Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

.FFUGCHWEDL Y LLWYNOG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

FFUGCHWEDL Y LLWYNOG. Pan allan o'm lloches rhyw foreu yr wyth- WM o'r blaen yn ymyl Treorci, taflodd y fiythyrgludydd nodyn i'm dwylaw, oblegyd dwylaw yt wyf yn arfer aiw ar fy nhraed. blaen. Wedi tori y seliau, y peth cyntaf a flynodd fy sylw ydoedd y geiriau canlynol taewn lly thyrenau breision :—" O! Lwynog anwyl. er mwyn cyfiawnder, brysia, brysia i fjyfeinad y Gorllewin; paid ag oedi dim, end dod dy draed yn y tir rhag i gyfiawnder fyaed yn sathrfa yn yr achos hwn eto. Y maeyma brawf rhyfedd i fyned yn mlaen, tsef achos hen Iafan Dywydd Garw, ac un o fechgyn Ceredigion. Prawf o flaen rheith- wyr aibenig ydyw, a Mr. Pen Homer yn lien,orarnynt. Gen nad ydywpob creadur- iaid agy gwneir theithwyr ohonynt y dydd- £ siu byn yn rhy sicr o wneuthur cyfiawnder, 4it mvyn pob peth gwna dy or en, Lwynog txrwyl, i ddyfod i wylied yr acho3." Bet) ymgynghori dim a chig a gwaed ar y mater, gosodais y nodyn o dan fy Dghynffon, chymerais y gees. Gan mai cael cyfiawn- der i ddynion ydyw amcan mawr fy modol- aetb, n ceddwn yn teithio gyda'r cyflymdra Nid Mr y bom cyn pasioTrehexbert, a dechreu dringo y graig ar hyd ein llwybr ni f Hwynogod. Wedi cyrhaedd pen Craigyllyn, %dyfod i \ebCwm Nedd, gydachwimder yn hamddenol bellach, ac er nad eeddwiI yn hollol sicr o'r lie yv oedd galw am danaf, eto fel Abraham gynt. ymddiried- *gs In Rbagloniaeth y byddai iddi hi fy Pr man yr oeddiwn yn thwym iddo Wedi cerdded ac ymdrabaeddu diwy gor- *W at aikialwelh nesyr ceddwn yn teiinlo Ikflidd yn flinedig, daethum o'r ■ cliwedd i fclwg rhyw dref, neu fel hyny yr ymddangos- ailimi o ben y mynydd. Arosaisenyd ar ben y bryn, a dechreuais ymholi a mi fy hun, ai tebygmai dyma y llaherch y gelwid arnaf iddi? Pan mewn math o fyfyrdod ar y MMM, gwBaeth math o aderyn mawr ei ym- Mu siad uwch fy mhen, a chyda llais dynol, gwaeddodd allan,—"Dyma y lie— disgyn iddo." Dechreuais ddisgyn o ben y mynydd, ac wedi cyrhaedd y gwastadedd, dechreuais chwilio am yr adeilad tebycaf i Neuadd Drefcl. Wedi troi a thrafod drwy lUBrvw o'r ystrydoedd, daethum yn y di- wedd o hyd i'r adeilad. Gyda gwyleidddra gofal llwynog y neeais yn mlaen at y dorau, man daethtua yn ddigon agos. gwelais fod f drtra yn gul agored. Ymv^thies i fewn, ymgnddiais o dan un o'r meineian. Pan «n myned i fewn, tybiwn fod y prawf i Ibiyfoa yn mlaen y nnson bono, ond gyda fy ma yn gorwedd i lawr clywn y arws yn <Ael ei gan, a deallals yn faan nad oedd neb gs yr adeilad ond fy hxman. Meddyliais ei sod ar ben am ollyDgdod y noeon hono, a |fcenderfynais wnetraicr y gorea i lenwi fy iaola a'r briwsion bara oeddwn wedi ganfod ior hyd y llorian. Wedi i mi yn y modd a wodwyd foddloni y cylla, aethtim o amgylch ir ztetmdd i chwBio am ddefnyddiaxi gwely. Cefgiaisrhyw wmbredd o hen bapyratt, ^igon i wsetithur gwely lied dda i lwynog. Ban wedrfymdroi nes bod o'r golwg braidd fcaewn earn 6 hen bapyran, tpxwyd fy tt ddales nen ddara o bapyr ysgrifenedig yn cefnyddiati fy ngwefy. Ar MQ uehaf y 4db!en yr oedd y gefrian canlynol:—M Cy- hnddfaa lafan Dywydd Garw yn erbyn Sacbgen Ceredigion." Cynyrchoad y dar- ^anfyddiad yma radd o chwflfrydedd ynof. ft dedirenais droi a thrafod yr hen bepyrau. With wneutbnr hyn, daethum o hyd iluaws to bapyxau dyddorol, wedi colli rhywfodd can glate y lIys. Y mae yn fy meddisnt mraeth y crochan, yr hon a draddodwyd gan MR o'r Vglwyddi wrth agor yr aohos o dan •an aylw. Qsai fy mod yn fiinedig, a tbrwy hyny heb Itwyi rpgrifent?, gwell eu gadael yn awr a G¡œd i orphwys. Y LLWYNOG."

%■»■■■II.IIIII■!.■I-I.< ,NODIADAU…

w ABERTAWE.

EISTEDDFOD FWRIADEDIG PONTYPRIDD.,

[No title]

0 BEN 'CLOCK MAWR' TREDEGAR.

GLORY, GLORY, &C.

I'STOP TRUCKS HIDDY'L -FEOHGYN.'I

- DIM MWG YN SIKHOWV.

• AT DRETHDALWYR GLANDWR.

FFOREST FACH: A LMTHMU DEWf…

Advertising