Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

- ,<4a\VENYDD PRIODASOL YN…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

,<4a\VENYDD PRIODASOL YN NOL- J. GELLAU. |0j^'Wrn°d a fawr ddyagwylid yu yr amgylch- jnf hyn ydoedd dydd Mawrth diweddaf, pryd >ai unw.yd mewn glan briodaa Miss Eleanor iitf*andra Edwards, merch ieuangaf Charles la(fWa,rds, Yaw., Dolserau, 4 Mr. Frederick J^ea Stokes, Hanch Hall, Lichfield, ger Bir- yd'b^am. Cymerodd y seremoni le yn Eglwys 'wyf, Dolgellau, pryd y gweinyddwyd gan y scfiy1- Bridgemoud, Knocking, yn mhres- pldeb llu anferth o foneddigion a boneddiges- F' Yr oedd yr Eglwys wedi ei gwisgo yn dlws wydferth iawn gogyfer &'r achlysur, a'r olygfa deulu y briodas yn hardd dros ben. Y Inae teutu anrhydeddua Dolserau yn uchel J;-ft eu parch yn yr ardal hon a'r cymydogaeth- I' Bob amser y mae eu haelioni a'u cymwyn- '^1 wahanol bethau wedi bod yn dra- k0(^' Gwr haelgalou iawn yw Mr. Edwards ac mae e* kriod bob amser wedi i %^°S 6* Pharodrwydd i roddi ei chynorthwy [di'ty* gwahanol achosion elusenol. Dymunol pli yw gweled yr un rhinweddau yn nodweddu y^lant. Y mae Miss Edwards yn enwedig y JJl dangos hyny yn amlwg y blynyddau di- yQ ngtyn &'r gymdeithas sydd gan fon- roV.i*n y cylchoedd at wasanaeth cleifion foU ,n> 0 ba un y Miss 0. LI. Evans, { House, yn ysgrifenydd. Cymerai Miss L^ards ran flaenllaw gyda'r gymdeithas hon, j uddai yn fynych yn ymweled &'r cleifion yr Tyrid y byddai eu hachos yn lied ddifrifol. » ^efyd gryn sylw i'r tlodion, ac yr oedd ei L yogeiddrwydd a'i chymwynasgarwch yn y hwnw wedi enill iddi ei hun lu mawr o ^ygwyr mynwesol. Hoffai yn fynych gym- «asu &, a gweinyddu ei chymwynasau i'r, arth hwn. Yr oedd yn ymweled yn ami a'r t" |j Sabbathol a gynelir yn yr Hen Felin, a r\. <Qerai g""yn ddyddordeb ynddi. Pan yr ym- 'd H** un o r chymydogaeth, naturiol yw polled fawr yn cael ei theimlo. Ac yn gy- a ag mai ar yr achlysnr hapus o'i phriodas It^dd.Miss Edwards yn tori ei chysylltiad a'r lejij.4 r °ylch, anmhosibl oedd ei adael i fyned \l° ddathlu yn deilwng ac aurhyd- f 8- IrftrOdd y tywydd ddydd Mawrth yn bynod ,r JMd 6r °ynal rhialtwch priodaaol. Ceid ar- ddydd Llun fod darpar mawr ar gyfer }{' L ac erbyn boreu Mawrth, yr oedd yr a'r baneri oedd wedi eu codi a'u gosod ,yn brawf diymwad fod Miaa Edwards a'i yn ddwfn yn serch y trigolion, ac nad idyllt yn foddlawn i'r amgylchiad dedwydd 1 to beb iddynt gael cyd-lawenhau A hi. Yn I forou ar y diwrnod, yr oedd arwyddion iaf VfS fod pawb am roddi eu gwaith a'u masnach lCl 10 am y dydd, ao yn wir erbyn canol dydd »e^ 1j °yfaD raddau helaeth wedi sefyll. Yr j y yn llawn bywiogrwydd, y cyfryw nas wyd o'r blaen er's amryw fiyoyddoedd. Dy- ;9' 0 bobcyfeiriad i'rdref, fel erbyn 11 yr y yf eglwys a'r llwybr hyd y fynwent wedi id (50rlenwi, a chanoedd lawer ar hyd y fynwent U- jMrydoedd. Erbyn haner awr wedi 11, daeth p ^8 mawr o gerbydau, yn cynwys torf a k ° foneddigion, megys Mr. H. Robertson, 'J.SyrR. H. Wyatt, Mr. C. R. Williams, A fhy luosog i'w henwi. Pan wnaeth y CManc ytnddangosiad, rhoed derbyniad ra*gar iddo; a phan ddaeth y wraig ieuanc ij^hwauri ei thad, wedi ymwisgo yn hynod j^ferth, croesawyd hwythau yn briodol iawn. In 12 yr oedd y sereinoni briodasol drosodd, I I) an wnaeth y par ieuane eu hymddangosiad 11 ¡Ian borth yr Eglwya, rhoed iddynt y llon- I Jchiadau mwyaf gwresog oedd yn bosibl, ac I f rice yn disgyn yngawodau arnynt oddi- rd j ugeiniau, a phawb yn dangos eu dymun- r. IjJ1 goreu iddynt. Erbyn hyn yr oedd pawb m wll hwyliaii; cenid y clychau, a bl <eddiai ° k a hebryngwyd hwy gan dorf anferth J- cerbyd agored hyd hen dollbovth Dully- a- yn cael eu blaenori gan y seindorf bb'.y Yr oedd yr ergydiou a ollyngid mewn i8" gyfeiriadau hefyd yn lluosog ac yn gryf- rP !y.|3yn 3 o'r gloch yr oedd y dref yn ferw bl drwyddi eilwaith, pryd yr oedd y par n t'G yn gadael y dref i fyned am eu mis mel. » 4^yd hwy mewn cerbyd agored gyda rhaffau f Wfth y tloty hyd yr orsaf, yn cael eu blaen 'I J 1 ori gan y seindorf bres, a miloedd yn eu dilyn ar llongyfarchiadau gwresocaf yn cael eu dango* i'r par ieuanc. Wjedi cyrhaedd yr orsaf, diolch odd y gwr ieuanc yn fyr am y caredigrwydd a teimladau da a ddangosid tuag atynt, ac yn nghanol banllefau mawrion ymadawsant. Erbyn hyn yr oedd yn bryd i adran arall o'r rhialtwch ddechreu, ae nid y leiaf ei phwysig- rwydd ychwaith, sef y wledd o de a bara brith i blant yr ysgolion dyddiol, sef Ysgolion y Bwrdd -Dolgellau, bechgyn, ganethod, a babttnod; Brithdir ac Islaw'rdref, yr Ysgol Genedlaethol, ac yagol yr Hen Felin. Yr oedd y wledd hon yn cael oi rhoddi yn anrheg i'r plant gan dad y briodasferch, Mr. Charles Edwards. Dyma brawf ychwanegol o haelioni a rhyddfrydigrwydd y boneddwr caredig o Dolserau. Da genym ddeall fod y plant oil yn mhob un o'r lleoedd wedi cael eu gwala a'u gweddill o ddanteithion blasus o'r fath a garent hwy yn fawr. Gwein- yddwyd arnynt gan luaws mawr o foneddigion a boneddigesau, ao yr oedd yr olwg arnynt yn mwynhau eu hunain yn hyfryd a dyddorol dros ben. Bydd gan y plant am hir adgofion am garedigrwydd teulu patchus Dolserau yn eu hanrhegu fel hya a gwledd mor ragorol Yja yr hwyr, tynodd y ^oelcerjih a gyneuwyd yn y Marian tuag 8 ganoedd lawer o bobl i'r lie. Lluchid tan gwyllt yn mhob cyfeiriad, ac yr oedd pawb yn ymlawenha.u oreu y gallent. Erbyn tua9 yr oedd pethau wedi dechreu tawelu, a therfynwyd diwrnod o rialtwch na welir ei gy- ffelyb yn yr ardaloedd hyn yn fynych heb i neb dderbyp anaf ddifrifol iawn. Dymuniadau goreu yr ardalwyr oil yw, I Hir oes a dedwyddwch i NIr. a Mrs. F. C. Stokes.' Fel y cyfeiriwyd, yr oedd y dref wedi ei phrydferthu gan arches a baneri. Wrth y tloty, yr oedd Mri Wm. Williams ac O. O. Roberts wedi gweithio un yn brydferth. Yr agosaf ati oedd eiddo Mri John Barnett a William Lloyd wrth yr hen dollborth, yn cael ei dilyn gan un arall wedi ei chodi gan Mr Owen Jones, Arran Terrace, o flaen ei drosodd hyd yagol newydd y babanod. Ceid un arall ragorol o flaen y Talbot, ar ganol y StrytFach, gan MriGruffydd Jones a John Richards, Dickson'a Nurseries, ac yn ei hymyl, yr oedd Mr William Owen, Iron- monger, a'i fab, wedi codi un brydferth iawn. Wrth y fynedfa i'r Stryt Fawr, yr oedd Mrs Ellis a Mr Richard Gr ffith wedi gosod un; ar ganol yr heol, yr oedd Mr Williams, yr Angel, a Mrs Evans, Confectioner, wedi gosod baneri prydferth ar draws. O'r Oxford House i'r London House, yr oedd Mr Tom Parry wedi crogi y faner Americanaidd a'r faner Brydeinig. Meddai Mr. Roberts, Saddler, hefyd un hardd yn eyrhaedd b'i fasnachdy hyd ochr y Ship, gyda seren brydferth yn cael ei goleuo gan nwy yn y nos. Oddiyno i'r bont, yr oedd gan Mri Arn- field & Griffiths, a Mr W. Williams, Stag, rai yn crogi o oohr an tai dros y ffordd. Yr oedd yn Weil Street un hefyd gan Mrs J. Roberts. Yn Mhenucha'rdref ceid amryw hefyd. Cododd Mrs Win. Griffith, Mrs Daniel Jones, a Mra D. Owen, un brydferth ar draws y ffordd gyferbyn a'u tai. Yr oedd gan Mr Owen Tudor a Mrs Mary Jones, grocer, bawb un hefyd. Yr oedd y rhai canlynol hefyd wedi prydferthu o flaen eu tai ag arches-rai o honynt yn bur dlws:—Mr Williams, yr Angel; Mr. E. Jones, cigydd; Mr D. E.Hughes, Post Office; Mr E. Owen, carrier; a gwnaed hefyd o, daen y Market Hall a'r fyned- fa i'r Eglwys. Yr oedd y baneri yn lluosog iawn. Yn mhlith eraill sylwasom ar rai yn ffenestri y personau eanlynol: R. Jones, New Shop; R. Griffith, Plasnewydd; W. Hughes, Printer; Edward Jones, cigydd; Tom Parry, R. Wynne Williams, { J. Meyrick Joties, John E. Hughes, John Evans, Thomas Roberts, Arufield & Griffiths, Rees Pugh Roberts, Evan Rees, Rich- ard Mills, Henry Miles, JonesrParry, Hugh Pugh, Owen Rees, E. R. Ellis, H. Owen, G. Jones, Hugh Evans, Wm. Jones, 0.0. Roberts, I J. B.,Mee, J. O. Hughes, R. R. Williams, Oavid Davies, John Jonea. R. Dalies, John Evans, C. Bore, Thomas Davies, Mrs Ellia, Crosby Build- ings; Mrs Evans, confectioner; Mrs Joues, Eldon Row; Mrs M. Evans, Meyrick Street; Post Office, Dick's, Lion Hotel, Goat Ian, Ship Hotel, Mr 0. Jones, Mr Cadwaladr Lbyd, Fron Aran, ae amryw eraill. Dymunwn wueud yn hysbys na adawyd enw neb allan o'r rhestr yn fwriadol, 01 oes rhywun allan. Yr oedd gan amryw o r rhai a enwyd ychwaneg nag un faner allan o u tai, fel yr oedd yr olygfa ar y dref yn brydferth dros ben. Dylem ddweyd fod ta wedi ei wneud allan yn Well Street gan amryw o'r cymydogion, ac hefyd yn Chapel Buildings gan Mrs Mary Jones. Go! enwyd amryw ffenestri yn yr hwyr hefyd gan ganwyllauyn brydferth iawn, ac anfonwyd awyren dda i fyny tna 9 o'r gloch. Dylasem nodi fod Miss Edwards wedi derbyn nifer aruthrol o anrhegion gan ei chyfeillion a'i hewyllyswyr da. Rhifent dros 200, ac yr oedd rhywbeth nodedi^ yn anrhegion y tlodion iddi, y rhai a barchai hithau yn fawr. Mae pawb yn barod i endorsio yr hyn oedd yn argraffedig ar yr arches a'r baneri—'God bless the happy pair,' 'Health, Wealth, and Prosperity,' 'Long Life & Happiness to Mr & Mrs F. C. Stokes.

[No title]

[No title]