Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

FEL OFFER YN I RWYSTRO > -…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

FEL OFFER YN I RWYSTRO > RHYFEL. (Gan y Parch. Morris Roberts, Rhosyboi). PEN II. ;i BYMUNOL yw deallfodprif deyrnas- oedd y -lyd, wedi cyd ynio*, ym- rwymo, a der yn y cynllim 1 eddycfcol hwii, ef Brydaia lawr, llrainc, itali, America, China, a Japan, a chenedl-1 oedd 11ai.. Ianynadded j hyrny j der ynir CerniailY 11 "teulu ded wydd." Ie, der ynnir yr Loll fyd, • cany y mae gwyne y ( ynghrair ar yr r on fyd, ac ni ylwedd lir amcan for c el y C yfaiiiod nes y daw yr Loll fyd i fewn.. Kid cwll newydd rr byd yw'r fat i gyngl rair. Yn ei League'o Nation; in Hi tory," sonia prof. Wm J\en.ieq Alexander, M.A., B.Sc., am wyto. nen naw„ o gylz<-lyb ym- gei iadau 306 a 1878, a rbydd inni eta o'u-Lanes. Amlwgywfod yyd mor led yn ol a hyriny a llawer ia \n pellaci- yn syc,edu a fciraet u am ga 1 ymwared a rijyfel.' Brguddwydiai ( ant, Dante, Era mus, y Irvn ines Plbaleth, Penri, Grotius, Rouleau, Henry Eict.ards, Jot n Bright, Hngh'Pxice a Ilu c 'gy.'lelyb ysi ryd am y dyddi&u 1 -alm- aidd. Plentyn yr un dymuniad yw cynadledd yr i agiia, yr I on a, fu'n foddioa o dro i dro i dynnu ami un I) ddannedd bratacg y gelyn gwa d- lyd Ae oni 1 ae syehed i. er any am waed ua. ai'r Hague yn ddigon i atal y r yf 1 ddiweddar, cany) yr o dd fermany yn ael d o'r ( yn adledd, ac Wcdi ymrwymo i am-ddi "yn _> elgitim. "0 f Uy," medd risyWun, "Oilld yw'n fwy na tve yg mai felly fydd tto. Qs .metb'odd yr if ague ag atal eynddaredd^lsermany yn 1914, ac os met i.edd cyfamodau 'pum' can' mlvnedd a efydlu heddwch yn, y byd, a oe3 ri.yw Ficrwydd y, Lydd "yngIirair « 11 ( Ho dd,' 191yn fvly IhvyddiannùsJ" IS is gellir ca 1 gwell ate1 iad i hyn na'r hyn a ddyvvedodd y dyn mawr a gwertiiiawr hwnnw, Syr Edward" Gr.y. pyma'i einau ef: P'eirian- waith yw yngt rair Genbedlo dd, ae nid yw p iriant o wirth yn y byd heb allu {power) i'w weit io..fiallasecfi, ymacll cyn dargauiod n- rth ager, fod wedisicrnau y earbyd—y locomotive —&'i olwynicn, pistons, a phppeth yn gySawn, ond heb y gallu, symu lol — y motive power-ni fuasa:'I' olwyn- ion yu troi. Dyna ydo dd Cyng- trdriau yr amser aeth hei io. Ar ol y rhyel y mae Fw fawr .e, 0 01 eitbio y bydd digon o power yn y byd—and motive power sufficed to work that machinery" Er gwaethed o; dd rbyfeloedd yr hen amser, nid oeddynt end megis e'Lwarou plant5' o'u cymharu a'r rbyfel hon, ac o ganlyniad,nid oedd digon 0 chwerwcdd ac agasrwydd tuag a ynt, ynghalcn 0 C, y ddynoliaeth. Y mae'n waaIlol r fceddyw, l uom yn llygad dys ion o'r tryc'iine au, a chreulonderau a'r gwallgofrwydd mwyaf riijrfelgar a welodd y 1 yd erioed, ac, o ganlyn- iad, de 'rowyd cydwy od y byd— yr holl fyd ae yr, ydym yn lender- fynol o "gaol ymwared a rhyfel am by til. Nis gallwn fyw yn yr un byd a hi. l el y dywedodd yr Ar lywtdd Wilson, "Rhaid mni ga)I ymwS'ed a rayfel neu bydd i ryfel gad ymwared a, ni." Os edryc .vvn ar ry.ela o dri cbyf iriad hawdd fydd, sylweddoli'is gosodiad uchod o'r eiddo Wilaori,

"YR HAUL" ¡.-

OWERSI ARMY CATECISIVI A GWASANAETH…

' PENNOD XIl. ■-^

LL YTHYR. DEINIOL WYN. ,"…

Advertising