiiurm«licine inreliaTing <■ .i vr 4- J J. I I IO. 'trouliIi'Kouiv ami painful dihordurg, aiut am rarely tor tnein.-—lOUIV truly, diuapyoittUd ece» in ftioH WHitimtit iutve*. u' 1/ \r I rom#ln, yoUM trnljr, lteyol himUy. y mm y I'tUni hyn yn Fcddyginiatth FRANKLIN DIXON. 4 SICft. BUAN, A 0I06EL I'R I — -_■ PtLESARGHAVEL. il i lllu". o ,¡I,vldt, (lU ruill bob amtcr uh <a ca-lun nuttut:— ^^ll1"" 1 1'lu>'n'r >i», out X > N. NEH YNVCtfN. VSi*FNO £ MNrfEN,DIFFY« tvwrr S,«- "«»X WKLLHAT) X rhwyweoo. llynoEH mah. D.FFt« l8 K »nJ,l f • t J» it »* ANAJL, Pi* EM VN ? A.Ci'AU A f'» l-WYNAU,$URMI J s 1{ o PfQ 1 KJ .UOL. — Buill Yn Y t YdTYM .# P jFN "JtPFAWtt VN Y COLUOOION Hr Wyf Wvdl U>d JTB X A Z 'j(Pt*Avvn YN i COLUUOION, ylul)0(lni gM1 l4|4.y a'r cjrttTel, yn nfhyd 4 V S> I) ll**Wt*r <> JlyilVviUUU f*WA £ -wYMT c t.ir:. IE MLAO <i WYSAU YN > f ««lui uinwr Hr rui rtiiiifraa yn dufvwnul, hiu tua *V y ;i'r (ii'.iv'el ISI 111 CEFfl-Y L',VYNAU. A i;v'A-loD YR YMYStAROEDD. j^udiUe mlyiiedd, tc uii y Iiump mis vluf cya i ml '» n () r 11 ,■ -J wV' f>v.'Pp-ATALiAO, Y LIWFLttA £ > YN M yw,<l ur ruL ]it*l(')ii cliwi, yr wfctlilwn wctli fy J yv ofMiii\s'h vil i w.'iyll ar t\ 9WL AO ANE sychuiIp • ^i.a* ANYMUNOLYH j llwyr ^a^iliiwu i wo* yu y ty. \r U'Jii y fath l>i»on I 111- ■• lii y ikhmi achi>?etll i mi. a'r I <iENA(J f EN YN Y SOP. w -tl-o. CHWYDDIANT Koiidu* yn fy npholuddion, fy n^liylln. m'm y»Kjf»iut, » if A f JHK'U iimwr yn fy tuhvn, tvc yn fidilwgau liendro, ful nag 1 I IIUT j il i i.i.'K'li. i' f vvnaetll Uoctunuifl 1 f «a!lwu putli;iu yn fU lliw *'u Uun jil'i.Mtol; ui»-wu 1 ni; j, vr I £ S W!T8AD U l.-iGYiCHO' I ^ttir yr urddwu w«li fy Iwyr andwyo e»n bom» «flni, f«l I *J' 1 h ■ I I uM.gitllwu gmlu f«d modd i mi byth wella; ond diolch 1 I 1 v. > ulvll? Mi 'M cr'UII Iiyiiy, I ^t:nc.«eMOU. I Awdwr ]iob duioni, a jilmreli i chwltliua. I i i-<nd IP di1' w I- r>.M v Till liri (I T v, it* T» T» C< 1 YnmhHii l-ythefnoo. Jrwy dd<-fnyd'lio rich releni yn ol I l-i_.ii.i-!> 1 .wi .Hi- Pi all \i 11 u Utl o I J_ G7!OP*GKE, M.R.P.S., olohcyf.irwv-ddrd.yr owbWnymK.ill.i dilyufy Iitfalwvdi- ijonvut. I'rvitat.J llvs-hnul <> Gr.O ::GK 8 g«-th py«u« a'ui»»»hlf««r. Vi Ofddynt yn fy rifcuclla •# V :-i. A (-■•. <.1,1rH„,r.,is If J Tr -l I X. t-r»iddlitbynwybiHllmi,K«n y uiodd tawel ac wuuwyth -i.viii I.ua t yr orddyut yn gweitlircdu arimf. ,M U si-io' u ho T:i yr i/diryf -t-n « ■ A *i r\ r> r> A M C IJ I D IT Vr ocdd fy nghyfanf'ddiad wedi mynod mor ;g J I I U A IN O n I n t. V a c-tiLn.i. ond drwv harliuii i'w cymoryd. y n "ir/t .—- iaaviit widi fy adierjd i'iu gwres fcl cynt. P, |DWAliDS, fy)) «e yr wyf fd^d yn imnc kVlUT.Ai-.bi. la^St'U'lm.Ljjj.um'La. X^jJ.VVID DAVIE3. ¡ Bala ArgrafTwyd a Cbyho«ddwyd gan H. EvANs, P v\)d(1fa'r « Cronicl," Tegid St., Mfti 3,1878. "v.