Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

EIN TELERATJ A'N DOSBARTHWYR.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

EIN TELERATJ A'N DOSBARTHWYR. Anfonir 4,8,12, yn ddifrraul trwy y post, gan ycyhoedd- wyr, i unrhyw le yn ol Ceiniog yr un. Byddw-n yn dra diolchgar i'n hoU Ddosbarthwyr sydd yn derbyn eu sypynau trwy y Post, am drefnu eu ~karchebion yn y modd mwyaf digoUed. Gellir anfon 4 am geiniog, 8 am ddwy geiniog, 12 am dair ceiniog, ac felly yn mlaen; ond y nsae pob rhifedi cyd-rhwng y nifer uchod yn draul ychwanegol i'w hanfon. Ychydig o ymdrech o du ein cyfeillion a godai y 5 i 8, a'r 9 i r 12. Yr ydym am anfon y sypynau hyd y gellir gyda'r Rail, oblegid ei bod gymmaint yn rhatach; ac yrydym yn cael ein dosbarthwyr yn mlwb man yn garedig iawn yn ein cynnorthwyo i berffeithio ein trefniadau. tj Fob archebion (orders) i'w hanfon, a phob arian i'w gwned yn daladwy i RET. H. E. THOMAS, 19, Chapel Walks, South Castle Street, Liverpool. G;7 Yr ydym yn ddiolchgar iawn i'r Dosbartliwyr ffyddlawn sydd wedi anfon y tai yn llawn ddiwedd y chwarter. Talodd amryw yn rheolaidd ar ddiwedd pob mis. Dyna a hoffem, yn o'r lleoedd y mae niter fawr yn myned. OND YR YDYM XX DISGWYL I BAWB LWTB WASTADHAT7 EU CYSRIFOH- XB DDIWEDD x CHWARTER. Cofiwch y rhai sydd ar ol yn hyn, fel na byddo raid i ddyweyd ond unwaith. Yr ydym yn ail ddiolch i'rlliaws ffydclloniaid. ow Y mae amryw wedi anfon atom i ofyn ein telerau. Yr eeddym yn tybied fod hyny yn ddigon eglur ar bob rhifyn; ond er mwyn gwneud y peth mor ainlwg fel na ellir camsymed. DAHER SYLW :— Anfonir 1 rhifyn gyda'r Post am chwarter (13 wythnes) am 2s. 2e. Anfonir 4 rhifyn am 4s. 4c. 8 rhifyn am 8s. Am 12 rhifyn, ae uwch law hyny, rhoddir 2g. y swllt am Pdosbarthu. Nis gallwn ganiatau ychwaneg o elw, A'U lUN- I Tow TRWY Y POST. Caniateir y Postage wrth anfon yr arian C'r swm. Ymdreched ein eyfeillien godi y derbynwyr i 12 ac uchod bob wythnos, ac yna bydd rhywbeth iddynt am eu tra- ffertfe, Er arbed pob camgvmmeriad, dymunir na byddo yr archebion yn cael eu gyru i'r argraphydd, ond yn ol y cyfarwyddvd i-Rev. II. E. Thomas, 19 Chapel Walks South Castle Street, Liverpool.

TELERAU AM HYSBYSIADAU.

AT EIN GOHEBWYR.

f * yUn\O'ø. --

ITALI, FFRAINC, GARIBALDI.

JEFFEREY AC YMBORTH RIIAD.

LIVERPOOL A'R CYLCHOEDD.

CYMDEITHAS RIIYDDHAD CHEFYDD.

CYMER PONTYPRIDD.

EBENEZER A'I HAMGYLCHOEDD.