Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael Rhaglenni Cymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r 'Tyst' a'r 'Cennad Hedd," Wlerthyr Tydfil. YN AWR YN BAROD. YR EPISTOL AT Y PHILIPPIAID: SEP CYPRES 0 ANERCHIADAU ESBONIADOI, AC YMARFEROI, AR HOW, GYNNWYS YR EPISTOL, WEDI EU CYFADDASU AR GYFER AELODAU YR YSGOL SABOTHOL, AC ERAILL, GAN Y PARCH. O. L. ROBERTS, LERPWL, Awdur H Anerehtada14 ar yr Hebreaid," Y Dyn leuanc," Hants yr Apostol Paul," Ge. PRIS 2/6; drwy'r Post, 2/10. Yr arian gyda'r archeb. Pob Archebion i'w hanfon naill ai i'r Awdur— 7 HAMPSTEAD ROAD, LIVERPOOL; Neu i'r Cyhoeddwyr- Joseph Williams & Sons (Merthyr), Limited, Swyddfa'r "Tyst." Y r Elw arferol i Lyfrwerthwyr a Dosbarthwyr. Athrofa Aberystwyth. (Utt o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A LL.D. DECHREXJA'R Tymor nesaf ar Ddydd L Mawrth. Hydref 3ydd, 1916. Parotoir yr efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prifysgol Cymru. Cynygir amryw o Ysgoloriaethau (rhai ohonynt yu gyfyngedig i Gymry) y flwyddyn hon. Cymer yr Arholiad le yn Aberystwyth ar yr igeg o fis Medi, 1916. Am fanyljon pellach ymofynner a— J. H. DA VIS, M.A., Cofrestrydd TRi 0 GATEC1SMAU (AR GAN) I BLANT, Gan y Parch. H. T. JACOB, Abergwaun. ( I.— Y Deg Gorchymyn. S«f II.—Y Nefoedd. (III.—Y Gaethes yn Nhy Namaaii. Y Tri itcho(I yit Un Pampkledyn.—-Pris Ceiniog. Ioe. y Dwsin. 50 am 3s. 100 am 5s. gd. Cludiad wedi ei dalu am Plaendal. I'w cael o Swyddfa'r TYST/ MERTHYR. Poteli 2/3 A 1/9 Defnyddiwyd gan Parch Ohas. Spurgeon, [Parch W. Oarlile, Parch Fuller Gooob, a Oenhadaeth Ley- I sian. I Mab^rysiedir ef yn awr gan I Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Chenhadaeth o flaen unrhyw un arall. GWINOEDD CYMUNDEB ANFEDDOL WELCHI Anfonwch 6c. am ddwy hotel sampl a'n llyfryn arbennig. yr hwn a rydd wybodaetb lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst. iolaethan oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi eu defnyddio. W]EILCIIIS NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE Nen Grawn-nodd Cyngwasgol, sydd yn wir hufen y Grawnsypiau Melusat a dyfir. POTELI PEINT, 2s. 60, pob un 0 ba ral gynrychiolan nodd uwcblaw pam. pwys o rawnwln, wedi en gwarantu yn thydd oddiwrth alcohol, lurnl, Biwgr, dwlr, Iliw, neu unrhyw fater 1 roddi bias. Y mae surni, folly, nld yn unig yn Ddlod Iachus a Melus, ond yn donic cryf-Meddyglnlaeth Natur-anmhrløladwy I gleiflon, neu lie y mae angen maeth; adelledydd y gwaed, torwr syched, a chodwr chwant bwyd. Gan y CynWYI WELCH'S NonAlcoholIc INVALID WINE sudd pur y grawuwln, y mae vu adferydd y gelllr el roddl 1 gleiflon gyda pherffalth ddyogelwch. Anfonir Potel Beint fel sampl, gyda manyllon lawn rn rhad drwy y post ar dderbynlad 2s 6c. Welsh Grape Juice Co., Ltd., Saracen House, Snow Hill, London, E.C 2,000 British Churches have substituted Individual Communion Cups, so providing a clean Cup, free from infection, for com- municants. Are you amongst the 2,000 Churches ? If not, please write for Free Let, Literature, and Testi- monials, saying If samples may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHENDS, Ltd., Birmingham. OEMADHHEDE PRIS DWY GEINIOGYN Y MIS. Gologydd, Parch. JACOB JONES, Merthyr. RHIFYN MEDI, 1916. OYNHWYSIAD: Teyrnged i Goffadwriaeth un o Ragorolion y Ddaear sef Mrs Rachel Lewis, Llwyndu, Glais, gan J.T.G. Mebyd Iesn Grist, gan John Lloyd, Penydarren, Merthyr. Tywalltiad Oyffredinol yr Y sbryd (parhad), gan y Parch Enoch Hughes Abercanaid. Oofnodion Misol, gan y Golygydd- Y Bwrdd Rhyfel Rhyngenwadol-Dydd Ymostyngiad ac Ymwroliad -Jiwbili Gweinidogaeth y Parch D. A. Griffith, Troedrhiwdalar-Yr Eisteddfod yn Aberystwyth. Dyledswydd yr iHglwys yn Wyneb y Rhyfel Presennol, gan y Parch J. Seymour Bees, Ebenezer, Oefn Ooed. Tbn-I Brookfield,' gan Abel E. Jones, A.C., Rhymni. Y Golofn Farddonol-f Milwr Clwyfedig, gan y Parch G. Penrith Thomas, Ferudale-Er Oof am y ddiweddar Mrs Dinah Jones, Llandeilo, gan Gomer Fardd, Llandeilo. Y Wers Sabothol, gan y Parch D. Eurof Walters, M.A., B.D., Abertawe. I'w gael o:Swyddfa'f "Tyst." Yr elw 3rferol J4I>dosbarthwyr,