Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

RIF pASNACHDAI REltDY-MADES ,j fJAERNARFON, Y LEEDS HOUSE -5 DINORWIC HOUSE, !4 1 CADWALADR WILLIAMS. Y DARPAKIADAU AT Y G A.UA.F YN AWR YN GYFLAWN. Y STOCIAU MWYAF YSBLENYDD ALLAN 0 LUNDAIN, IN CYNWYS, CANNOEDD LAWER 0 TOPCOTIAU I BLANT, 3s I I c, 4s 6c, 5s, 5s 6c. CANNOEDD LAWER 0 TOPCOTIAU I FECHGYN, 6;; lie, 7s 6c, 8s. CANNOEDD LAWER 0 TOPCOTIAU I DDYNION, 12s, 14s, 16s. CANNOEDD 0 SIWTIAU YSBLENYDD I DDYMON, BECHGYN, A PHLANT AM BOB PRIS. Y STOC FWYAF YN NGHYMRU 0 DROWSUSAU I DDYNION,3s 6c,4s,4s 6c,53. GELWIR SYLW NEILLDUOL AT Y CANNOEDD 0 GOTIAU INDIA RUBBER GYDA CAPES WEDI EU GWARANTU, 22s lie, gwerth 30s. CANNOEDD LAWER 0 JACEDI WEDI EU GWEU, Is llc,2s 6c,2slie,3s 6c,3s lie. DIGONEDD 0 DDEWIS 0 DRAWERS, SINGLETS, CRYSAU, COLERI, FRONTS. BRACES, CRAVATS. A MUFFLERS. DILLAD OIL 0 BOB MATH, COTIAU OIL DUON MAWR GYDA BINDING LLEDR, 8s 6c, 10s. LEGGINGS BRETHYN, LLEDR, OIL, AC INDIA RUBBER, Is 9c. 2s, 2s 6c, 3s. CANNOEDD o Trousu,au Melvered a Ffust;on, Gwyn, Llwyd, a B-own. MILOEDD o Jacedi Llian Gwyn, Llwyd a Glas, a Serge, o 2 i tyny. STOO ARDDERCHOG o Hetiau a Chapiau o bob math. Y cwbl o'r Gwneuthnriad a'r D^fnyddiau Goreu, a'r '.Ffasiwnau Diweddaraf, am ba ragor- iaetbau y mae y Masnachaai hyn yn adnabyddus er's blynyddau bellacb i drigolion Mon, Arfon, a Meirion. Coiwch :-Y LEEDS HOUSE A'R DINORWIC HOUSE, CAERNARFON- CADWALADR WILLIAMS, CYNYGIAD GWERTHFAWR, c AM 4 WYTHNOS YN UNIG. Gwerth 7s 6c o Lyfrau Newydd am 5s wedi eu rhwymo yn hardd, sef Cofiantfa Phregethau y Parch Richard Owen, y Diwygiwr, a Hanes Methodistiaeth MOID, am oddeutu cant a haner o flynyddoedd, Anfoner Postal Order i Mr D. Jones, Publisher, &c., Caxton House, Amlwch, GUNN BROTHERS, I MERCHANT TAILORS, HOLYHEAD. I BYDD 4\1 Y SHOW ROOMS MWYAF ALLAN 0 LUNDAIN WEDI EU LLENWI O'R NEWWYDD A'R I!Pd!JjIJrNA T in n't:nnt ha i' AT Y G A XT A F MEWN MANTLES, JACKETS, FUR CAPES, FUR TIES, MACKINTOSHES, UMBRELLAS, &c., &C. STOC FWYAF 0 JACKETS. STOC FWYAF 0 MANTLES. STOC FvYYAF 0 MACKINTOSHES. STOC FWYAF 0 FUR CAPES. STOC FWYAF 0 FUR TIES. STOC FWYAF 0 HETIAU GWELLT. CYFARS NEWYDD AR UMBRELLAS o Is lie i fyny. ETO, SIDAN, o 23 6c i fyny. 171 3 IL -j,t=!ik- PRYNWCH SIWTIAU 21s YR AFR AUI^. PRYNWCH SIWTIAU 30s YR AFR AUR. PRYNWCH HETIAU FFELT Is lie YR AFR AUR. PRYNWCH HETIAU FFELT 2s He YR AFR AUR. COFIWCH EDRYCH AR CARDIGAN JACKETS 2s 11 c YR AFR AUR. 144 O LATHENI O BEAVER TRIMMINGS AM Is 3\° DRESSES. BRETHYN MELTON, 2c. ETO, DAU LED DA, 8Jc. AMAZON CLOTH, DAU LED, shades newydd, Ilic. CHEVIOT STRIPE WEEDS NEWYDD 9 c. SERGES FAST EU LLIW, Navy Blue a I Du, gc. KNICKERBOCKER TWEEDS, DAU LED, Is Oc, ASTRACHAN DAU LED, 2s 9c. STYFFIAU PEISIAU, 6Ac. GWLANENI TRYMION DA, at Grysau Meibion.. n-c. BLANCEDI o 3s 9c y par. I UWILTIAU o Is 6c. CANNOEDD LAWER 0 LATHENI 0 CASHMERE DU, am Is 6c, gwerth 2s, at ddresses da. DIGON 0 WLANENI CARTREF WEDI EU PRYNU CYN Y CODIAD, o 5|c i fyny. "r PIERCE A WILLIAMS, YR AFR AUR, CAERNARFON

--mfrít:maiðà.I

u A. WELSOCH CHWI'R FERCH…

, TYFIANT~PLANT.

Mcfn nr }.£1hJ¿Jh.

Advertising

PERSON BRYNGWRAN A LLYTHYREN…

[No title]

ITUDUR ALElJ A'R BYSGOT-WRAie.

"PWYSO MOOR TEWION."

GOLYGFA YN LLVS YR YNADON…

[No title]