Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

JOHN JONES.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

JOHN JONES. Mr GcE,-Doas aifnia i ddiiim. eisfc i neb o'w antelrtelhed. ifiuc inia, wflbod mod: i'n wr gweddlw; nid hyny 'di'r achos mod i'n sgrefenu, ond hyii: — MJae'n sr.vr fed Sim, iiy ngwirtuig dbuatn, coffa dia, am dand, beKalclh., yn ddyines gorph- OJÍd] iawn, orid 'dioedd hi dJdJjm y.n pwyso yin agos gyimiin ag y ms'r patpur yna'n ddeyd. A pihe -baisia hii, ngvv|rla% i ocdkl1 hi, a'c mi I'oedkli- wn i'n caam'r ddynas. honlo. Rioedlcr y papur yn deyd 'i bod hii mor braiff o gwaripas 'i cthlaaiioC., pain oedda ni'ai dechra caru, felt pan. o'n i'ji etitstedtl wrth 'i hodhor lui ar iliain y mioir ytU. Rhyl, fod yno un a/rail—o tigalrwg i—yn cafu'r odhor aiMd iddli hi, ait yr un pryd, aic nald oadd 'hi'.n tiaitu fawr o syflw i mt. ODd d'oes yna didum Harder o goel at hyaiy. Mae'n wir, hefyd, bad hi wedi ymdnodhi ymo, and am i"r Ilaniw godri, a dhiwyldldlo i fyny amor udhel, cyn gyim'd aig yr aeth hi i lawr i diwr, iies, 'hanin/eir boclldi Ô'W beiife oeidd yn 'li ymdtoodhii; ar y pryd, pwnc afall. Mjaie'n wirr Bofcl y diir wieidli oodi'm go udhel, ond niid mor uchol a 'hnpirwy dhwaiiltih, eh ware teg. Mke nlhw'in dlevrl bod hi'n codi tonu. mor crfhadlwy Avrtdh niofio, neis oedd cyohiod wrtih v Biae broil a sit.'dh. Anlwiiiriedd nioielilh ftdii'an Siaini (Mum nofio, nnwy ma miinna, rliw ffloito byldldla hi, fel preln, ac elai 'hi byltih i'r gwaed- loid. iMJaiei'n wilt bold hi- weidii rw ypsietio irn- welifti, ac mi poddid liE o'r goiwg am sped, a bubbles yn dwad i'r wynab, a'i bod hi miawn fcempair am vn hair weida hyny, ac yn deiyd nlad Wedldlwn i ddfca yn. ei charu hi. Oth)di md i wrtihu hi mod ;ill oaru oiimSn fyifti dliKJiiL 'hi, ag aMw-n i ar y bro. Orid voldd y papum yn deyd y dyiia/siwto, i ei c'hiairu hi by n-eu. yn .rlhamu, f«l; bydda'r bolbot YIIli deinbyn y GwydJdi^nuadly.ui." Onld. hyd hyny ddim ond tipyn o speit. Wei, i <dhi, mii, dldiolfch allan 0"1' dwr, ac mi aitlit y llllanw la.wr—rnii dlcllotjh yn drlaL, fel nad oed'd ynlo dffim dligon o ddw:r i'r bobol nofio i'r I011. Onfl nflifw, aofiwoh, nid fi, ,sy'n deyd tiyiniy. Maie'ii" stwr fod y dwr wedii mynd i nvle. Itoedd -A-laii yn un jawsii aim didaiwinsio hefyd, ond iafctii galeL Ilawr a syHan dda o tanio fo, a,c 1J1:i aKaiil dhwiriib'i! hiun o gwmpals fel un o'r ty- hvyitih teg, aV tihraeL. hi fetl traed CintdbrdKa,, orid bod nhw'n fwy o fainifc; ond doedd he cklCni u»r tarwr fed! nad aF.lwil1 i gyrthiaed'd batib bynisug hanineir y ffordid 0' i. dhwimpas hi pa,n flildldvvn i a hitiha-u'ri dywnsio wotis. Ond ma iilhw'n deyd Ilia, f edlflad ped!WM o dViyoit on ddum oyirilnaie.dd: o'i cil^vrmipas hii. Tatws a, haden! Nhw oedtd yn deyd,, hetfytd, na chafbdd hi [ÙYed ei mieisur am didiiLafd fel bydd marciheid. erill Til oaieil eu miesur, and1 rnai lainld smnvepio^ fy)cMlit,n mytnd o'iii dhwrnipais1 ho hiafo'i clfefclaop, i''W inosur hi fel bykjefia n/hw'n mesiur diam p. dir i neyd relwe. Ac wedi hyny y byddai ttir fFatri yn biysuir am bum' wyiUhiIli08 yq gneyid! gwtaneini a brebhyn cairtra i roid Q'i chnvuiipis hi. Nlalw wfft .tiyaa nhw ItoedH 'i bysedti' hi, chwajth, dd-in m. bueifliioni fed yr oedd aisio miodirwy feu oJlwjfji biioytcle ac ni fedlrai Sian dlruan ddClm sglul^o, chwatitth, ach-or,, niatwn i bytih a<lae; idldii fyo dreio os na fyd'dx'r llyn weldli rhewi i'r gwa^od. Ondl aim y medim Skvn fwiyita. chwafttbw ol b'u!wA air un pryd, ac y gaUdai hi Syncu taljtiwB fel pills, acmai yraohos o'i marwolaeth oedd liar baisgediaad o dlaitiws oeriion a oliasgeriad o fiaRia, a bold y u.iOlCfuor wedi rihioid galwyn o pa- x'qgloii* o idldii 'hi, a fehaeinu rfnw Iianniar acar o biladtbn mwitattid dnosttfi: hi, -hob neyrl Uee yn y byd iddi hi, ac y bydidai bi'n arfer 81 dhiwWniu Wrifch gyfSigu fel na cMjywa dhi ddiim naw trom- bone, ac y cyimierodid i'r crowriar a:r jury (vv(y(01iinios 0 aimsal- i dfdtwajd < ban, a'n incwasfc a pheitihia fegy; tytdi o didian orid nontmiB i gyld; ac mae airnja' i eiei'o i Biapuir Pawb" ddwad allan dros y gwir, oherwydd faint bynag oleklld ei m)aii(nitM&' hå, roedkl1 HII i yn caru'r dldfylnas hionio. [Alnvn i feiddwl y basa dyuas o faintåfolà hlona'n ddiigon i wastratfu serch hannar dwsin a ibolbol. -Y PllBNTIS.]

FY MHENNILL I.

ORGAN-GRIND Ell,

Y GOLWG YN PALLU

BIL PRICE.

PENOSRIDL DIC Y MRAWD.

"""".-....-Y BARNWR UN OCHR