Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

< i K&\ £ '■ h -• ■■— BW" Gall miloedd dysfciclaetiha fod ft EUlera Inlantt" Lift PftWrTftli Wedi arbed byvyd&u, Mol i pob medd- yoiniaeth axe.ll gael ei^ threw yn oUt. ni ohynwyeaat ddim opium, use tmrnyw beth arall sydd niweidiol it baban gwanychaf, gan hyny, dyma Wt BniS f§ddffisiatt& fidfopl i Fabanod pan f» mage dapSd. At achosion o dwymyn goon,, y frech loch, enyniant, pangfeydd, dolur y gwddf, rbwymdra, a rhyddiu y cduddion, holl anhwylderau plant, o wythnOB i ddeuddeg mlwydd oed, y maent ynan- mhrisiadwy. Yn yT achosion mwyaf ar- teithiol, os rboddir dogn pob pedair owr, rbwystrii y clefyd, a symndir pl" aith y perygl. Gall mamau, wrth eu defnyddio, ar- bed bywydau eu plant, a diano rhag oil- lau dychrvnllyd y meddygon. Mae mil- oedd o dystiolaethau wedi eu derbyn, ac yncaeleaderbynynddyddiol, yn oof- piyii rhiweddan rhyfeddol y foddygm- iaeth ^xon. Pan ballo moddion'ereill i wella eich Peswch, Asthma, Bronchitis, neutryW Bnhwylder perthyijjD £ v i'r frest neu'r yggyfaint, ewch at €ich fferyllydu a cheisiwch Botelaid o George's Cough Balsam* Cymerwch efynoly cyfarwyddiadan, a hysbysweh am ei alln rbyfeddol wrth eioh cyfeillion. 0 BWYB.—TJn Dogn yn rhyddhau, ac ychydig ddogncm yn gwella. Tystiolaethau pwysig a dyddorol o gum- pas pob potel. At werth gan fferyllwyr a gwerthwyr cyff- elriau am 1b. IJo. P 2s. 9O. y Sjfff1" werth wyr—LlundamBarolayandSons, Sutton it Co.; Baiss Brothera t Co. Bryste: J. A. Roper and Co.; Caerdyddt ,So F. Kerniok; a thanyperohenog, B. A. GEORGE, Wemily Chemist, #■«., Pentre, Pontypridd. Dufe&ir »ypra. yn rhad drwy y pod an 16 a ttythyrnod. ,« fliMltfrm Thfr Damo Enropa^s Iotante is copyright and entered at jj. Stationers' Hall, ft I ^rrilnr Evans, T. "■) Kiohards, J^HnwliatQB, D.; Merthyrj Smj«L Daniel. "VVhne Mountainash: AbeKJameF, Pontypridd: Basset, Smyth Dinaa: l^iiliams ;i ( Brynmawr Jeacs /Blaenafon Evans; Car- I dill: Kernfck Swansea: Daviea. [g ImvpoHa/int—Liberal^iswns offered to agmu. f L A LL1NELL YR ALLAN^ JGSMNGATJ LLYTHVRGOD BREINIOL. 0 J| | Y m&e y llinfH hon yn oynyg marten1 ion neilldnot, a dylai ymfndwyr ljafjff fhyw ran o Canada ncfu yr XJnolicBS, aethau, QsjHynt yn awyadus am acJi^b arian ao aifiser, vmofyn a T. L. JONES, Swyddfa'r Aberdare Times, Aherdar; J. W. JONES, Dilledydd, Ac., 57, Oxford-street, Mountainash; OWEN MORGAN, Siberia Villa, Ha«#yno road, Pontypridd; nen a ALLAN BROTHERS and Co., v James-street, Liverpool. TRANSATLANTIC LINE. "Sttw N YORK. bmostest, CEEjf0p^Jy AND SAFE8T Average Paaeage 91 days. THE General Transatlantic Cos. Mail Steamers 4 500 tons, 3,000 horse-power, classed 100 Al in Sg|h ^oVda, leave PLYMOUTH for KEW YORK- every SATURDAY. FARES FROM ANY RAILWAY STATION TO NEW YORK, or PHILADELPHIA. Cabin 14 to 21 guijieso; Intermediate •• PTEERAGE •• 10 v BEDDING AND ALL NECESSITIES FOUND. r Apply to LUSCOMBE, BELLAMY, & Co., Plymouth; A. DE BOCANDE, Cardiff; Or to D. W. JONES (Dafydd Morganwg), Hirwain. Yn awr yn b»rod, pris 6ch.; gyda t Post, 6^c., Rhan 2il o "LLAWLYFR Y GLOWR," Tn dawcos ei beryglon, a'r moddion goreu I'w hysgoi, gan DAVID WEEKS (HONDDU,) Traherbert. Gan na fwriedir argraffu ond y nifer gofynol, er- fjnir ar bawb a garant dderbyn y llyfr anfou eu b mvau yn ddioed at y Cyhoeddwr-D DA. VIBf, Printer. Treorkey, Rhondda.. Gellir cael taflen o'r Cyuwysiad drwy anfon dano at y Cyhoeddwr. t;\1fîL YM E VÃ}¡S Or VEGETABLE TONIC, ^U,N!ne BITT £ rS Y feddyginiaeth oreu a ddychymygwyd ac a ddy- fei"iwyd er cryfhau y cyiunsoddiad a pburo y gwaed. YMAE y Bittars hyn yn hollol lys- JL ieuol, so yn cynwys chwerw-lysiau a mdus-lysMn wedi eu haddas gymysgu, eef, Qnir ine, Sarseparilla, Safiron, La- vender, Burdock, Liverwort, Gentain Root, &c. Mewn gair y mae brpnbob llysieuyn a gwreiddyngwerthfawr yn y feddyginiacth rcfeddol hon, ao y maeut wedi cael eu parotoi ar olllawor o fyfyr- iseth yn y modd goren er eu perSeithio i fod yn wellhad difethiant at y doluriau caclynol:— 1. Gwendidau o bob math yn ym- ddangos fel un neu ragor o'r anhwyl. deran canlynol:-Iselder ysbryd, nervous- ness, curiad y galoc, chwysu, teimlad blinedig a chysglyd, y gwaed yn rhuthro yn ddysmwyth i'r gwyoeb, llewygon, teimlad o bwysau ar y chest, poen or y, chest, poen rhwng yr ysgwfddau, dilvg anadl, phlegm, ygwaedyuto i, peswch, a th uedrl j ad aty daifodedigeeth (decline). 2. Diffyg treuliad a'i ganlyniadau, sef gwaelder cyn bwyd, trjmder anar- ferol ar ol bwyd, diffyg archwpeth at fwyd, yr ystumog yn chwyddo trwy wynt, yr anadl yn drwm, y genan yn sych so yn boeth, brathiadau disymwth yn yr ochr, y pleuri&y, yr afu yn afiaoh, a thrwy byny yiu achosi y clefyd melyn, poen ya groes i'r Uygaid, ao ysgafndor yn jr' |f|% 3. .'Wy effaith y Sarsaparilla a'r Burdpck> ar gylchrediad > y gwaed, y maent yzihy tod o efleithiol aty blast neu'r arolon, gwynegon, ystyfdra y oymalauJbr croen yn bigog ao anes- mwyth, afthob math o ddistemper yn y gwaed. ,<p —— Theale, near Beading, 11th May, 1877. Dear §ir,—I have examined yonr Quinine Bitters, ana find them to be quite free from all minerals, asid am also pleased to add that ttiej have been very tflScacious in numerous instances that have come under my immediate notice, for general debjlity, atocio indigestion, &o. I have frequently recommended them with marked bug- cess. <' (feigned) SAMUEL J. J. KIRBY, M.R.C.S., (Eag.), L.S.A., (Load.) J LLINELUU A ysgrifenwyd gan y Parch. J. Rhys Morgan (Lleurwg), ar ol profi ao adnabod effeithiau QWILYM EVANS' QUININE BITTEBS. » Allan o Seven Cytatu M or hoenus a$amrywiol yjg f' 'R dolutiau fmftri.t ddynojryw; I Nid oes un diwrnod yn ddlnoen, A Na neb heb wyhod bethy^JWen; Y n wynebli^lior werth&wr yw m F od dynion yjgtfin my^jjnflnrw Gyse^rant eu mrodyliaQ^o^ui 1 I chwilio,drwy wyadoifliethgoeth, Am drwythau ejM'o g^flionftin f I wella'r anhvglllratfWin.^ Mae Gwiltm Evans, Gymro ohweg, ? Fferyllydd mawr Llanelli deg, Drwy 'i feddwl cryf a'i nerthol fryd, Am hyr wellhauln doluriau 'i gyd. Mae wedi profi'r Uysiau glàn, Eu rbinian oil yn fawr a man; "*■ Cymypgner chwerw a'r meine wna I wneud un dwys feddygljn da; Mae lluoedd wedi profi 'i nerth, Ond byth nis gellir dweyd ei werth. TanygriBiau, Ffestiniog, June 7,1877. Anwyl Syr;- Y mae yn bleser mawr genyf gael y fraint o anfon hyn atoch^My caffooh chwi a phawb ereiJl wybpd beth «Jp*ip eich Quinim Bitters yn ei wneuthur yn Tptogledd Cymru Credaf nad oes angen i mi roddl enwaU y llnaws bersonau sydd wedi cael eu gwellhau trwy y 'gymysgedd ardderchog hon, end yn unig enwi fy hunan. Gwyddoch i mi anfon am ddwy hotel- aid, nn i mi a'r llall i gyfaill, a gwnaeth y ddwy eu gwaith yn rhagorol. Mentraf ddwey, nad (Jes dim, i6; aylwch, dim wedi dyfod i'r golen etc gan neb, undyn byw, i'w gymharu a'r Quinihe Bitters tnag at ddiffyg truliad, iselder yebryd, fain tiug fits, natur curiad y galon, poen yn y oonra rhwng yr ysgwgddau, aphoenauynY pen. Gellaf sicrhau fod yr oil o'r doluriau uchod wedi eu llwyr wellhau oddiar amrjw yn yr Jl^al ion trwy gymeryd un botelaid 4a. 6oh. o'r Qum- ne Bitters. Taer gymhelfaf bawb sydd meWn: pryder am eu hieobyd i dreio hwn. Hyn fe dyledswydd dyngarol odd\wrth un a gafodd well-, had csfla^n —Yr eiddocb, yn dra diolchgar, ROBERT WILLIAMS (Gwas y Lle ^BYDDEDt HYSBYS I BAWB. j (A".) IS id ydy W vn bosibl dodi'r holl gjff^iriatk sydd yn y feddyginiaeth h, n mewn pms.. 3 lB.) Y MtLe y pris cicr isel ag y gall fod, 0 cymetir i Ybtyriaeth brinder y Quinine alrpr-O 88(C^J^Gellir gweithio fel arfer, heb un anghyf-^» .leusdra, aoWl oes perygl anwyd, ond yu hyttaol* y mae yn fctal aDwyd. -i (D.) Y mae y Bitters yn cryfhan y rhan»neu yr aelod o'r corff eydd yn wanach, ao leliy yn fwy aerored i heintiau ao afiech/d itag arfeifel, a dylid coflo fod bron pob math o BIl!s yn gwachau y cvfaneoddiad ac yn aflonyddu y c; 11a, I (E.) Nid Quinine Wine, na iincture t.f Qui- tiine, nao unrhyw gymj egedd a nil I o eiddo y Druggist ei hen, ond I Evans, Quiiiine Bittore,' mewn potelau 2s. 9o. a 4s. 60., a'r enw Gwilym Evans, Fb.C., M.R.P.S., "edi ei ysgrifenu ar Stomp y Lly wodraeth; heb hyn twyll a flugiol ydArtwerth yn mhob tref, vn n direct i bob rhan o'r wlad oddiwrth y perchenog,- MR. GWILYM EVaNS, Pharmaceutist, Llanelly. D.S.-Os na ellir cael y Bitters heb drafferth, yegrifener a. y perchenog. FFEITHIAU FWY^St Mfaa&A ft tilteHii Ash^'fKi^a@ WHITE'S PILTOF HEALTH (CABRPYEDBJH), T. REINTIEDIG i'r Croen a'r Gwaed, a thrwy i dreiniaat newydd y maent yn ) HOLLOL DDI-FLAS., Cyme'adwyir y Pøleui hyn yn gtfftrfcdinol ff1 moddyginteem ragi'rol a diflfoei 6cfe0> ioia c Athwylderau Geris.idd, Diffyg Trfiuliad Ym- borth, Gwynt yn -r Ifetumog, Rhwyoaiad y Corff, Peadrondod, Llosgia yn y CyJla, Dolur y Pen, Ddwyfron, y Cefh, aeu y Lwynau, D<aur yr Afu, Gwynebpryd Llwydaidd, Gorguriwlv y Galon, Colio, Pendduon, Diffyg Archwsetliji/il^dra, wc. Y m&eat yn .anmhrieiadwy TeoIiosJos o glefyd y orofen a'r gwaed.u;, Ar werth gm yr holl FfenpRjTj mew blyohau 7|o« a le. IK yr tui; Mi"-yn rhyd drwy y pott am naw neu bsimiSSg o bottag ttatnps oeiniog, drwy anfon at y pori&hkttjgioa* WHITE BROTHERS, Chemists, Quildball-KJUM Carmarthen. Gellir cael gwaled tystiolaethau Afrifed gaa Perchenogion. Er arbed lie, gosodfr gerbron y dyfyuwdau canlynol o lythyrau yn unig:— Bob Poleni lechyd chwi rhag wnhwylderaa gerisidd nr losgfa yn y oylla yW y goren gyraerala ulood.' Darfa mJ gymeryd eiek Peleni leohyd enw. fel y gorchymynwyd, a chefalt waredigaeth hynod," (Anhwylder—diffyg treufiad a dolur yr afu j Ateba Peleni White yn dda mewn achosion o ddolur a phendrondod yn y pen, ? symudant rhwymlad y oorff." "Foneddigion,—Darfn P-Ilft, -dd..b mi lwyr wella fy ngbylls, a symudasant y dolur a deimlwn yn fy yegwyddau." Y mae eich Peleni yn anmhrisiadwy, Symudir anhwyldeb geriaidd a gwynt yn yr ystumog, gydag un dogn. Yr wyf yn boffi eioh Peleni chwi yn fwy nag unrhyw rai ereiU wyf wedi ett oymeryd rhag anhwylderau geriaidd a dolur yn J pen. Dewisa fy ngwraig hwynt hefyd o flaen inrhyw beleni Y mae yn dda geayf i gymeradwyo eioh Peleni lechyd chwi; atebant yn dda, a gweddant i'm oyfonsoddiad yn well nag unrhyw beleni ereill ag wyf wedi g wneud prawf o honynt; y maent yn dyner ac yn adgyfnerthol." I* Ar wrth mewn blychau 7i«. ns.yrv GWELLHAD UNIONGYRCHOL. Y F^Mjfinia^th Bobl^aMd. N4CX CURRANT SYRUP '%XjyHHE. Yw xy^teyKjdEMheth oreu a ddarganfyddwyd eriued er gwSS*3rwch ao Anwyd, Uarfodedig- aeth, Diffyg Asthma, Brest Gyfyng Dolar Gwddf, Crygnf, Colliad Llais, Iufuenza, fto. Yn y gaoai, pan afionyddir neiuonau a phes- wch eyohlyd, gyda gogleisiad yn v gwddf, I E)IB rhydd U Black Currant Syruf" White es- mwythed unionarohol a thafla ffwrdd bob llyenafedd, pa un ai tenau, tew, neu li»fcog, »n gynyrclm^anadliad rhydd, amddifadiad oyJBben^ a chwsg sJgywioJr* Gwele^^ tystiolaethau amgauedig fhob _v potel gyd^'golwg ar ffeithiau gwellh^oly FEDDY^lKlAETH ANFFAELEDtG HON 9y*Uolaeth ddiweddar. fc figlwys Cwmin, Meh. 19,1S74. Anwyl Syij^Ymae Black Currant-Syrup at y peswch vnjlaaroariaeth enwog. Y 'mae wedi _gwneud rhag^r Q oaaioni, ao wedi rhed^i mi well gorjpihwyldra yn y nos, nag ui&fiyW betfi ydwyf fi wem ttpaeryd hyd yn hyn. Jtir^eiddooh yngywir, vj J. R. Jailor. X mae cano^d^ o-Dystiolaethau.wem >.#u der-1 byn. Danfona Fferyllwyr at y PeAhenogionil gan siarad yn y modd uchelaf am y S £ rup hwn.J Ar werth garfyr holl Fferyllwyi, mewn potaH Is. lie. aJS(t. 9c. yr un.. Ar wert^i k<ifyd yaj gyfanwerth gan holl dai meddyginaeth freiMF iedig. ? Darparedlgynunfg gan ;• WHITS BROTHERS, < Chemists, • 7, Guildhall Square^v Carmarthen, Dalisb Bnw.-y m&e yn ysgrifccedlfejar yr amlen tuallan gan y Ferohecofrion—" \Vhite Brotheteac y mae White's Cough Sytnp" wedi ei argil^a yn y gwydr; heb yr hyn nid oes" yr un yn gywir. c |CHWE^ER; s; %s*s 18, QtMvHersial-iiroet, Alwd&ta- CHWB^ER'S WATCHES to suit «11c1mk« of Purchasers. #QCHW«RER'S WATCHES ef tila fces? PO" EodRfifc and Foreign make* ► Q. CHWERER'S GOLD PATENT LEVERS k Cj from JSK- K:s, CHWERER'S SILVER PATSN iS LEVERS at M *s„, £ 6 6a., up to M 7s. CHWERER'S GOLD GENEVES M *«., 0 up to Sli lis. ^CBPwERER'S WATCHES ara always nee, being skiifally timed %nd oanuol do better thasi send to .Watch, which wiU be supplied of to &sy a^fitess oa reoeipt of P.o.O QCHWERER'S BiGH'iVDAY CLOCKS, p» Ordinary Clocks, Timepieos, Ac., of tike best- and ceweet fieeign CRWEREWS SILVIA GOODS in grest 0. variety; v -QCHWERER'S ELECTRO-PLATK of the o newest and best description. SCHWERER'S great prock of Spectacles, com- prises 0.11 kinds ia GoM, Steal, and Shell Frames, SCHWERER repsii'e ail kluej of Wakj'res, lk41 Ciockri, Jewellery, Flat?, Jlc., In the be< style. SCHWERER begs respectfally to thank thfi o Public for their past patio&ags, trusting ooiitinuan < t of the same, 08 ydych am Oriaduron 69, f^th oren ewoh at C. SCHWKKER, Qommereiai Siraei, Aberfan, JWVA V A N SIP PATENT COUGH PILLS. Y mae y Peleni hynyn hynod fal mieddygic- faeth at Baswoa, Diffyg Anadl, Infiueaza, Tya- dra fa y Fipau Aaadiiol a'r Fyn«es, Bronchitis, &0. Y mac y Peleni byn ya ddiail, a pfcu-y bynag eydd yn dycddel odaiwrth rtti 0''0' anhwyl- dexauaobod, rid oeaachos iddynt find gwneud pr&wf o un blychaid er on bod y gwellbad goreu sydd wedi caul ei gynyg i'r cyhoedd at heswefe Aetbmataidd a Da«'odedigol, Crygai, CcHiadLii id, a phob fiahwyidab yn y fynwes a'r LKRga. Y maeat rn symud ar unwaith |Dob teimiad 0 tldigyg a thrymdra yn yr anadliad, yr hwn sydd vn atal bun y gweithiwr blinderus* Y maent yn rhoddi eemwjthad ag sydd bron yn uniCEgviohioI i'r rh&i a adyoJdefant oddiwrth yr anhwlJereBi hyn, y rhai o'u hesgeuluøo sydd yn dra pherygma. Bodded i unrhyw berson sydd dyoddoti roddi prawf ar BELENI PESWOH EVANS (PATENT), y foydd iduyiit weitbred^ gyda bcandra bron yn wj'i-thiol. Symudir y mathau gwaethaf o beswoh mewn yohydig amser. James Jeckirs, Regent street, Aber- dare, a ddywed.—" Darfu i'r blychaid peleni a brynais gon ych esmwythhau fy mheswch wedi y dogn oyctaf, ac y maent parbau i'm llesoli." Ar werth mewn blychau Is. lie. a 2^ 9o. un. Trwy'r Post, la.4c., a So. EVANS' CELEBRATED GOUT AND RHEUMATIC PILLS. Cylfifir y Peleni hyn y feddyginiaeth ddiogolal ao eSeithiolaf at y Gout, Rheumatic, Lumbago, Rheumatimat, Bciatica, Rheumatic Gout, a phob math o boenan yn y joints a'r oymafau. Nid yw y peloni hyn yn gofyn i'r lawl ali oymerant i geaw yn y ty, na ohyf- newid ymborth, a gall y cyfansoddifad gwaaaf ou oymefyd yn hollol d^iberygl. neb a ddyoddefa o r anhwylderau hyn. taftf gymhellir hwynt i roddi prawf i an blyohiad o'r peleni hyn er profi ea hiMteithioldeb. TYSTIOLAETHAU PWYSIG. > Evan Evans, Patent Fuel Cottage, Cwmbadtf ger Abordar, a ddywed,—Bum am wythnosan yn methu dilyn fy ngalwedigaeth, yn dyoddef fn fawr oddiwrth Boenau y Rheumatic yn Cghoesau a'm corff, gymaint felly fel yr oeddw yn gripil perffaith, ao yr oeddwn yn gorfewL nsyned o'r ao i'r gwely ar fy nw-;aW a'm p' Ilniau. DarbwyU^^ a i fynu blychaid olok pelenaQ at y Gout a'r Rheumatic, ao y mae yn ddft genyf eich bj rbyeu fy mod mew*- HAl nag wythaca yn aw I fyned at fy ngwaith. Nis gell- af ei&rad yn rhy uchel am danynt.' Byddwoh ojatal a rhoddi i mi flychaid arall, y rhai y bwriadaf eu eauw yn y ty. G»IIwch gyieirio unrhjw berson atat am winonedd yr apt. a ddy- we^si, ao argyfc.oeC.daf y m^yaf ang^xedadwy o'u heffaith hytxod arnaf fi. Gwarthir y peloui byn mewn blychftu U. Itc, a 2e. Sc. yr tUi. Trwy'r Post, Is. £ 6., a 3s. EVANS' TOOTHACHE PILLS ,« AT Y bDAIqODW,, Meddygisiaath sior i bawb a ddyoddeefnt oddi- wrth IMaaodd, Ticdoloreaux, Rhesms, Poen yn y Gwyneb, Poen yn y Gums, &e. 5„ Ai: vceit-L blychau II. Ijoca 2i1. 9c Mae y darpalladau uchod yn oaElI gijl hwiddi- ffJIl gan sternly llywodraeth) ac yn dwyn llaw- oodiud y gwneuthurwr, heb yr hyn aid oes dim ya tewa. Gellir eu cael oil gan bob fferyllydd oyfrisJ neu oruchwyliwyr apwvntiedig, neu oddi- wrth y perch^pg ar dderbyni&d eu gwerth mewn gtampB. Tr^y'y Post Is 4o., a 3s. yMia. | ''t- P AHAM Y DYODDtlF y¥CH ? J 1B5IWCIT UN BLYCHAlflf. O ¡ "»VANS'3 BILIOUS & LIVER PILL^i, $Y rhai ydynt y feddyginiacth orem at Ddiffyg Treuliad ao Anhwyldeb yr r Yggyfaint, &c. Y mae, y Peleni hyn wedi euifarotoi yn ofalus o'r amrywiaeth olfsis^l aoyn gweithyedu yn naturidl a sicr fir y cyf- atsosldiad dyrol, ac jyn gyfryV/ ag y gellisV eu cymeryd g&n unihyw berson, ar uarhyw adeg, & hjlay tra yn cjflawni unrffijw crchwyj. Y msent yn gweith- »redCy^ neillduol a? yr yggyfaint, ac yn, elirifc pob ymgssgliad^B dusdda i an- hwyldeb. r Y mae y rha-nau mewnol yn cael en rheoleiddio wrth eu cvmeryd, ac y mae y rheoi^ddiad yn caeffou sicrhau wedi davfod a chymervd ^Peleni. Y maenfc yn sicr y feddygiui&'efh oreu i weithred- iedau treuliol anmlmredig, yn cghyd a'r gwahanol fstbip o anhwylderau perthynol i'r treuliad a'r ysgyfaint, y rhai av-dygtrt yn,mlaeQ Selni yuych, Dwfr Poeth yn y Oylla, Peny*gafad«r, Poen yn .y CylUt} Gwyntchwyddiad, Tyaerwch yn ngl^raydog&oth yr Ym/ gyfaint, Bolrwymedd, Piles »'r Gravm, Clefyd Mk yn, Oysgadi wyid, Ooll^i chvraeth at Ymborth, Poea yn y Pen, Gwynt, IsofeSer Ysbtyd, PoonauardrjkWl y Li1Vynan,r Cef.¡. Todad allan ar y wynob a'r ;oorif, Aumliuredd y Gwaed, Rnm itismf|?oeKcm yn yr Ystumog a'r Oohreu, Diffyg Treuliad, Imflamation, Cari^d y Gkilon, &c. James Davies, 58 Wiad-st ecfc, a ddy- wed,—" Y mae y lj-shid' mawr a dder- byniais oddiw. t'a eioh Bilious a Liver Pills y tuhwnt i ^aiimoliaeth." Fc symuda y Peleni hyn glafychedd yr Ystumrg, ac iawn rhooleiddiad gwe'tbredi 'tiau yr Ysgyfaint a holl weitlmdisvd^u y treulianfc. Az werth mewn blychs-u swllt a chain- iog a diraai, 2s. 9c., yr un; trwy y post am Is, 4c, a 3s., i'w cael oddiwrth y gvmouthurwi\ Dirpaxedig yn unig gan T. W. Bvurs, M.B.P.S., Chemist, 14, Oommeroiftl-st., berdare, Glamorganshire. DALiRK ISXLW Y GWAED YW BYWYD Y DYN. QWAEB LEWS FWR achca o'r rhan fwyaf o'r cle/ydan gvafthsf vg coiff dyncl ya dioddef oddi- wrthy" t. Y G.. aed eydd > a derbjn y gv.eawyn eyneigarioi r gv.-«h"sne! li saaa o r oorff, aea Jwya yn mlacn Blarst, Sclrvy, Cornv-ydoa, Pesddyuod, Ciwyfau, Crcn Garw, Yeia y Onawd, &o. GWAED DRWG Yw'r echcs o'r pres Imflamniation y rfyaid, • jnt-goa, Gout, Eaaodd, Spleen ya y L J iifedd, Pen, &c., Stitches vn .'if Oohrsu. &o. aWARD DllWO fw'r achos yn ami « Glefydau'r Afu. Diffyg Traul, Jaundice ceu'r Clefyd Meiyn, Dwfr Poeth taelder Ysbryd, &o. f) WARD DRWG Yw'r achos o'r Mftn^ynion neu Glefyd y Breniaj Chwydd yn y Glands, Clefvdau B*a-: w*iid megys Ataliadau Natur, Heintisu, Chwys Oar, Neivea Egwan, Cr;yit, Gloeciadau, Darioci. adigaeth &o. Felly mM o'r pwy;; mvyaf i Buro, Glanh&n, I Chryfhau y Gwatjd, a tillWY hyny Didvmddip pob Aflech d, trwy gymeryd e feddyg;ci».etk it buro y Gwejv, t-ei -'7" "PATENT |if -/13 I ih prawf o'r effaith neillduol sydd ynddynt, ;o»odir yma rai o'r tyatiolaethan sydd yn if ueddiant:— Stb,—Gyda diolch yr wyfyn eioh byebysu o'r lies mawr a wnaeth eich Fills rh -fec'dol o'r law "Hughes Patsnt Blood Pills," i mi. Yr jeddym am ddw., flynedd mewn blinder mawr gan Yefttt Phcethder y cnawd, wedi eu haohosf gan Ddistemper y Gwaed, 80 wedi cymeryd ODd pchydig o'r Pills hyn, mi gefaislwyr rkycidhad, »e yr wyf yn anfon hyn er bndd y cyhoodd.—B. THOMAS, Dolau, Llanelli. S veUhad hynod Piles (Talfyr- ,ad,) Stb,—Drwy gymeryd eich Fills hynoa ai y a.aed, sel" Blood Pills," oafodd fy merch velihad nefllduoi oddiwrth Darddiact ar y Cnawd, Poen yn y Ptn ao yn y cluniau, dim Archwaetn, Gwrthwyneb y Cyl a, a mawr'rfiindor goa staliadau N -.ur. HefJd, trwy g nleryd ft a, an Pilis, cefais l^yr iachad oddiwrth y Pills, Fe ddylai pawb wyhod am dauynt.—D. Davies, William street;'Lla»el!i. GicelUad oddiwrth y Piles. Stb,—Yr wyf yn ei deimlo yn dd^ledsw»"dd i'oh hysbysu fy m^ weat cael budd mawr liWy gyw^ gau gyebaid o'oh Pilis gwerth- Fawr, tef .¡ Hughes' Patent Blotid Pilla." Yr oeddwn yn inethn cerdd-d cam braidd. no yn methu eistedd o herwfdd y Piles a phoen yn j rfcan itelaf o'r oefn, y cluniau, a'r Pen, 80 ya tiralfcvn btr.v-an. Yn ewr yr wyf 5n hollol ach, itc yn teimlo yn bur ddiolcbgar—Mabt JAMEK-, Cwmbran, Awet 22, 187b Y mae'r Piils Bj'4 yp Patent. Cospir pob frugiad. Regis- P. flill wredYir&-d,é Mak,-ffBrood PiIllJ." At werth meion Ilychau gan holl Chemists y dtprnat ani \s. l\c„ 2s, 9c., a 4s. 6c. oyda!r potty 1.9. 2o., 2s. lie., a 4s. 9e. oddiwrth y Patented Jtcoi Hughes, Apothecaries'Sail, Ifanetty. r^Lfcndon Agents—Barclay, Button, Ne *bury; danger. Hovendon. Btistol—Pearce, Warren. Evans & Son, Raimes. Cardiff— ^ixiik, Man<^est;»«-Mat^r # lir'llILLO 8 N.f -IIWI. i A Certain Cure for Broitchitiis Diphtheria, Sore Tbxcwt- Asthma, &c. For curing sore throat, diphtheria, bronchitis, asthma, oess of the chest, and pain in the side-which irstent treWMP" alone prevents degeneratias into more serious maladias, Ointment has the same powers over chcst complaints asabitoMtr possesses, without causing pain or debility. Old asthmatiefefc. valids will derive marvellous ease from the use of this OintOMOk which has brought round many such sufferers and re-estabB«haj| health after every other means bad signally failed. Bad Legs, Bad Breasts, Old Sores* and Ulcers. By rubbing the Ointment round the affected parts, tt psBSH trates to the tissues Beneath, and exercises a wonderful poiwe all the blood flowing to, and returning from, the digeMM part. The inflammation diminishes, the pain becomes jM intolerable," the matter thicker, and a cure is soon effected, all long-standing cases, HoHoway's Pills should also be takaiL as they will thoroughly expel all depraved humours from t&t body, t Gout, Rheumatism, Stiff Joixv ,G'ept and Rhenmatism arise from inflammathn in the paxK sftectiR. To'efiipct a permanent cr.re, adopt a cool ag diet, drin* plenty of water, take Bix of Ho lloway's Pills Tiigbi and morningn and rub this Ointment most effectually twice r-day into tht) Buffering parts when used simultaneously, they drive all mSam> mation and depression from the system, subdue ar.d remove enlargement of the joints, and leave the sinews and xnusclcs'm and uncontracted. Eruptions on the Skin. In this class of complaints, no matter the age, the tex, Jft 8,1 the place, or under what namè the disease may be classified, ft will be cnrerl if this Ointment be well rubbed into the system, and Holloway's Pills taken iv'ght and rtomicg to purify the blood. There is nothing deleterious in the oonipo^tion of Holloway's Ointment, but, oil the contrary, its ingredien s postHp the most soothing, purifying, and strengthening qualities. The Ointment and PiUs are sold at Professor HOLIjOwA.rt Establishment, 5. "5; Oxford Street, London; also by tvjar% every respectable Wendor of Medicine throughout. the Civilias# World, in Pots and Boxes, at Is. lid., 2s. 9(1., -is. Sd., 111., 228.t and 3;:s. each. The 5mallest Pot of Ointment contains out ounce and the smallest Box of Pills fosr dozen. Frill printed directions, are affixed to-each Pot and Bci', aai can be had tn anjiaB^a^evt^ia^TurMsh, Arabic. Armetuw, K<k 16—4; —