Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

Cynllun y Bedyddwyr i gynorthwyo…

Pontypridd a'r Cylch.I

Er Cof. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Er Cof. I Mrs. James, Cynon St., Aberaman. I O'i hir flin oriau aflonydd-troai Trwodd o'r ystormydd I ymlonni am lennydd Dan Haul Duw yn oleli dydd. Dyna baragraffau misoedd olaf bywyd Mrs. James. Ond yn nghanol y ddrycin dioddefodd fel un wedi adeiladu ei charictor ar Graig yr Oesoedd. Hannai o du ei mam o oreuon saint Tynycoed, Cwmtawe, ac o du ei thad o saint nodedig Pontrhydyfen, a chad- wodd hithau waddoliadau crefydd "Ys- brydoedd y Cyfiawn" yna mewn urddas hyd farw. A bu iddi drioedd o bethau a fydd yn perarogli ac yn cadw ei choffadwriaeth hi yn fendigedig, megis caredigrwydd, unplygrwydd a llonder. Ond daeth yr awr derfynedig canol- ddydd Mawrth, Mai 26, gan adael priod dan ei friw, a merch a fu a'i llaw a'i chalon yn estyn balm bywyd i'w mam yn ddi-ball yn ei chystudd a dau fab anwyd, a pherthynasau lawer fydd yn cadw atgofion glan am ei chwmni hi. Y Sadwrn daeth torf ynghyd i'w hebrwng i fan tawel "Erw Duw," a chafodd le i orffwys yng nghwmni y rhai a garai hi fel ei henaid ei hun. Ymadroddodd y Parch. H. P. Jen- kins yn yr angladd yn doddedig, fel dis- gyniad y gwlith ar fore glas a glan. I CYFAILL.

¡Cymanfa Ddwyreiniol Bedydd-I…

Undeb Ysgolion Sul AnnibynwyrI…

Gohebiaeth.

Y SKINTIAr. I

Colofn y Beirdd.

[No title]

Advertising