Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

0 ALL' THAT'S INFIRM FR,OM S,OUN'D"P'A"RTS SHALL FLv4l 'o tv DAND Lion fcT I yi q 10 ANALYSTS CHEMISTS-& SUITABLE rOW AUTLIMN- &WINTER V • BETH VWY QUININE BITTERSl Physigwriaeth lyaieuol enwog, wedi fei chy- mysgu yn y modd mwyaf celfyddgar a ffodua ag y mae yn bosibl, yn cynwya elfenau gweithgar y llysiau a gydnabyddir yn gyffredin y mwyaf hinweddoLo'rhoU lyaiau arferol yny gelfyddyd feddygol, sef Quinine, Sarsaparilla, Centian, Bur- dock, Oandalion, avender, Saffron. Fe all dynion brynu y llysiau hyn gan yr Apotfeecari, a gwneud te o honynt gartref, yn lie talu arian mawr i eraill am eu darparu. Fe all dynion cyffredin eu prynu, mae'n wir, ond y mae mor wir a hyny, nas gallant eu darparu yn y fath fodd ag i ddwyn allan eu rhinweddau meddygol, 80 i aicrhau dybenioa daionus oddiwrth eu darpar- iaeth o honvnt, fel ag y maent yn hwn. Cyfaddeflr gan brif feddygon y dydd fod Quit !ne Bitters Gwilym Evans y cymysgiai mwyaf HAFCJS ag sydd hyd yn hyn wedi ei wneui o'r cyflfeiriau uchod. Y mae y ddarpariaeth werthfawr hon yn y fath gy- moiedd, fel ag i aicrhau cyiweithrediad llwyddianus ,"011 elfenau gweithgar y cyflfeiriau er cyrhaedd a diogetu y dybenion daionua mewn golwg wrth ei grfansoddi, Jletb oedd yr ameanion daionual Amcan mawr y Bitters yw cadw mewn trefn brif fff nonellau peirianwaith cywraint y corff dynot-sy- mud ymaith y gwahanol acliosion y rhai a gynyrchant offeithiao poenus yu y cyfansoddiad-adfer ai nerth • ar ol ei golli drwy afiechyd, a chadarohau y rhanau eiddil yaddo, a'u hamddiffyn rhag ymosodiadau .Iefydan, &o. FA ddywed rhai fod perygl mawr i gymeryd dsrpariadau o'r fath hyn, am eu bod yn j cael eu gwneud i fyny gan ddynion diddyag • ac anwybodus. Y mae hwn wedi cael ei drefou gan Fferyllydd respectable, dyn ag sydd yn meddu ar wybodaeth ffaryllol eang, un ag aydd yn deall yn dda am atur cyffeiriau meddygol, ac yn gw ibod am eu dy- anwad Wti oydweithrediad. Sier yw fod Quinine Bitters Gwilym Evans yn ffrwyth athroniaeth a wyddoniaeth fferyllaidd bur. Y mae dewisiad y & ysiau, clod en rhinweddau meddygol, yn nghydag awogrwydd ei awdwr, yn prof^ hyn tuhwnt i bob tUBheaaeth. Nii yw yr Awdwr, ychwaith, yn hdni <a bod ya gwella "pobpeth." Y mae fel dyn gonest yn nodi eu gwdthrediad, ac yn dosranu yr anhwyl- deran y tnaent wedi ou bamcanu ar eu cyfer, Beth ydy w eu sweithrediad1 Cynorthwyant draul yr ymbortb, gwellhant a hwylusant y cylchrediadau, cryfhant y giau a'r cyhyrau, purant a ffrwythlonant y gwaed, bywiocânt yr yabrydoedd, ac adlonant y meddwl a'r tymberau; aymudant ymaith rwystrau ao atalieydd yn yr ermigau bywiol. Maent yn rhoddi tone i r holl gyf- undreln Nerthant y rhanau gweiniaid yn y cyfan- aoddial, ac o herwydd hyny, y rhai mwyaf agored i anwydon a'u canlyniadau. Am eu bod yn gwneud hyn, y maent wedi enill iddynt eu hunain y gy- meradwyaeth uohelaf fel y meddyglyn mwyaf cyi- addas ar gyftlr pob math 0 wendidau a sefyllfa isel, uychlyd a marwaidd. A oes dynion o bwys a cbymeriad wedi rhoddi iddynt gymeradwyaeth am y pethau hyn? Oes, y mae gap Gwilym Evans ganoedd 0 lythyrau cymeradwyol i'r Quinino Bitters oddiwrth Feddygon, Fferyllwyr Pencadbeniaid, Offeiriaid, Gweioidogion, CAnwyr Masnacbwyr Cyfrifol, a dynion creiadwy yn mhob dosbarth; a'r rhai aydd eu huuain wedi eu profl yn rhinweddol yn mhob aefyllfa ac o dan bob am- Rh^wduaw bach o Gymry sydd yn gwybod am dano ac yn ei gymeryd wyo. Camayniad mawr yw hyna. Y mae Gwilym Evans yo erbyn orders parhaua aiD daoynt o r Unol Dal- aethau, Canada, a Deheudir America, yr Aipht Affriea, Cyprus, ae Australia, &c. Y mae pawb svdd wedi eu profi unwaith yn eu cymeradwyo i eraill, a thrwy hyn y mae y ittiHand am danynt yn cvnyddu yn hwlaeth 0 flwyddyn i fI. wyddyn. Y mae hyn yn brawf teg o'u heffeithioldeb; ni phrynai neb feddyg- iniaeth yr ail fodrvdedd waith oni bai eu bod yn derbyn budd leshad oddiwrthi. Pa ddoluriau yw y rhai y mae y Bitters hyn yn gyfaddas ar eu cyfer? Anhwvlderau y gïau. Doluriau yr Afu a'r Aren- au. Clefydau y ddwyfroa. Malldraul v cylla. An- mhurdeb a gwendid ya y gwaed, &c. Y mae pob un o'r rhai hyn yn achosi llawer iawn 0 anhwylderau eraill yn ngwahanol raoau o'r corff. Y mae rhin- weddau y llysiau sydd yn y Quinine Bitters yn uo- iongyrchol yn nerthu, yn puro, ac yn svmud rhwystrau yn y rhanau hyn, ac felly yn dileu yr achos; 0 ganlyniad y mae yn iachau Ilu 0 ail ddolur- iau. Pa ddoluriau sydd yn cael eu cynyrchu gan y rhai hyn! Maent yn Ilu mawr, ima nifer o'r rhai amlycaf Aionhreuliad vwr achoa o Boen yn yr Ys- tumog, Q-wyntogrwydd, Trymder ar ol bwyta, Gwaelder cyn bwyta, Surni yn y cvila, Diffyg arch- waeth, Blas cas yn y genau, Gwres annaturiol, Corff- rwymder, Brathiadau ya y frest, a'rochrau, a llawer eraill o'u bath. Afraolidd-dra yn yr Afu syn peri Cur ac Ysgafnder yn y pen, Poenau rhwng vr yagwyddau, ac yn groes i'r llygaid, Diflasdod at fwyd, Teimlad cysglyd a marwaidd, Afreoleidd-dra yn y coluddion, Y Clefyd melyn, y Dropsi, a Iluaws mawr o'u cyfftsl vt>. Anmhuredd yn y gwaed. 0 hyn y tardd y Scurfi, Manwynion, Ccruwydydd, Clwyfau ar yr aelodau ac yny rhaaau tumewaol, chwydd achochni Y8 y eymallu, ysntotiau gwahanliw droa ranau o'r corff. Y mae yr achosion hyn yn cynyrchu toraeth mawr o anhwylderau poenus eraill yn y ddwyfron, yn fford 1 y dwfr, y giau, a'r groth-rhy faith i'w heawi yma. .Cyftill oywu yw y Bittera hyn i'r rhyw feny waidd [ yn mhob oedran, a than bob amgylchiad, yn enwedig I mewa gwendid a nychdod yn canlyn conifnement, &c. ify Geltir cael manylion pellach ar hyn os ewyllysir, oddiwrth yr awdwr. Anmhosibl yw i un meddyglyn, gan nad pa mor rinweddol, i iachau y fath nifer o anhwylderau poenus. Nid yw y rhai a wyr hanes y llysiau 0 ba rai y mae Quinine Bitters Gwilym Evans yn cael eu gwneul, a chymeriad uchel eu rhinweddau meddygel, a'u cydweithiediad ar wahanol ranau bywiol y corff yn synu dim am hyn. Gan eu bod yn nerthu y cylla i dreulio yr ymborth, dyna holl anhwylderau an- nhreuliad wed darfod Wrth buro a nerthu y gwaed dyna ganlyniadau anmhurdeb a gwendid y gwaed wedi eu dileu. A thrwy symud rhwystrau yn yr afu, yr arenau, a ffyrdd y dwfr, y maent yn gorphen gyrfa y Dropsi a'r Graian a'u perthynaaau. Beth yw hanes y llysiau hyn? Quiriin-Math 0 halen yw hwa a dynir gan fferyllwyr o Bare Peru; 0 r braidd y ceif unrhyw gytfyr mor warthfawr a hwn. Y mae yn gryfha- ydd nerthol, an 0 wasanaeth anmhrisiadwy mewn twymynon dirdynol o bob math; poenau gewynol, gwendidau ar ot twymynon a ohletydau trymion, Ueagedd a marweidd-dra corfforol. Y mae yn gyf- addas at ryddni doluriau uiewnol, a chlwyfau braenllyd. Sarsaparilla. Gwreiddiau planhigyn a dyfa yn y West Indies, Mexico, a Deheubarth America yw hwn. Cyfaddeflr ei tod yn meddu ar allu i wellhau ansawdd cytundrefn y corff dynol yn gy- ffredinol, sc i adter nerth a bywiogrwydd ir cyfan- soddiad, pa-i fyddo wedi ei dori i lawr gan hir a darostyngol gystuddiau. Y mae ei glod yn uchel dros ben fel purydd y gwaed, ao i lanhau y corff oddiwrth bob math 0 anhwylderau caaglyddol a gwenwynllyd. Y mae o wasanana eth arbeiiig drb j chwydd, c^sgliadau mewnol, cornwydydd, a chroe1 darddialau. t Saffron. Planhigyn a wrteithir yn y wlad bo* j yw y Saffyr: rhan o'r blodeuyn yw y Saffron. At' ferir ef fel cymhellydd a gwrthwynegvdd. Y Mae wasanaeth da yn y Frech Goch, y Frech Wen, at Dwymyn Goch, i gynorthwyo natur i fwrw y drwf allan i'r croen. Y mae yn dda rhag y Melyn ac anhwylderau y groth, &c. Lavender. Magir hwn mewn gierdli yn 1 wlad hon. Planhigyn per, cynhes, a gwrthwyntog ydyw. Y mae yn gymhellydd da, ac o wastnaetb dirfawr mewn gwendid ac iselder yabrvd, prudd-def meddwl a chryndod gewyno I. Y mae yo awchu 1 chwant at fwyd, yn tori gwynt, ac yn symttd rhwystrau vn yr Afu a'r Ddueg, yn rhyddbai* rhediad y dwfr, &e. Dant y Llew. Y mae pawb yn adwaen hwØ ond nid yw pawb mor gydnabydduq l'i -rinwei(lao- Y mae gallu rhyfeddol gan hwn i agor a glanhau 1 orff, yn enwedig yr Afu, yr Areoau, y D lueg. hedweliau y dwfr. Y mae ei rinwedd yn fawr ryfeddu i iachau clwyfau, tardliadau, a chasgliadajj yn y rhanau mewnol; am hyny, y mae ei wasanaetb yn anhebgor i bersonau tueddol i'r Darfode ligaethi Cancer, a'r Dropsi. Fe wyr y rhai a flinir & Gravel yn dda am ei wasanaeth iddynt Gentian. Gwraidd planhigyn hynod o chwervv yw hwn. Brodor o'r Pyrenees. Y mae yn un o < chwerwon llyaieuol mwyaf gwaaanaethgar mewf gwendidau, a phall north o ttohos clefydau ptrhat Gwrthlyngyrol a gwrthfraenol ydywf ac Q d iylanwad dymunol mawn twymynon dirgrydol. Y mae fn 11 cryfhau a chvnesu y cylla, a ohreu chwant at Burdock. Planhigyn tra chyffredin yw f I "Cyngaw Mawr." Y ma.e ei rinweddau yn dra rhY. feddol fel dwfr berydd, glanhaydd, a phurydd i r gwaed. Caria ddylanwad nerthol ar y dwfr, Yr hylifau, a r gwaed. Nis gwn fod neb erioed wedi aruheu ei rinweddau olodfawr a'i wasanaeth buddiol mfl"11 doluriau parhaol, Scyrfi, G-wynegon, Gout, a heintiaU I y ddwyfron, &c. Gan hyny, nid ymffrost ddiaail yw Mai Quinine Bitters Gwilym HIvaas yw Meadyginiaeth Hynotat yr OeS Bresenol. A ellir pwrcaau y Quinine Bitters hyn yn ddi- drafferth? Gellir, y mae ar werth gan Fferyllwyr a gwerthwy Braint Feddyginiaeth trwy'r deyrnas, ar Gyfandif Ewrop, yn America, Affriea, yr Aipht, Cyprus, aC) Australia, &c. mewn potelau 2s. 9o. a 4s. 6c., ao naewa blychau 12s. 60. yr un. Gellir arbed swllt wrth brynu potel 4s. 60., y mae yn cynwys dwywaith 01- maint a'r botel 2s. 9c. Ai nid oes perygl i ddynion gael eu twyllo wrth ei bwrcaaa? Oes, y mae canoedd 0 gleifion yn cael eu twyllo y y modd mwyaf digydwybod, a hyny yn fynych fcrwy eu diofalwah a'u Ilibyadod eu hunain, panyn gofy", am. dano i'r Apothecari fel hyn, Potelaid o Bitters, "Potelaido Quinine Bitters," "Potelaid o'r yna.' Ga.n fiod. amrywiol ddarpariadau o .Quinin0 i'w cael, # megys, Tincture of Quinine, Quinine Wine, Quinine Mixture, dylid bod yn dra gwyliadwrus wrth ei geisio, a gweled eioh bod yfl cael yr iaw 11,QUININE! BITTERS GWILYM EVANS. Pa fodd y one ei geisio a b) I n or i > > 11 cael y gwir Bitters? Gofyner fel hyn, "PoteLiiai o QUI-\Tf,Tuoi aIr rill.: GWILYM EV AN 3," a gofaler am weled- J 1. Fod enw "GWILYM EVANS, F.G.S.,M.P.S." yn ysgrif enedig ar stamp y LAywodraeth ar wddf pob potel. a 2. mae enw "GWILYM EVANS QUININE BITrHJB3 ar bob label. 1. Fod enw "GWILYM EVANS, F.G.S.,M.P.S." yn ysg^ enedig ar stamp y LAywodraeth ar wddf pob potel. 2. mae enw "OWILYM EVANS QUININE BITrHJB3 ar bob label.. 3. Nid oes un botel i'w chael dan 2s. 9c. yr un 03 oyn.VjT1^ Iff i chwi werth chwe' cheiniog neu awllt, byddweh wybyddus ■ mai twyll a ffugiad ydynt. 4. Na chymerwch eich oynghori gan neb i xymeryd unrhy fath o gymysif arall o dan yr hen esgus ei fod yn 11 mor rh nweddol ac yn rhatach. Esgus gwael a th yw Uwn a. Cofler mai pethau da yn unig yr ymdrecliir j hefelychu, ac y mae lluawa mawr o efelychiadau feddyg111" j iaeth ardderchog a dihafal Gwilym Evans. j P ROPRI ETOR, WA t LVIPP# EVVAANS, F.C MF! GW I