Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

.0 Yi- vdwf fi ac weiil wedi gwn-.ad arch- cV Yr wyf wedi analyso NW wiliad manwi i mewn i imnswdd GEORGE'S roo" GEORGE'S PILE AND Gravel^ I eicli l'eleni, sic yr vdyni yn cael eu A j if. J bod yn gyfansoddedig o'r cyflciriim T^T 1 0 T% A 1I"T^T f/ ILLS' ac cae* eu j Ihji-l-uol tyncraf. Yrwyf vedi eu defnyridio R I L EL & FJOAVEL bod yn gyfansoddedig o ddefynddian yn lielaetli am flynyddnu lawer mown Jj Uy,ieu„i, Nid oes ynddynt ddim 0 natur prh-att practtcc, a hyny gyda lln-ijddirtnt II DTT T Q I' 1 nodedhj. lihoddant esmwythad Iraan i raijj tTLUUZ>, || fetelaidd. YR YDWYF o'R EARN EU j] mew n pefyllfa auobeitliiol o henvydd y I 11 bod YN FEDDYGINIAETH DRA GWERTH- J V Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD Vy FATVR AT Y DOLTJRIAU HYNY AR GYFER I V dweud nad oes, mewn gwirionedd, eu i MEWN TRI O DDULLIAU V pA RAI Y MAENT WEDI Y cyttelyb fel meddygmiaetli tuag <v. V at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: EU HAMCANU. -jK?// \\— Gravel. — n n \v' Vj/jf HUM. NO. I-GEORGES PILE & GRAVEL PILLS. \5/^00NJ NO. 2 -GEORGE S GRAVEL PILLS. MM -,G > «. _» M M No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. = GOCHELWCH DWYLLWYR. 30CHELWCH DWYLLWYR. — Mewn blyohau Is. qe. a 2s. 90. yr un. Daliwcli sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynweh yn eglur am GEORGE'S Pills, ar Stamp y Lly wodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC JR EICH PERSWADIO, na chymerwcli i| bob hI weh, Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD. < "Pil., and Gravel Pills," o wneuthuriad winoneddcl. neb arall. I v „ ( ~g)J ■ POEN YN Y CEFN kp Y-GAFTIDER Y14 Y P E N < J POEN YN Y LWYNAU 1,,1 .IJ,¡;J ''I I! ,I GWYN-r, GWAEW, COLIC, il DWFR POETH AC M LUMBAGO,' SCIATICA, RHWYMEDD, &c. ¡ "'I II ■ GEORGE'S MR. GEORGE, *-v»* j—% o T~* r w m» DEAR sm, khimney. Dear Sir,-Your Tills take well here, 1 PI LLE CK GRAVE L and in time I shall have a large opening -pTj -p a a"totaBsnpwiortoww^erin^criS'toreife^w fViatn V/milcj +,.niv '—1 -l—Jb—^ ■ tliose traublosome and painful disorders, and am rarely lUi UltlU. lOUIS LlUJy, disappointed even in most obstinate cases, G. OWEN. Chemist to the Eoyal Family. v z> I remain, yours truly, y Pclcni hyu yii Fcddygvniacth FRANKLIN DIXON I* wuTm~im -„ w A SICR, BUAN, A DIOGEL I'R I 7~_ PILES A'R GRAVEL, 1 ac i luaics o anhwylderau ereill sydd bob ^"v amser yn eu canlyn. megys:— yT iJfldW a»> «S8 rill?1 <?~J POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, DIFFYG r S — X' GWELLHAD "^V TREULIAD, RHWYMEOD. LLY NG ER MAN, DIFFYG j ^awn ml k* TUlYFFDDOT -Rum X ANADL' POEN VN YR ARENAU A'R LWYNAU' SURNI X hefy'd. Yr wyf wedi bod yn X J> f YN YR YSTYMOG, POEN1 DiriFAWR YN Y COLUDDION, ymlM1W)i gan y Piles a'r Gravel, yn ughyd JX\ 1/ yn glat llawer O flynyddau Y> CWAEW. CWYNT, COLIC, TEIMLAD O BWYSAU YN Y sotoi mawr ar rai amsram yn dnfewnol. am tn* 'gan V Piles a'r Gravel Braidd CEFN' Y LWYNAU- A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, S den-ldcf? mlyucdd, ac amy pump mis olaf cyn i mi x\ h \i h U ) 1 1 (Jl. <f DWFR POETH, DWFR-ATALIAD, Y GWELEDIAD YN pad gafael ar eicli pelcni cliwi, yr oeddwn wedi fy A yr oeddwn yn Juiuog 1 SCiyll CIX* iy BWL AC ANEGUUR.SYCHDER A BLAS ANYMUNOLYN §; liwyr GAT'TLUWO i aros yn y ty. Yr oedd y fatli bocn nhraed V poen tt achosent i mi a'r A GENAU, POEN YN Y BCRDTWYDYDD, CHWYDDIANT I; pifidus yn fy nglioludJion, fy nghylla, a'm Jjsgyfaint, a A £ '1 YN Y TRAED, &c. | lidcn mawr yn fymlien, ac yn feddw gan liendvo, fel naa \1 I; ysgaincler yn ty mhen. J e wnaeth Doctonaid I I gallwnamgyffmlpethauyneulliwa'ullunpriodol; mewn .1 Jj Aberdare a Merthyi eu goreu i mi, ac yr I RHOODAHT E8MWYTHAD UHIONGYRCHOL. I; pdr yr ood.iwn w«,u fy iwyr andwyo g,m i»cna soinw fel 1| |1 r i-xi.i-.il 11-. 1 I i nas ffallwn gvoclu fod modd 1 nil byth wella; ond dioleh 1 | wyi wecll tail! iddynt bunoetid lawer am hyny, I PERCHENOG, I Awdwrpobdmoni, apbarchichwithau. il ond ni. dderbyniais fawr lies oddiwrtli un o ;J J. E. GEORGE, M.R.P.S., V\ honynt. Irynais flycliaid o GEORGES /V gaetli gj'dag egni a phleser. Yr oeddynt yn fy ngwella PILES and GRAVEL PILLS, a cliymerais j] IIIR W A I A", toW01 ^esmwyth/ ddau ddogn o honynt—?/?1 ydwyf yn n Anjinnr>AMouiDr Yr oedd fy ngliyfansoddiad wedi myned mor £ I V\ /M ULAIVlUKLiANbnIKL oera clilai, ond drwy fcarhau i'w cymeryd, y ywuiiyu, ttiui. xnacnt wedi fy adferyd I'm gwres fel cynt, Jr BENJAMIN EDWAPiDS, ( ft) j ac yr wyf fel yn^dyfod yn ieuanc o'r^ .-——TS-——— Argraffedig a Chyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr TydBI.—DyddGweDer, Awst 8, IF84.