Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

11Congl y Marwgofion.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

11 Congl y Marwgofion I MRS. ELIZABETH LEWIS, LLWYNCROI, LLANBOIDY. Bu farw'r chwaer annwyl uch- od dydd Iau, Hyd. ,23, wedi bod yn nychu a dihoeni am hir amser. Priod hoff ydoedd in brawd hyf- Wyn Ben Lewis, diacon ffyddlon a gweithgar yn Eglwys Ramolth, Cwmfelin Mynach. Hanai ein chwaer o- deulu adnabyddus iawn yn yr ardaloedd hyp:—hen deulu Maesyrwyn-teul u syldd wedi bod yn gysylltiedig ag achos y TBed- yddwyr yn Bethel, Mynachlogddu, arr hyd y blynyddoedd, ac yn hlaenori yno mewn gweithgarwdh a pharch mawr. Cadwodd "hithau kjraddodiiadau crefyddol y teulu i fynu yn anrhy,deddus. Ni chafodd hanes ei blaenoriaid ddioddef dint I yn, na thrwy ei hanes' hithau. Yr ciedd yn ddynes hynod 0 grefydd- ol yn ei holl ffyrdd. Hawdd oedd canted ei bod yn grefyddol, (nid o gymysgaeth yn uni, ond o feith- ryniad personol. Yr oedd ganddi ddiddordteb mawr yn yr :achos rgor- eu. Hoffai siarad am dano, fac Did yn fynjych y byddai lei lleynwag. yn y capel. Gorfodwyd hi 'nawr ac eilwaith ii golli'r cyfarfodydd oherwydd gwendid ei chorff bran, a mawr fel y gofidiai io'r herwydd Gras amlwg iawn yn ei bywyd oedd ffyddlondeb. Nid ffyddlondeb arwynebol, i'r,achos fel y icyfryw oedd ei heiddo. hi, ond ',ffyddlondeb dwfn a sylweddol yn tarddu -o'i chariad mawr at Iesu Grist. inod- weddid hi hefyd yn amlwg liawn ,gan serchowgrwydd, er gwaeled ei, hiechyd, ac er gwaned ei chorff yr oedd bob amser yn siriol. Yr oedd cryn lawer o heulwen yn ei byw- yd. Byd gwyin oedd ei byd hi—byd gwen a geiriau lion. Yr oedd gor- mgd iO !oleuni sirioldeb ynddi i'r nos aro,s yn hir to'i chwmpas. Biaidd byth y rhodiai ryn y cys- godion llwybrau'r tes a ltygaft' haul oedd ei chynhefin. Oaf-odd gy maint o chos a llawer sydd hedd- yw yn cwynfannu galarnadau i egyweirio ei ;thant yn y, cywair lleddf, ond mynnodd hi fyw ei by- wyd egwan yma yn y lion. Hyn, efallai, ynghyd a chymwynasgar wch mawr ei natur, ia'i gwnaeth yn annwyl gan bawb a'u hadwaenai. Hebddi, mae aelwyd Llwyncroi yn wagr-f.-el pe bae'r haul wedi machlud yno, a thad ;tyner a phedwar o fechgyn yn galaru ar ei hoi. "Yn wir," cledd a min ywcladdu mam. Diddaned yr 'Ar- glwydd hwynt, a chadwed hwynt i rodio llwybrau yr hon sydd wedi eu blaenu. Claddwyd ei gweddillion mar- wol ym mynwent Login, y; dydd Llun canlynol. Daeth torf luosog ynghyd i dalu y gymwynas olaf iddi—i ddangos eu parch tuag 'ati, eu hedmygedd oho.ni, a'u cydym- deimlad a'r tad a'r -bechgyn sydd ar ol. Llywyddwyd yr angladd gan y Parch. D. Gwynfi Davies, gwein idog newydd Cwmfelin. Gwasan- aethwyd ya y ty, gan y Parch. W. Thomas, (A.), Llanboidy. Dar- llenwyd rhannau 10 Air iDuw yn y capel, gan y Parch. Glasnant Young, Bethel. Siaradodd Mr. Dav ies mewn geiriau tyner a chysur- lawn. Er nad oedd wedi cael man- tais fw hadnabod, dywedodd ei fod wedi clywed gair rhagorol iddi. Yr unig tro y gwelodd (hi, yr oedd yn ei gwely, ac jyn isuddo'n gyf- lym' i gysgodau'r glyn, ac eto, meddai, cafodd mwy na digon -0 brawf wrth ei gweled yno, fod yr 'hyn oil a' glywodd lam idani yn wir. Teimlwn yn ddiolchgar i Dad v Trugaredda uam fenthyg cymeriadau fel hyn. Gorffennwyd y gwasanaeth yn jyj capel ftrwy weddi, ga'n (y °ParcK. T. Jamies4 Cilfowyr. Yna aethpwyd i Ian (V hedd agored, ac wedi gosod ei Ilwch i orwedd yn dawel yno mown Hawn sicrwydd ffobaith yr adgvf- odiad, offrymwvd srweddi daer gan "Mr. Davies. Heddwch j/w Ilwch hyd fore'r codi mawr a îhriged y teulu galarus a'r perthynasau oil I vnehvssrod yr Hollalluog. X. G. Y. I Lt. <jr.

HOREB, LLANDUDNO JUNC-I TION.

Advertising

I Aflonyddwch y Frest Wewn…