Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

YSUFELL Y BEIRDDI

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YSUFELL Y BEIRDD I Y oynhyrohioa gogyfer a'r golofn hon i'w oyf eirio ;—PEDROG, 217 Presoot Road, Liverpool MAE hi'n helbulus iawn yma ar hyn o bryd,— pentwr mawr o gyfansoddiadan o bob math, a Uawer o rai da iawn. Y gresyn yw fod cynifer ohonynt yn feithion, a gofod Y BRY. TEON, o angenrh eidrwydd, yn brin. Er anfon apel, dro ar ol tro, yn erbyn marwnadau meithion, parhant i ddod i law, a llawer olion- ynt yn bur gyixredin. 'Does dim rheswm mewn cynnyg fel barddoniaeth yr hyn nad yw ond bywgraffiad a hynny'n ami o bersonau anadnabyddus, oddieithr mewn cylch oyfyng. Fel y sylwyd droion o'r blaen, ni cheuir allan gyfansoddiadau coffa ond disgwylir iddynt fod o deilyngdod, ac, fel rheol, yn fyr. 'Does dim mwy derbyniol na nifer o englynion coffa da, neu ychydig benhillion rewydd a thlws. Rhaid, hefyd, roi'r flaenoriaeth i ddarnau amserolr-tebyg i englynion doniolgamp R.H.W.—a difyr fydd i bawb eu darllen. Heblaw eiddo R.H.W., anfonir i'r swyddfa -i ymddangos gynted y bo modd,-Annerch ar Briodas Ariannaidd, Y Ddwy Allor, Unawd o Folawd i Fali, Y Gyifesiad, Y Foel Fawr, Bro Ddedwydd Breuddwydion, Soned, I W.J.R. Toriad Dydd, Trials. Y WYLOFUS ALAFON." I AIL RUTHR. I Oynit i'r bardd Alafon—yw gwingo Dan gyngor mor dirion Byw yn dlawd heb Enid lor. Wna'r odlwr wyneb-radlon. Diystyraist dosturi,—dymuniad Mynwes brawd wrthodi, Yn dy stad nid oes i ti, Rhad arnat, ond traed oerni. Oes perygl i Jones-Parri—andwyo Dy awydd priodi ? Rheitiagh o lawer iti Ei ddilyn ef, 'ddyliivn i. Wr hygar, tyrd o'th gragen,—ymorol Am gymares lawen, Lili wyl o Walia Wen, Neu rho wine ar ryw "lancen Wn i am neb mwy ai-ip-iben--na"barcld Mewn bwth oer, diheulwen, Byw'n fynach heb un feinwen, Wna ddewin prudd, neu ddyn pren. Hwb aruthr yn y bore—hel awen O'i phluog orweddle, Mae'n helynt mwy anaele I gynneu tan a gwneud te. Aros, was, beth yw'r sisial-ynganir Yng ngenau yr ardal ? Dyna'i swm llednais-wamal, Ha reit wir, hen flirt yw AI. Os troaf i'w ystafell—mi welaf Yma olion cymell, Y fintai ar ei fantell, Obeithiai gynt bethau gwell. Eilunod di -lawe n ydd--hirae thus, Frithant ei barwydydd, Arwydd siom i raddau sydd Yn chwerwi'r hen chwiorydd. le, llawer Gwenllian-fawr ei hwyl, Yn ei fraich fu'n hongian, Ond wel, wel, wedi lolian, Yn lie gwr, cadd bill o gan. Gwylied, dawVbardd i gealan—bella' oes, Yn fab llwm, anniddan, Oni chais wen a chusan Ei Sunames yn y man. R.H.W. I WILYM DEUDRAETH. I DIOLOH am air da d'awen—" fel Isallt Hefo loesau 'n gap ten Er dweyd ces't dori d'aden (braich) Caf fyth bwyt wr cyfa'th ben. Ceir rhodiwyt 'mraich Ceridwen-i ledu Clodydd Doctor Owen A sut a ble weaist bluen Wych em o barch am ei ben. Cas afrwydd fu'r digwydd,—anfonaf Finnau 'nghydymdeimlad Deall wyf trwy dy wellhad Difyrraeh fu'r adferiad. Plas uoeunydd. ISAIXT. • i PAWB AT' Y PETH Y BO. I YNGLYN a gwneud englynion-y mae Ap Ymysg y goreuon Anturio i fyd cantorion Andwyodd, friwiodd ei fron Cor Ap cyn dysgu cropia,n-yn wanaidd Arweiniwyd i'r llwvfan, Cynnyg gwych, ond canu gwan— Trwyadl arweinydd truan. Dal at y Modulator—a wna ddyn A fo ddwl yn gerddor Ymdwyma i'r gwaith am dymor A daw gwell llun ar dy g6r. MADRYN. ENGLYNION COFFA I Mrs. OWEN, 72 SMITH STREET, LERPWL. Sylv yw, Siwsanna Owen,—dy fyned 0 fewn y ddieithr lpn, A dy orwedd mewn daearen, Heb araith byth heb o'th ben. Yn bur dy galon gurodd—i'r Iesu, A'i ras a'th gynhaliodd A thithau'n ddoeth a weithiodd, Dy ddawn a'i rhad iddo'n rhodd. Dirwest dy gyffes di gadd—a'th ynni A'th ddoniau anghydradd Mal dwr i ami a dewr ymladd Dy fryd pur o hyd y parhadd. Nid ofer oedd dy foreddydd,-ond llawn Dillynion gwir grefydd, Na'th gynhilddoeth ganoiddydd, A'th galon yn ffynnon ffydd. At wan na thruan ni throaist—dy gefn, Ond ei gwyn wrandewaist, A dyma dlawd-mud o lais— Ti ei gwyn a ddatgenaist. Tan ben trymaf trueni—dy ysgwydd Dan y dasg heb wyrni,— Rhoddi can lie'r oedd cyni, Ac o'r herwydd dedwydd di. Yn dy wpithred yn ddedwydd,—ac-wedyn Byth .gyda dy Arglwydd Gwel dy wobr,-galwad ebrwydd- ddaeth o'r Nef Fe'th fynnai Ef fyth i fvw'n ei wydd. I PEDR HLR.

Ein Cen..odi ym Manceinion.

I .0 -Chwarel a Chlogwyn.…

Advertising