Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Y SENEDD YMHERODROL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y SENEDD YMHERODROL. Ty Y CYFFREDIN.-Dydd Iau.—Cy merodd y Llefarydd ei sedd am 4 o'r gloch. Ail ddarllen- Wyd amryw Filiau Rheilffyrdd, &c. Mewn a^ebiad i Mr W. IT. Smith, dywedodd Canghell- ydd y Trysordy mai effaith y mesur yn awr o flaen y Ty fuasai gohiriad talu £4,672,938 o'r -udyled Genedlaethol yn ystod y flwyddyn Syllidol. Mewn atebiad i Mr A. Arnold, dy- wedodd Syr C. Dilke mai y tebygolrwydd oedd y buasai adran yn y mesur a ddygid i fewn i Wneyd y cofrestr mewn grym yn Tachwedd nesaf l ohirio etholiadau Byrddau Ysgolion hyd adeg ddiweddarach. Yna aed i Bwyllgor Cyflenwad. Ty YR ARGLWYDDI— Bydd Qwener.—Cyfar- fuwyd am chwarter wedi 4 o'r gloch. Cynyg- iodd Arglwydd Grenville benodiad Pwyllgor ■^eillduol i wneyd ymchwiliad i weifchrediad y risndly Societies Act, 1875. Ar ran y Llywodr- nid oedd gwrthwynebiad gan Arglwydd •Ihurlow, o's oeddent yn barnu nad oedd y wyllgor o'r Ty Cyffredin ar fater cyffelyb yi ddigonol. Ehanwyd y Ty, a gwrthodwyd y cynygiad gan 55 yn erbyn 9. Mewn atebiad i aril Stanhope, dywedodd Iarll Granville y Uasai dirprwyaeth y Suez Canal yn debyg o orphen y gweithrediadau tua diwedd yr wyth- ganlynol, ond nas gallasai eu cyhoeddi ar 0 bryd. Cododd y Ty yn fuan. Ty Y CYFFKEDIN.—Cyfarfuwyd am 4 o'r S^och. Mewn atebiad i Col. Digby, dywedodd Arglwydd Hartington nad oedd yn meddwl y Cedwid y Guards yn Alexander yn hir, ond nis Sailasai fynegi dyddiad eu hymadawiad. J-ynegodd Canghellydd y Trysorlys ei fwriad i ^iieyd y cyfnewidiadau canlynol yn y Gyllideb. f od y doll ar wirodydd i g&el ei gostwng o 2s. lIs, fod y doll ar ddiodydd i aros fel yr oedd, ond y byddai adran yn darbodi ei bod i gael ei sYlUud ar y 3lain o,Fai nesaf, oddigerth i'r Caughellydd farnu yn wahanol. Yr arbedai efe Gl l'Wa o r H miliwn. Yna mynegodd Mr adstone drefu y gweithrediadau am yr ythnos nesaf. Ar y cynygiad'i fyned i Bwy 11- ^°.r Cyflenwad, galwodd Mr T. D. Sullivan n u y m°dd y cesglid tystiolaetbau yn Siyn a'r cynllwyn i lofruddio yn Barbavilla. „ afn'ynwyd ef gan amryw, ond am 8 o'r gloch pyh'ifwyd y Ty allan. M- H YE EGLwY 1> D i — By<1 d Llun.—Cyfarfu- J. II chwarter wedi 4 o'r gloch. Cynygiodd ^rii Kimberley .fyned i bwyllgor ar Fesur yniad yr Etholfraint, &c. Cynygiodd Ar- S ^ydd Denman fod y Ty i fyned i bwyllgor ar Y "lesur yn mhen 6 mis. Gwrthodwyd ef. 3JI° Arglwydd Emly beth oedd bwriad y TtI^0~aeth gyda golwg ar roddi aelod i Roya wersity, Iwerddon. Nid oedd Iarll Kimber- ley, ar ran y Llywodraeth, yn gallu gweled ei BFordd yn glir i wneyd hyny. Yna aed i bwyll- gor, ac wedi ychydig o welliantau dibwys, pas- iwyd ef trwy bwyllgor. Ty Y CYFFREDIN .-Cymerodd y Llefarydd ei sedd am 4 o'r gloch. Galwodd Syr F. Milner sylw Mr Chamberlain at adroddiad geiriau o'i eiddo, wrth anerch y Forward Liberal Club. Croeswyd arfau am enyd, a chafwyd tipyn o scene. Dygodd Canghellydd y Trysorlys Fesur y Customs a'r Inland Revenue i'w ail ddarllen. Cynygiodd Syr M. Hicks-Beach welliaot i'r perwyl ei bod yn anheg i ychwanegu y doll ar ddiodydd meddwol a gwirocfydd heb ei osod hefyd ar win. Ar hyn cafwyd dadl hir a phoeth.

YMDDISWYDDIAD Y WEINYDDIAETH.

BLAENAFAN, GER MAESTEG. .-

Advertising

GIDEON, SIR BENFRO.

Advertising

UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMREIG.