Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

» — ■ .1 Yr ydwf fi ac ereill wedi gwn-iud areli- 'i^flfchri Yr wyf wedi analyso wiUad manwl i mewn i ansawdd GEORGE'S iff** "GEORGE'S PILE AND GRAVEL bod yn gyfansoddedig o'r eyjjciriuu X "nil TP fi n Jl \f T1 T PlLI*S' aC yr yn Cae* eU lhj.su-uol tyncraf. Yr wyf wedi eudefnyddio «\ r I L K y fl A V JlL ( gyfansoddedig o ddefynddiau I yn helaeth am flynyddau lawer mewn I UytwMl. Nid oes yhddynt cldiin o nattir I private practice, a liyny gyda llwyddiant f>T T T <5 I .t 11 | nodcdig. Ithoddant esmwythad buan i rai |J jj e ai R YDWYF OR FARN EU |J I u;e\v*n sefyllfa anobeithiol o henvydd y IJ 1\ BOD YN FEDDY'GINIAETH DRA GWERTH- II 'I Piles a'r Gravel. Acnidwyfynpeti-usoy PAROTOIR Y PELENI UCHOD FAWR AT Y DOLumAU HYNY AR GYFER Vdweud nad oes, mewn gwirionedd, eu MEWN TRIO DDULLIAU V PA RAI Y MAENT WEDI I :i at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: EU HAMCANU. JE> -Gravel — <$>' /j ^4* WILL No. 1-BEORGES PILE & GRAVEL PILLS. N^%00N, No. 2- GEORGE S GRAVEL PILLS. No. 3-GEORSE'S PILLS FOR THE PILES. II GOCHELWCH DWYLLWYR. — o n GOCHELWCH DWYLLWYR, I J| Mewn blyoliau Is. 1 Jo. a 2s. 9o.yrun. I 1 Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr Gofynwch yn eglur am GEO RGE's Pills, [ ] ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC ER EICH PERSWADIO, na chymerwch I I bob blwch. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YR HOLL FYD, "Pile and Gravel Pills," o -vneuthuriad L | wirioneddol. neb arall.. | 1'1{ 1!tl ~P8^ Y TRftED I | GAF,-»;|Y|T? £ n J j POEW YW V LWYNAU f 0 W A E W, COLIC, UJR, POETH AD 1.0, SCIATICA LU RHWYMEDD, &c. I T I *^f C-V V.. c: I L-t C;; I F- I s 1 MR. GEORGE, (' HTT n o /xr> Axmr < dears™, rhvhskv. I -r> o- -sr Ti-n i „ KI 1 Ti fv. 4 T K A V r< 1 i I have much pleasure in bearing testimony to the ) Deal hir,—Your Pills take well here, V«A A » ■ *—* great efficacy of your fills for Piles and Gravel. I always I I- TIHI .11 recommend them with the greatest confidence to juy ens- ] nn(l m time i shall have a large opening I V~T""T" "T" <—-< toincrs as being superior to any other medicine inrelieviikg & ~1— _L III ItsZj those troublesome and jiainful disorders, and am rarelu •j for tlieiii.-Yours truly, disappointed even in most obstinate cases. V n rvlTr r?\T I remain, yours truly, J vr. UVVljiN, Chemist to the Royal Family. y mae y Peleni hyn yn Feddyglniaeth FRANKLIN DIXON. ow N,R—II.,I" SICR, BUAN, A DIOGEL I'R PILES A'.R GRAVEL, ac i luaws o anhwylderau ereill sydd bob IlL' J, amser yn eu canlyn, megys:— 1(1/1.(tarivr" a., >T u*WI,A' os» POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN. DIFFYQ AwTL SYB •• "GWELLHAD '^4. X TREUUAD. RHWYMEDD. LLYNGER MAN DIFFYQ if I6, aC a»W,l i™nimi\ pn™miv,T » B™ ANADL, POEN YN YR ARENAU A'R LWYNAU, SURNl hefy(1. Yr Wyf wedi bod yn o KHYFEDDOL. —iium YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN YCOLUDDION, f ymbooni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd l^X //$yn glaf llawev O flynyddau J r*r. CWAEW. GVVYNT, COLIC, TEIMLAD O EWYSAU YN Y a, seini mawr ar rai amserau yn dufewnol, am tua' p;io-< <» Pi'.nrol "Rrii^rl <S> CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, /•' deuddeg lnlynedd, ac amypunip mis olaf cyn i mi x\ y g<m V J iit.b el I Vjjavui. X>idiuu (/) DWFR POETH, DWFR-ATALIAD, Y GWELEDIAD YN A gacl giifael ar eit'll peleni chwi, yr oeddwn wedi fy yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy BWL AC ANEGLUR, SYCHDER A BLAS ANYMUNOLYN llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boon i nlivnpH rrn, v „nol, oohnopnt l mi n'r GENAU, POEN YN Y SORDCWYDYDO, CHWYDDIANT gofidus yn fy ngholuddion, fy ngliylla, a'm ysgjfaint, a II nmaect gan y poen a aenosent I mi, ar YN y TRAED &c I poen mawr yn fymhen, ac yn feddw gan bendro, felnas \1 I ysgafllderynfymhen. Fe wnaeth Doctoriaid 1 ..u.nu.n.ini I' Kalhvnamgyffredpethauyneulliwa'ullunpriodol; mewn 11 I Aberdire a Merthvr eu troreu i mi ac vr 1 RHMOANT ESMWYTHAD UNIONGYRCHOL li ^ir yr oeddwn w«di fy iwyr andwyo gan boena seini fci l| II iL JBlUdlC a iueiuiyr eu goieu 1 ml, dC yr I I nas gullwn p-rcdu fod rnudd i mi byth wella; ond diolch l I I wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am liyny, I PERCHENOG, | Awdwr poi> da-ioni, a phareh i chwitimu. ll ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o jl J. E. GEORGE, M.R.P.S., lj honynt. Prynais flychaid O GEORGE'S V gaeth gydag egni a plileser. Yr oeddynt yn fy ngwella ,'f PILES and GBAYEL PUIS, A chymemis ll HIR WA I If, dda» ddogn O honynt-Y,Y* GLAMORGANSHIRE. JZZ&JGSSR^VFSSSC?// (IW1 yn aayn inch. maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, f 11 Xx BENJAMIN EDWARDS, ( Jg)f y" k'U",1C ll- ><- ArgrafPedig a Chyhoeddedig gan JOSEPH WILLIAMS, yn ei Swyddfa, 21 a 22, Heol Glebeland, Merthyr Tydfil.—DyddGwener, Awst 22, 1884.