Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

RHYDDHAD ODDIWRTH BESWCH MEWN PUM' MYNYD!! DAVIES'S COUGH MIXTURE. PESWCH, ANWYD, A DIFFYG ANADL. ANHWYLDERAU Y FREST, Y GWDDF, A'R YSGYFAINT, Megys Peswch, Diffyg Anacll. Bronchitis, Dolur Gwddf, Anwyd, Poeri Gwaed, Colli'r Llais, Pas, Crygni, Influenza, Asthma. Caethder. NEWYDD DA! IBAWB sydd yn dyoddef oddiwrth yr anhwylderau uehod. Y mae miloedd yn eu liaivwybodaeth yn dyoddef ac yn nyclm oddiwrth anhwylderau y frcst, yn pesyclm bron yn ddibaid, ac yn colli eu cwsg gan ddiffyg anadl, lieb ymofyn am feddygin- i aetii; ac oherwydd liyny, yn niweidio ac yn gwanychu eu cyfansoddiad. ey Mso M DALIED Y CYFRYW SYLW. Y mae meddyginiaeth sicr ac effeithiol wedi ei dyfeisio i rinwedd aicliusol pa un y mae canoedd yn barod i dystiolaethu- D AVIES'S QOUGH MIXTURE Ni raid cymeryd ond un dog'n er profi ei ddylanwad union- gyrcliol—yn rhyddhau y fflem, yn clirio y llais, yn cynesu ac yn cry.fhau y frest, g-an vveithio i>ob anwyd a ebrysni ymaitli. Ni raid ineb ofoi canlyniadau anwyd na pheswch, ond gofalu fol potelaid o DAVIES'S COUGH MIXTURE yn y ty. BYDD POB DYN YN FEDDYG I'W DEULU At holl anhwylderau y gwddf, a'r frest, os bydd DAVIES'S COUGH MIXTURE wrth law. Beth ydyw y Feddyginiaeth Fawr Gymreig at Beswch a Brest Gaeth?—Davies's Cough Mixture. Pa beth ydyw y cymwynaswr goreu i bawb sydd yn cael ei flino gan Ddift'yg Anadl?—Davies's Cough Mixture. A wyddocli chwi pa beth a ddylid ei gymeryd pan y bydd Anwyd trwm yn y pen, y llygaid yn gochion, y ffroenau ynllawn, a'r gwynt yn fyr?-Davies's Cough Mixture. Pa beth ydyw y ddarpariaeth oreu at ryddhau y fflem ac esmwytliau Brest ddolurus? -Davies's Cough Mixture. Pa beth a iacha y Dolur Gwddf ar unwaith ?-Davies's Cough Mixture. PA LE Y MAE Davies's Cough Mixture i'w gael? Gan bob Druggist, mewn potelau, Is. ljc., 2s. 9c., a 4s. 6e. (Y mae eryn arbediad trwy gymeryd y poteli mwyaf). Gofaler fod enw "HUGH DAVIliS" ar stamp y Llywodraeth. Gyda'r Parcel Post, unrhyw faintioli, 3c. yn rhagor. TYSTIOLAETHAU. Dywed Mr J. Breese, cariwr coed, Llanbrynnoair:—" Cefais hollol iachad oddiwrth anwyd a pheswch trwm drwy gymeryd un °°Dyw(!<l II. Davies, Cwirieemryw Farm, Glasbwll" Gwnewcli y defnydd a fynoch o fy cnw i. Nis gallaf ganmol gormod ar eich Patent Cough Mixture. Tybid fy mod yn ngafael y dariodedigaeth ond trwy gymeryd eich meddyginiaeth. dychwelwyd hi mcyilawn iechyd. Kliyddhaodd y fflem, gadawodd y pcswch fa, a ehefais hollol iachad oddiwrth ddiffyg anadl." Dywed y Parch LI. B. Roberts, Ffestiniog "Danochain anwyd yn nychu—a'r lungs Yn rhyw lesg weithred n Mwy cais trwy y Cough Mixture cu, Oes o iechyd ddibesyehu!" «• DAVIES'S PILLS AT DDIFFYG TREULIAD. Beth ydyw y feddyginiaeth oreu at Ddiffyg Trcuiiad ?—-D(tM€i!'K Tonic and Antibilious Pills. Beth sydd yn feddyginiaeth effeithiol at bocn yn yr Ysgwyddau? -.Davies Tonic and Antibilious Pills. A oes meddyginiaeth at Iselder Ysbryd? Oes—Davies s Tonic and Antibilious Pills. Beth ydyw y ddarpariaeth fwyaf effeithiol at godi yr Archwaeth at Fwyd ?-Davies's Tonic and Antibilious Pills. Y MAE Davies's Tonic and Antibilious Pills 0 werth aumhrisiadwy i bawb sydd yn dyoddef oddiwrth y Clefyd Melyn, cui'iad y Galon, Diftyg Treuliad, Poen yn y Pen, Rheumatism, y Ddauodd, Neuralgia, a Surni yn yr istumog, &c. Maent yn liawdd eu cymcryd, yn ddyogel hollol i bob oed a rhyw. Nid ydynt yn achosi y poen Ileiaf yn eu heffaitli ar y corn, ond eweithiant ymaith yr afiechyd, gan Buro y Gwaed yn hollol oddi wrth bob unhwylder sydd yn achosi toriad allan, &c. Ni ddylai neb sydd yn dyoddef Gwendid a Nychdod, Diffyg Awydd at Fwyd, Iselder Ysbryd, &c., fod hebddynt, gan eu bod yn codi yr Archwaeth at Fwyd, ac yn cryfhau y Nerves a'r Corff yn gyfiicdinol. BRISTOL HOUSE, MACHYNLLETH. Bum yn dyoddef oddiwrth Ddiffyg Treuliad a phoen yn yr Ystumoc ac yn'y CCtll, Diffyg Archwaeth. ac Iselder Ysbryd am sl fisoedd fond galwodd cyfaill fy sylw at DAVIES'S PILLS. Cy- merais ddan ilycliaid, a ehefais adferiad trwyadl. Ydwyf, &0., WILLIAM WILLIAMS. METVN BL YCHA U, Is. lie. A 2s. 9c. I'w cael gan bob Druggist, neu anfonir blychaid drwy y Post oddiwrth y Perehenog ar dderbyniad eu gwerth mewn stamps. Parotoedig yn unig gan HUGH DAVIES, A.P.S., Chemist (by Examination), MACHYNLLETH, Medallist of the South Lendon School of Chemistry and Pharmacy IQualiticd Dispenser of Medicinejof the A.p>tUecaiies' Hall, London 8.2.84.r. 1 CYHOEDDIADAU DIWEDDARAF HUGHES & SON, WREXHAM Yn ystod 1885 YN UNIGn OEIRIADUR YSGRYTHYROL: Tjl 1, y diweddar Barch. T. CHARLES, Bala. Mewn Croen Llo, ymylon marmor, ac wedi ei iorphen yn y modd harddaf a goraf am y PRIS fG08TYNGOL 0 1 B¥MTH€G SWLLT. Mewn Llian hardd, pris 3/6. yYNEGAIR YSGRYTH- fV'l YSOL: gan y Parch. Peter Williams. Cynwysa dros 25,000 o Gyfeiriadau. ArgrafE- iad Newydd, -svedi ei ddiwygio yn. ofalus. Mewn Llian hardd, pris 316. PlFROL 0 BREGETHAU U Gan y Parch. JOHN THOMAS, D.D., Liverpool ARGRAFFIAD NEWYDD. Mewn Llian, pris 3/6 nR. OWEN AR BERSON U CKIST, neu Amlygiad o Ddirgelwch Gogoncddus Person Crist,—Duwa Dyn. At yr hwn y chwanegir HANES YR ATH- EAWIAETH, gan y Parch. W. B. POPE, D.D., ynghyda Holiadau am Bereon Crist, gan y Parch. DR. EDWARDS, Bala. Mewn Llian hardd, pris 3/6. nR. OWEN ar yr YSBRYD U GLAN A'l WAITH. Ymdrinir yn y Traethawd hwn am ei Enw, ei Natur, ei Berson- oliaeth, ei oruchwyliaeth, ei Weithrediadau, a'i Effeithiau; yn nghyda Sylwadau Eglurhaol ac Amddiffynol ar ei holl waith yn yr Hen Gread- igaeth a'r Newydd. PRIS GOSTYNGOL, Haner rhwym, 7/6 yr un. TRAETHODAU DUWIN- i YDDOL: gan y Parch. L. EDWARDS, !D.D., Bala. TRAETHODAU LLEN- 1 YDDOL: gan y Parch. L. EDWARDS, D.D., Bala. Pris Gostyngol-Swlltyn unig. RABAN FEWTRTH TWM: U (Argraffiad Newydd). Yn cynwys 208 o Dudalenau Dwy-golofn, wedi eu hargraffu mewn llythyren newydd ar bapur da, ynghyda 24 o Ddarluniau Mawr Ysplenydd, wedi eu darparu yn arbenig i'r gwaith hwn. Y Llyfr Shataf yn yr iaith Gymraeg. ARGRAFFIAD NEWYDD. TAITH Y PERERIN Dm-. LUNIADOL gan JOHN BUNYAN, GYDAJ 110 o ddarluniau eglurhaol ar ddur. Mewn Llian hardd ysplenydd, ymylon aur—PRI8< GOSTYNGOL, 716. Dwy Gyfrol, mewn Llian hctfdd, pris 3/6yrun. DREGETHAU y Parch. D. I ROBEPtTS, Wrexham(Caernarfon ,gynt). CMy Gyfrol-Mewn Llian hardd, pris 316 yr unJ ORIAU GYDA'R IESU: neu. U BERSON A BYWYD Y GWAREDWR. Gan OWEN EVANS, Llundain (gynt o Llanbryn- mair); Awdwr y cyfrolau ar "Gwyrthiau Crist," Dammegion Crist," &0. PRIS GOSTYNGOL, 7/6, yn Haner-rhwym, pORPH 0 DDUWINYDD- U IAETH: Gan GEORGE LEWIS, D.D. Gyda Thraethawd Rhagarweiniol ar HANES DUWINYDDIAETHJ^an L. EDWARDS, D.D., Bala. Mewn Lledr, ymylau cochion, pris 3/6. pYSONDEB Y PEDAIR 0 EFENGYL: Gan y Parch. E. ROBIN- SON, D.D.,LL.D., ynghyda Thraethawd Arwein- iol ar Wrthddiych, Hanes, a Haneswyr y Pedair Efengyl, gan y Parch. L. Edwards, D.D.; a Nodiadau Eglurhaol gan y Cyhoeddwr; a Map- iau o Palestina, Jerusalem, a'r Deml, at wasj anaeth Ysgolion Sabbothol y Dywysogaeth. m mu wo CD mu I wo NEW PATENT (No. 4658), "LUDGATE" WATCH, SILVER GOLD 112 12, IS A SPECIAL STRENGTH SILVER ENGLISH LEVER MY BEST LONDON MAKE, WITH THREE-QUARTER PLATE MOVEMENT. JEWELLED THROUGHOUT. CHRONOMETER BALANCE, WITH DAMP AND DUST PROOF PATENT RING BAND, AND EXTENDED BARREL, IN MASSIVE STERLING SILVER DOME CASES WITH CRYSTAL GLASS FRONT WINDS & SETS HANDS & OPENS AT BACK, MAKING IT A BETTER WATCH THAN ANY X10 WATCH IN THE MARKET, ITS ADVANTAGES OVER THE OLD AND FAULTY FULL PLATE BEING ENORMOUS, AS THE "LUDGATE" WATCH WILL LAST ONE HUNDRED YEARS, IT NEVER BREAKS, AS IT CANNOT BE OVER- WOUND. AND NEVER NEEDS EXPENSIVE REPAIRS. IS A KETTER TIMEKEEPER. IS A BETTER WATCH, AND IS BETTER VALUE THAN ANY OTHER WATCH SOLD FOR £10 IN TOWN OR COUNTRY. WILL ST AND ROUGH USAGE OF ALL KINDS, AND IS THEREFORE THE BEST W\TCH AND EQUALLY SUITED FOR WORKMEN, RAILWAY MEN, MINERS, GENTLEMEN, BOYS, AND ALL WHO REQUIRE A PERFECT WATCH OF EXTRA STRENGTH FOR HOME, INDIAN, OR COLONIAL USE. MADE IN THREE SIZES. AS UNDER: WORKMEN'S LARGE SIZE (As SKETCH). MINER'S & RAILWAY MEN'S, EXTRA LARGE SIZ E, AND FOR GENERAL WEAR, MEDIUM SIZE. SENT FREE AND SAFE AT OUR RISK TO ALL PARTS FOR 95 5a. Od. CASH, OR P.O.O., PAYABLE AT G.P.O. PRICE IN 18-CARAT GOLD CRYSTAL GLASS CASES TWELVE GUINEAS. SPECIALLY NOTE that J. W. BENSON is the only Maker of a Three-Quartet Plate English Watch for £ 5 5s., and that our Patent Ludgate Watcbi cannot be bad through, or of any Watchmaker in the Kingdom. Any infringement of the Patent Rights will be proceeded against A Book ex- plaining the advantages of this Watch over the Foil Plate English Watches sold by all other makers, will be sent Post Free on application, to J. 'VV. BE3KTS03XT, WATCHMAKER, TO H.M. THE QUEEN. THE STEAM FACTORY, 62 AND 64, LUDGATE HILL, E.C., AND 25, OLD BOND STREET, W., LONDON. Illustrated Pamphlets of Watches from X2 to £500, Gold and Silver Jewellery, Clocks (House, Chime, and Turret) and Musical Boxes, free on application. CLUB ASSOCIATIONS. — FOREMEN, SECRET- ARIES OF FRIENDLY SOCIETIES, AGENTS, & others will find their Incomes considerably increased by establishing Clubs, for the New Patent Ludgate Watch, as it is worth from jC5 to .£10 more than any English Watch sold, and therefore bound to supersede all others in the market.