Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

am i'r udgorn roddi sain anhynod ar y mater holl- bwysig hwn. Dywedodd Mr Samuel Motley, sydd ar y Royal Commission sydd yn chwilio i gyfiwr tlodion Llundain, fod tai- rhan o beda'r o'r trueni ddaeth dan eu sylw hyd yn hyn yn cael ei achosi gan y diodydd meddwol. Araw.inrfod gwr mor uchel a Mr Glad- stone, dywedwn fod niweidiau anferth y diodydd meddwol yn fwy nag effeithiau difaol rhvfel, a phliiu, a uewyn wedi eu rboi yn ngbyd." Os oes g:1'1 drueni cymdeithasol ei gri, mae'r nodau mwyaf calonrwygol wedi eu rhoddi gan y diodydd meddwol. D ma ffyn- onell fawr trueni cymdeitbasol ein gwlad. Eglwys Dduw, dyma dy arclielyn Beth yw dy ymdrech yn ei erbyn ? Mae difaterwch yn anfaddeuol gyda'r gallu ofnadwy hwn. Ymosod ar y fasnach P ac ar y mas- nacbwr-da iawn ond dangoswch eich dwylaw-onid ydych yn gofalu am gadw y poteli bir a'r poteli gwirod yn eich dwylaw ? ac y mae eich dwylaw yn cael eu rhwygo a'u gwaedu. I flwrdd ciiedydd o'n tai; gochelwn roddi eysgod help i'r hyn sydd yn damuio ei filoedd. Dynia'r ca,,r ig y ma,e genym i ymladd âg- ef, ac y ma-! y Philistiaid ereill o bechodau yn llecbu yn ei gysgod, ac yn dilyn ei ol. Peidiwn a gwastraffu ein nerth ar y Philistiaid, a gadael y cawr yn fyw. Dywedir am y Philistiai I gynt—" A phan welodd y Philistiaid farw o'u cawr hwyntj hwy a ff'oisant: fe ffy y pecbodau ereill yma o'r wlad, ond i ni gael pen y cawr i lawr. I'r gâd, ynte, a chofiwn fod y rhyfel hwn mewn modd arbenig yn rhyfel Arglwydd y lluoedd. Dyfwn hwy a'r Efengyl fendigedig at eu gilydd. Efengyl i'r truan yw ein Hefengyl ni. Dywedwn wrth y tlawd am yr anchwiliadwy olud," ac wrth y truan am yr Hwn sydd yn myned i'w freniniaeth—"Canys Efe a wared yr angenog pan waeddo, y truan hefyd, a'r hwn ni fyddo cynorthwywr iddo wrth yr hwn nad oes neb yn oi garu nac yn gofalu am dano am Dduw a'i carodd a cbariad tragywyddol, ac sydd yn gofalu drosto, ac y gellir "bwrw ein boll ofal arno Ef;" wrth rai mewn caledi am Geidwad ar eu cyfer. Golwg arno a ddwg iachawdwriaeth i dai a ehymydoga thau cyfain. Parhewch i adroddiddynt yr" Hen, hen banes am Iesu a'i farwol glwy' Maent yn werth eu ceisio. Onid oes o dan y trueni yma. ac ynddo ddynoliaetb dros ba un y bn Crist farw-rhywbetb sydd yn fwy ei worth na'r bydoedd? Clywsom am adeilad eang mewn dinas "nwaithafwriwydilawrgan nerth ofnadwy ystorm. Caeddynion yno i symud yr adfeilion ac wedi bod yn gweithio yn hir a phrysur, clywent lais egwan o'r dyfndpr yn dyfod atynt ac yn dyweyfi, Not dead yet." Acfet yr oeddynt yn clirio mwy o'r rubbish, deuai y llais yn gliriach, "Not dead yet; a chawsant hyd i fachgenyn bychan dan yr adfeilion, a cbawsant yr hyfrydweh o achub ei fywyd. 0 dan rubbish y trueni cymdeithasol, mae yua rywbetb gwerth i'w geisio. Mae yna ddynoliaeth yn dyweyd, Not dead yet Clodd- iwch yn ddyfnach, a daw y llais yn gliriach nid yw eu teimladrwydd wedi darfod. Maeynale i'r Efengyl fachu ynddynt eto-" Not dead yet." 0 dan haenau y trueni mae yna ddefnydd addurn i goron yr Emmanuel. Awn i'w ceisio, nid yn ein nerth a'n doethineb ein hun- ain, ond yn ysbryd Jehosaphat, pan y dywedlfi-" 0 ein Dnw, oni ferni di hwynt; canys nid oes genym ni nerth i sefyll o faen y dyrfa fawr hon sydd yn dyfod i'n herbyn ac ni wyddom ni beth a wnawn ond arnat TI y mae ein llygaid." Sefydlwn ein llygaid ar Dduw, dysgwyliwn wrtho, a BYDDWN WYB Yn ddiweddaf galwodd y Cadeirydd ar y Parch Thomas Rees, D.D., Abertawy, i dra- ddodi araeth ar

DDYLANWAD Y CYMRY AR Y GENADAETH…

Galwadau.