Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

The Greatest Success of Modern Pens. LOWE & WILLETS' KLOlNrJD"Y"KE3 FEJN- immvrmsmmmrn Send for 6d Sample Box, post free 7d. LOWE & WILLETS, Birmingham. SEED! SEED!! SEED! THfi most extraordinary value for the money in Garden, Farm, Flowers, and Seed Potatoes. The latest and the best. You cannot ask for the Wrong Seed. Send for a Sample Parcel of Garden and Flower Seeds, 16 Packets, together with a Free Packets of Leeks of an enormous size. All for Is., or 14 Stamps.—LEWIS, SEED DEALER, Eastchurch-street, Sheerness, Kent. A-rr SWYDDOGION EGLWYSIG. LLYTHYRAU CYMERADWYAETH. WEDI eu Hargraffu ag enw yr Eglwys VT hrnynt, ac wedi eu rhwymo yn gryf. Prisoedcl am Flaendal, 3s. 6c., 5s., a 68. 6c. Cludiad yn rhad. Cynwysa y Llythyr Dair Rhan, sef Un Ran w roddi i'r Trosglwyddedig; Un Ran i'w hanfon at Weinidog, neu Swyddogion yr Eglwys i ba un y trosglwyddir yr aelod, yn eu hysbysu o hyny a chedwir y Rhan arall gan yr eglwys ei hun. I'w gael gan JOSEPH WILLIAMS AND SONS, Swyddfa'r TYST, Merthyr. At y Cyhoedd. Dymunir galw sylw, os am gael PROGRAMS Cymanfaoedd Cam Wedi eu Hargraffu yn Ddestlus, anfoner at Joseph Williams and Sons, Argraffwyr, Cyhoeddwyr, &c., Swyddfa'r I Tyst,' Merthyr. Hefyd, Argreffir pob math o Lyfrau yn Gymraeg a Saesoneg. CYFAILL ANFPAELEDIG MENYW Pelenau TS" Towte A STEEL r Ffenywod. SyWlRA YN GYFLYM BOB AFREOLEI DDRWY DI) BOB RHWYSTR, alliniara yr arwyddion poenus Yd(l mor gyffredin i'r rhyw. Mewn Blycliau, Is lie, 2s 9c Snwysa dri chymaint o swm), a'r mwyaf, 4s. 6c., gan noli *eryllWyr. Anforir i unrhyw le ar dderbyniad. lostal ^der am Is. 3c., 2s. 10c., neu 4s. 7c., gan E. 1. TOWLE ai M'f., Ltd., Gwneuthurwyr, Manufacturing Chemists, ^jottingliarn. ochelwch efelychiadau, y rhai ydynt niweidiol a uiwertn. JONES' HOTEL, 7 & 8, SUFFOLK STREET, PALL MALL, LONDON (Successors to MR ROBERTS, Thanet Place.) Most Central Position in London. Adjoining Trafalgar Square. Within five minutes of Charing Cross and the Houses of Parliament. 'Busses for all parts of London pass the end of the street. An Ideal Hotel to stay at. Home Comforts. Moderate Terms. Electric Light throughout Telegraphic Address—'Pleasant,' London. PROPRIETOR H. R. JONES. JONES' HOTEL. JONES wnaeth ei LYS yn dlysach-yu ]-,LUNDAIN, A'i llawnder wnai'n rhatach Hiliodd ei fyrddau'n haelach 0 fael i bawb am TIL BACH, HWFA MON. Llinell Y MOR tawelog TRAMWYFA GYFLYM I DEITHWYR, LLWYTHI, A PHARSELI I BAHIA BLANCA (AM BUENOS AYRES), PORT MADKYIT (AM TBELB W, BAWSOIfj' A PHORTHLADDOEDD EREILL AR- GENTINA), PUNTA ARENAS, AC ARFORDIR GORLLEWINOL DEHEU- DIR AMERICA. s.s. Orcana 4,803 tuD. o Lerpwl ar y 14eg o Ionawr s.s, Orellana 4,829 ar y lOfed o Fawrth Hefyd Tramwyfa bythefnosol reolaidd o'r Twin Screw Mail Steamers i Brazil, River Plate, a'r Arfordir Gorllewinol, gan alw yn La Pallice, Iiochelle, a'r Poithladdoedd Ysbaenaidd a Phor- tugeaidd. Lletyoedd ardderchog i deithwyr y dosbarth cyntaf a'r trydydd. Meddyg a gwein- yddes ar y bwrdd. Cabanau comfforddus, ystafell giniaw, baddonau, peidoneg, llyfrgell, &c., i'r trydydd dosbartb. Prisiau rhesymol. Llwytbi a pharseli am brisiau isel. Gwybodaethlawn gan Y Pacific Steam Naviga tion Co., 31-33, James-street, Lerpwl. Bywyd o Wir Lawenydd, A'r Modd Sicr I'w Gyrhaedd. ESBONIAD NEWYDD AR LYFR Y PREGETHWR. TYSTIA lluaws o w?r o safle fod y fjwaitli liwa ya rhoddi iddynt syniad newydd am Lyfr y Pregethwr, ac yn profi ei fod yn lJyfr llawer mwy dyddorol a chysurlawn nag y tybir yn gyffredin. Pris 2s Cc, gyda'r post 2s 9c. Rhoddi bump am bris pedwar (lQs), gydadarlun o'r Airdw, y Parch HUGH DAVIES (Pencerdd Maelor). AT ARWEINYDDION CORAU PLANT. 31au cyfres o ddarnau at wasanaeth plant, i Soprano ac Alto, yn awr ar law. Pris dwsin, 9c 50, 2s Cc 100, 48 ÛC. c ]RIES r-ull -A-I\T.L)L iln PliANT (CRISTIANA FOR CHILDREN). I ddau lais—S. ac A. (B,.os dewisir). Pris yn Sol-ffa, 4c. MARI JONES A'[ BEIBL. Pris yn Sol-ira, Sc. I'w cael gan yr Awdwr- HUGH DAVIES, G.T.S.C. (Pencerdd Maelor), Plasmarl Landore, R S.O., Glam. Anfonir rhestr o Gerddoriaeth yn rliad. OS am Envelopes wedi eu hargraffu rat aracanion Eglwysig, anfoner i Swyddfa'r TYST, Mcrthyr Tydfil. i BITTERS Gwilym Evans. Cynwysa y Meddyglyn rhagorol hwn rin- weddau iachaol ac adgryfhaol y prif lysiau medd- yginiaethol adnabyddus trwy yr holl fyd. Bittern ittero CKi EYANO YANO, Cymeradwyir gan FEDDYGON, DADANSODDWYR, A FFERYLLWYR, A chanmolir gan bawb sydd wedi rhoddi prawf ami, fel Meddyginiaeth Oreu yr Oes AT DDIFFYG TREULIAD, DOLURIAU YRAFU GWENDIDGIEUOL A phob math o Wendid. Mae yn gwella doluriau a chlwyfau yn yr Ymysgaroedd, yr Arenau a'r Afu, ac yn feddyginiaeth sicr iddynt BITTERS GWILYM EVANS. I iachau tywmynau ac anhwyldei'au o bob math, Yn v meddyglyn hwn ceir r MEDDYGINIAETH BUR, MEDDYGINIAETH LYSIEUOL, MEDDYGINIAETH EFEEITHIOL, 7 MEDDYGINIAETH LWYDDIANUS, MEDDYGINIAETH OREU YR OES, MAE PAWB YN HI GANMOL, NID YW BYTII YN SlOMI, RHYIJD NERTII I'R GWAN, ADFERIAD IECHYD I'R CLAF, A 1\1 WYNHAD I! YWYD I BA W.B. Meddyginiaeth Effeithiol. TYSTIOLAETH. Biakehey N ook,:ger Oldham, Chwefror 24ain. ANWYlt SYR,—Byddaf ddiolcbgar os anfonvrch i mi b t-ta.)d 43 6c o Quinine Bitters Gwilym Evans. Da genyf eich hysbysu fod y botelaid ddi weddaf gefais wedi gwneyd lies mawr i mi. Yr wyf wedi gwella mwy ar ol cymaryd eich Bitters nag ydwyf er's chwe' mis ar ol treio llawer o ddoctorictid yma, yn swydd Yoik, ac yn Liver- poo). Yr wyf yn rboddi y clod yn benaf i'ch Quinine Bitters chwi, a gallaf ddyweyd ei fod yn well nar un feddyginiaeth wyf wedi dreio erioed. JAMES ROBERTS. BITTERS GWILYM EVANS, OW RRYBVDD. a GOCHELWCH DWYLLWYR. Edrychwch fod enw Gwilym Evans ar bob label stamp, a photel, Gwerthir ef mewn poteli 2s. 9c., a 4s. 6c. yr un Blychau yn cynwys tair potel 4s. (Sc., am 12s. 6c. i'w cael yn mhob man, neu daufonir hwy yn rliad am y prisiau uchod yn ddyogel drwy y post oddiwrtli y perChenoglOu, QUININE MANUrACTURI ty LIMITED, LLANELLY, SOUTH WALES.