Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

[ GEORGE'S | PILE AND GRAVEL PILLS. J Mwy gwerthfawr y'nt i mi na'r aur coeth-arbedasant fy mywyd." I I J Arwyddion Cyffredin Piles a'r Gravel T Poen yn y Cefn, Y Lwynau a'r Ooluddion, Dwfr Poeth, Dwfr Ataliad, Y Bledrei f i yn gyffrous a phoenus, Gwaew, Gwvnt, Colic, Y Oylla yn Ghwyddo, Rhwvmedd, I f Diffyg Traul, Surni /n yr ystumo- Cwsg annesmwyth. Teim!ad marwaidd a f a Chysglyd, Bias annymunol yn y genau, Biliousness, Y Bendro, Nychdod, DifFyg T 1 anadl, &c. f II I I 'i' III I I I E R G arm ;i + 17, FIFTH AVENUE, R | QDEEN'S PARK, 9 J LONDON, W., J | RHAGFYR 17EG, 1913. R J ANWYL SIR,—■ I1 ;:| Yn y dyddiau hyn, pan y ceir diluw o dyetiolaethau i wahanol Feddyginiaethau, teimlaf oddiar yr .1 hyn a wn trwy brofiad personol, am dros ddengmlynedd ar hugain, y dylwn ddwyn tystiolaeth ffyddlon | i'ch Pelenau gwir werthfawr at y PILES a'r GRAVEL. Dro ar ol tro y bwriadais ysgrifennu atoch, ond | oedais hyd yn hyn. Own am eich Pelenau ar's dros ddeg mlynedd ar hugain, a CHYMERADWYAIS hwy i ddwsinau o BOBL, gan roi amryw FLYCLIAU i eraill er mwyn eu symud i roi prawf arnynt, a dywedaf yn ddi- F FLOESGNI na welais h-wyln methu a rhoi iachad erioed, pan roddai y claf brawf teg arnynt. In ychwanegol, R credaf yn gydwybodol ei bod y FEDDYGINIAETH oreu ar y farchnad heddyw at y PILES a'r GRAVEL, ac nid M wyf byth heb Flwch No. I yn y ty. GELLWEH DDEFNYDDIO'R LLYTHYR HWN FEL Y MYNOCB PAROD WYF I WYNEBU UNRHYW UN I DYSTIO I WERTH mawr eich PELENAU. Weg yw i mi ddweyd- YR YSGRIFENNIR HYN GENYF YN ho1101 0 honof iy hun, heb fy nghymell mewn unrhyw ffordd gan neb. Ni wyr neb Íy mod yn YSGRIFENNU atoch. Cynhyrfwyd fi i F ysgrifennu gan y llu mawr o GYMERADWYTHAU i "FEDDYGINIAETHAU diwerth at y Piles a'r Gravel a ddaeth F o dan fy sylw PERSONOL droion. Hyderaf na ystyriwch fy llythyr yn ORFAITB, gan mai un gwael wyf am M DDWEYD FY MEDDWL YN GRYNO. K YDWYF, YR EIDDOCH YN FFYDDLON, J I WILLIAM TYLER. F J Y mae y Feddyginiaeth werthfawr hon f w chael T mewn Tri Ffurf. No. i.—George's Pile and Gravel Pills (label wen). i No. i.—George's Gravel Pills (label las). f No. 3.—George's Pills for the Piles (label goch). AI GWERTHIR Y PELENI BYDG/ODUS HYN YN MHOB MAN W merlin BLYCHAU 1S. 3C., a 3S. yr an. GJda'r A Post am 18. 4c., a 3S 2c. GOCHEJWCH EFELYCHWYR. W ] f PERCHENOG: V '-1 I J 1 6[0R8E' WR<PS" H'RWAIN, Aberdare. low i