Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Os am gael I Rhaglenni Gymanfaoedd Canu wedi eu troi allan yn ddestlus, ac am brisoedd rhesymol, anfoner i Swyddfa'r a'r 'Cennad Hedd," Merthyr Tydfil. AT Call now andmake the mostof ??? ru<SA??«Ct'<s?? thiaMMa.tIon&loppotFtunity ???,'?i ^B.. n.?/?MUt-.L? to secure enormous saying! fCM I Vl THOUSANDS of ?.( ? ?A?t<N BARGAINS jygf ?? CAUL TO* B H»*. • now being o?ered  CALL -TO. DAY? R. a?mMl't at drMtio redua- ?7'J? Y ??? ???? ? tten)),&bM!nteIyrega?dteBtof ?N)??? ?(??    oost RailFares a-U &?MUtJ. ?? ?' '?\ mks Exclusive New De- CALL sign. Set Pearls NOWI and Ametbyst Cen- tre axkd Drop. 3 LUCKY-   WEDDING DIAMOND AN;  BIN GEM RINL IIGNE RINL B8  4 Diamonds =A iLn UPselection I |l UKF*^ b-l-tif-I S&P ML ? n<hty ?? B?tret.tn   ( "'?????S ad nehly, -GO& 47 /0 fivn TO-DAYI noing TA BROGONI& Badge of &a) Hundred- of Regiment designs t o it #fill 9/9 Choo" fioul OAat OF AFTtRMOON j 0 CALL handles, blades finest NOW I Sheffield steel. .e YEA. u  ?SS???? S?S? Mf.SX?SSett. y?cA????S?!?.? SaW-d. «? Ut?U ?'WBt?M"? B ?E?—??B?My wMeh, 119 HI8H ITREET I ??=?" watah, LUMINOUS WRiat boughtfromyou • NUTUYL B WATCH. Fully jewelled i"?,?' ?" ????a?M/'C1?t'? ?'  l^r—/ferr, &*&& £ • ?. g B vears.Preerrifeecctt utimmcekKeeeeprieerr m«•»«inu«t«e » a month. Writ* to-day and atkfor H. Samuel's money-savinn O li t a l o g u i, Wr't'tol!aaudw,,wills,dtht CUrrintCaytrliou: vears. Perfect timekeeper. it has a ? '"? '?"' and further Catalogues as published. B i-landsome Nickel did movement  i H. Samuel. 110. MARKET STREET,MANCHESTER. B K. LTD. Coleg y Gogledd, Bangor. (Un o'r Colegau ym Mhrifysgol Cymru.) PRIPATHRAW SYR H. R. REICHEL, M.A., I J,J). DECHREUA'R tymor nesaf Hydref 2il, 1917. Paratoir ar gyfer arholiadau Prif- ysgol Cymru, rhai o eiddo Prifysgol Llundain, y Cwrs Meddygol ym Mhrifysgolion Llundain, Edinburgh a Glasgow, f ac] arholiadau eraill. Rhoddir addysg Farbennigl mewn Amaethydd- J iaeth (yn cjnanwys triniaeth coed) ac Electrical Engineering. Mae yn y Coleg adran liormalaidd i athrawon elfenol a chanolraddol. Cynygir nifer o ysgoloriaethau, yn amrywio mewn gwerth o l40 i £ 10 y flwyddyn. Mae Ysgoloriaethau John Hughes yn gyfyngedig 'i fechgyn aned yn Sir Fon neu Sir Gaernarfon, Ysgoloriaethau Richard Hughes i drigolion Mon, ac Ysgoloriaeth Piercy i drigolion Sir Ddinbych a Sir Fflint. Dechreua'r arholiad am danynt Ebrill i6eg. Ceir pob manylion gan J. E. IyLOYD, M.A., Ysgrifennydd a Chofrestrydd. Potell 1 iii 2/3 A 119 Defnyddiwyd gan Parch Chas. purgeon, [Parch W.Oarlile, Parch Fuller Goooh, a Oenhadaeth Ley. sian. Mabwysiedir ef yn awr gan Filoedd o Eglwysi, Oapeli, a Ohenhadaeth o flaen unrhyw un arall. GWINOEyDD CYMUNDEB ANFEDDOL w IE L c Ill. Anfonwoh 60. am ddwy botel sampl a'n llyfryn arbennig, yr hwn a rydi wybodaeth lawn am ein gwinoedd; hefyd, dyst- iolaethau oddiwrth lawer o weinidogion adnabyddus, y rhai sydd wedi en defnyddio. WELCH'S NON-ALCOHOLIC STERILIZED INVALID WINE, Neu Grawn-nodd Oyngwasgol, sydd yn w hufen y Grawnsypiau Melusaf a dyfir. POTELI PEINT, 2s 60, pob un 0 ba nd gymycMohm nodd nwoM?w pnm' pwya o Mwnwtn, wedi eu gwarantu yn rhydd oddiWMh alcohol, Inrnl, slwgr, dwfr, lHw, neu unrhy w fatm I Mddi bla& Y mae folly, Dd,oz Iaohus a Melus, ond yn o rawnwin, ni u rk 7 IA za N -am donlc cryf—Meddyglnlaeth Natur—MumhrMadwy 1 gleiaon< nen Ue y mae an en maeth; ?deUedydd y gwwaa rwf 9 0 ed a chodwr chwant bwyd. Gan y cynwys WELCH'S on, cohoue INVALID WINE sudd DM y grawuwln, mM yn adferydd y gomr 81 roddl I goo n gyda phorgaitk ddyogelwch, Ammnit Potel Belnt M Mmpl. gyda mmynon lawn, rn rhad y pod n dder bynim 1180. Welsh Grape^Juiee Co., Ltd., Saraeen House, Snow Hill, London, E.C. 2,000 British Churches hare substituted Individual Communion Cups, so providing a dean Cap, free from Infection, for com- municants. Axe you amongst the 3.000 Churches ? If not, low write tot Fm Lit, Literature, and Testi- monials, saying If aamplee may be submitted, Carriage Free by the Makers, TOWNSHEND16 Ltd., Birmingham.